Промените на социалната структура и динамизма на междугенерационната социална мобилност

ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИЗМА НА МЕЖДУГЕНЕРАЦИОННАТА СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ 1967–1997 -  д-р Цочо Златков

Институт по социология при БАН

*Издателство Омда, 2010 г. 

 >>към съдържанието