Райското пръскало в Стара Планина

снимка Паолина Пидакева

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649971345019505&set=a.392334924116483.112609.100000199366848&type=3&theater