Молитвата "Отче наш"


Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;


Насъщния ни хляб дай ни днес
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжници си;
и не ни въвеждай в изкушение,
но ни избави от лукавия;


Защото Твое е царството и силата, и славата
на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и всякога и во веки-веков.
Амин!

 


Текстът на молитвата на църковно-славянски:

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим,
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство и сила и слава,
Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков.
Аминь.