Път: : Кой кой е : Д

Томислав Дончев

 

Томислав Пейков Дончев е роден на 6 август 1973.

Образование: Магистър по стопанско управление, ВТУ университет „Св. св. Кирил и Методий“. Магистър по философия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Владее английски и руски език.

Професионална дейност:

•     Избран за депутат в Европейския парламент през май 2014 г.

•     Народен представител в 42-то народно събрание

•     Член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

•     Член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, както и на постоянно действащата подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към нея

•     Министър по управление на средствата от ЕС в правителството на Бойко Борисов (2010-2013 г.)

•     Кмет на Габрово (2007-2010 г.)

•     Бил е програмен директор на Институт „Отворено общество”.

 

Уикипедия за него:

Томислав Пейков Дончев е роден на 6 август 1973 година в Габрово. През 1991 година завършва гимназия в Габрово, а през 1997 година става магистър по философия във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършва и втора специалност - журналистика. В периода 1997-1999 година работи като учител в Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в град Велико Търново - преподава психология, логика, етика, философия. През 1999-2000 година Дончев е редактор в „Радио Габрово“. В този период (през 1998 г.) Томислав Дончев специализира политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения в Полша. През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института НЕГЕВ, Израел.

През 2001-2004 година Томислав Дончев е изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор в Габрово. В този период подготвя и управлява десетки проекти в Габрово в сферите на регионалното развитие, икономическото развитие, образованието и социалната сфера. Дончев е член на екипа “Експертни анализи” към Института “Отворено общество”, разработил Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране (възложено след процедура по Закона за обществени поръчки с възложител Министерство на Регионалното развитие и Благоустройството). Членува и в работната група към Министерство на финансите, разписала правилата за разпределение на средствата от Европейските фондове в България. Дончев е бил и независим консултант и лектор в сферите: “Подготовка и управление на проекти”, “Планиране и стратегическо управление”, „Системи за оценка и текущ контрол”. Обучавал е представители на общини, областни администрации, училища, НПО, фирми в над 20 населени места на страната. През 2006 година получава магистърска степен по стопанско управление от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В периода 2004-2007 Томислав Дончев работи като програмен директор в Институт „Отворено общество“, където ръководи звеното за подготовка и управление на проекти по европейски програми. Под прякото му ръководство са спечелени международни проекти в социалната сфера и регионалното развитие на обща стойност 1 500 000 лева; Работи в партньорство с редица утвърдени европейски консултантски фирми от Германия, Великобритания, Холандия, Италия, Словакия. Бил е и член на Българската асоциация по управление на проекти.

През ноември 2007 година Томислав Дончев е избран за кмет на Габрово като кандидат на ГЕРБ. Той печели убедително на втори тур срещу Николай Григоров с 65,51%. Основен приоритет в работата му като кмет е привличането на външно финансиране и разработването на качествени проектни предложения, с които Община Габрово се утвърждава като един от най-успешните бенефициенти в България по отношение на усвояване на европейските средства във всички сфери на социално-икономическия живот. Само за две години са подготвени 21 проектни предложения, от които 19 са получили финансиране.

На 18 март 2010 година е избран за министър без портфейл, отговорен за управлението на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов.