Сватбена фотография на генерал-майор Константин Жостов

Янко Гочевъ

Сватбена фотография на генерал-майор Константин Жостов (1867-1916) - началник-щаб на Действащата българска армия по време на Първата световна война (1915-1916).

Фотоателие на Димитър Карастоянов, София. Неустановена датировка.