Платформа на БСП

БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ:
Достоен живот в справедлива държава!
Възможен е!

Уважаеми сънародници,

Обръщаме се към вас - хората на труда от всички професии; към
създателите на работни места и достойно заплащане; към всички поколения и специално към младите, които настояват и работят за такава държава, в каквато искат да живеят; към хората от различни етноси и вероизповедания; към живеещите в страната и извън нея; към всички, които отхвърлят едноличната власт; към ощетените от прехода, които днес са огромното мнозинство от българския народ; към недоволните от несправедливостта и търсещите промяна в обществото; към загрижените за българската национална съдба. Днес това са повече от 90% от българските граждани.

Въпреки това само няколко процента от населението разполагат
с най-много власт. Това са спечелилите от ограбване на труда на народа; осребрилите участието си в държавната и местната власт чрез обслужване на корпоративни и чужди държавни интереси; погазилите закона, останали ненаказани заради липсата на политическа воля и независима съдебна власт.

Коалицията начело с БСП включва множество леви и патриотични
партии. Ние сме представителите на лява България в тези избори.
Ние предлагаме единение в името на огромното мнозинство от
българския народ. Ние сме за България на социалната справедливост
и солидарността, за България на прогреса и на уважението към дос-
тойнството и труда на всеки човек, за България с работеща икономика за всички, а не за малцина.

Изпълнихме редица от поетите от нас предизборни ангажименти,
но не успяхме да извършим радикалната промяна, която обявихме.
Необходимостта от такава промяна остава! Ние искаме вашата
подкрепа, за да възстановим доверието в политиката и за да преминем към устойчиво догонващо развитие. Да застанем срещу бедността, неравенството и корупцията. Да отстоим националните интереси.

......................................................

(Виж целия текст в прикачения файл.)