Път: : Кой кой е : Х

Христина Христова

Тя е родена на 21 януари 1954 г. в с. Попица, община Бяла Слатина.

Завършила е философия в СУ “Св. Климент Охридски”, доктор е по социология.Специализирала е в областта на социалния мениджмънт, социалните услуги и управлението на социални и здравни фондове в Белгия, Холандия, Великобритания, Унгария, Израел.

Xpистина Христова преподава социален мениджмънт и социална работа в СУ “Св. Климент Охридски” и в Бургаския свободен университет.

През 1989-1991 г. работи като социолог в департамента по социална политика на Института за синдикални и социални изследвания (институт на Българските професионални съюзи)

През 1991 г. учредява Национален център за социална рехабилитация (НЦСР) — сдружение с идеална цел за социални услуги и социална помощ за хора с увреждания и техните семейства.

През 1996 г. в Лисабон Христина Христова учредява нова европейска организация за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора АААТЕ – Асоциация за напредък на помощните технологии в Европа. От същата година е била член на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция към Министерския съвет и член на Управителния съвет на фонд “Рехабилитация и социална интеграция”.

През 2001 г. се присъединява към НДСВ и печели доверието на Симеон Втори. Той я прави заместник-министър на труда и социалната политика, отговорен за политиката в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на децата.

От 17 юли 2003 до август 2005 г. Христина Христова е министър на труда и социалната политика.

Нейни инициативи са програми и проекти в помощ на социално слабите, на хората с увреждания, на безработните и за защита на децата: „От социални помощи към заетост”, „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Помощ за пенсиониране”, „Старт в кариерата”, „Чаша топло мляко и закуска за децата в училище”, „Гаранционен фонд за микрокредитиране” или т.нар. царски кредити, защитени жилища за деца и възрастни с увреждания, Центрове за обществена подкрепа „Майка и бебе”, частни домашни детски градини и други.

През 2005 г. Христина Христова оглавява изборната листа за народни представители от НДСВ за Врачанска област. Избрана е за депутат в 40-ото Народно събрание. Зам.-председател е на Комисията по труда и социална политика и член на Комисията по околната среда и водите. Тя е председател на Парламентарната група за приятелство България-Белгия.

Като народен представител е инициатор на законопроекти – за професионалните приемни семейства, за придобиване на пенсия при достигната възраст и недостиг на трудов стаж, за 12 месеца платено майчинство, за помощ за децата близнаци и помощ на майките редовни студентки.

На 26 септември 2005 г. Христина Христова е избрана за един от първите наблюдатели и депутати в Европейския парламент, където е член на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред и на Комисията по заетост и социални въпроси.

На 28 ноември 2009 г. Христина Христова е избрана за председател на Национално движение Сиеон Втори, което приема името Национално движение за стабилност и възход по време на Петия извънреден конгрес на партията.

Христова е висш офицер на Ордена на Короната на Кралство Белгия за особено значими заслуги в политика за подобряване на качеството на живота на хората.

Христина Христова беше преизбрана за председател на НДСВ на 6-ия конгрес на партията. Тя беше избрана с тайно гласуване в конкуренция с бившия зам.-министър на икономиката и екологията Любка Качакова. Христова спечели тайното гласуване с 448 гласа срещу 189 за Качакова.

Разведена.

Официална страница: http://www.ndsv.bg/content/30.html