Дискусия с граждани по Управленската програма на ПП ГЕРБ