Белоглав лешояд - източна Стара планина

снимка Мими Иванова

(защитен вид)

Georgi Gerdjikov: Тези табели се наричат крилометки, направени от много тънка, но здрава пластмаса. Поставят се на различни птици, за да може да се следи движението на птиците (най-просто казано). Всяка една крилометка е уникална за целия свят. Уникалността се постига чрез: различна комбинация на цвят на крилометката и цвят на буквите (цифрите, цифра/буква) и място на поставяне (ляво или дясно крило, или две крила). Чрез тази система са получени невероятно много данни за разпространението на птиците. Един пример от близкото минало - такъв лешояд като на снимката беше маркиран с крилометка в България, а след това птицата беше наблюдавана в Израел, Сърбия, Румъния, Централна Европа, Гърция и т.н., сега гнезди в Източни Родопи.