Обръщение на АСП

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е   на   АСП 

към политическите сили в Рупублика България

Като изхожда  от последователното си придържане към демократичните принципи и ценности Алтернативната социалистическа партия е обезпокоена от нарастващото напрежение в районите със смесено българско и турско население. Особено тревожно е положението в Кърджали и Разград.
Отново, както през декември 1989 г., се развиват процеси, изгодни на силите на стария тип политика, за които ограничаването правата на едни е условие за “свобода” и “права” за други.
Различията в традициите на именуване на българските граждани с различен етнически произход са от етнокултурен характер. Те не трябва да бъдат основание за политическо противопоставяне и повод за отклоняване на обществена енергия встрани от усилията за демократична смяна на системата.
АСП има съзнанието за съдбовния характер на сегашния политически момент и политическа воля да допринесе за демократичното разрешаване на натрупалите се проблеми. Затова се обръщаме отново към всички политически сили:
Необходими са незабавни работни контакти за началото на практическо изработване на ХАРТА ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ като политическа рамка и договорна основа за общи действия в посока на демократична законова уредба за единството на българската нация във всички аспекти на проблема.
АСП поема инициативата за свикване на работна среща на упълномощени представители на всички политически сили.
Разрешаването на националния въпрос предполага общите усилия на всички политически сили. Предполаганата среща и работата по проблема може да бъде онзи мост между политическите сили, който и в моменти на най-остри политически сблъсъци да съхрани минимума на тяхното позитивно взаимодействие за благото на България.

 


23. 11. 1990 год.                      За ПС на АСП:
СОФИЯ                                     /проф. д-р Николай Василев/