Движение за национално единство и спасение /ДНЕС/

 

Началото на ДНЕС (Движение за национално единство и спасение) е  поставено на 26 април 2009 г., в София от представители на  6  неправителствени организации и известни личности с активна  гражданска позиция.

Сред инициаторите му са  проф. Вихрони Попнеделев – преподавател в Художествената академия, проф. Камен Плочев  и проф. Радостин Москов – ВМА, Николай Георгиев – журналист и актьор, Албена Александрова – дизайнер и собственик  на модна къща „Рошавата гарга”, Иван Такев - журналист, доц. Боян Дуранкев – преподавател в УНСС, Брайко Брайков – художник и филмов продуцент, Виктор Ангелоев – журналист от програма „Хоризонт” на БНР, Росалин Наков – композитор,  както и гражданските сдружения Академия за европейска култура „Орфеева лира”, Гражданска инициатива „Екоутопия”, Гражданско сдружение „Заедно”, Национален съюз за параспорт, Сдружение за алтернативно  обучение и квалификация „САОК”, Фондация „Спасение”.

Участниците в учредяването приемат „Апел за гражданска активност” и се обединяват около конкретни искания към управляващите и политиците в България.

Избрана е инициативна група от 21 души, която да работи за популяризиране на Апела и исканията на ДНЕС, както и за привличането на нови неправителствени организации и граждани към идеите на движението. Представителите на инициативната група заявяват, че движението "няма да се превърне в политическа партия, а ще бъде силен граждански коректив на управляващите".

Подкрепа към идеите на ДНЕС е заявена от Българска офицерска легия „Раковски”, изпълнителите Владимир Ампов – Графа, Наско и Славчо от „БТР” и продуцентът Атанас Янкулов.


Дейността на ДНЕС е насочена към постигане на следните цели:

"І. Гражданско общество в България

1. Да възродим традиционните български ценности – трудолюбие, патриотизъм, почтеност, уважение към семейството, толерантност и стремеж към образование! Ще работим за възстановяването на морала в обществото!

2. Да работим за обединяването на граждански организации и граждани за изграждането на силно и функциониращо гражданско общество в България.

3. Да възродим гражданското общество в България.

4. Да работим и да стимулираме гражданската инициатива за развитието на гражданския сектор в България.
 
ІІ. Граждани и институции

1.      Да работим България да стане държава с работещи институции, в които правата на гражданите и тяхната сигурност са най-важни.

2.      Да координираме усилията на гражданите за диалог с управляващите, да представляваме и отстояваме интересите им при взаимоотношенията с институциите на държавата, местната и централна власт.

3.      Да работим за включване на гражданите:   

    * в процеса на обсъждане и взимане на решения от местната и централна власт;
    * при подготовката и обсъждането на законопроекти;
    * при подготовката и обсъждането на нормативни актове от държавните институции.

4.      Да разработваме позиции по решения на законодателната и изпълнителна власт от гледна точка защитата на гражданския интерес.

5.      Да съдействаме пред институциите за разрешаването на конкретни проблеми, поставени от граждани и техните общности.

6.      Да работим за създаването на ефективни механизми за защита на гражданите от действията или бездействията на монополите – електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване, топлофикация и мобилните оператори.

ІІІ. Граждански контрол

1.      Да бъдем ефективен коректив на поведението на политиците и управляващите и да осъществяваме граждански контрол върху решенията на държавните и местните органи на властта.

2.      Да настояваме за спазване на дадените от политиците обещания, както и на Европейските директиви за отношенията им с гражданското общество.

3.      Да осъществяваме граждански мониторинг върху дейността на изпълнителната, законодателната, местната власт и да запознаваме периодично обществеността с резултатите.

От движението организират протести по конкретни проблеми, сред които протест в подкрепа на децата с редки и тежки заболявания; протести, свързани с осъществяване на действия за ограничаване на риска от пътни инциденти, протести с надслов „Не, на данък паркинг“ срещу решение на Столична община  и др. Една инициатива от последните дни (средата на м. ноември 2012) е набиране на доброволци в помощ на възрастни и самотни хора.

В съответствие с поставените си цели,  ДНЕС приемат и реагират на сигнали от граждани, свързани с: проблеми с монополисти;  некоректни интернет доставчици, кабелни и мобилни оператори; взаимоотношения с банки и застрахователни дружества; пътнотранспортни произшествия и проблеми с градския и междуградски транспорт; трудово-правни спорове и трудови злополуки; проблеми с НЗОК и увреждане при оказване на медицинска помощ; обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на гражданите; имотни измами.

Движението се ангажира и с предоставянето на безплатни правни консултации по проблеми на гражданите.