Църквата във Вълчидръм

снимки "Семейство Цветкови"