Църквата

Стенопис
Стенопис

Вижте как юдейте, вкупом отиват в ада, а от християните само жените са придърпвани от дяволите за полите. Мъжете благопристойно стоят с фесове на главите. Те са чисти и непорочни. Ах, тези жени, изкусителки!

 

Преди 93 години (1908) в тази сграда се играе представлението "Хъшове" на дядо Вазов и се слага началото на ПЪРВИЯ СРЕДНОРОДОПСКИ ТЕАТЪР "ИЗГРЕВ", поставил основите на организирано театрално движение в областта! Тогавашното правителство отпуска средства на театралните дейци - учители, и те стават вдъхновители на по-късния Родопски драматичен театър - Смолян, създаден през 1951 година!

Църквата на патриаршията в с. Долно Райково,  станала храм на театър "Изгрев" през 1919 година. Тук се играят пиеси от западноевропейската, руската и българска драматургия. Един от духовните центрове на

Пашмаклъ (Смолян), Райково и Устово!

 

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук