Новините на 1 септември 2012

Барозу: България е готова за Шенген
България отговаря на критериите за членство в Шенгенското пространство, заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

На съвместна пресконференция с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет Барозу изрази мнение, че въпросът с членството на България в зоната на свободно движение трябва да бъде решен положително за страната, предаде информационна агенция „Фокус".

Жозе Мануел Барозу заяви, че са необходими още усилия в усвояването на средствата от европейските фондове и в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.

„Трябва да отчитаме, че още има неусвоени фондове," посочи той и отбеляза още, че е много важно какъв нов Висш съдебен съвет, както и какъв главен прокурор ще бъде избран.

„Всеки път, когато идвам в България, силно се впечатлявам от динамичния напредък," заяви Жозе Мануел Барозу и благодари на премиера Бойко Борисов за активния му принос в ЕС.

...........................................................

Европейската комисия обмисля да възложи на Европейската централна банка (ЕЦБ) надзора над целия банков сектор в еврозоната.

Идеята обяви еврокомисарят за вътрешния пазар Мишел Барние, цитиран от БНР.

Целта е Европейската централна банка да може да наблюдава дейността на всички банки, които поискат помощ от Европейския механизъм за стабилност от началото на 2013 г.

Очаква се от юли следващата година ЕЦБ да има същите правомощия и върху всички останали банки.

При желание, страните извън еврозоната също ще могат да подлагат своите банки на надзора на Европейската централна банка. Очаква се ЕК да представи подробно своите предложения на 12 септември.

Известно е, че Германия е против разширяването на надзора на ЕЦБ.

Идеята не среща подкрепа у нас, но ако се съди по последните съобщения, тя няма да се прилага за страни извън еврозоната.

...................................................
„Когато се организират кампании с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат СМС или правят телефонно обаждане, операторът не следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума", гласи публикувано в петък Указание на фонансовия министър.

Указанието на Дянков е с цел единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на дарения, извършени чрез СМС или телефонно обаждане.

Съгласно чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги.

Безвъзмездните доставки (даренията на стоки или услуги) са извън обхвата на закона, се посочва още в него.

............................................
Максималният осигурителен таван да бъде увеличен от 2000 лв. на 3000 лв., обмислят експерти от Министерството на труда и социалната политика, обяви министър Тотю Младенов.

След като в четвъртък БСП поиска таванът, над който не се дължат осигуровки, да стане 3000 лв., Тотю Младенов уточни в интервю за „Нова телевизия", че идеята най-напред трябва да бъде обсъдена от експерти и да се прецени ефектът от нея.

1,4 млн. работещи в страната ще бъдат засегнати от увеличението на минималните осигурителни прагове, които вече са договорени за 57 от общо 85 икономически дейности в страната.

Средното увеличение за тях е около 4,4%, което според Тотю Младенов не би трябвало да се отрази негативно на работодателите и не бива да се стига до освобождаване на служители, каквито предупреждения се появиха.

Министърът обеща, че от 2013 г. ще има увеличение на абсолютно всички пенсии, а не само на най-ниските, каквито варианти се обсъждаха. Принципът на социалното осигуряване е, че когато има увеличение, то трябва да е с еднакъв процент за всички.

На въпрос как това ще се случи с максималните пенсии, при положение, че техният размер е обвързан с размера на максималния осигурителен праг, Тотю Младенов отговори, че след като се увеличават всички пенсии, това ще засегне и максималните.

Така той избегна отговора на въпроса дали ще се промени таванът на пенсиите, който е 700 лв.

По данни на Националния осигурителен институт с тавана на пенсиите над 45 000 пенсионери получават по-ниски пенсии от това, което им се полага

„Има предложения за увеличение от синдикатите, но трябва да видим какви са ползите, ако се направи това, и с колко," заключи Тотю Младенов.

Той уточни, че от началото на 2013 г. ръстът на пенсиите ще бъде минимум със 7,6%, както вече обеща финансовият министър Симеон Дянков.

„Има по-добро изпълнение на приходите в НОИ, а това ни дава възможност да увеличим и пенсиите догодина," обясни Тотю Младенов.

............................................
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месец юли 2012 г. на месечна база е излишък в размер на 138.4 млн. лева, съобщиха от Министерство на финансите.

Основен фактор за отчетеното превишение на приходите над разходите са по-високите постъпления по Оперативните програми на ЕС.

В края на юли ЕК възстанови част от декларираните средства за възстановяване по европейските програми и фондове, които се очакваше да бъдат възстановени през август.

По предварителни оценки за месец август се очертава дефицит в размер на около 122 млн. лв, като бюджетната позиция за осемте месеца на 2012 г. се запазва около нивото за полугодието.

С натрупване от началото на годината към края на юли 2012 г. бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 200.3 млн. лв. при дефицит в размер на 720.5 млн. лв. към юли 2011 година.

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към юли 2012 г. се формира от излишък по националния бюджет в размер на 521.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 320.7 млн. лв.

Спрямо същия период на миналата година бюджетното салдо на касова основа се подобрява с 1.2 п.п. от БВП (920.9 млн. лв.).

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец юли 2012 г. са в размер на 15.598 млрд. лв. или 54.3 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година.

Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 10.5 % (1.479 млрд. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли 2012 г. възлиза на 12.422 млрд. лв, 57.5 % от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци са 2.413 млрд. лв, което е 62.9 % от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6.353 млрд. лв, което е 55.9 % от планираните със ЗДБРБ за 2012 г., от тях приходи от ДДС – 4.062 млрд. лв., 57.2 % от плана, от акцизи – 2.206 млрд. лв., 53.4 % от плана, от мита – 69.6 млн. лв., 58 % от плана и от данък върху застрахователните премии – 15.6 млн. лв., 65.2 % от плана.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 508.9 млн. лв., 61.7 % от годишния разчет.

Социалните и здравноосигурителните вноски към 31.07.2012 г. са в размер на 3.146 млрд. лв, което представлява 56.6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3.176 млрд. лв, което е 44.4 % от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 31 юли 2012 г. възлизат на 15.397 млрд. лв, което е 51.6 % от годишния разчет.

В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 12.805 млрд. лв. (56.8 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.607 млрд. лв. (30.2 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания – на 481.3 млн. лв. (67.1 % от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31.07.2012 г. от централния бюджет възлиза на 503.7 млн. лв, което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 31.07.2012 г. е в размер на 7.1 млрд. лв. Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 юли 2012 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика".

Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

........................................................

Около 10% от клиентите на топлофикационните дружества са подменили уредите си с изтекъл срок на годност с нови

Очаква се през септември и октомври процесът по подмяна на уреди да се активизира и броят на клиентите с подменени уреди да достигне 30%.

Процесът ще бъде още по-активен през следващата година, прогнозира Ася Ангелова, която е и управител на фирма за дялово разпределение, цитирана от БТА.

„Почти 90% от клиентите, които подменят уредите си, избират такива с радиоотчет и искат да получават ежемесечни сметки за реално изразходваната енергия. Тази услуга струва допълнително по 3 лв. на месец за всеки абонат. Така за шестмесечния отоплителен сезон разходът за индивидуални месечни сметки възлиза на 18 лв., които се добавят към таксите за отчет на уредите за дялово разпределение, а те са по 4,08 лв. годишна такса за всеки уред в жилището," посочи Ася Ангелова.

Тези такси ще останат без промяна, защото фирмите за дялово разпределение вече са сключили договорите си с топлофикационните дружества.

За средностатистическо двустайно жилище с общо три уреда за дялово разпределение и един водомер за топла вода подмяната на измервателните уреди излиза около 180 лв., коментира още Ася Ангелова.

Тя изтъкна, че уредите с радиоотчет имат предимствата да предоставят данни за реално потребената енергия, а се предлагат на цени, на които преди са били продавани обикновените уреди.

Това, по думите й, кара клиентите масово да предпочитат уредите с радиоотчет.

„Около 8% от потребителите ползват в момента радиоотчет и искат ежемесечно отчитане, каза Ангелова. Важно е и да се знае, че радиоуредите не могат да бъдат манипулирани от фирмите за дялово разпределение," каза тя.

Ася Ангелова посочи още, че от Асоциацията на фирмите за дялово разпределение предлагат в новите промени в Закона за енергетиката да залегнат санкции за клиентите на топлофикациите, които демонтират отоплителните тела в дома си.

Това в момента е забранено от закона, но е масово и на практика не се санкционира, добави тя.

Въпреки че от 2006 г. има законова разпоредба, че е забранено да се демонтират радиатори, клиентите с централно отопление махат отоплителни тела и по прогнозни данни са демонтирани към 70 000 радиатора.

Предвижданата глоба е между 100 и 500 лв., но досега няма случай на санкциониран нарушител.

...................................................
С пищно тържество в присъствието на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу беше открит вторият метродиаметър на столичното метро от жк. „Обеля" до бул. „Черни връх".

На метростанция „Сердика II" Знеполският епископ Йоан отслужи водосвет за здраве и благоденствие.

След официалното прерязване на лентата, с част от нея се закичи не само българския премиер, но и председателя на Европейската комисия и на излизане от метрото и от неговия ревер се подаваше българския трибагреник, предаде БГНЕС.

Жозе Мануел Барозу подчерта, че вторият метродиаметър на столичното метро усъвършенства транспортната система на София и в същото време ще намали замърсяването на околната среща, и ще подобри качеството на живота на хиляди граждани.

„Този проект служи като добър пример за устойчив и интегриран обществен транспорт, а планираното му разширение към летище София, ще осигури по-бърза връзка с останалата част от Европа и света," каза още председателят на ЕК и определи метрото като пример за зелено и устойчиво развитие.

„Това е онази добавена стойност, която ще води занапред посоката на развитие на кохезионната политика на ЕС," добави Жозе Мануел Барозу.

„Очаквам от председателя Барозу да продължи да ми пише „Аз обичам България" и да продължим толкова важните за страната ни проекти," призна пък премиерът Бойко Борисов.

Той ще запознае председателя на ЕК с проекта за бъдещо разширение на метрото и с основните инфраструктурни проекти, по които България планира да работи през следващия програмен период.

„Ние не мрънкаме за пари в ЕС, а в пъти повече усвояваме европейските фондове," похвали се премиерът.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова обеща да предложи директора на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев за почетен гражданин на София.

„Към Братоев аз също имам принос. Два общински съвета искаха да го сваля, но аз съм му казал: Докато аз съм някакъв, ти ще работиш на метрото, така че се стягай, за да продължиш и за другите станции," заяви премиерът Бойко Борисов.

„Днес София ликува, а България се гордее, защото софийското метро и грандиозният успех в неговото изграждане, са символ на модерна, успяваща, можеща, европейска България," бяха думите на президента Росен Плевнелиев.

На откриването на втория диаметър на софийското метро присъстваха и министрите Ивайло Московски, Лиляна Павлова, Томислав Дончев, Вежди Рашидов, както и българският еврокомисар Кристалина Георгиева.

Участъкът от жк. „Обеля" до бул. „Черни връх" обхваща 11 метростанции, разположени на трасе с обща дължина от близо 11 километра.

Той включва и 3 подземни паркинга с общо 1300 места – два над метростанциите „Централна жп гара", „Джеймс Баучер" и един буферен паркинг под бул. „Ломско шосе".

Очаква се около 130 000 души дневно да могат да ползват нова линия, като те ще достигат до центъра на града за 10 минути.

..............................................

Метрото е символ на модерна и можеща европейска България, смята Плевнелиев
Изграждането на софийското метро е грандиозен успех и символ на модерна, успяваща, можеща, европейска България, заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на втория метродиаметър.

„Историята на този проект започва преди 42 години, идеята на магистрала „Тракия" е на 48 години, и няма нищо случайно, че тези проекти, за които българите мечтаят от няколко поколения, намериха своето тотално ускорение и успешна реализация в последните години," коментира още държавният глава, цитиран от информационна агенция „Фокус".

Според Росен Плевнелиев успехът на метрото е плод на професионален труд, политическа воля и европейска солидарност.

„Хиляди строители, проектанти, инженери и мениджъри полагат денонощно труд, взимат решения и доказват с действията си, че България може да управлява милиардни проекти до последния ден, до последния лев – коректно, прозрачно и по правилата," коментира още президентът.

Той благодари на строителите на метрото, на българските политици и на ръководството на София, както и лично на министър-председателя Бойко Борисов за политическата воля и „ясния приоритет за модернизация на националната инфраструктура".

„Европейската солидарност е тази решаваща подкрепа още повече в тежка световна криза, която позволява на България да реализира своите национални проекти и приоритети, които са от съществено значение за региона и за просперитета и развитието в Европа като цяло," заяви още Росен Плевнелиев.

Той не пропусна да благодари и на председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу, който пристигна в София на еднодневно посещение специално за откриването на метрото, както и на българския еврокомисар Кристалина Георгиева.

„Проектът за софийското метро е този проект и този пример, който помага на следващите големи национални проекти по веригата да бъдат подготвени и да бъдат изпълнени по същия достоен, честен и отговорен начин пред българските и европейските данъкоплатци," каза още Плевнелиев и пожела безаварийно ползване на втория метродиаметър на метрото.

..............................................................

Борисов: Метрото струва наполовина на гьола в „Белене”
Откритият в петък нов лъч на метрото, „този подземен град”, струва на половината от похарченото за „гьола в Белене”, заяви министър-председателят Бойко Борисов на пресконференция в Министерски съвет.

„Когато днес хората се возят в метрото, да знаят, че то е наполовината от цената, която сме платили досега за гьола в „Белене", когато говорят за референдум”, посочи Борисов на пресконференцията след откриването по-рано в петък на втория диаметър на софийското метро, съобщи БТА.

„Да съпоставим какво можем да направим с нашите си пари за гражданите на България през следващите години и дали трябва да ги заробим там, 22 млрд., защото ние в момента водим действително истинска битка за 14 млрд. евро за следващия програмен период, а близо толкова сме готови да хвърлим в „Белене", каза Борисов и добави, че е „малко несъвместимо и несъизмеримо като тежест".

Премиерът изрази задоволство, че председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу е отчел реалната диверсификация, която е започната със строежа на интерконектора с Румъния, с подписаното за проучване и добив на български природен газ и нефт и с предстоящото начало на интерконекторна връзка с Гърция и с Турция.

„Много разчитам, че в продължението, което ще имаме днес на разговора, ще достигнем до ангажимент заедно да работим по проектите за удължаването на метрото до Летище София и до бизнес центъра, както и скоростния трамвай”, каза още Борисов.

...............................................
Депутатът от БСП Антон Кутев се извини на всички социалисти за скандала, предизвикан от неговото сравнение между социализма и болестта СПИН.

„Извинявам се на всички социалисти, които не могат да си вършат работата заради измисления скандал от последните дни," казва Антон Кутев в свое изявление, разпространено от пресцентъра на БСП.

В интервю Антон Кутев заяви, че социализмът е като СПИН – предава се по наследство или по полов път, а изказването му предизвика редица яростни реакции в редиците на БСП.

„Съжалявам, че вместо да звучат нашите алтернативни предложения и критики към ГЕРБ, обществото се занимава с несъществена и изкривена дискусия. Съжалявам, че дадох повод на определени хора да демонстрират лични амбиции и неосъществени схеми от преди Конгреса за сметка на социалистическите ценности. Съжалявам, че думите ми се използват във вреда на БСП. Съжалявам, че някои хора се почувстваха обидени от това, че проявих ирония към собственото си семейство. Като политик съм си направил изводите," казва Антон Кутев.

Преди дни от Контролната комисия на БСП препоръчаха на Антон Кутев да се извини и то незабавно и недвусмислено заради това, че сравни партията със СПИН.

Изказването на червения депутат предизвика няколко по-бурни реакции в редиците на социалистите и дори искания той да си подаде оставката.

„Ние не сме нито инквизиция, нито цензор, ние сме партиен орган, който не може да наказва социалисти заради непремерени изказвания или тъпи вицове, още повече, че ако следваме подобна логика някои от другите партии ще останат съвсем без членове," коментира Мая Манолова.

Тя припомни изказванията на някои членове на кабинета за „лошия човешки материал" и за „шибания народ".

„Антон Кутев би следвало да брои до 10 преди да произведе следващия гаф," препоръча Мая Манолова.

...........................................................

Барозу похвали финансите на България по време на криза
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу похвали  България за финансовата стабилност на страната, която успява да поддържа по време на криза.

„Радвам се, че България и премиерът Борисов в условията на сериозна икономическа криза, предприеха важни мерки по отношение на фискалната консолидация и стабилност”, каза Барозу по време на съвместна пресконференция с българския министър-председател в Министерски съвет, предаде БГНЕС.

„Заради това България беше извадена от процедурата за изключително високия дълг. В този момент България продължава своите усилия за фискална консолидация и това е в интерес на държавата. Защо, защото така България, по пътя на фискалната консолидация, може да запази доверието на финансовите пазари и със спокойно сърце може да отиде на финансовите пазари и да иска финансиране на бъдещето си”, коментира председателят на ЕК.

По думите му пътят, който страната е избрала, е правилният за привличане на нови преки чуждестранни инвестиции, защото стабилната фискална политика е предпоставка за доверие.

„Изключително важно е да има здрава макроикономическа основа”, категоричен беше Барозу.

Той обаче не пропусна да подчертае колко важно е да се продължи с реформите, които са по препоръка на Еврокомисията.

„Трябват реформи в пенсионната система, борба с бедността, административния капацитет и растежа на България”, посочи още Барозу.

Председателят на ЕК съобщи, че с премиера Борисов са обсъдили как да бъдат използвани европейските фондове, които са в размер на 1.5 млрд. евро.

„Знам, че министър-председателят лично е поел ангажимент по тези въпроси, така че наистина ще има напредък в усвояването на фондовете. Все още обаче трябва да отчитаме, че има неусвоени фондове”, допълни председателят на ЕК.

Двамата са обсъдили именно как тези неусвоени фондове могат да бъдат използвани за приоритетни инфраструктурни проекти.

Барозу насърчи министър-председателя да продължава с реформите в съдебната сфера и корупцията и наблегна, че потвърждава подкрепата от страна на Европейската комисия за влизането на България в Шенген.

„Силно впечатляващата е новата линия на метрото и тя е символ на българското благоденствие и желанието да подобри качеството на живот на гражданите. Тя е демонстрация на това, което може да направим заедно с европейски, структурни и кохезионни фондове”, каза той.

„Всеки път като идвам в България силно се впечатлявам от динамичния напредък и ангажимента на правителството и хората към европейския напредък. В България в момента има може би най-висока подкрепа за ЕС, трябва да продължим в тази посока, да насърчаваме ценностите за справедливост и свобода”, каза в заключение Жозе Мануел Барозу.

....................................................
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу насърчи премиера Бойко Борисов да продължава с реформите в съдебната сфера и борбата с корупцията.

„Насърчавам министър-председателя да продължава реформите в съдебната сфера и борбата с корупцията”, каза Барозу на пресконференция след срещата си с Борисов в Министерски съвет и откриването по-рано в петък на втория диаметър на софийското метро, съобщи БТА.

По думите на председателя на ЕК важни стъпки бяха направени, но е необходимо усилието да продължи от гледна точка на правителството и парламента, но и на съдебната власт, на медиите, на гражданското общество.

Всички трябва да настояват нещата да се подобрят в тази област, каза още Барозу и допълни, че затова е важно какви нов Висш съдебен съвет и главен прокурор ще бъдат избрани, защото това ще бъде съдебната власт през следващите години, допълва Дарик радио.

Председателят на ЕК потвърди подкрепата на Комисията за влизането на България в Шенгенското пространство.

„България отговаря на изискванията и този въпрос трябва да бъде решен, колкото е възможно по-скоро, така че българските граждани да се ползват с всичките ползи на членството на страната в ЕС”, подчерта Жозе Мануел Барозу.

...................................................
Премиерът Бойко Борисов изрази желанието си председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу да продължи да подкрепя България в „толкова важните за страната ни проекти".

По-рано в петък двамата откриха втория метродиаметър в София, а Жозе Мануел Барозу обяви, че метрото усъвършенства транспортната система на София, ще намали замърсяването на околната среща и ще подобри качеството на живота на хиляди граждани.

„Очаквам от председателя на ЕК Жозе Барозу да продължи да ми пише „Аз обичам България" и да продължим толкова важните за страната ни проекти," заяви премиерът Бойко Борисов, цитиран от БГНЕС.

„Много се радвам, че председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу спомена в своето изказване продължението на столичното метро до летището, допълни министър-председателят и продължи: Надявам се по-късно след обяд да запишем и до Бизнес парка и другите две спирки, които му показахме. Това е една от целите ни, както и проектите, които подготвяме за следващия програмен период – като Лот 3 на магистрала „Струма" и магистрала „Хемус". Ние не мрънкаме за пари в ЕС, а в пъти повече усвояваме европейските фондове," похвали се премиерът.

По повод на това, че столичният кмет Йорданка Фандъкова обеща в петък да предложи директора на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев за почетен гражданин на София.

„Към Братоев аз също имам принос. Два общински съвета искаха да го сваля, но аз съм му казал: Докато аз съм някакъв, ти ще работиш на метрото, така че се стягай, за да продължиш и за другите станции," отбеляза премиерът Бойко Борисов.

Министър-председателят благодари на всички, които дори и с мъничко са помогнали за реализацията на проекта.

........................................................
Автоматите за кафе и за паркинг трябва да са с монтирани касови апарати до края на октомври, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Изискването е заради промени в Наредба 18 и се отнася до всички апарати за самообслужване на клиенти, предаде Дарик.

Не е задължително апаратът да издава касов бон, но той трябва да се визуализира на екрана на устройството.

Фискалните устройства, които трябва да бъдат монтирани в т. нар. вендинг машини, също ще бъдат свързани дистанционно с НАП и ще подават в агенцията информация за дневните си обороти.

Към момента дистанционна връзка с НАП имат над 300 000 касови апарати. Данните, които се подават от тях, се анализират от специализирани звена в петте териториални дирекции на НАП.

Търговец, който работи с фискално устройство без дистанционна връзка, може да бъде санкциониран с до 10 000 лв. и обектът му да бъде запечатан.

До 3000 лева е санкцията за неиздадена касова бележка.

..................................................
Софийският университет „Св. Климент Охридски" е висшето учебно заведение в България, което се представя най-добре в интернет, според международната класация Ranking Web of Universities за 2012 г.

Висшето училище обаче заема едва 324 място в Европа и 749 в света, предаде „Дневник”.

В класацията за България второ място заема Нов български университет, който от световна гледна точка е на 1769 място по позиция в интернет.

На трето място е Техническият университет в София, съответно 1898 в света.

Класацията за присъствие в интернет разглежда четири основни критерия, за да подреди университетите.

С най-голяма тежест е това какво е влиянието на сайта на университета или колко са външните линкове, които получава той.

За подреждането е важно и какъв е броят на страниците, които поддържа основният домейн на университета и които са индексирани от най-голямата потребителска търсачка „Гугъл”.

При класирането 15% от оценката се влияе от публикуваните допълнителни текстови файлове (с разширение pdf, doc, docx, ppt).

Други 15% са за академичните текстове, публикувани в уважавани международни издания, както и за цитати от подобни текстове.

На първо място в класацията за присъствието в интернет е Харвард, следван от Масачузетския технологичен институт и Станфорд.

Първите в европейската класация са Кеймбридж, Оксфорд и Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих – съответно на 20, 25 и 29 място в световен мащаб.

.........................................................
Мораториумът върху строителството в местността „Камчийски пясъци" беше удължен със заповед от 23 август на министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Новата заповед, с която спира реализацията на съществуващите подробни устройствени планове за застрояване на поземлени имоти в местността, ще е в сила, докато бъде проведена процедура по оценка на съвместимостта на плановете с предмета и целите за опазване на защитени зони от Натура 2000, съобщиха от МОСВ.

За тези планове е извършена процедурата по екологична оценка, но не е извършена задължителната оценка за съвместимостта им с предмета и целите за опазване на две защитени зони от Натура 2000 - „Камчия" и „Комплекс Камчия", определени съответно за опазване на природни местообитания и на диви птици, в границите на които попадат обявените инвестиционни намерения.

Ако инвеститорите желаят да осъществят намерения, следва да инициират пред компетентния орган – РИОСВ-Варна, нова процедура за оценка по реда на екологичното законодателство.

Заповедта е издадена във връзка с това, че на 31 август изтича законовият срок на забраната за строителство в черноморската местност, която министър Нона Караджова беше наложила през август 2010 г.

Новата заповед е издадена на основание на Закона за биологичното разнообразие. Тя е изпратена на кмета на община Долни Чифлик и на фирмите, които имат инвестиционни проекти на територията на „Камчийски пясъци", за сведение и изпълнение, както и на областния управител на област Варна, РДНСК – Варна и РИОСВ – Варна за контрол.

Нона Караджова удължи срока на забраната за стоителство в „Камчийски пясъци" с една година през 2011 г., за да се предотврати застрояването на камчийските дюни и лонгозни гори до издаването на заповед за обявяването на територията за защитена зона за опазване на природните местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Защитена местност „Камчийски пясъци" е създадена още през 1980 година и представлява буферна зона на резерват „Камчия" на брега на Черно море.

От Коалиция "За да остане природа в България" пък изразиха опасения, че отпадането на забраната ще даде зелена светлина на проекта за огромен туристически комплекс.

Природозащитниците внесоха своите предложения за режими към заповедта за защитената зона, с които да се гарантира, че дюните и лонгозните гори в това емблематичното място за българската природозащита няма да бъдат застроени.

......................................................
63 000 декара гори са изгорели при пожарите, като 9 000 са напълно унищожени, съобщи в инж. Николай Пиронков от Агенцията по горите.

563 пожара са регистрирани в България през тази година, предаде БНР.

„Много е тъжна гледката на един горски пожар. Много е жалко, че хората не се съобразиха с апела да пазят гората. Човешката безотговорност причинява повечето пожари," коментира Николай Пиронков.

Той допълни, че в голяма степен дървесината е напълно изгоряла, не може да се използва за никакви цели, дори за дърва за огрев.

„Възобновителната способност на широколистните гори е много голяма. Средства за залесяване винаги се намират," успокои специалистът от Агенцията по горите.

Средната стойност за залесяване на един декар е между 280 и 450 лева и това е ангажимент на държавните горски предприятия, уточни инж. Николай Пиронков.

Регистрираните нарушения, свързани с бракониерство, са надхвърлили 8 000, като обикновено става дума за не повече от кубик дърва.

„Съдействаме си с полицията. В Бяла Слатина имаме задържани цели камиони. Случаите на бити горски служители са единици," твърди инж. Николай Пиронков.

......................................................

Северна Корея е отбелязала значителен прогрес през последната година в изграждането на ядрен реактор с лека вода, което може да увеличи капацитета на Пхенян за производство на материал за ядрено оръжие.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) сателитни снимки показват редица дейности на места, където за КНДР се предполага, че е провеждала ядрени опити през 2006 и 2009 г., предаде „Ройтерс”, цитирана от „Дневник”.

„Без достъп до тези места агенциятa няма как да проведе техническа преценка за целта на тези дейности и дали е бил използван ядрен материал", пише МААЕ в годишният си доклад, публикуван в четвъртък.

Северна Корея твърди, че се нуждае от ядрена енергия за производство на електричество, но освен това се хвали с възможностите си за ядрена отбрана и търгува с ядрени технологии със Сирия, Либия и вероятно Пакистан и Мианма.

Предполага се, че властите в Пхенян планират провеждането на трети ядрен опит.

Северна Корея стана и първата страна, която се оттегли от договора за неразпространение на ядрено оръжие през 2003 г.

Страната отказва достъп на експерти от МААЕ до обектите си и по този наруши обещанието си от февруари тази година за прекратяване на ядрените опити.

През май уебсайтът 38North.org съобщи, че Северна Корея е продължила строителството на експериментален реактор с лека вода, след прекратяване на работата през декември 2011 г.

Според специализирания сайт, който се поддържа от американско-корейския институт „Джон Хопкинс", когато работи, реакторът би могъл да произвежда достатъчно материал за по една атомна бомба година.

Ако същревременно има действаща програма за обогатяване на уран, това би позволило на Северна Корея значително да увеличи броя на ядрените устройства, които може да произведе.

Според МААЕ в изграждането на реактора има значителен прогрес в сравнение с миналата година.

Напредъкът включва и поставянето на купол на сградата, в която се намира реакторът, както и индикации за добавянето на други компоненти.

Според доклада на МААЕ е била изградена и система за изпомпване на вода за охлаждане от реката до реактора.

...........................................................
Румънската Социалдемократическа партия съобщи, че отказва да приеме конгреса на Партията на европейските социалисти (ПЕС), планиран за края на септември.

Това се прави с цел да се избегнат „несправедливи атаки", свързани с кризата, породена от опита за сваляне на президента Траян Бъсеску.

„Предлагам ви тази година конгресът на Партията на европейските социалисти да бъде организират в Брюксел, а не в Букурещ", съобщи румънският премиер социалдемократ Виктор Понта в писмо до ръководството на ПЕС, цитирано от АФП и БГНЕС.

„По този начин ще избегнем несправедливите атаки на Европейската народна партия (ЕНП) и на някои медии срещу нашето политическо семейство", се казва още в писмото.

Във връзка с „тежката политическа криза, преживяна от Румъния в последните два месеца, която предизвика вниманието на международните медии и на Европейската комисия и породи ожесточени критики от страна на ЕНП",

http://novinite.bg/