Превратът на 10 ноември

ПРЕВРАТЪТ на 10 ноември

© ТОМА ТОМОВ-автор

©  Майя Димитрова, Кузман Цеков - оформление

©  издателство Омда, 2011

Тази брошура е съставена от серията репортажи, публикувани във вестник "Труд" през 1998 г. Електронното издание се реализира със съгласието на автора. Снимките са от архив "Омда". 
>> към съдържанието