Новините на 12 юли 2012


http://novinite.bg/


ЕС може да раздели България и Румъния в мониторинга
Европейският съюз може да раздели България от Румъния в наблюдението върху правосъдието и вътрешните работи, пише вестник „Труд“, позовавайки се на дипломат, пожелал анонимност.

Причината е опитът на управляващата в Румъния левица да свали десния президент Траян Бъсеску и да промени правомощията на Конституционния съд, както и закона за референдумите.

На 10 юли Конституционният съд на Румъния потвърди отстраняването от власт на Траян Бъсеску, гласувано в парламента.

В същото време КС определи като неконституционен законът, който ограничава прерогативите му за контрол над решенията на парламента.

Съдът определи и минимална избирателна активност от 50% на предстоящия на 29 юли референдум, който трябва да потвърди или отхвърли решението на парламента.

Европейската комисия, Съединените щати, редица европейски страни, както и правозащитни организации изразиха през последните дни тревога от атаките на управляващия в Румъния Социал-либерален съюз срещу Конституционния съд и от начина, по който протече процедурата за отстраняване на президента.

„Да, България и Румъния могат да бъдат отделени“, казал дипломатът, без да посочва как би могло да стане това.

В сутрешния блок на bTV посланикът на САЩ Джеймс Уорлик изрази тезата, че България и Румъния трябва да бъдат разграничени, само че по въпроса за членството в Шенген, отново заради вътрешнополитическата криза в Румъния.

През втората половина на юли ЕК трябва да публикува доклад за напредъка на двете страни за изминалите 5 години, който се отчита чрез т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка. Заговори се за прекратяване на наблюдението след този доклад.

„Не виждам вероятност механизмът да бъде прекратен“, казал обаче пред „Труд“ дипломатът, визирайки и двете страни. Той обаче отказал да коментира дали ЕК е склонна да предложи смекчен механизъм за едната страна и по-строг за другата.

„Механизмът може да стане по-прецизен," уточнил дипломатът.

......................................................


България окончателно отхвърли АСТА
България окончателно отхвърли Търговското споразумение за борба с фалшифицирането ACTA.

На заседането си в сряда кабинетът „Борисов“ се отказа България да участва в производството по постановяване на становище пред съда на ЕС за тълкуване дали АСТА е съвместимо с Хартата на основните права на ЕС, предаде БГНЕС.

На 15 февруари 2012 г. правителството прие решение за спиране на процедурата по подписване на АСТА от страна на България.

В началото на юли и Европейският парламент отказа да одобри подписването на споразумението.

С днешното си решение правителството прекратява окончателно процедурата по сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането.

..................................................
Финанси

Икономиката на България може да отчете ръст до 2% до края на 2012 г.
Въпреки че дава смесени сигнали за развитието си от началото на 2012 г., икономиката на България дава основания за прогноза за ръст до 2% пред следващите месеци, констатира Райфайзенбанк България.

В публикувания в сряда нов месечен макроикономически обзор, базиран на основните показатели на българската икономика към момента, анализаторите на банката отчитат съживяване при някои показатели от началото на пролетта за разлика от преобладаващо негативните развития през първото тримесечие на годината.

През април промишленото производство отбеляза спад от 2,8% на годишна база, но в същото време подотрасълът преработваща промишленост се увеличава с 0,8%.

Според обзора това е свързано с намаляване на негативното влияние на външната среда по линия на износа.

В доклада се отбелязва, че след спадовете през първите два месеца на 2012 г., през март и април износът на стоки нараства на годишна база, макар и с минимални темпове – съответно 1,9% и 2,5%.

От друга страна, започналото възстановяване на вътрешното търсене се свързва и с дефицита по текущата сметка от 158,7 млн. евро за април.

Отчита се забавяне на процеса на погасяване на чуждестранни задължения от началото на годината, което се очаква да окаже благоприятно въздействие върху икономическата активност.

През първите четири месеца нетните погасени вътрешнофирмени заеми са в значително по-малък размер в сравнение с година по-рано, поради което нетните преки чуждестранни инвестиции в България достигат 368,2 млн. евро спрямо едва 14,3 млн. евро през същия период на предходната година.

Динамиката на услугите продължава да бъде слаба поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказва състоянието на пазара на труда, отчитат от Райфайзенбанк България.

През разглеждания период е отчетен спад на безработицата в страната до 12,2% основно поради сезонни фактори, но анализът отбелязва, че като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.

От гледна точка на фискалната политика продължава да се подобрява изпълнението на държавния бюджет, като за втори пореден месец бе реализиран излишък (284.6 млн. лв.), с което и натрупаният от началото на годината бюджетен баланс вече е положителен и възлиза на 67,4 млн. лв.

„Прогнозите на Групата Райфайзен сочат към сравнително добро представяне на Централна и Източна Европа през тази година, така че очакванията ни са България да не бъде изключение от общия тренд“, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев.

По думите му все пак икономическият растеж у нас ще бъде значително по-скромен от този на страни като Русия и Полша.

„В този контекст устойчиво възстановяване на пазара на труда не може да се случи, така че в близко бъдеще не се очертава трайно решение на проблема с безработицата и нарастването на доходите“, допълва Калоян Ганев.

......................................................

Дянков препоръча на лекарите да се плаща като на чиновници
Пари за повишение на основните заплати в лечебните заведения има и сега, но заплащането там трябва да се преструктурира както при чиновниците, обяви финансовият министър Симеон Дянков след заседанието на кабинета.

С промените в закона за държавния служител, влезли в сила от 1 юли, в администрацията минимум 70% от фонда за заплати трябва да отива за основните заплати, а до 30% могат да се раздават като „гъвкаво възнаграждение“, т.е. като премии за добра работа, припомни министърът, цитиран от „Дневник“.

Изказването му беше по повод текущите преговори между Министерството на здравеопазването, синдикатите и работодателите за новия Колективен трудов договор (КТД) в системата, с който трябва да се увеличат минималните възнаграждения в сектора.

Според Симеон Дянков, ако моделът на администрацията бъде усвоен в болниците, основните заплати на лекари, медицински сестри, фелдшери и акушерки може да се увеличи с 20%.

По думите му, ако сега средната основна заплата на лекарите е 850-900 лв., то реалното месечно заплащане било до 2-3 пъти по-високо заради допълнителните възнаграждения, които те получават.

„Такъв модел на заплащане ще бъде въведен в болница „Пирогов“, в чийто директорски борд Министерството на финансите има двама членове“, посочи Симеон Дянков.

По думите му здравният министър Десислава Атанасова има намерение да го въведе и в останалите държавни болници.

Симеон Дянков призна, че държавата не може да се меси в политиката на общинските или частните болници.

„Ако това стане в държавните болници обаче, смятам, че другите ще ги последват“, коментира министърът.

........................................................

Финансирането на държавния дълг – финансов приоритет на България до 2014 г.
Финансирането на държавния бюджет и рефинансирането на държавния дълг са приоритетите във финансовата политика пред управлението на България в следващите три години според Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012–2014 г. на Министерския съвет.

„Основната цел на дълговата политика през тригодишния период ще бъде насочена към осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение при оптимални цена и степен на риск“, гласи Стратегията, приета от МС.

В четирите части на документа се прави преглед на постигнатите резултати и изпълнението на целите от предишната стратегия, описва се макроикономическата обстановка в България и чужбина, идентифицират се потенциалните рискове, свързани с държавния дълг.

Към края на 2011 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 11 млрд. 629 млн. лв., като в рамките на периода 2009-2011 г. отбелязва увеличение с 2 млрд. 160 млн. лв. спрямо края на 2008 г.

Нарастването му се дължи основно на повишението на вътрешния държавен дълг, чийто размер се увеличава през всяка една от трите години, достигайки 41% от държавния дълг в края на 2011 г. Външният дълг намалява с около 8,9%

Основният индикатор, определящ дълговата тежест – съотношението държавен дълг/БВП, в края на 2011 г. възлиза на 15,5% и бележи увеличение от 1,8% спрямо отчетеното му ниво в края на 2008 г.

Независимо от това този показател остава далеч под нивото от 25%, определено от предишната стратегия, от средната стойност в страните от еврозоната (87,2%) и от максимално допустимата референтна стойност съгласно Маастрихтските критерии (60%).

По този показател за втора поредна година България изпреварва всички държави – членки на Европейския съюз, с изключение на Естония.

За постигането на основната цел в приетата в сряда стратегия правителството си поставя няколко задачи.

Първата е запазване на размера на дълга на разумни нива при затвърждаване позициите на България като стабилен емитент на дълг в региона и в Европейския съюз.

Втората е свързана с оптимизиране на разходите за обслужване на дълга.

Третата предвижда максимална диверсификация при източниците на финансирането, а четвъртата – поддържане на добре функциониращ дългов пазар на ДЦК и диверсификация на инвеститорската база.

Проектът на стратегия е разгледан на заседание на Съвета за развитие при Министерския съвет.

................................................

Промишленост

„Мицубиши“ продаде завод в Европа за 1 евро, спаси 1500 работници
„Мицубиши Мотърс“ продаде единствения си завод в Европа за 1 евро, за да запази 1500-те работни места в предприятието.

По-рано тази година автомобилният концерт обяви плановете си да прекрати производството в завода в Южна Холандия до края на годината, а като причина за това посочи трудната оперативна среда в затъналия в дългове континент.

Японската компания съобщи в комюнике, че ще продаде завода си в Холандия „НедКар“ на компанията VDL Groep, която произвежда автобуси и индустриални продукти, на символичната цена от 1 евро (1,20 долара) в замяна на продължаването на дейността на завода, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.

„Мицубиши Мотърс“ проведе разговори със засегнатите страни, за да проучи възможностите за бъдещо продължаване на дейността на „НедКар“ с основен приоритет гарантирането на заетостта на служителите му.

„В резултат на това „Мицубиши“ постигна принципно съгласие с VDL за прехвърляне на акциите“, се казва в съобщението на концерна.

„Мицубиши“ информира още, че очаква да регистрира загуба от 28 млрд. йени (353 млн. долара) от завода, която ще бъде включена в печалбите на компанията в настоящата фискална година до март 2013 г.

„Искахме да избегнем положение, при което работниците да загубят позициите си, след като спрем производството“, заяви говорител на „Мицубиши“.

........................................................


Имоти

„Индипендънт“: Руснаци спасяват ирландци от апартаменти в България
Руснаци спасяват ирландци от ненужните им инвестиции в недвижимо имущество в България, пише вестник „Индипендънт“.

Близо 50 апартамента, собственост на ирландци в България, са били купени от руснаци през първата половина от годината, пише ирландският вестник, цитирайки данни на компания за недвижими имоти, базирана в Дъблин, предаде БГНЕС.

Около 30 000 ирландци притежават над милиард евро лоши инвестиции в имоти в България по данни на „Индипендънт“.

„Растящото търсене от бившата съветска република на имоти в българските курорти означава, че ирландците най-после могат да се „разтоварят“ от нежеланото недвижимо имущество“, коментира специалистът Дилън Кълън.

„За руснаците Черно море е като Испания за ирландците и британците. За разлика от ирландците обаче, руснаците не са толкова наивни да изкупуват. Те търсят нови или почти нови, но изпитани апартаменти на приемливи пазарни цени“, допълни експертът.

.......................................................

Земеделие

Пшеницата поскъпна в разгара на жътвата
Пшеницата в Добричко поскъпна до 400-420 лв. за тон в разгара на жътвената кампания, съобщи председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Кирил Жендов.

По думите му достигнатото ценово равнище е сред най-високите по време на прибиране на реколтата през последните години.

През юли миналата година зърното се търгуваше по 320 лева за тон, припомнят от браншовата организация.

Кирил Жендов коментира, че поскъпването вероятно може да се свърже с по-лошите прогнози за зърнената реколта в страни от Черноморския басейн, предаде БТА.

В Добричкия регион добивите тази година са с около 20 на сто по-ниски от миналата стопанска година, но качеството на зърното е много по-добро.

Близо 43% от масивите с пшеница в Добричкия регион вече са ожънати, според данни на областната земеделска служба.

Средният добив в най-големия зърнопроизводителен район на страната засега достига 454 килограма. Прибраната реколта в региона надхвърля 215 000 тона.

Преди няколко дни министърът на земеделието Мирослав Найденов заяви, че през февруари прогнозите за добива на пшеница в страната са били много лоши, но те са опровергани – вместо 2 млн. тона зърно се очаква да бъдат получени 4,1 млн. тона.

„Тазгодишната зърнена реколта е най-добрата от 20 години като качество на пшеницата и ечемика, а като количество е равна на миналогодишната“, каза още Мирослав Найденов.

Лабораторно доказаното съдържание на глутен от 25-30 единици по думите на Найденов е отлична предпоставка за качествен хляб. Това означава, че в хляба през тази година няма да има изкуствени примеси и добавки, които се слагаха досега заради лошото качество на добитата в предишните години пшеница, обясни земеделският министър.

Зърнопроизводителите от Добричко потвърдиха съдържанието на глутен между 25-30 единици. Председателят на браншовата им организация поясни, че обичайно този основен показател, който определя качеството на хляба, достига 20-23 единици.

....................................................

Tранспорт

Московски: Положителните промени в железниците дразнят синдикатите
Положителните промени в железопътния транспорт на България изнервят синдикатите, заяви министърът на транспорта Ивайло Московски.

„Започнаха доста положителни процеси в системата на железниците. Фактите са категорични, че за последните месеци се стартираха няколко проекта за десетки милиони, от вчера действа и системата за сигнализиране“, изреди Ивайло Московски, цитиран от БГНЕС.

Министърът спомена и за възможност „БДЖ - Пътнически превози“ да получат обновен подвижен състав през следващия програмен период.

Новите спални вагони също влизат в употреба, а от 30 години не бяха купувани такъв тип вагони, продължи Ивайло Московски.

Според министъра на транспорта въпросът с картите за пътуване на служителите на БДЖ е приключен.

По негова информация между НКЖИ и БДЖ има неизяснени финансови взаимоотношения.

„Нито за миг хората, на които се налага да пътуват, за да работят, не са пътували платено, техните ваучери и билети се осребряват“, подчерта Ивайло Московски и изрази неразбиране на поведението на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Във вторник синдикалистите апелираха към него да се извини публично за коментара си, че всички обвинени за кражби служители на БДЖ са членове на синдикатите.

..................................................

Пропадна концесията на Летище Русе
След като повече от година не се появи нито един кандидат за концесионер на летището край Русе, правителството прекрати процедурата за отдаването му.

Летище Русе е гражданско, за вътрешен и международен транспорт. То се намира на 17 км от града, в близост до село Щръклево. Разполага с 2000 дка прилежаща земя, а пистата му е дълга 2500 метра.

От 2007 г. се правят опити за отдаването му на концесия, но интерес липсва. Идеята на две поредни правителства беше да се намери инвеститор, който да възстанови неработещия от години аеропорт, като го превърне основно в център за товарни превози, а при интерес – и за граждански полети, припомня „Медиапул“.

Летището край Щръклево е създадено през 1967 г. като военно. През него са се извършвали вътрешните полети до София, Варна, Бургас, Търговище и Пловдив. В началото след създаването на пътническия терминал от летището е имало по три полета дневно, а през лятото и по пет-шест полета.

В периода 1972–1976 г. е построена новата сграда на летище Русе с главен проектант арх. Йордан Бояджиев. Инвеститор е БГА „Балкан“, а изпълнител е „Трансстрой“ – Русе.

Летището практически не функционира от 2000 г. Гражданските полети са прекратени през 1991 г., а десетина години по-късно и военните полети.

През 2005 г. собствеността му е прехвърлена от Министерството на отбраната на Министерството на транспорта. С правителствено решение от декември 2006 г. летището придоби международен статут.

...............................................

Още от "Tранспорт": 1,7 млн. пътници преминали през Летище София от началото на 2012 г. |
Вътрешна политика

КНСБ ядосани на Московски: Да оттегли изявленията си!
Недопустимо е орган на държавната власт, министър в българското правителство, да прави подобни изказвания, без да си дава сметка за ефекта им в публичен план.

Това се заявява в декларацията на КНСБ във връзка с изявленията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, че „крадците на гориво от БДЖ са синдикалисти"; „всички заловени с криминални прояви в железниците са членове на синдикатите".

Ръководството на КНСБ, СЖБ и СТСБ категорично се противопоставят на подобни манипулативни и неперсонализирани изказвания и квалификации, се казва още в декларацията.

Чрез тях индиректно, съзнателно или несъзнателно, се внушава и формира в публичен план отношение: към сдружените в синдикални организации работници; към самите синдикални организации; към правото на сдружаване, което работниците имат по Конституция, като към криминални личности и организации на престъпни лица, смятат още от КНСБ.

Извинения или оправдания за тези изказвания, основани върху аргументи за младост и незрялост, за липса на достатъчно управленски и политически опит, са неприемливи, допълват синдикалистите.

Неведнъж КНСБ, СЖБ и СТСБ са заявявали открито и ясно, че не толерират и не могат да толерират прояви на работници и служители, които са несъвместими с разпоредбите на българските закони, се казва в документа.

Нещо повече – КНСБ предложи преди време да бъдат обявени за прояви на тероризъм посегателства срещу вещи, части окомплектовка, включително и гориво, чрез които се обезпечава железопътният транспорт, без значение дали това са действия, осъществени от членове на синдиката или от служители, които не членуват в него, се заявява още в декларацията.

От КНСБ не допускат да се слага знак за равенство между крадец и синдикалист и да се внушава, че синдикалната организация е изградена от престъпници.

„Изявленията на министър Московски граничат с набедяване в престъпление спрямо всички синдикални членове, членуващи в СЖБ и СТСБ. Ако той има персонална информация за отделни работници и служители, нека в най-кратък срок да посочи конкретни имена на компетентните органи”, гласи изявлението.

КНСБ настояват министър Московски да оттегли изявленията си и по категоричен начин да заяви уважение към синдикализма в България, към синдикалните членове, включително и тези в СЖБ и СТСБ и към КНСБ като най-голямата и представителна организация в България, член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната организация на профсъюзите, партньор на Българското правителство, съобщават в декларацията си още от КНСБ, подписана от президента на КНСБ Пламен Димитров.

Във вторник Ивайло Московски заяви, че всички железничари, които имат криминални прояви, са членове на синдикатите. В сряда министърът отново потвърди думите си.

Той разкритикува синдикатите за това, че дават мнения по въпросите за БДЖ, а в същото време не са подали сигнали за злоупотребите.

„Те са единствено компетентни да кадруват и да дават мнение", коментира Московски.

„Аз не съм казал нищо различно от фактите. Какво прави нощната смяна с туби и маркучи? Всичките до един са членове на синдикатите, нищо повече не съм казвал", допълни министърът.

„Като ръководство ние и при най-малкото нарушение предприемаме нужните мерки”, увери Ивайло Московски.

..............................................

„Атака”: Без право на глас за хората с двойно гражданство
От „Атака“ внасят промяна в Изборния кодекс само хората с едно гражданство – българско, да имат право да гласуват на избори.

Депутатите обясниха, че ако човек има двойно гражданство, не бива да му се дава възможност да гласува, предаде Дарик радио.

Освен това националистите предлагат членове на Министерския съвет да нямат право да участват в предизборна агитация.

От националистическата партия предлагат и всеки кандидат за депутатско място да декларира сексуалната си ориентация, както и дали принадлежи към организации, създаващи конфликти на интереси, обвързаности и други зависимости.

„Предлагаме забрана за разгласяване на социологически проучвания 30 дни преди изборите. Естествено кандидатите, партиите, щабовете могат да ги провеждат тези изследвания, могат да я ползват тази информация и да си настройват според това кампанията, ако желаят", коментира още Десислав Чуколов от „Атака”.

От партията предлагат още изборните помещения да се оборудват с камери.

„Тези камери да излъчват на страниците на съответните избирателни комисии в реално време аудио- и видеосигнал. По никакъв начин това да не бъде обвързано да се плаща, по никакъв начин това не трябва да бъде защитено с пароли и т.н. Това трябва да бъде свободен достъп. Хората да могат да видят какво се случва в тези секции. Също така върху тези секции трябва да имат поглед прокуратурата, журналистите, всеки избирател, всеки кандидат – най-свободно да може да види какво се случва там“, добави Чуколов.

.................................................

„Атака“ иска кандидати на избори да декларират сексуалната си ориентация
Кандидати за държавен пост да обявяват сексуалната си ориентация, членство в секта или в масонска ложа, предложиха депутати от „Атака“ на брифинг в Народното събрание.

Националистите са изготвили 30 поправки в изборното законодателство, предаде БГНЕС.

„Искаме машинно гласуване“, обяви Волен Сидеров, а от партията настояват хората с двойно гражданство да не могат да гласуват.

„Те явно имат колебания относно националността си“, обясни депутатът Десислав Чуколов.

От „Атака“ още предлагат членовете на Министерския съвет, на областните управи, кметовете на общини да не могат да участват в агитацията.

БНТ и БНР да отразяват безплатно предизборната кампания, искат още от „Атака“, а останалите медии - с 80% отстъпка от редовната си рекламна тарифа.

Камери да следят какво се случва в секционните комисии, както и да се снима броенето на бюлетините, предлагат още те.

...........................................

Още от "Вътрешна политика": СЕМ иска да се създаде общ медиен закон | Здравната каса възстановява 11 млн. лв. на болниците | ВСС готвел поредни роднински назначения в съдебната система | Всеки пети избирател на ГЕРБ крайно разочарован от управлението | БОРКОР изхарчил 2 млн. лв. само в подготовка за работа | В България нямало ясни критерии за помилване на престъпници | Атанасова: 2% по-ниска надценка не застрашава печалбите на аптеките | Здравното министерство свали цените на 268 лекарства |
..........................................
Външна политика

Уорлик: България е източник на фискална стабилност на Балканите
България със своите силни институции е истински източник на фискална стабилност в региона, заяви посланикът на САЩ в София Джеймс Уорлик.

„Решението да бъдете фискално отговорни и да осигурите балансирано бъдеще е трудно решение, което да се вземе от правителството, но сега виждаме, че беше правилното решение. Създадена е основа за бъдещ растеж“, подчерта Джеймс Уорлик пред bTV.

По думите му успешната емисия на еврооблигации е увеличила доверието в икономиката на България.

„Съществуват демократични институции тук, въпреки че има някои проблеми. Така че няма притеснения във връзка с демокрацията в България“, добави Джеймс Уорлик.

Според него не такава е ситуацията в съседна Румъния, където на 10 юли Конституционният съд потвърди импийчмънта на президента Траян Бъсеску.

„Това, което се случва там, застрашава демократичните контроли в страната и отслабва независимостта на институциите, особено на съдилищата“, допълни американският посланик.

„Важно е да разграничим процесите, които се случват в различните страни. В САЩ често пъти си казват: „О, това са Балканите, там се случват такива неща“. Но не трябва да бъде така“, каза още Джеймс Уорлик, като добави, че България се намира в труден регион.

Той изрази мнение, че е много важно да се прави прави разграничение между България и Румъния по въпроса за членството в Шенгенското пространство, въпреки че двете държави се наблюдават заедно чрез мониторинговия механизъм на ЕК.

„Румъния буди някои притеснения в ЕС и САЩ, но това не е случаят на България. Не знам Брюксел как точно ще решат нещата, но е ясно, че България стои като истински източник на фискална стабилност в региона със силни институции. Това е много добър знак за страната“, категоричен е Джеймс Уорлик.

Той изрази надежда за членове на новия Висш съдебен съвет да кандидатстват „изключително силни личности“.

„Надявам се и изборът да е изключително прозрачен. Хубавото за страната е най-добрите й и качествени хора да бъдат избрани за членове на ВСС“, отбеляза посланикът.

За изборния процес у нас посланикът на САЩ изказа убеждението, че е имало случаи на купуване на гласове в България, но до каква степен е имало такива проблеми и тяхната сериозност, той не би могъл да прецени.

„Когато става дума за такива действия, тези неща трябва да бъдат разследвани. Ако си участвал в купуване на гласове, трябва да бъдеш осъден. Този род поведение вече не е приемливо“, категоричен е американският посланик.

Джеймс Уорлик съобщи, че още не знае датата на заминаването си от България и не е започнал официалните си срещи с министрите от кабинета „Борисов“.

........................................

България в ЕС

Станишев подкрепя Понта за политическите мерки в Румъния
На 12 юли 2012 г. в Брюксел президентът на ПЕС Сергей Станишев и румънският премиер Виктор Понта ще дадат съвместна пресконференция за политическата ситуация в Румъния, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Президентът на ПЕС публично ще изрази подкрепата си за Понта след политическите атаки, идващи от европейската десница.

Ще стане ясно как мерките, предприети от румънското правителство, имат за цел да възстановят дисбалансите, причинени от предишното консервативно управление.

Пресконференцията ще започне в 11.00 часа в зала Maalbeek на Résidence Palace (Rue de la Loi 155) и ще се проведе на английски език.

По-рано същия ден Сергей Станишев ще се срещне с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу в сградата на Комисията.

Двамата ще обсъдят предложенията на ЕК за политическите партии на европейско ниво.

..............................................

Банковите тревоги на Испания разклатиха еврото
Решението на Еврогрупата да отпусне 30 млрд. евро за спасяване на испанските банки не премахна икономическите тревоги за бъдещето на банковия сектор и доведе до спад на курса на еврото спрямо долара.

Общата европейска валута достигна най-ниското си ниво от две години, предаде bTV.

Междувременно германският финансов министър Волфганг Шойбле заяви, че забавянето на окончателното одобрение на постоянния спасителен фонд на Европейския съюз би могло да доведе световните пазари до крах.

Конституционният съд в Карлсруе започна изслушвания по въпроса дали спасителната схема на ЕС и бюджетните правила са съвместими с германската правова система.

Европейският финансов спасителен фонд е създаден за страни в криза, които отговарят на определени икономически условия. Досега пет държави от еврозоната потърсиха защитата на спасителните фондове.

............................................

Още от "България в ЕС": Най-много българи сред безработните мъже в ЕС |
...................................
Общество

На първо четене: без строителство до 100 метра от морето
Ограничаване на строителството в 100-метровата зона на брега на морето предвиждат промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които парламентът одобри на първо четене.

Измененията съкращават процедурата за отдаване на концесия на плажовете и тя ще трябва да се провежда до два месеца след вземане на решение от Министерския съвет по въпроса, разясни председателят на комисията по регионално развитие в Народното събрание Любен Татарски от ГЕРБ, цитиран от Дарик.

Става въпрос за така наречената зона А, която е от морската граница и е предвидено ограничаване на това застрояване, като се намаляват параметрите и възможните обекти, които могат да се строят там, каза Татарски.

Сега предложението е в тази зона да могат да се строят само обекти за спорт и хранене, чешми, спирки и други.

По думите му реакцията и желанието на кметовете на морските общини е да се запази настоящият режим, който е доста рестриктивен: плътност на застрояване до 20 процента, височина на обектите до 7.50 метра.

Татарски каза, че между първо и второ четене въпросът ще бъде дискутиран и изрази убеденост, че ще се намери „по-правилното“ решение.

„Друго важно, което трябва да се знае, е, че е регламентирано правото на свободен и безплатен достъп до морските плажове“, каза още той.

„Ще се бутат огради, ще се бутат бариери и всичко друго, което възпрепятства свободния достъп на гражданите до морските плажове“, добави депутатът.

Макар текстовете да бяха подкрепени на първо четене в залата, от ГЕРБ дадоха заявка, че ще искат отмяна на пълната забрана за строителство по морето.

Депутатът от управляващата партия Димитър Бойчев, който е от Бургас, отбеляза, че кметовете на черноморските общини са възразили срещу изменението, защото то ще доведе до значителни загуби за бюджетите им.

По думите му се изпада в крайност. Действително имало презастрояване, което спряло след приемането на Закона за черноморското крайбрежие.

Сегашните параметри са приемливи и на практика ограничават строителството, заяви Бойчев и обяви, че между първо и второ четене ще се направи предложение за отпадане на пълната забрана.
............................................

10 температурни рекорда, в Русе пак почти 40°
Най-горещо в сряда беше в Русе – 39.2 градуса, като това е и температурен рекорд за града, като през 2000 г. температурата на въздуха там е достигнала 37.9 градуса, съобщиха от НИМХ.

Общо 10 са градовете от страната, където бяха регистрирани температурни рекорди на 11 юли.

В Казанлък термометрите сочеха 35 градуса, през 1980 г. е бил последният температурен рекорд, поставен на този ден – 34.2 градуса.

В Карнобат температурата бе 36.4, като беше подобрен рекордът от 1980 г. – 36 градуса.

В Ловеч бяха измерени рекордните 37 градуса срещу 35.5 градуса през 2000 г. 38.2 пък бе температурата на въздуха в Лом, през 2002 г. там бяха измерени 37.4 градуса.

В Оряхово – 36, през 2002 г. беше последният температурен рекорд на този ден от 35.4 градуса, Пазарджик – 37.5, за 2002 г. – 35.9, Свищов – 38, за 2000 г. – 35.8.

В Чирпан термометрите достигнаха 37.4 градуса, през 2002 г. бе поставен температурен рекорд от 36.6 градуса.

От НИМХ предупреждават, че за четвърти пореден ден поради високи температури е обявен оранжев код в цялата страна.

Кодът е в сила за всичките 28 области на страната. Времето ще се задържи горещо. В следобедните часове, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но превалявания са малко вероятни.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, север и ще се усили – в Дунавската равнина до умерен. В източните райони вятърът ще е все още от югоизток – слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат около 35° – 40°, в София 35°.

Времето е опасно и са прогнозирани метеорологични явления с голяма интензивност, предупреждават от НИМХ.

Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете. Следвайте съветите на властите, съветват още метеоролозите.

........................................
Още от "Общество": Пореден протест срещу цената на тока пред МИЕТ | До 10 000 лв глоба за изоставена кола в Пловдив | Мъжете и жените се пенсионират заедно след 2020 г. | Дете на 6 г. с опасност за живота, мъж го замерил с дърво | Гръм уби 39-годишна жена край Триград | 58-годишна жена изпи 200 мл сода каустик при опит за самоубийство |
Култура

15 дни безплатно лятно кино в Бургас
Петнайсетдневен киномаратон ще запознае жителите и гостите на Бургас с най-доброто от съвременната европейска филмова продукция, създадена през последните няколко години, съобщиха от пресцентъра на общината.

20 филма от 17 държави ще бъдат прожектирани на открито, при вход свободен в дните от 17 до 31 юли.

Фестивалът „Дни на европейското кино“ се организира от Европейската комисия и Община Бургас по повод 5 години членство на България в ЕС. След София това е първото му издание край морето.

Кинофестът ще бъде открит на 17 юли от 20:00 часа с концерт на група „Акага“ и прожекция на хитовия български филм „Кецове“ (2011) на реж. Иван Владимиров и Валери Йорданов.

Филмът, разказващ за шестима младежи, които решават да зарежат напрежението в големия град и да се отправят към един от последните девствени плажове по българското Черноморие, е избран тематично.

Морските истории, в които основна тема са любовта и свободата, заедно с горещите музикални ритми, които ще предложат музикантите от „Акага“, обещават силен старт на фестивала.

Откриването ще се състои в Летният театър на Бургас, а всички останали прожекции са предвидени на сцена „Охлюва“.

Сред филмите, включени в киноафиша на феста, са носителят на „Оскар" „Животът на другите" (2006, Германия), както и номинираният за наградата „Чико и Рита“ (2010, Испания).

Със свои продукции са представени още Румъния – „Морген" (2010), Гърция – „Малко престъпление" (2008), Холандия – „Бон воаяж" (2010), Унгария, Естония, Белгия, Полша, Литва, Италия, Австрия и др.

Освен с „Кецове“, България участва и с още една хитова кинолента – „Подслон“ (2010) на режисьора Драгомир Шолев.

Всички заглавия в селекцията са съвременни, с изключение на едно – „Големите надежди" (1946, Великобритания).

С екранизацията по класиката на Дикенс, която днес е в златния фонд на световното кино, ще бъде закрит фестивала на 31 юли.

................................................

Дянков отваря двореца „Кричим“ за граждани
Дворецът „Кричим" отваря врати за гражданите през есента на 2012 г., обяви министърът на финансите Симеон Дянков.

На заседанието си в сряда Министерският съвет прехвърли управлението на ловното стопанство и двореца „Кричим“ на Министерството на финансите.

След заседанието на кабинета Дянков обеща ведомството „временно да пази резиденцията, докато има решение за тези резиденции как да се използват по-добре“.

Бюджетът на резиденцията е около 700 000 лв. на година и финансово нещата изглеждат добре, по-скоро въпросът е как да се използва, коментира Симеон Дянков.

„Там са се случвали доста интересни исторически събития, за които малко се знае. Например непосредствено преди убийството на Александър Стамболийски през 1923 г. той е бил предупреден и е решил, че там ще бъде мястото, в което е най-възможно той да успее да се съхрани, и на път за там Стамболийски е бил хванат“, разказа Симеон Дянков.

Той припомни, че в ловното стопанство е ходила и Людмила Живкова.

„Понеже не е можела да стреля, са предупреждавали цялото село: „Събирайте дивеча, но внимавайте вас да не ви гръмне“, допълни финансовият министър.

..............................................

Екология

Директорът на парк „Витоша“: Ако пожарът е умишлен, е бил организиран
Ако пожарът в „Бистришко бранище“ на Витоша е умишлен, той е причинен с организация, убедена е Снежана Петрова, директор на Национален парк „Витоша“.

„Не намирам за себе си довода да бъде умишлен пожарът на Витоша. „Бистришко бранище“ е територия около 60 хектара, която преди 11 години беше поразена от смерч."

................................................