Помаците през декември 1989 г.

 

Помаците в София в края на декември  1989 г. - демонстрации с искане за правото на вероизповедание.

 

 

Иванов, Михаил. Помаците според българската етнодемографска статистика. 2013 г.