3 юни 2023г.

На този ден в историята - площад Тянанмън, независимост на Черна гора, Едуард Уайт...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Насилието и непълнолетните

Българска академия на науките

Институт по социология

 

Насилието и непълнолетните - монография

(Трудът е приет на заседание на НС на Института по социология  с протокол № 8 от 05.11.2009)

 

© Автор: Професор д-р Валентина Златанова

© Рецензенти: Ст.н.с. д-р Анна Мантарова,

Ст.н.с. д-р Румяна Стоилова

© Майя Димитрова, Кузман Цеков - оформление

© Издателство "Омда"

ISBN 978-954-9719-18-5

 

>> към съдържанието