Път: : Кой кой е : Г

Костадин Георгиев

(Справка на Държавна сигурност, изготвена по искане на ЦК на БКП. Разпространяваше се на принципа "самиздат" сред депутатите от ВНС. В текста не съм внасял никакви корекции - пропуснати са само адресите и телефоните.)

СПРАВКА

за Костадин Иванов Георгиев

 

 

Костадин Иванов Георгиев е роден на 14.II.1948 г. в село Раненци, Кюстендилска община, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, безпартиен, живее в София, работи на хонорар към СГДОА.

Произхожда от работническо семейство. Баща му е безпартиен. През 1945 година по време на Отечествената война е бил осъден за дезерт╝орство. Майка му е безпартийна.

Съпругата му Фани Станиславова Хаджиминева, с висше образование, к.ф.н. в Института за философски науки - БАН, член на БКП. Споделя възгледите на съпруга си.

Още през младежките си години Георгиев проявявал склонност към авантюристични и екстремистки действия. През 1966 г. е правил постъпки да замине за Виетнам и Венесуела, за да участва във въоръжената борба. Като студент в СУ "Кл.Охридски" през 1969 година в съучастие с други лица е осъществил опит за извършване на бомбен атентат срещу гръцкото посолство в София по повод двегодишнината от военния преврат в Гърция.

След завършване на висшето си образование Георгиев е работил като асистент в Медицинска академия, а през периода 1976-1986 г. като асистент във ВМГИ - София.

Костадин Георгиев открито е изразявал негативното си отношение към възродителния процес в нашата страна, заявявайки, че политиката на БКП по националния въпрос е в разрез с марксистко-ленинската идеология, за което е освободен от работа.

В началото на 1989 година Костадин Георгиев се е включил в т.н. "Независимо дружество за защита правата на човека в България". Същият заема "твърди" антисоциалистически позиции и се изявява като един от активните членове на "Дружеството" с подчертан стремеж за лидерство. В момента е зам.председател на НДЗПЧ.

Костадин Георгиев е посещавал посолствата на Франция и Англия в нашата страна където е предал материали с клеветническо съдържание.

Системно дава интервюта на кореспонденти на западни средства за масова информация, в които подробно ги информира за дейността на "Дружеството" и представя в негативна светлина социалистическата действителност.

Активно се включва и е един от организаторите на мероприятията, провеждани от "Независимото дружество за защита правата на човека" по време на Екологичната среща в нашата страна. Взема участие във всички събрания и сбирки на другите неформални структури.

София, 4.11.1989 г.