Началната буква на името Г

Списък с проверените лица

URL адрес: http://comdos.bg/export.csv

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни. Те са подредени по -Име,Презиме,Фамилия,"Дата на раждане","Място на раждане","Дата на проверката",Институция,"Установена принадлежност/Неустановена принадлежност","Налични документи" Болдвани са имената на онези проверени лица, да които има документи за принадлежнжост.

ГААЗИ,ИСМАИЛ,МЕХМЕД,,"ГР.ЗАВЕТ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ГЕОРГИЕВ,ГЕРАСИМОВ,1966-06-19,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност","

"
ГАБРИЕЛ,ЕМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ЕМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ЗАВЕН,ТЕРТЕРЯН,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ПЕТКОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ПЕТКОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛ,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,АЛЕКСАНДРОВА,ТАРЕИНА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,АНТОНОВА,ДРЕМСИЗОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,АНТОНОВА,ДРЕМСИЗОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,БЕЛОВА,БЕЛОВА-ГАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,БОРИСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ВЕНЕЛИНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА-ДЕКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ДАШКОВА,НЕДЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ДАШКОВА,НЕДЕЛКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ДИМИТРОВА,КАЛАЙДЖИЙСКА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,БЕРБЕЧЕЛОВА,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА-РОЗЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ИВАНОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ЛЮБЕНОВА,РАЛОВСКА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ЛЮБЕНОВА,РАЛОВСКА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МЕТОДИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МИЛКОВА,ВУТЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МИЛЧЕВА,ГАЧОВСКА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МИТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,МИТКОВА,СИДЕРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,НИКОЛОВА,НАНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПАВЛОВА,СУЛАЙ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПЕТРОВА,БИБИШАНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПЕТРОВА,БИБИШАНКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПЕТРОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПЕТРОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ПЛАМЕНОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,СИМЕОНОВА,МИРОНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ТОДОРОВА,МАНОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ФИЛИПОВА,ЧАЛОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ЦВЕТАНОВА,ГАЗИБАРСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАБРИЕЛА,ЦВЕТАНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,БОРИСОВ,ЗАБУРТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,БОРИСОВ,ЗАБУРТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,БОРИСОВ,ЗАБУРТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,КИРИЛОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,МИНЕВ,ГАВРАИЛОВ,,СССР,2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,НЕНЧЕВ,ПАНЧЕВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,НИКОЛОВ,БЕЛБЕРОВ,,"С.ЖЕРАВНА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,ПЕТРОВ,ГЕВЕЗОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,ПЕТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,РАШКОВ,КЪЛЕВ,1950-07-13,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГАВРАИЛ,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"С.ХОТНИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАВРАИЛ,ЯНКОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЕЛ,НИСИМ,БЕХАР,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,АНГЕЛОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,АНТОНОВ,ЛЕСКОВСКИ,,"С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,АРСЕНОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ГЕОРГИЕВ,БЛИЗНАКОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ГЕОРГИЕВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ЗАПРИНОВ,ШОПОВ,,"С.ДОБРОВНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ИВАНОВ,ЦВЕТАНОВ,,"С.КОЛИБИТЕ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,КИРИЛОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,МАНЧЕВ,ЦЕНОВ,,"С.ДАВИДКОВО, БАНИТЕ, СМОЛЯН",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,МАТЕЕВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГОРНА БЕШОВИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,НИКОЛОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ПЕТКОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,СЛАВЧОВ,ЗАХОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,СТАНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,СТЕФАНОВ,БЛАГОЕВ,1947-09-29,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Със заповед № 3296/ 11.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 614/ 08.11.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 71/ 19.04.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 332/ 29.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3940/ 16.10.1986 г. е преназначен за н-к отделение."
ГАВРИЛ,СТЕФАНОВ,БЛАГОЕВ,1947-09-29,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2014-02-24,"Висш дисциплинарен съд","Решение № 2-318 от 24.02.2014 г. - Висшия дисциплинарен съд","Със заповед № 3296/ 11.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 614/ 08.11.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 71/ 19.04.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 332/ 29.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3940/ 16.10.1986 г. е преназначен за н-к отделение."
ГАВРИЛ,СТОЙНЕВ,ПАНЕВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,СТОЯНОВ,ГАВРИЛОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ТОДОРОВ,ЧЕТРАФИЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГАВРИЛ,ТРИФОНОВ,ГАВРИЛОВ,1949-07-16,"С.СУМЕР, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3422/ 24.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 79/ 17.10.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 10/ 21.02.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 52/ 20.06.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 12/ 11.02.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 16/ 28.02.1989 г. е преназначен за н-к на отделение."
ГАЗУАН,АХМЕД,ШАРАФ,,ЛИВАН,2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛА,ГЕОРГИЕВА,БУДЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛАКТИОН,ЛЮБЕНОВ,ТАБАКОВ,1949-02-26,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г.

"
ГАЛАКТИОН,ЛЮБЕНОВ,ТАБАКОВ,1949-02-26,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните "" за ""Мишо""."
ГАЛАНТИН,БЛАГОЕВ,ПЕТРОВ,,"С.МАЙОР УЗУНОВО, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛАТЕЯ,ПЕТРОВА,ХАНДЖИЕВА-МИЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЕН,ИВАНОВ,КУТОВ,,"С.ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕН,ПЕТРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕН,СТОЯНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ВЛАДИМИРОВА,ПАСКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КОВЧАЗОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,КОВЧАЗОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ГЕОРГИЕВА,ТРОАНСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ЕНЧЕВА,ТАНМАЗОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ИВАНОВА,НЕДКОВА,,"С.ЯВОРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,НИКОЛОВА,ГОРАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ПЕТКОВА,ВЪЛЧКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ПЕТКОВА,ЧЕШМЕДЖИЕВА-ДЯКОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ПЕТКОВА,ЧЕШМЕДЖИЕВА-ДЯКОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,РУСЕВА,МАВРЕВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,СЛАВЧЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,СТОЯНОВА,ТОТЕВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНА,ХРИСТОВА,МИХОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЕНТИН,КИРИЛОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
ГАЛИБ,КАСИМ,МЮМЮН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИБ,КАСИМ,МЮМЮН,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ГАЛИБ,МУТАЛИБ,КЯЗИМ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ГАЛИБ,ТАЛИБ,РУФАД,,"С.ПРЕЛЕЗ, ЗАВЕТ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИДИЯ,ИВАНОВА,ПЕТРОВА-СПАСОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЛЕЙ,ЛЮБЕНОВ,МАЛКЕТОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЛЕЙ,МАРИНОВ,ГРЪБЛЕВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЛЕЙ,МАРИНОВ,ГРЪБЛЕВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЛЕЙ,ХАРАЛАМБИЕВ,ЛАМБЕВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЛЕЙ,ЦВЕТКОВ,РАШКОВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИМИР,ДИМИТРОВ,ГЮЗЕЛЕВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛИМИР,СТОЯНОВ,ПЕХЛИВАНОВ,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,АЛЕКСАНДРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,АНГЕЛОВ,ИЕРЕМИЕВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,АНДРЕЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,БАЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,БОГДАНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,БОРИСОВ,ЦОКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,БОРИСОВ,ЦОКОВ,1962-03-12,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-03-24,"Шуменски университет Епископ Константин Преславски","Неустановена пренадлежност",
ГАЛИН,ВАНКОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.ДУНАВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ВАСИЛЕВ,ГЕНОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ГЕОРГИЕВ,ГРАДЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ГЕОРГИЕВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДЖЕНЕВ,ДЖЕНЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДИМИТРОВ,КАНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДИНЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ДОНЧЕВ,ГРУДЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЕМИЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЕМИЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЕМИЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЖЕЛЯЗКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЗГУРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ИВАНОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ИВАНОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ИЛИЕВ,ГАВРАИЛОВ,1967-11-23,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх)."
ГАЛИН,ИЛИЕВ,ГАВРАИЛОВ,1967-11-23,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Решение № 65 от 27.05.2009 г. - прокурори и военни следователи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх)."
ГАЛИН,ИЛИЕВ,КИРКОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЙОВЧЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,КОСТАДИНОВ,БЕНЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,МАРИНОВ,МАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,МАРИНОВ,МАНЧЕВ,1971-09-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност","

"
ГАЛИН,МОЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НАЙДЕНОВ,БАЙЧЕВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛАЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛАЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛАЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛАЕВ,ТОТЕВ,,"С.ГОЛЯМО ДРЯНОВО, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛОВ,БОЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛОВ,КОСЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛОВ,САВОВ,,"С.САМУИЛ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,НИКОЛОВ,ТРИФОНОВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПАСКАЛЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПАСКАЛЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ГАВРАИЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ГОРНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,НАЧАЛНИКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЕТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЪРВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ПЪРВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,РОЗИНОВ,ХАРИЗАНОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,САВОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,САВОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,СЛАВЧЕВ,КОСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,СТОЯНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,СТОЯНОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,СТОЯНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ТОДОРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ТОДОРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ТОДОРОВ,ГРИГОРОВ,1969-03-17,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИН,ФИЛИПОВ,УЗУНОВ,1953-12-17,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Решение № 2-292 от 22.01.2014 г. - община Габрово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г.за унищожаване материалите на ""Галин-Гриша""; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 211 (Гб).

"
ГАЛИН,ХРИСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ХРИСТОВ,ЯРОСЛАВОВ,1968-10-14,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн)."
ГАЛИН,ХРИСТОВ,ЯРОСЛАВОВ,1968-10-14,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Решение № 2-307 от 12.02.2014 г. - разследващите полицаи","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн).

"
ГАЛИН,ЦАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИН,ЦАНКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ВАРАДЖАКОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ПИНДИКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСАНДРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АЛЕКСИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНАТОЛИЕВНА,СТОЙКОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНГЕЛОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНГЕЛОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНДОНОВА,СЛАВОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНДРЕЕВА,САМАРАС,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНДРЕЕВА,САМАРАС,,"ГР.ТВЪРДИЦА, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНДРИЯНОВА,ТОШЕВА-ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНДРИЯНОВА,ТОШЕВА-ГРИГОРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АНТОНОВА,КЕСКИНЕВА,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АРСЕНОВА,ВЛАДИСЛАВОВА,,"ГР.БРУСАРЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АСЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-27,"Кандидати за президент и вицепрезидент 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АСЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АСЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АСЕНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АТАНАСОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,АТАНАСОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БЕНЕВА,ГЕОРГИЕВА,1965-04-16,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност",
ГАЛИНА,БЛАГОЕВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОГДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОГДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОГДАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОГОМИЛОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОРИСОВА,МИЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОРИСОВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.СИТОВО, СИТОВО, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОРИСОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,БОРИСОВА,ЧАКАЛОВА,1960-05-20,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,БОРИСОВА,ЧЕКУРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАРАДИНОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,БОЖКОВА,1953-03-13,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-26525; работно дело IР-11794"
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,БОЧУКОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,ВИНАРСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,ВРАЧАНСКА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,КАЗАНДЖИЕВА,1956-03-09,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,МИТРЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,НЕШЕВА,,"С.ВРАБЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВАСИЛЕВА,ХАНДЖИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕЛЧЕВА,ВАСЕВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕРГИЛОВА,МИТЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕРГИЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,ГЕРМАНОВА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,КРЪСТИЛОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,ПЕТРОНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,ПЕТРОНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,ПЕТРОНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЕСЕЛИНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВИДОЛОВА,БАЛАБАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,ЗАХАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,ЗАХАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЛАДИМИРОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВОЙКОВА,ВОЙНОВА-СТОЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВОЙКОВА,ВОЙНОВА-СТОЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЪЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЪЛЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЪЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЪЛЧОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ВЪЛЧОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГАВРАИЛОВА,ЧАКЪРОВА,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГАНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГАНЧЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ВАНГЕЛОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ВИДАРКИНСКА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ГАНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ЗАРКОВИЧ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,КАЗАКОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,КУЛЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,МИЗОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,МИЗОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПАШАЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,РАДИКОВА-РОМАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,РАДИКОВА-РОМАНОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,СПИРДОНОВА,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,СТОЯНОВА,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ТАШЕВА-НИКОЛОВА,,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦАНЕВА,,"ГР.КАЛОФЕР, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГИНЕВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГОСПОДИНОВА,ГОСПОДИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГОСПОДИНОВА,ДЖЕДЖЕВА-СТОИЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГРИГОРОВА,ЦАНКОВА,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ГРОЗЕВА,АРНАУДОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДЕЧЕВА,РАЙКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,АНДОНОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,БАНКОВСКА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,БОДУРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ВЪЛКАНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ГАНДЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ТРОИЦА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ЖЕЧЕВА,,"С.ЛОВЧАНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,КЕРЕМЕДЧИЕВА-МАРКОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,"КРАЙЧЕВА ИВАНОВА",1962-08-15,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,"КРАЙЧЕВА ИВАНОВА",,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ЛОЗАНОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,МИЛАНОВА,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,МОМЧЕВА-ГЪРДЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-11-05,"Варненски свободен университет Черноризец Храбър","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ПАНЕВА,,"С.РЯХОВО, СЛИВО ПОЛЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,РАЛОВСКА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТАНИМИРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТОЙМИРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СТОЙМИРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,СЪРБАКОВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ТОШКОВА,,"С.СПАСОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМИТРОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМОВА,ЙОВЧЕВА,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИМЧЕВА,КЕРЕЗОВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИНЕВА,ВЪТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИНЕВА,КОРАДОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДИНЕВА,ТОНЕВА,,"С.СЪДИЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОБРЕВА,МАРИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОБРЕВА,МАРИНСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОБРЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОБРЕВА,ПЕТРОВА,1962-10-20,"С.БЕЛИЦА, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ДОНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОНЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДОЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДРАГАНОВА,КОЛИБАРОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДРАГАНОВА,МУХТИЙСКА-ДАВИДКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДРАГАНОВА,НОНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ДРАГОМИРОВА,КОСТАДИНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕВГЕНИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕВДЕНОВА,ГОЦОВА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕВЛОГИЕВА,МИНКОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕВЛОГИЕВА,МИНКОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕВЛОГИЕВА,МИНКОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕНЧЕВА,КОСТОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЕФТИМОВА,ГАНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЖЕЛЯЗКОВА,НЕДКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЗАХАРОВНА,БОЙКОВА,,ГРУЗИЯ,2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАЙЛОВА,МИЛКОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,АНТОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,БАКЪРДЖИЕВА,,"С.ГОРНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,БАРБУКОВА,,"ГР.ГЛАВИНИЦА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,БАРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ВАКАРИЦОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ВАКАРИЦОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ВЪЛЧАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ГАВРИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ГЕРГОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ДАНАИЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ДЖЕМПЕРИЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ЕЛ-МАСРИ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КАЛМУШКА,,"ГР.МИЗИЯ, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КОЛАРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КУШОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,КУШОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,МАТЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,РАНГЕЛОВА,,"С.КОПИЛОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,РОЯЛСКА,,"С.ТИПЧЕНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,САВОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,САКАРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,СОЛАКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,СПАСОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,СТОЯНОВА,1960-09-18,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ТРИФОНОВА,,"С.ОРЛЯК, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВА,ЧАНКОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИВАНОВНА,КАЛУДОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,БОНЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ГРОЗДЕВА,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ЙОРДАНОВА,1961-10-27,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,КОДЖАБАШЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ЛЕЩАРСКА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ЛЕЩАРСКА-МЛАДЕНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛИЕВА,ЯНКУЛОВА-АНГЕЛОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ИЛЧЕВА,ЖИШЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОВЧЕВА,РУСЕВА-СОКОЛОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОЛКОВА,СТОЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОНОВА,ХРИСТОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОНЧЕВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ДЕРВИШЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,1966-01-08,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,1958-12-22,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЙОРДАНОВА,ЧОРБАДЖИЙСКА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КАМЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КИРИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КИРИЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОЙЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОЛЕВА,ДИНКОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОЛЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОЛЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОНСТАНТИНОВА,ЗДРАВКОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОНСТАНТИНОВА,ЗДРАВКОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОСЕВА,КОСЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОСТАДИНОВА,АНДОНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОСТОВА,БОНЕВА,,"С.ЕЛХОВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КОЦЕВА,РИЦАРДИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КРУМОВА,РУСИНОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КРЪСТЕВА,РАШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КРЪСТЮВА,ПЕШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,КУНЧЕВА,КАТРАНКЬОВА,,"С.СВАЛЕНИК, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛАЛОВА,ТАШКОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБЕНОВА,СЛАВЕЙКОВА,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБЕНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЛЮБОМИРОВА,РАЛЧОВСКА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-01-15,"Община Роман","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,ДИНЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,ЕНЧЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,НАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-11-13,"ИНТЕРМЕДИА ООД","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,НИКОЛОВА,,"С.ПОБЕДА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРИНОВА,ЧОЛАКОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МАРЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МЕТОДИЕВА,ВАНЕВА,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МЕТОДИЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МЕТОДИЕВА,ПАНКОВА-АНДОНОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИЛКОВА,ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА,1972-03-27,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,МИЛКОВА,ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИЛЧОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЗЛОГОШ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИЛЧОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЗЛОГОШ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИНЕВА,ГАНЕВА,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИНЕВА,ГАНЕВА,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИНКОВА,КОСТОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ТРОИЦА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТЕВА,РАЙЧЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТЕВА,ХАДЖИЙСКА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТКОВА,ГОЙЧЕВА-ЛУКАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТКОВА,ГОЙЧЕВА-ЛУКАРСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТКОВА,ГОЙЧЕВА-ЛУКАРСКА,1967-05-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,МИТКОВА,КРЪКЛЕВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИТКОВА,ЦАЧЕВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВА,БАЛТАДЖИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВА,БОБОШЕВСКА-ЦОНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВА,ДЖАМБАЗОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВА,ЧОТОКЛИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МИХАЙЛОВНА,ГЪЛЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МЛАДЕНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,МОМЧИЛОВА,ДАМЯНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕДЯЛКОВА,АТАНАСОВА,1967-08-26,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,НЕДЯЛКОВА,МИТЕВА,,КАЗАХСТАН,2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕДЯЛКОВА,МИТЕВА,,КАЗАХСТАН,2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕЙКОВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.СРЕДИЩЕ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕЙЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕНКОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НЕНЧОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКАНОРОВНА,ГОЙНОВА,,УКРАЙНА,2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛАЕВА,ТОНЕВА-ДАЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ВИТАНОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"С.АРЧАР, ДИМОВО, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,КАМБУРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,МИРОНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА,,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,СПИРИДОНОВА,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,СТОЯНОВА,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,1968-04-27,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ТОНЕВА,,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ХРИСТЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,НИКОЛОВА,ШАМОНИНА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПАВЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПАНАЙОТОВА,ЙОРДАНОВА,1955-09-22,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ПАНТАЛЕЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.КАПИТАНОВЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕНЕВА,КАФАЛИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕНЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕНЧЕВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,БАКАЛОВА-УЗУНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,БОНЧЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,БОТЕВА,,"С.ТЕЛИШ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ВЪЛЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ВЪЛЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ВЪЛЧЕВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ЙОВЧЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,КАРАУЛАНОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,КАЧОВА,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,МАГАРДИЧИЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ПАЧОВСКА-КАРАГЬОЗОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,РАЙНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,СЛАВЧЕВА,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТКОВА,ЧЕРНЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-09-26,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ВЪЛЧЕВА,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ГЪНЧЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ДИМОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ДЯКОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,КОКОШАРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,КОЛЧЕВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ПЕНЧЕВА-ХИНКОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА-ДОБРЕВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ПЕТРОВНА,ЕРОВА,,"РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДЕВА,НИКОДИМОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДЕВА,НИКОДИМОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДЕВА,РУСЕВА-ЧОБАНОВА,1969-01-02,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,РАДИОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДИОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДИОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДИЧЕВА,КАЧЕЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАДНЕВА,МУТАФЧИЙСКА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАЧЕВА,ГЮРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАЧЕВА,РАЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РАШЕВА,РАШЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РОСЕНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РУСЕВА,САХИЕВА,,"С.ЯБЛАНОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,РУСЕВА,ЧОБАНОВА,,"С.ЦАРЕВ ДОЛ, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,САВОВА,АПОСТОЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,САВОВА,РАФАЕЛОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,САШЕВА,АЛЕКСАНДРОВА-ЗАФИРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СВИЛЕНОВА,ВЕСЕЛИНОВА-ДАСКАЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СИМЕОНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СИМЕОНОВА,НОВАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СИМЕОНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СЛАВЕЕВА,ДУМАНОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СЛАВЧЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СПАСОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СПАСОВА,КОПРАЛЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СПАСОВА,ПАНЕВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАМЕНОВА,РЕНДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАНКЕВА,ВЕЛКОВА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАНКЕВА,ВЕЛКОВА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАНКЕВА,ВЕЛКОВА,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАНКОВА,ПРАМАТАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТАНОЕВА,ВАСЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,АНАСТАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ГЕНЧЕВА-МАРИНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ДИМОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА,1959-08-11,"ГР.КУБРАТ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.БОГАТОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТЕФАНОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОИЛОВА,ГАНЕВА,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОИМЕНОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙЧЕВА,БОРИСОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙЧЕВА,ПАСКАЛЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЙЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,ВАСИЛЕВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,ЗИНОВИЕВА,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,ОЧЕВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Национална спортна академия ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,СЕРАФИМОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,СЕРАФИМОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СТОЯНОВА,ТОНЧЕВСКА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,СЪЙКОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТАНЕВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТАНЕВА,ШИПКАЛИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТАНОВА,ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТЕНЕВА,БОЧЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТЕОФИЛОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,БОЯДЖИЕВА-КОЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,ГРАДИНАРОВА-ВЛАДЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,КАНАКИЕВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,КЪНЕВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,КЪНЕВА,1966-12-09,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,КЪНЕВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,МАЛЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,СТАНИШЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,ХАДЖИХРИСТЕВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОДОРОВА,ШОЙЛЕКОВА,1948-04-20,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГАЛИНА,ТОМОВА,НОВАКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОШКОВА,ГАРЕВА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТОШКОВА,ГАРЕВА,,"ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТРИФОНОВА,ЦВЕТАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ТУНЧЕВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.КЛИСУРА, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ФИЛЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ФИЛЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ФИЛИПОВА,ДУНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ФИЛИПОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХЕРНАНИ,ДИМИТРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХИНКОВА,ДИНОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХИНКОВА,ДИНОВА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ВОЙКОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ДОНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,КУЗМАНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,НЕЙЧЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,САВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,САВОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,САРАФОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,САЧАНСКА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-09-18,"Нов български университет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,СТАНЧЕВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ХРИСТОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЦАНОВА,БОЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЦВЕТАНОВА,АДАМОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЦВЕТАНОВА,МАТЕЙСКА-БОТЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЦВЕТАНОВА,МИТЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЦВЕТКОВА,БЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЧАНЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЧАНЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЩЕРЕВА,РАДЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЩИЛИЯНОВА,РУСЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЯНКОВА,ГОЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЯНКОВА,ГОЧЕВА,1965-11-10,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНА,ЯНКОВА,СТЕФАНОВА-ПАВЛОВА,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНА,ЯНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,БОРИСОВА,СТАНКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ВЪЛКОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ГЕОРГИЕВА,УНГУЗОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ИВАНОВА,КИРОВА,1955-02-04,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛИНКА,ИВАНОВА,ПАВЛОВА,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,КОСТАДИНОВА,МЛАДЕНОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ЛИЛОВА,ПЕРЧИНКОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ЛЮБЕНОВА,АНАНИЕВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,МАРИНОВА,ВЕНКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,МИКОВА,МИНКОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,МИТКОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ПЕТКОВА,МИНКОВА,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2015-11-05,"Община Завет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ПЕТРОВА,ДОЙКОВА,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ПЕТРОВА,ЙОТОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,ПЕТРОВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,СТЕФАНОВА,БРУМАРОВА,,"С.РАБРОВО, БОЙНИЦА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,СТОЯНОВА,ИВАНОВА,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,СТОЯНОВА,МЪГЛОВА,,"С.КОСТИЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНКА,СТОЯНОВА,МЪГЛОВА,,"С.КОСТИЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНТИН,СТАНЕВ,КАРАСЛАВОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ГАЛИНТИН,СТАНЕВ,КАРАСЛАВОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛИП,МЕХМЕДОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ГАЛИП,МЕХМЕДОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛИП,МЕХМЕДОВ,МИСИРКОВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЧ,КОСТАДИНОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ГАЛИЯНА,НЕДКОВА,ДИМИТРОВА-КАПУРДОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЧО,ВАСИЛЕВ,ГАЛЧЕВ,1915-03-26,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГАЛЬО,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛЬОН,ЙОРДАНОВ,ВЪЛЧАНОВ,1954-05-31,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-566/ 28.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 175/ 23.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГАЛЯ,АЛЕКСАНДРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНГЕЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНГЕЛОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНДРЕЕВА,ГЪНЕВА-СТОЯНОВА,,"С.ВЛАДИМИРОВЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНТОНОВА,БАЛДЕВА,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНТОНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АНЧЕВА,ЛЮБОМИРОВА,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АСЕНОВА,БАЙРАКТАРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АСЕНОВА,БАЙРАКТАРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АСЕНОВА,ПАНЕВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АСЕНОВА,ПАНЕВА,,"С.СЛАТИНА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АТАНАСОВА,ЛИЧЕВА,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,АТАНАСОВА,УСОВСКА,,"С.ОРЕХОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,БОРИСОВА,БОЖИНОВА,,"С.ПАНИЧКОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,БОРИСОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,БОРИСОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,БОРИСОВА,КАЦАРСКА,,"С.ОЩАВА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,БОРИСОВА,СТЕФАНОВА,,"С.БУТАН, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,БЕЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,1971-03-13,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,ПЕТРЕШКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,ПЕТРЕШКОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЕЛИКОВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЕЛЮВА,ЦАНКОВА,,"С.ЛАЗАРОВО, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЕНКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЕСЕЛИНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВИЧЕВА,КИРЕВА,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЪЛЕВА,ЗЛАТИНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЪЛЧЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЪЛЧЕВА,КИРЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ВЪРБАНОВА,ЧЕРПАНСКА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕНКОВА,ВИКЬОВА-БОНЕВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ДОНКОВА,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ДОНКОВА,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЕВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,КОНДЕВА-МЪНКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,КОНДЕВА-МЪНКОВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,НЕДЕВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ПОПОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ТАВКОВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГЕОРГИЕВА,ЦАНКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГОСПОДИНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГОСПОДИНОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГОСПОДИНОВА,КАЗАКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ГРИГОРОВА,ЦЕКОВА,1970-08-15,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ГРОШЛЕВА,1971-01-24,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ГРОШЛЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Креди Агрикол България ЕАД","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"С.ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,МИТЕВА,,"С.ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДИМИТРОВА,ТУМБЕВА,,"ГР.СЛАВЯНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДОБРЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ДОНЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЕНЕВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЕНЕВА,ЗАХАРИЕВА,1971-06-16,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,ЕНЧЕВА,АТАНАСОВА,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЕНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЕНЧЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ВЪРБАНОВА,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ЗАХАРИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ИСАКИЕВА,,"С.КОМОЩИЦА, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,КАДИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,КАРАСТОЯНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ПЪРВАНОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ТОДОРОВА,,"С.БОЗВЕЛИЙСКО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.БОЙЧИНОВЦИ, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ТЯНКОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ФИНГАРОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ЧЕНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИВАНОВА,ЧЕНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИГНАТОВА,ПАНЧЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИЛИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИЛИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИЛИЕВА,ИСАЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИЛКОВА,ПАВЛОВСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ИЛКОВА,ПАВЛОВСКА,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА-ИЛИЙНА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,БОНЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,МИТОВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЙОРДАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КИРИЛОВА,ВАРДЕВА,,"С.ВИНОГРАДЕЦ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КИРИЛОВА,ВЕЛИКОВА,1968-06-28,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,КОЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КОЛЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КОНОВА,ЦОКОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КОСТОВА,СТАМАТОВА,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КРУМОВА,ТОДАНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КРЪСТЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,КРЪСТЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЛАЗАРОВА,ДАЧКОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЛОЗАНОВА,МАРИНСКА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЛОЗЕВА,МАРИНКОВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЛЮБЕНОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЛЮБЧЕВА,ДЕМИРЕВА,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МАНЕВА,БРЪНЕКОВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МАНЧЕВА,ЩЕРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МАРИНОВА,МИЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МАРИНОВА,ТУНЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИТКОВА,ДЖАНГОЛОВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИХАЙЛОВА,КОЖУХАРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОЗОВА,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,МИХАЙЛОВА,ХРИСТОЗОВА,,"С.БЕЛИМЕЛ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НАЙДЕНОВА,ГЕЦОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НАУМОВА,ХРИСТОВА,,"С.АБЛАНИЦА, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НЕДЕЛЧЕВА,НЕДЕЛЧЕВА-КОВАЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НЕДЯЛКОВА,КОВАЧЕВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НЕДЯЛКОВА,КОВАЧЕВА,,"С.ДРАНГОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НИКОЛАЕВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НИКОЛАЕВА,ЕНЕВА,1964-04-03,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,НИКОЛОВА,СТОЙКОВА-ИВАНОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,НИКОЛОВА,ТОНЕВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПАВЛОВА,ХАРИТОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПАНАЙОТОВА,БЯЛКОВА,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПАНАЙОТОВА,БЯЛКОВА,,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПАНАЙОТОВА,МИЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПАНЧЕВА,КУНИНА,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕЕВА,ЦАКОВА-МАНАСИЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕНКОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕНЧЕВА,НЕДКОВА,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕНЧЕВА,НЕДКОВА,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТКОВА,ПЕТРОВА,,"С.РАДЮВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТКОВА,СТОЙНОВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,КАМБЕРОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,ПАНАЙОТОВА,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,РАДАНОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,РАЙНОВА,,"ГР.СТРАЛДЖА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕТРОВА,УЗУНОВА,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ПЕШЕВА,ПЕШЕВА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,РАНГЕЛОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,РУМЕНОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,РУСЕВА,ИЛИЕВА-СТОЙЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,САВОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СИМЕОНОВА,ГЕОРГИЕВА,1970-12-17,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,СЛАВЕЙКОВА,КОСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СЛАВЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СЛАВЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СЛАВЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СЛАВЧЕВА,МАРИНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СПАСОВА,ВАКЛИНОВА,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СПАСОВА,КОТОВА,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СПАСОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СПАСОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.СЛИВНИЦА, СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТАЙКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,ГЕНЧЕВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,НИКОЛОВА-ДИМИТРОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,СТЕФАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,ЦОНЕВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТЕФАНОВА,ЦОНЕВА,1966-07-05,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАЛЯ,СТОЙКОВА,СИМЕОНОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЙЧЕВА,МИХАЛЕВА,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ВАЗОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ВЕЛИКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ПОТОЦКА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ТОДОРОВА,,"С.ТРОЯНОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,СТОЯНОВА,ШЕЙТАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,ГЕРЧЕВА-НЕСТОРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-28,"Варненски свободен университет ""Черноризец Храбър""","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,ГУГУШЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,ДАСКАЛОВА,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,НИКОЛОВА,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОДОРОВА,СИМЕОНОВА-КОНАХ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОНЧЕВА,МИХОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТОШЕВА,ПЕЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТРИФОНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ТРИФОНОВА,ПЕНЧЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ФИЛИПОВА,СТАТЕЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,АНТОНОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,БОЯНОВА-ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,КЕРЕЗОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,КЕРЕЗОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХРИСТОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ХУБАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ПЪРВИНА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ГАЛЯ,ЦВЕТАНОВА,ПЪРВИНА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГАНА,БОГДАНОВА,МЛАДЕНОВА,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАНА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
ГАНА,ГЕОРГИЕВА,МИЛЕНОВА,,"ГР.ПИРДОП, ПИРДОП, СОФИЙСКА",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГАНА,ИВАНОВА,ДОНКОВА,,"С.ЧЕЛОПЕЧ, ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност",
ГАНА,ИВАНОВА,ДОНКОВА,,"С.ЧЕЛОПЕЧ, ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ГАНА,НАНКОВА,КАЧАМАКОВА,,"С.СЕННИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГАНА,РАНГЕЛОВА,КАБАДЖОВА,,"С.СТАРОСЕЛ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ГАНЕ,БОНЕВ,БОНЕВ,1951-04-16,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Решение № 104 от 2.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 63/ 1988 г. за унищожаване на лично дело IА-27202; протокол № 71/ 1989 г. за унищожаване на работно дело IР-6478."
ГАНЕЛИН,ЖИВКОВ,РУСИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГАНЕЛИН,ЖИВКОВ,РУСИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГАНЕТА,МИНКОВА,МИНКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЕТА,ЦАНЕВА,СТОЯНОВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГАНИ,КРЪСТЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ГАНИ,КРЪСТЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНИ,МИХАЙЛОВ,ГАНДЕВ,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГАНИ,МОНЕВ,ПАНТИЛЕЕВ,,"С.КОЗЛОВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАНИ,ТРЕНДАФИЛОВ,СТАМОВ,,"С.ПЪДАРЕВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГАНИМЕ,МУСТАФОВА,ХАСАНОВА,,"С.ГАБРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност",
ГАНИМЕ,ХАЛИБРАМ,СЮЛЕЙМАН,,"С.КОТЛАРИ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНИЧКА,ПЕТРОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАНКА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,АЛЕКСАНДРОВА,СТОЯНОВА,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,АСЕНОВА,СТАМБОЛИЙСКА,,"С.КОНДОФРЕЙ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ВАСИЛЕВА,ДЖАНКОВА,,"С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ВАСИЛЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ВАСИЛЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ВЕЛИКОВА,ПОПИВАНОВА,,"С.РАДАНОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГАНКОВА,КАРЧЕВА,,"С.ДЕБНЕВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Троян","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГАНЧЕВА,НИКИФОРОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕНЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.МАНОЯ, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,БОЖКОВА,,"С.ОГНЯНОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,ЧОЛАКОВА,,"С.ЕСЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНКОВА,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГОЧЕВА,ДИМОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ГРУДЕВА,БАКРАЧОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДАМЯНОВА,ЧЕРКЕЗОВА,,"С.СВИРЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДАНАИЛОВА,ГАНЕВА,,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДЕНЕВА,ГОЕВА,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,ДОЙЧЕВА,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,МИНЧЕВА,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,МОЛЛОВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,ПАНЕВА,,"С.СТАРА РЕКА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.БРАТОМИР, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,СТЕФАНОВА,,"С.БРАТОМИР, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,ТЕЛЧАРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМИТРОВА,ХРИСТАНОВА,,"С.АЛЕКОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.СЕНОКОС, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДИМОВА,ЛАЗАРОВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДОБРЕВА,ЙОТОВА,,"С.ДОЛНО САХРАНЕ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДРАГАНОВА,ГРИГОРОВА,,"С.АНТОН, АНТОН, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ДЯНКОВА,КАВАЕВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЖЕЧЕВА,АНГЕЛОВА,,"С.ПЕТРОВ ДОЛ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.ПЕВЕЦ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,АТАНАСОВА,,"С.МАРЧИНО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ВЪЛКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ДЖЕНЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ДОЧКОВА,,"С.ГОРСКО СЛИВОВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ЕЛЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,КАРАГИТЛИЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,МИРОНСКА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ТОМЛЕКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ИВАНОВА,ЯНКОВА,,"С.ДИБИЧ, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЙОРДАНОВА,ПЕТРОВА,,"С.ЧЕРВЕНА ВОДА, РУСЕ, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЙОЧКОВА,СТОЕВА,,"С.СЛИВЕК, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КОЛЕВА,ФЕОДОРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КОЛЕВА,ФЕОДОРОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КОЛЕВА,ЦАКОВА,,"С.БЪЛГАРИН, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КОСТОВА,УЗУНОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КРЪСТЕВА,БЕРКОВСКА,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КРЪСТЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ОСЕЛНА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,КЪНЕВА,ГОГОВА,,"ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЛИЧЕВА,ВЕЛЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЛЮБЕНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИНКОВА,ПЕНЕВА,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИНЧЕВА,ХРИСТОЗОВА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИТКОВА,ГЕРАСИМОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИХАЙЛОВА,МАТЕВА,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИХАЙЛОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИХАЙЛОВА,РОДОВАНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИХАЛАКИЕВА,ПЕТКОВА,,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,МИХОВА,АТАНАСОВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,НЕДЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,НЕДЯЛКОВА,МАРКОВА,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,НЕЙКОВА,ДАНЕВА,,"С.КОВАЧЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,НИКОЛОВА,КОЛЕВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПАСКАЛЕВА,ВЪЛЧЕВА,,"С.СМОЛНИК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЕВА,КОСТАДИНОВА,,"С.СКОБЕЛЕВО, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЕВА,МЕЧКОВА,,"С.МИЧКОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЧЕВА,ДЕЛЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЧЕВА,ДЕЛЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕНЧЕВА,ТОПАЛОВА,,"С.РОГОЗИНА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕТКОВА,КОЛЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕТРОВА,АПОСТОЛОВА,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ПЕТРОВА,ЦАНЕВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,РАЙКОВА,РАДОСЛАВОВА,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,РАЧКОВА,НЕНОВА,,"С.МИРОВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СЕРАФИМОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.КРАСНО ГРАДИЩЕ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СЛАВОВА,АНДОНОВА,,"С.ГРАДИНИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СЛАВОВА,АНДОНОВА,,"С.ГРАДИНИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СПАСОВА,ДИНКОВА,1966-07-29,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАНКА,СПАСОВА,ДИНКОВА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТЕФАНОВА,АВРАМОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-12-11,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТЕФАНОВА,РУСЕВА,,"С.БОГОМИЛЦИ, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОИЛОВА,ХРИСТОЗОВА,,"ГР.МЕРИЧЛЕРИ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЙНОВА,ГАНЕВА,,"С.МАЛОМИР, ВЪРБИЦА, ШУМЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЙЧЕВА,СТОЯНОВА,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЯНОВА,АТАНАСОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЯНОВА,ДАФИНОВА,,"С.БЯЛА РЕКА, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,СТОЯНОВА,КАЛПАКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ТОДОРОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ТОДОРОВА,КОВАЧЕВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ТРИФОНОВА,КОЛЕВА-ДРАГОСТИНОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ФИЛИПОВА,ФИЛИПОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ХРИСТОВА,ГИНЧЕВА,,"С.ТРЪНИЦА, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ХРИСТОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ХРИСТОВА,НАЧЕВА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ХРИСТОВА,ТАТАРОВА,,"С.ЛИСОВО, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЧАНЕВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЯНЕВА,КОЛЬОВСКА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЯНЕВА,КОЛЬОВСКА,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГАНКА,ЯНЧЕВА,КОЛЕВА,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНО,ЦЕКОВ,ГАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ГАНУША,РАЧЕВА,КИРОВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,АНГЕЛОВ,ГАНЕВ,,"К.МАРЧА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,АНГЕЛОВ,ГАЧОВ,,"С.РУПЦИ, ВИДИН, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ВЕСЕЛИНОВО, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,АТАНАСОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,ГАТЕВ,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"СИБАНК ЕАД","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БОРИСОВ,КОЛЕВ,,"С.ЦАРСКИ ИЗВОР, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,БУРГАЗОВ,МОНЧЕВ,,"С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВАСИЛЕВ,ГАНЧЕВ,1943-12-02,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6386"
ГАНЧО,ВАСИЛЕВ,ДЕШКОВ,,"С.КАРАН ВЪРБОВКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВАСИЛЕВ,МАВРОДИЕВ,1948-03-25,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-08,"Църквите на Адвентистите от 7 ден","Решение № 2-585 от 08.12.2015 г. - Църквите на адвентистите от седмия ден","

Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34702; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
ГАНЧО,ВЕЛИКОВ,ГАНЕВ,,"С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВЕЛИКОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.БАСАРБОВО, РУСЕ, РУСЕ",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВЕЛИКОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВЕЛИЧКОВ,МИНКОВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВЛАДИМИРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ВЪРБАНОВ,ГУЖГУЛОВ,,"ГР.ЛЯСКОВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-04-09,"Русенски университет Ангел Кънчев","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ГЕОРГИЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ГЕОРГИЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ГОРАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ГОРАНОВ,ЛОЗАНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ГОЧЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ЦЕРКОВСКИ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДЕНЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,1958-01-03,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-977; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-581."
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,КАРАДЖОВ,1954-07-30,"С.РЪЖЕВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Решение № 2-545 от 09.09.2015 г. - община Карлово","

Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. дело на Я/К ""Запад""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,КАЦАРОВ,,"С.ВИНАРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,МИТЕВ,,"С.СЪБОТКОВЦИ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,ПАПУРОВ,1928-05-04,"С.ВАРДУН, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Решение № 2-380 от 06.08.2014 г. - Медицински университет - Варна","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2805 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА 94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1086 (Вн); протокол рег. № С КА 92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2805 (Вн) (налично).

"
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДИМИТРОВ,ХИТРОВ,1932-12-12,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32779; работно дело IР-15872."
ГАНЧО,ДИМОВ,ИЛИЕВ,,"С.ЖИТЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДИНЕВ,БАЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОБРЕВ,ВЪРБАНОВ,,"С.КОРИТЕН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОБРЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ЛОВНИДОЛ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОЙЧИНОВ,КИРКОВ,,"С.ЧЕЛОПЕК, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОНЕВ,ГАНЕВ,,"С.ЧЕРВЕНА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДОСЕВ,КОКАЛАНОВ,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ДРАГАНОВ,МАТУСКИ,,"С.ЛОЗНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ВАКАРЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ГРАДЕВ,,"С.ВОЙНЯГОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ДАНАИЛОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕСИЧАРКА, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,СЛАВОВ,,"С.ЮНАК, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИВАНОВ,СЛАВОВ,,"С.ЮНАК, АВРЕН, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,ВЕНКОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,ДУШКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,СМИЛЯНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ИЛИЕВ,СУВАНДЖИЕВ,,"С.ОРЛОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,БОЖИЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОБРИН, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ЙОРДАНОВ,ПАНАЙОТОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОЛЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОЛЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.ЯВОРОВО, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОНСТАНТИНОВ,ДОЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КОСТОВ,ПУЕВ,,"С.МАНАСТИРИЩЕ, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КРАЕВ,ПУНЧЕВ,,"С.МЪТЕНИЦА, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КРУМОВ,АРГИРОВ,,"С.КУЛАТА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КРЪСТЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,КРЪСТЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАНЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАНЕВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАРИНОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ТЕЛЕРИГ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАРИНОВ,ГАНЕВ,1940-12-23,"С.ЦАРЕВЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАНЧО,МАРИНОВ,ГАНЕВ,,"С.ЦАРЕВЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАРИНОВ,САВОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,МАРКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НЕДЕЛЧЕВ,ГАНЕВ,1956-09-14,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-01-12,"Политически кабинети","Решение № 177 от 12.01.2011 г. - членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217."
ГАНЧО,НЕДЕЛЧЕВ,ГАНЕВ,1956-09-14,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217."
ГАНЧО,НЕДЕЛЧЕВ,ГАНЕВ,1956-09-14,"С.ЧАВДАРЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217"
ГАНЧО,НЕДКОВ,КОСЕВ,,"С.БЕЗМЕР, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НЕДЯЛКОВ,ПЕТКОВ,,"С.ОСЕНАРИТЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НЕНОВ,ИЛКОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НИКОЛАЕВ,НИКОЛАЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НИКОЛОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,НИКОЛОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПАВЛОВ,ДЕСПОДОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПАНАЙОТОВ,ГАБЪРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПАСКАЛЕВ,СТОЯНОВ,1941-08-25,"С.БРЯСТОВЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Решение № 2-130 от 23.01.2013 г. - община Бургас","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IЯ-172 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр."
ГАНЧО,ПЕНЕВ,АТАНАСОВ,,"С.БЕЛОКОПИТОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕНЕВ,ГУБЕРКОВ,,"С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕНЧЕВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТКОВ,ГАНЧЕВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТКОВ,КАРАБАДЖАКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТКОВ,КАРАБАДЖАКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТКОВ,ЛАМБЕВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТРОВ,ДИМОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТРОВ,ДОНОВСКИ,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ПЕТРОВ,КОЛЕВ,,"С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,САВОВ,ГАНЧЕВ,1930-10-25,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34285; работно дело IР-4914 – 2 тома"
ГАНЧО,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,1939-09-28,"С.АНГЕЛОВ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3310/ 20.06.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 95/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 166/ 05.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 150/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 64/ 28.02.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1822/ 15.06.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ на КГБ-Москва;  със заповед № 730/ 12.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 272/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Габрово."
ГАНЧО,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,1939-09-28,"С.АНГЕЛОВ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Решение № 2-292 от 22.01.2014 г. - община Габрово","Със заповед № 3310/ 20.06.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 95/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 166/ 05.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 150/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 64/ 28.02.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1822/ 15.06.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ на КГБ-Москва;  със заповед № 730/ 12.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 272/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Габрово."
ГАНЧО,СТЕФАНОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,СТОЙКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,СТОЯНОВ,МИНЕВ,,"С.МОМИН СБОР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,СТОЯНОВ,ЦОНЕВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,СТРАШИМИРОВ,НЕСТОРОВ,,"С.ДРИНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТАНЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТАНЕВ,ТАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТАНЧЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТАНЧЕВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.БЪРДОКВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,ГАНЧЕВ,,"С.ГОЛЕЦ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОДОРОВ,УЗУНОВ,,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ТОМЧЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ГАНЧЕВ,,"С.ОСТРИЦА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ГАНЧЕВ,,"С.ДРАГОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ГАТЕВ,,"С.АРМЕНИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПОКРОВНИК, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГАНЧО,ХРИСТОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГАНЬО,КАЛЧЕВ,ГАНЕВ,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГАНЮ,АНГЕЛОВ,ЙОВКОВ,,"С.КОМАРЕВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГАНЮ,БОНЕВ,ТОТЕВ,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГАНЮ,ЗЛАТЕВ,ГАНЕВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГАНЮ,ЩИЛЯНОВ,ГАНЕВ,,"С.РАДЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ГАНЯ,ИЛИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,АГОП,КАВУКДЖИЯН,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,АРДАШЕС,МИНАСЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,АРДАШЕС,МИНАСЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,АРДАШЕС,МИНАСЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,АРДАШЕС,МИНАСЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,БАРУЙР,ХАЧЕРЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,КАПРЕЛ,ХУСЕБИКЯН,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,КАПРИЕЛ,ГЕМДЖИЯН,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,МИНАС,АХЧИЯН,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,САРКИС,САРКИСЯН,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,САХАК,МУМДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,ТОМАС,ТОМАСЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,ТОМАС,ТОМАСЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГАРАБЕД,ХАЧИК,АРТЮНЯН,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-02-07,"Арменска Апостолическа Православна църква в България","Неустановена принадлежност",
ГАРБИС,АГОП,АГОПЯН,1956-04-27,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-09,"Посланици - кадрови промени","Решение № 198 от 09.03.2011 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6892."
ГАРИК,АЛЕКСАНДРОВИЧ,КАСАБОВ,,РУМЪНИЯ,2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ГАРО,КОСТОВ,ИВАНОВ,1947-06-09,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГАРО,МЪГЪРДИЧ,ПИРИНЯН,1945-01-24,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Решение № 2-197 от 19.06.2013 г. - ""Юробанк България"" АД","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4133/ 29.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 47/ 04.12.1990 г. делата на аг. ""Братан"".

"
ГАРО,МЪГЪРДИЧ,ПИРИНЯН,1945-01-24,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Решение № 134 от 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4133/ 29.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 47/ 04.12.1990 г. делата на аг. ""Братан""."
ГАРО,ХУГАСОВ,МАРДИРОСЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГАТИ,СААДИ,АЛ-ДЖЕБУРИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГАТИ,СААДИ,АЛ-ДЖЕБУРИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГАТИ,СААДИ,АЛ-ДЖЕБУРИ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност",
ГАТО,АТАНАСОВ,ГУЩЕРОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГАТФАН,АБДУЛРАХМАН,ХАРУИЛ,,"СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГАТЬО,ЕКИМОВ,СИРАКОВ,,"С.ДЖУМРИИТЕ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГАТЬО,ИВАНОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГАТЮ,ИВАНОВ,ГАТЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГАТЮ,НЕНКОВ,ГАТЕВ,,"С.СИНДЕЛ, АВРЕН, ВАРНА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност",
ГАТЮ,РАШКОВ,МАРКОВ,1947-08-28,"С.СУХОДОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-696/ 18.03.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 697/ 29.12.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 141/ 04.05.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 139/ 06.04.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 698/ 26.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ГАФУР,ИДИРИЗОВ,АБТУЛОВ,,"С.СТУДЕНЕЦ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ГАЦА,МИТКОВА,ТОДОРОВА,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
ГАЧО,ГАЧЕВ,ПЛУГОВ,1924-01-24,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГАЧО,КИРОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.ПРОСЕЧЕН, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
ГАЧО,НИКОЛОВ,АНТОВ,,"С.ГОЛЕМАНОВО, КУЛА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ГЕВА,КИРИЛОВА,СТОИЛОВА,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕЛА,НИКОЛОВА,ПАСКАЛЕВА,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕЛИН,БАЙЧЕВ,КЕРОЗОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕЛКА,АНГЕЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕЛКА,АНГЕЛОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ВЕЛИКОВА,РАЙЧЕВА,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ВИТАНОВА,ТОЧЕВА,,"С.ПЕТРЕВЕНЕ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ВЪРБАНОВА,КОНДУРОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ГЕОРГИЕВА,ПЕНКОВА,,"С.КАЛЕЙЦА, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ДУКОВА,ТОНЕВА,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,КОЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,КОЦЕВА,МАНОЛОВА,,"С.СТЪРГЕЛ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,КРЪСТЕВА,ДОРАКОВА,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,КРЪСТЕВА,КЪТОВСКА,,"С.РАДОМИРЦИ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ПЕНОВА,ЧАТАЛСКА,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ПЕТРОВА,ХАРИЗАНОВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,СТОЯНОВА,ДЕЛЧЕВА,,"С.СТЪРГЕЛ, ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ТАНЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ТОДОРОВА,АНДРЕЕВА,,"С.БРАНКОВЦИ, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ТОДОРОВА,ЯНЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ЦВЕТКОВА,ВЕЛКОВСКА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ЦВЕТКОВА,КРЪСТЕВА,,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНА,ЦОЛОВА,ХРИСТОВА,,"С.РАЗЛИВ, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,АНТОВ,ЖИВКОВ,1942-09-25,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4202/ 08.08.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 194/ 12.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 398/ 22.08.1975 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3358/ 01.11.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс към КГБ-СССР; със заповед № 1778/ 04.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 178/ 18.01.1989 г. е преназначен за н-к ОГКПП."
ГЕНАДИ,БОЖИДАРОВ,ХАДЖИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,БОЯНОВ,СТАНКОВ,,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ВОЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КИРЕЕВО, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ГЕОРГИЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ГЕОРГИЕВ,ГАНЧЕВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ДИЛКОВ,ЦВЕТКОВ,1955-02-22,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕНАДИ,ДИЛКОВ,ЦВЕТКОВ,,"С.ПОПИЦА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ДИМИТРОВ,ГИНЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ИЛИЕВ,ИВАНОВ,,"С.МАРТИНОВО, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЙОРДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЙОРДАНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,КОСТАДИНОВ,ТРАЙКОВ,1957-03-12,"С.ПЪРВЕНЕЦ, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-4336/ 05.11.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 3624/ 12.11.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-СССР."
ГЕНАДИ,КЪНЧЕВ,ГАТЕВ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,КЪНЧЕВ,ГАТЕВ,,"С.ЕЗЕРЧЕ, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЛЮБЕНОВ,ГЕРГОВ,,"ГР.ГРАМАДА, ГРАМАДА, ВИДИН",2013-08-07,"Община Грамада","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,НИКИФОРОВ,НИЗАМОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,НИКОВ,НАУМОВ,,"С.СЛАЩЕН, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,НИКОЛОВ,ЦЕНКОВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,НИКОЛОВ,ЦЕНКОВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2014-07-02,"Длъжници към банка Райфайзен","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,НИКОЛОВ,ЦЕНКОВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТКОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТКОВ,ДИНКИНСКИ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТКОВ,ДИНКИНСКИ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ПЕТРОВ,ГЕНАДИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,РАДКОВ,АСПАРУХОВ,,"С.ЧОРУЛ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,РАНГЕЛОВ,СИМЕОНОВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,РУМЕНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-08-07,"Инвестбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,РУМЕНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,РУМЕНОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,СЕРАФИМОВ,ГОЧЕВ,1934-09-23,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Решение № 2-227 от 13.08.2013 г. - община Ново село","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Кристина"".

"
ГЕНАДИ,СИМЕОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,СТАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,СЪБКОВ,СЪБКОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,СЪБКОВ,СЪБКОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,СЪБКОВ,СЪБКОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ТЕНЕВ,ТЕНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ТОДОРОВ,ЛИЛОВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЦВЕТАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИ,ЦВЕТКОВ,ГЕРГОВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИЙ,БОРИСОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-01-28,"Комисия за защита на потребителите","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИЙ,ГЕШЕВ,ПЪШЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИЙ,ЛАЗАРОВ,ЛАЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИЙ,МАРИНОВ,АНТОНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНАДИЙ,СПАСОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕНЕТА,СТЕФАНОВА,ИЛИЕВА,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНИКА,АТАНАСОВА,МИХАЙЛОВА-ГОСПОДИНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕНИСЛАВ,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНИСЛАВ,ИВАНОВ,КАРАДЖОВ,,"С.РУМЯНЦЕВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,АТАНАСОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ВАСИЛЕВА,ЧИПИЛЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ВЪЛЕВА,НИКОЛОВА,,"С.АСПАРУХОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ДИНЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ГОСПОДИНОВА,ДИМИТРОВА,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ДИМИТРОВА,ДИМИТРОВА,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ДИМИТРОВА,СТАНЧЕВА,,"С.СЕМЕРЦИ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ИВАНОВА,ГЕРГОВА,,"С.ГОРТАЛОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ИВАНОВА,КИРКОВА,1972-04-17,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-02-05,"Агенция по заетостта","Неустановена принедлежност",
ГЕНКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА-ТАШКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ИВАНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ИВАНОВА,ТАЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ИЛИЕВА,САВОВА-СТАМЕНОВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ЙОРДАНОВА,РУСЕВА,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,КОЛЕВА,АНДОНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ЛАЛОВА,ДАМЯНОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,МАРКОВА,СТАЙКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,МИКОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЧАВДАР, ЧАВДАР, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,МИЛКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,МИЛКОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,МИТКОВА,ДОБРЕНОВА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,НАНЕВА,ПЕТРОВА,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,НЕНОВА,ВЕЛИНОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ПАВЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ПАВЛОВА,ЦОНОВА,,"С.КОБИЛЯК, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ПАНАЙОТОВА,ИВАНОВА,,"С.РАКОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",0201-03-20,"Съюз на Евенгелските Баптистки църкви в България","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ПЕТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,РАДНЕВА,ДАЛАКЧИЕВА,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,РУСЕВА,МАРТИНОВА,,"С.ЯГОДА, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,СЛАВОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,СЛАВОВА,БЕЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,СТОЯНОВА,ПАРТОВСКА,,"С.МИЛКОВИЦА, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ТОДОРОВА,ЦАНКОВА,,"С.ДЕВЕТАКИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕНКА,ЦАНКОВА,ИЛИЕВСКА,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,АНГЕЛОВ,ПЕНКОВ,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,БОРИСОВ,ПУНКИН,,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ВАСИЛЕВ,ГЕЧЕВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ВАСИЛЕВ,ГЕЧЕВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-09,"ХДИ Застраховане","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ДРАГИЕВ,ДРАГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ДРАГИЕВ,ДРАГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ИВАНОВ,БАЗИТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ИВАНОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ИВАНОВ,ОВЧАРОВ,1938-09-25,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНКО,КОЙЧЕВ,РАЙЧЕВ,,"С.ВЕТРЕН, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ХРИСТОВ,КАПАШИКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕНКО,ЦАНКОВ,ГЕНКОВ,1944-03-10,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Решение № 2-220 от 31.07.2013 г. - община Бойница","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4.

"
ГЕНКО,ЦАНКОВ,ГЕНКОВ,1944-03-10,"ГР.КУЛА, КУЛА, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Решение № 2-591 от 06.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Видин","Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4."
ГЕННАДИЙ,ПАВЛОВИЧ,АГРЕ,,УКРАЙНА,2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"С.СВЕЖЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ВЕЛКОВ,ТОШКОВ,1938-03-28,"С.СТАРОПАТИЦА, КУЛА, ВИДИН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 2040/ 24.08.1972 г. е назначен за н-к на отделение; със заповед № 3260/ 02.10.1974 г. е преназначен за н-к на ОУ на МВР-Видин."
ГЕНО,ВЕСЕЛИНОВ,ГЕНОВ,,"С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ВЕСЕЛИНОВ,ГЕНОВ,,"С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ВЪЛЧЕВ,ГЕНОВ,1940-03-26,"С.ЯЗДАЧ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНО,ВЪЛЧЕВ,ГЕНОВ,1940-03-26,"С.ЯЗДАЧ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНО,ГЕНОВ,КОВАЧЕВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ГЕОРГИЕВ,ЛАЗАРОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2014-01-15,"Община Хайредин","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ТЮРКМЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ГОРАНОВ,АВРАМОВ,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДАЧЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДЕНЧЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"С.СТОИЛ ВОЙВОДА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,МАРИНЧЕШКИ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ТОПУЗАНОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДИМИТРОВ,ЮНАКОВ,,"С.ДОЛНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ДОНЧЕВ,ГЕНОВ,1927-01-17,"С.ИЛАКОВ РЪТ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНО,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"С.БОЗДУГАНОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,ГЕРГОВ,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,ДЕЛГЯНСКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,МАНЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,НЕНОВ,,"С.РУПКИТЕ, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.МАЛО КРУШЕВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ЙОРДАНОВ,ПЕПЕЛЯНКОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ЙОСИФОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ЙОТОВ,ВЪТЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КИПРИЯНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КИРОВ,КИРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КОЙЧЕВ,ПИРОНКОВ,,"С.БАБЕК, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КОЛЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КРЪСТЕВ,ДУНЧЕВ,,"С.БАНЯ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,КРЪСТЕВ,УСТАПЕТКОВ,,"С.МИХАЛЦИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,МАРИНОВ,НИКОЛОВ,,"С.ПЛАКУДЕР, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,МИТЕВ,ДОНЕВ,,"С.МУСАЧЕВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,НАЧЕВ,МИХАЛСКИ,1941-10-29,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.11.1991 г. за необходимостта да бъде унищожено дело IЯ-501"
ГЕНО,НЕДЯЛКОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-06-14,"Великотърновскиуниверситет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,НИКОЛОВ,ПЕЕВ-КАРАПЕЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,НИКОЛОВ,ПЕЕВ-КАРАПЕЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,НИКОЛОВ,ПЕЕВ-КАРАПЕЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,НИКОЛОВ,СТАЙКОВ,,"С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ПЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ПЕТКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ПЕТКОВ,РАЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ПЕТРОВ,ГЕНОВ,,"С.ЖИТЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,РАДЕВ,ГЕНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,РАЙЧЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,СТОЯНОВ,ГЕНОВ,,"С.ТЪРНАВА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,СТОЯНОВ,ТАНЧОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,СТОЯНОВ,ЧИПИЛСКИ,,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,СТОЯНОВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ТОДОРОВ,ПУХОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ТОДОРОВ,ПУХОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ТОДОРОВ,РОШМАНОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ХРИСТОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕНО,ХРИСТОВ,ГЕНОВ,,"С.ДОБРИ ДЯЛ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АНГЕЛОВА,БЕШКОВА,,"С.ПЪРВОМАЙЦИ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АНГЕЛОВА,СТАНКОВА,,"С.ГАЛИЧЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АНТОНОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АСЕНОВА,ИЛИЕВА-ЦВЕТКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АСЕНОВА,КЕХЛИБАРОВА-СТРИНСКА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,АТАНАСОВА,НАЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ВАСИЛЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ВАСИЛЕВА,ХРИСТАКЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ВАСИЛЕВА,ЦОЛОВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ВЕНЕВА,НЕНОВА,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ВЕРГИЛОВА,ЗАНКОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ГЕОРГИЕВА,ДИМИТРОВА,1956-02-23,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2015-11-11,"Приватизирани предприятия - Шумен","Неустановане принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"С.НИВЯНИН, БОРОВАН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ГЕОРГИЕВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ГОСПОДИНОВА,ДЕНКОВА-КОЛЕВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ДИМИТРОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЕМАНУИЛОВА,ДИКОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-02-02,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЖЕЧЕВА,ЖЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,АНКОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,ЛИЛОВА,,"С.ВЕЛЧЕВО, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,МИНКОВСКА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ИВАНОВА,ПАНЧЕВА,,"С.БЕЛЕНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЙОРДАНОВА,ДИМИТРОВА-КОНДОВА,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,КОЙЧЕВА,АТАНАСОВА,,"С.СЛАВЯНОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,КУРТЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЛАЗАРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КОЙНАРЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЛЕФТЕРОВА,МИТОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЛУКОВА,МОМЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЛУКОВА,МОМЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,МАТЕЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,МИНЧЕВА,ЯНКУЛОВСКА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,МИХАЙЛОВА,ЙОТОВА,,"С.ЛОПЯН, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,МИХОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,НАЙДЕНОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,НИКОЛАЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,НИКОЛОВА,МАРИНОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,НИКОЛОВА,ПОПОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТКОВА,КОЛЕВА,,"С.СУХА РЕКА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТКОВА,КОЛЕВА,,"С.СУХА РЕКА, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТКОВА,НИКОЛОВА,,"С.МИКРЕ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТРОВА,БОЖКОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТРОВА,ВЛАДИМИРОВА-СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ПЕТРОВА,ПЕНКОВСКА,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,РАДОВА,ДЮЛГЯРОВА,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,СОТИРОВА,ПЕТРУНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,СТАМЕНОВА,ГЕШОВСКА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,СТЕФАНОВА,РИЗОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,СТОЯНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,СТРАТЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-09-14,"КТ Подкрепа-кадрови промени","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,МИТЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,НЕДЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА-МОНКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ТОДОРОВА,ТОДОРОВА-МОНКОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ХРИСТОВА,ЦЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ХРИСТОВА,ЧОНКОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ХРИСТОВА,ЯЧЕВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА-РАШЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЦВЕТАНОВА,ГЕОРГИЕВА-РАШЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕВА,ЦВЕТКОВА,РАЙНОВА,,"С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ГЕНОВЕЙ,ПЕНЧЕВ,УЗУНОВ,1958-06-08,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕНОВЕЛ,ХРИСТОВ,СТОЙКОВ,,"С.КРУШУНА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,АНГЕЛОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,АНДОНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"С.КОПАНИЦА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,АТАНАСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ЖИТЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,АТАНАСОВ,САРОВ,1941-02-07,"С.ЛЕСИЧЕРИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНЧО,АТАНАСОВ,ФИЛИПОВ,1936-05-03,"С.НОВАКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-10-22,"Община Джебел","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНЧО,БОГДАНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,БЯНОВ,РАШЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ГЕТОВ,,"С.НОВАЧЕНЕ, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ВИДНО, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВЕЛИНОВ,ИГНАТОВ,,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВЛАДИМИРОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВЪЛКОВ,ГИНЕВ,,"С.ВЪГЛАРОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ВЪЛКОВ,ХРИСТОВ,1957-06-14,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Решение № 2-448 от 14.01.2015 г. - Приватизирани предприятия - София","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23937 и работно дело IР-8719.

"
ГЕНЧО,ГАНЕВ,ГЕНЕВ,,"С.ЯЛОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ГАНЕВ,ГЕНЕВ,,"С.ЯЛОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ГЕОРГИЕВ,НЕЙЧЕВ,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДЕЛОВ,СТАЙКОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДЕЧКОВ,НЕЙКОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДИМИТРОВ,ГЕНЕВ,,"С.ДОЛНИ ВЪРПИЩА, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДИМИТРОВ,РУСИМОВ,,"С.ГИРЧЕВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДОЙЧЕВ,ГЕРДАНОВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДОЙЧЕВ,ГЕРДАНОВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ДОНЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЕВТИМОВ,ТОРБАРСКИ,,"С.ВЛАДИМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЕВТИМОВ,ТОРБАРСКИ,,"С.ВЛАДИМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЕНЧЕВ,ГЕНОВ,,"С.ЛЕДЕНИК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ВЪЛЧАНОВ,1957-04-24,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол 159/ 1990 г. делото на Я/К ""Лоза""."
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ИСКРЕНОВ,1928-12-06,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНЧО,ИВАНОВ,КУТЕЛОВ,1948-10-08,"С.СТРАЖЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИВАНОВ,СРЕБРЕВ,,"С.НОВАКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИЛЕВ,ГЕНЕВ,,"С.СКОБЕЛЕВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ИЛИЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.НОВГРАД, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЙОВЧЕВ,БАКАЛОВ,,"С.ВРАТИЦА, КАМЕНО, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.КРАСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ГУГЛЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЙОРДАНОВ,ГУГЛЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КОЛЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КОСТАДИНОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КОСТАДИНОВ,ТЕРЗИЕВ,1960-03-12,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 348/ 06.02.1990 г. делото на Я/К ""Прима""."
ГЕНЧО,КРЪСТЕВ,ДЯКОВ,1934-07-05,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНЧО,КРЪСТЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КРЪСТЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КРЪСТЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2012-07-11,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,КРЪСТЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЛАЛЕВ,ЕНЕВ,1952-03-31,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 6."
ГЕНЧО,ЛЮБЕНОВ,ПЕТКОВ,1931-08-10,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-375 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-267 (Пк).

"
ГЕНЧО,МАРИНОВ,ГЕНЧЕВ,1951-02-21,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен."
ГЕНЧО,МАРИНОВ,ГЕНЧЕВ,1951-02-21,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Решение № 301 от 23.01.2012 г. - администрация на Министерски съвет","Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен."
ГЕНЧО,МАРИНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,МАРКОВ,ГЕНЕВ,,"С.БИСЕР, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,МАРКОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,МЕТОДИЕВ,ТРИКОВ,,"С.ЗАМФИРОВО, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,МИЛЧЕВ,АГАТОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,МИНЧЕВ,КОНДАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НЕДЕЛЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НЕДКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НЕДКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НИКИФОРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НИКОЛАЕВ,МАРАДЖИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НИКОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОПОТ, СОПОТ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,НИКОЛОВ,КАРАИВАНОВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕНЕВ,АКСЕВ,,"С.РАНЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТКОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТКОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТКОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТРОВ,ДАКОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТРОВ,КОЛОВ,,"С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЕТРОВ,ЛИШЕВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ПЪРВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,РАЙКОВ,ПАЛАШЕВ,,"С.ДЪБЕНЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,РАЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ВИШОВГРАД, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,РАЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОГДАН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,РУСЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ХАН АСПАРУХОВО, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СВЕТОСЛАВОВ,СКОРДЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СИМЕОНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КАМЕННА РИКСА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СЛАВОВ,НАНКОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СОКРАТОВ,ТОТОЛАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СПИРДОНОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-11-27,"Длъжници към Добруджанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТАНЧЕВ,ГЕНКОВ,,"С.ПРЕСЯК, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТАНЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.ПРОЛАЗНИЦА, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТЕФАНОВ,БОТЕВ,1923-10-05,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕНЧО,СТЕФАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТЕФАНОВ,НЕНКОВ,,"С.ГОРСКО КОСОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТОЙКОВ,ПОПОВ,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТОЯНОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТОЯНОВ,СТАЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ПАСКАЛЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,СТОЯНОВ,ЯНОВСКИ,,"С.ЕРЕМИЯ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТЕНЕВ,ГЕНЧЕВ,,"С.БОЗДУГАНОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТЕНЕВ,ГОЧЕВ,,"ГР.ГЪЛЪБОВО, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТОДОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТОДОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТОДОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.СТРАХИЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ТРИФОНОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ХРИСТОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.КАЛЕНИК, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ХРИСТОВ,ИВАНОВ,,"С.ПЛАЧИДОЛ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ХРИСТОВ,ЦЕКОВ,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЦАНЕВ,ШИШКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕНЧО,ЦВЕТАНОВ,АНГЕЛОВ,1950-10-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-244/ 10.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 19/ 23.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГЕНЬО,СТЕФАНОВ,ГЕНЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕО,ИВАНОВ,ГАТЕВ,,ФРАНЦИЯ,2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕО,ИВАНОВ,ГАТЕВ,,ФРАНЦИЯ,2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ГЕОРГИЕВ,ТУПАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ГЕОРГИЕВ,ТУПАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ГЕОРГИЕВ,ТУПАРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ДИМИТРОВ,КРАЕВ,1947-11-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Нов български университет","Решение № 2-407 от 08.10.2014 г. - Нов български университет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на ""Панайот"".

"
ГЕОРГ,ЛЕОНИДОВ,СПАРТАНСКИ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ЛЕОНИДОВ,СПАРТАНСКИ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГ,ЛЕОНИДОВ,СПАРТАНСКИ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГЕНА,ДИМИТРОВА,ИГНАТОВА,,"С.САРАЯ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГЕНА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"С.ЛОЗЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГЕНА,ИВАНОВА,ПАУНКОВА,,"С.ВАРВАРА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГЕНА,ПЕТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АВРАМОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АВРАМОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АВРАМОВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АВРАМОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АГАТИЕВ,ТЕПЕДЕЛЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АДАМОВ,ИВАНОВ,,"С.ЗАФИРОВО, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АДОЛФ,РОГАЛСКИ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКОВ,СТАНКОВ,,"ГР.НЕСЕБЪР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,1954-03-09,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 105/ 06.09.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 55/ 01.08.1989 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АРНАУДОВ,,"С.ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АТАНАСОВ,,"С.ПОКРОВНИК, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АТАНАСОВ,,"С.КОПИЛОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,БАТАШКИ,1951-10-20,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-14,"Стопанска академия ""Димитър А. Ценов"" - Свищов","Решение № 2-17 от 14.06.2012 г. - Стопанска академия ""Димитър А. Ценов""- Свищов","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Герасим""."
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,БАТАШКИ,1951-10-20,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-17,"Община Свищов","Решение № 2-209 от 17.07.2013 г. - община Свищов","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Герасим"".

"
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,БИЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,БОЖИЛОВ,,"С.КАЛКОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,БОНЕВ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛИВОВИК, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕРЕВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ДОЙЧИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВАНОВ,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ИВЧЕВ,,"С.ДРЕН, РАДОМИР, ПЕРНИК",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ИЛЧЕВ,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,КАРДАШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,КОСТАДИНОВ,1954-12-08,"С.ЛЕВКА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-3532/ 18.09.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 52/ 30.08.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МАНДЖОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МАНДЖОВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГАГАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПЕШЕВ,,"С.БАНИЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПРОДАНИЧИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ПРОКОПИЕВ,,"С.СЕНОКОС, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,СИДЕРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,СТОЙКОВ,1965-05-06,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Решение № 2-581 от 24.11.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1940 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1550 (Бл).

"
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,СТОЯНОВ,1952-08-08,"ГР.ТРЪН, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ТЕОХАРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ТОШЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ХАРАЛАМПИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ХРАНОВ,1947-11-13,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Община Перник","Решение № 2-514 от 01.06.2015 г. - община Перник","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 54/ 01.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Компютър"".

"
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЧАКЪРОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-09-15,"ИА по лозата и виното","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ЛАКАТНИК, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,ИВАНОВ,1927-09-10,"С.ЯКИМОВО, ЯКИМОВО, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 242/ 23.03.1962 г. на лично дело ІР-784

"
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,МАДЖУРОВ,,"С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,МУРДЖЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,МУРДЖЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,НАЧЕВ,1932-07-23,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 1088/ 31.07.1962 г. на лично дело № І-И-10609

"
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСИЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АЛЕКСОВ,ЗОТЕВ,1945-10-22,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АНАНИЕВ,АДАМОВ,,"С.ДОЛНА СЕКИРНА, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАНИЕВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЕГУНЦИ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ГЕРДЖИКОВ,1940-11-21,"ГР.АРДИНО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ГОГОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,КИМЕНОВ,,"С.ЛЕВОЧЕВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,МАМАЛЕВ,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНАСТАСОВ,ШЕРЕМЕТЕВ,1958-03-21,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Решение № 47 от 16.09.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 4"
ГЕОРГИ,АНАЧКОВ,НИКОЛОВ,1928-09-30,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АЛЕКСИЕВ,,"С.ВЛАДИЧЕНЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,1938-08-25,"ГР.ДРАГОМАН, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Решение № 2-282 от 08.01.2014 г. - лечебните заведения","Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело №15888; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9."
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БАКЛАРЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БАКЛАРЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БЕЛИЧЕНОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БОЗУКОВ,1930-11-14,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БОРШУКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БОРШУКОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БОРШУКОВ,1955-02-05,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,БРЕСТЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ВЕЛИКОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕНДУРОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДРАЧЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЪПИНОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЧЕЛИН, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1958-04-11,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Привлечен със заповед № 90/ 17.08.1978 г. и се води на отчет от полк. Гачев"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1968-04-23,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРАН, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1932-08-14,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Решение № 2-494 от 21.04.2015 г. - община Брацигово","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 9/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IР-469

"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТРИВОДИЦИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДИМОВ,,"С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.БИСТРЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДОБРЕВ,,"С.ДРАГОМИРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДОШЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ДУРЖАНОВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ИБРОВ,,"С.ГОРНО ВЪРШИЛО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ПОМЕЖДИН, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ОРСОЯ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КАРАМФИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КАРАМФИЛОВ,1930-11-09,"С.ТОПОЛНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1831 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-670 (Бл)."
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КАРАМФИЛОВ,1930-11-09,"С.ТОПОЛНИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Решение № 2-203 от 03.07.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Стопанска банка ","

Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1831 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-670 (Бл).

"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КАЦАРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КИРКОВ,,"С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ЛЪКА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,КОСТОВ,,"С.ЧИФЛИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ЛИНДАРЕВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,МАРКОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,МЕЧКОВ,,"С.БЕЛИЦА, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,МИТЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,МОСКОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2014-07-15,"Аграрен университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НАЧКОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НЕСТОРОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НИКОЛОВ,1946-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3904; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НОВАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,НОВАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ПАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ПЕЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ПЕПЕЛЯНКОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СПИРТОВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЕВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЙКОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЙКОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТЕНЕВ,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"С.СИНЬО КАМЕНЕ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТОДОРОВ,1949-03-08,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",""
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТОРКИН,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТОТОЛАКОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ТЪРТОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНГЕЛОВ,ЮРУКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,БУЧКОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,КАКАЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,КАКАЛОВ,1971-02-27,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,КАКАЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,РОКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,СТАНКОВ,,"С.ЧУКАТА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДОНОВ,ТОДОВИЧИН,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,1968-04-20,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,АТАНАСОВ,1929-05-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, оп. 4, 186, 187, 188 – 3 тома; лично дело IА-17300."
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,ВЕЛКОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,ВЕЛКОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,КРАЧУНОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,НЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,САРИЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,САРИЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,СИМЕОНОВ,,"С.ИСПЕРИХОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,СТОЙКОВ,,"С.СТРЕЛЕЦ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРЕЕВ,ХАРИЗАНОВ,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНДРОВ,ГЕТОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНЕСТЕВ,ЧАМОВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОВ,ЕЛЕНКОВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,1962-05-24,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,АНТОНОВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,БОЖИКОВ,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,БОЖИКОВ,,"С.БИСЕРЦИ, КУБРАТ, РАЗГРАД",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ОБРЕТЕНОВ,,"С.ТРАПИЩЕ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ПЕТКОВ,,"С. ДРОПЛА, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,РУПЧЕВ,,"ГР.КОПРИВЩИЦА, КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АНТОНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,АПОСТОЛОВ,1950-09-07,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. ""Минков""; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 28/ 1990 г. личното и работното дело на аг. ""Минков""."
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,ГЕОРГИЕВ,1944-11-03,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 516/ 27.02.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 662/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 360/ 09.04.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 0233/ 14.04.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 310/ 18.04.1977 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 1662/ 15.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 564/ 12.07.1989 г. е преназначен за ст. инспектор."
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АПОСТОЛОВ,МАРУДОВ,,"С.ПАВЕЛСКО, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2014-07-15,"Университет по хранителни технологии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРАНГЕЛОВ,ВАДЕВ,1961-03-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Министерство на външните работи","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № 439/ 01.06.1988 г. е назначен за разузнавач."
ГЕОРГИ,АРАНГЕЛОВ,ВАДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРАХАНГЕЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРАХАНГЕЛОВ,ШОПОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРГИРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРГИРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРСЕНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЖЕЛЕЗНА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АРТИН,КУЮМДЖИЯН,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.КРУШОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Лъки","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,АНГЕЛОВ,1938-04-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4186/ 17.09.1965 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1202/ 26.04.1966 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 4934/ 21.10.1968 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 143/ 18.12.1970 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1862/ 17.04.1976 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № 504/ 06.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № К-4840/ 14.12.1984 г. е преназначен за н-к на отдел."
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,АТАНАСОВ,,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,БЕЛЕВ,,"С.ГОЗ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МИЛАНОВО, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,1961-09-30,"С.КРУПНИК, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НЕДЕЛИЩЕ, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГИКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-09-18,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ГОРАНОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ЙОЧЕВ,,"С.БРЕСТ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.ЧЕТИРЦИ, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,КОТУЛОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ЛОНДРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,МАНЧЕВ,,"С.ГРАДЕВО, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,МИТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,МИЦИН,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПАНАГОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПЕХЛИВАНСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПЕХЛИВАНСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ПОПОВ,,"С.КУРТОВО КОНАРЕ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,РАНГЕЛОВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,СИНАБОВ,,"С.ЗАВОЯ, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,СТОИЧКОВ,,"С.СМИРОВ ДОЛ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,СТОЙКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ТАСЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ТАСЕВ,,"С.ВЪРБИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ТАСЕВ,,"С.ДОЛНО УЙНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ТЪРНАРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСЕНОВ,ЧУМПАЛОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,БЕЛЬОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-08-01,"Медицински университет - Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,ПАВЛОВ,,"С.БАЧКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АСПАРУХОВ,ЯНКОВ,,"С.ПЪРВОМАЙ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АЛЕКСИЕВ,1965-09-07,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Картон обр.  4; доклад на Служба ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г."
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АЛЕКСИЕВ,1965-09-07,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Решение № 2-315 от 24.02.2014 г. - община Каварна","

Картон обр. 4; доклад на Служба ""Сигурност-ВП и ВКР"" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г.

"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.САДОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.ЯНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.ЯНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.РУЕН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,1953-02-07,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2007-07-05,"Висш съдебен съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАЛЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БЕЛИЧЕНОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БЕЛИЧЕНОВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БОГДЕВ,1933-01-14,"С.ЛЮЛЯК, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,БОЗДУГАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВАНЧЕВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВЕЛЕВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВЛАХОВ,,"С.ПИРИН, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВОЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕГОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРИЧИМ, КРИЧИМ, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Кричим","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГИГОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГИНЕВ,1952-04-01,"С.ЦЕНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-83 (Рс); протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-74 (Рс).

"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.МОСТИНО, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГОЧЕВ,,"С.КРАНОВО, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГРАДИНАРОВ,,"С.ВЕДРИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГРУЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГРЪНЧАРОВ,1942-10-20,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЮМОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ГЮРОВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДАБЧЕВ,1951-12-16,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Решение № 241 от 12.07.2011 г. - община Петрич","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IО-77 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-865 (Бл)."
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДАМЯНОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДЕНЕВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДЖИНГАРОВ,,"С.МУСОМИЩА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДИМОВ,,"С.КОИЛОВЦИ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-01-22,"Длъжници към Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДОЛАПЧИЕВ,,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ДОСТИНОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЖБАНТОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"С.ГОРНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ИНГИЛИЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ИНГИЛИЗОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КАРАСТАМАТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КАРАСТАМАТОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КОЛЕВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, АВРЕН, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КОСТАДИНЧЕВ,,"С.ПЧЕЛИЩЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КРЕМЕНЛИЕВ,,"С.КАШИНА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КУНДУРЖИЕВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КУТРЯНСКИ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,КЪНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЛАЛЕВ,,"С.БЕЖАНОВО, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЛЮБЕНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЛЯПОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЛЯПОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МАЙСТОРОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МАНДЖУКОВ,1927-10-06,"С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МАРКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МАЦАЛИЕВ,1947-11-15,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Решение № 2-133 от 29.01.2013 г. - община Камено","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1123 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр."
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МЕКИШЕВ,,"С.ДЕБЪР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МЕЧЕНОВ,,"С.ПОИБРЕНЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МЕЧКОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МИРИНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МИРЧЕВ,,"С.БЕРСИН, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-29,"Минно-геоложки университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МИХОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,МИШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПАПАЗОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПАУНОВ,1956-05-12,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Решение № 2-541 от 11.08.2015 г. - община Асеновград","

Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-608 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПАШОВ,,"С.ДРЕНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТАКОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛЕСОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЕЦАНОВ,1928-12-20,ГЪРЦИЯ,2013-12-11,"Община Мездра","Решение № 2-279 от 11.12.2013 г. - община Мездра","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-174 (IА-2711) (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IА-2711 (Вр) (налично) и работно дело IР-1133 (Вр).

"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПРАЗОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПРОЙКОВ,,"С.БЕЛАСИЦА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ПЪХЛЕВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,РАДКОВ,,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,РАЗПОПОВ,,"С.ГЛАВИНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СЕМЕРДЖИЕВ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СПАСОВ,,"С.СИНИТОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СПАСОВ,,"С.СИНИТОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СТАНЕВ,,"С.ОДРИНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СТАНИШЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,СТОЯНОВ,1963-07-02,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2861 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1364 (Бс)."
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТИХОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОМОВ,1941-09-10,"С.ДЮЛИНО, БЯЛА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Със заповед № 222/ 25.01.1988 г. е назначен за ст. Инспектор"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТОТКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТРЪПКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ТРЪПКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ФИЛЕВ,1925-02-22,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Решение № 2-227 от 13.08.2013 г. - община Ново село","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-51 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6.

"
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ФОТЕВ,1938-08-22,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3202/ 12.04.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 29/ 30.04.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 43/ 05.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1712/ 04.06.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва;  със заповед № 1670/ 14.04.1981 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1560/ 15.05.1987 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 58/ 11.01.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР."
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЦОЛОВ,,"ГР.РОМАН, РОМАН, ВРАЦА",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ЧАТАЛОВ,,"С.ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ШАТЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,АТАНАСОВ,ШИШКОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БАЕВ,ПЕТРОВ,,"С.НИКОЛАЕВКА, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БАЙЧЕВ,КОЛЕВ,,"С.ВЛАДИСЛАВ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БАЛУШЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕСТИМЕНСКО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БАНЧЕВ,БАНКОВ,,"С.РУДАРЦИ, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕНЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕНЧЕВ,ГЕНОВ,,"С.БОХОТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕНЧЕВ,КАРЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕНЧЕВ,КАРЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕНЧЕВ,КАРЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЕРОВ,КЪНЧЕВ,,"С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ВАТЕВ,,"С.БОШУЛЯ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ДЕНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ДЕНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ДЕНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2016-02-18,"ЗД ЕВРОИНС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ЗЛАТАНОВ,,"С.ВЕТРЕН ДОЛ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,КАТРАНДЖИЕВ,1931-05-25,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,КИШЕВ,,"С.ОБИДИМ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВ,ТОРНЕВ,1953-05-06,"С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Решение № 2-91 от 23.10.2012 г. - Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33652; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6."
ГЕОРГИ,БЛАГОВЕСТОВ,БУЧИНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОВЕСТОВ,БУЧИНСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МЪРЧАЕВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,АРГИРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,БЕЖАНСКИ,,"С.ПАДЕШ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЧЕРЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЧЕРЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,КАРАМАНОВ,,"С.ЧУЧУЛИГОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,КИРЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,КЛЯВКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,ТРИФОНОВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СКРЪТ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЛАГОЕВ,ШОПОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,БАЛДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,БЕЛИТОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЕКОВ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ГЬОРЕВ,,"С.НИКОЛАЕВО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ДАВИДОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ДАВИДОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ДАВИДОВ,,"С.ЧЕРКАСКИ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ДРАГАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ЧЕРЕШОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.КРУМОВО, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГДАНОВ,ТОПАЛОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОГОМИЛОВ,ЯНЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЕВ,МИТКОВ,,"С.ПАДИНА, ДЕВНЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖАНОВ,ИЛИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,БАЛТАДЖИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОТРОВ, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ГЕОРГИЕВ,1954-05-01,"С.БОТРОВ, БЯЛА, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОТРОВ, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ЗАРЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,ИГНАТОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,МИЛАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИДАРОВ,НАЙДЕНОВ,1970-03-06,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИКОВ,ИКОНОМОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИКОВ,ЦАЦЕВ,,"С.ДЪБНИЦА, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИКОВ,ЧУЧУРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИЛОВ,ДИМИТРОВ,,"С.НЕГОВАНЦИ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИЛОВ,ЛОЗАНОВ,,"С.ОПИЦВЕТ, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИЛОВ,НЕЙЧЕВ,,ЮГОСЛАВИЯ,2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИНОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖИНОВ,МАРИНОВ,,"С.ВЛАДИНЯ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЖКОВ,НАЧЕВ,,"С.БОТРОВ, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙКОВ,ДИМИТРОВ,1962-07-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПАНИЧЕРЕВО, ГУРКОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙЧЕВ,ДЕЛОВ,,"С.КРЪСТЕВИЧ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЙЧЕВ,ШАНДРОВ,,"ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОНЕВ,БОНЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОНЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОНЧЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,БОЖОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Интернешънъл Асет Банк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,КАПИТАНОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,КЕРЕМИДАРСКИ,,"С.ДРАГОВИЩИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,КЕХАЙОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ЛЮБЕНОВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,МАРИНОВ,,"С.БАЦОВА МАХАЛА, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,МОДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ПАНЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-09-18,"Общинска банка АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ЧАПКЪНОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСЛАВОВ,ЧАПКЪНОВ,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АМУДЖИЕВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АМУДЖИЕВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГОРНА КРУШИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЛЕШНИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АНТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,АТАНАСИНСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,БАКАЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,БОРИСОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,БОТЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,БОЯНОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЦЕНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,БУКОВ,,"С.БРЕСТОВИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ВАСЕВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ВОДЕНИЧАРОВ,,"С.СКРЕБАТНО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ВУЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГАДЖАЛСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕНАДИЕВ,,"С.ВАСИЛОВЦИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЪРЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГРИГОРОВ,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ГРОЗЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДАКОВ,,"С.НОВО ХОДЖОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДАМЯНОВ,1927-04-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Картон обр. 4; протокол № 694/ 1962 г. за унищожаване лично дело IИ-5080.

"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДАНКОВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДАНОВСКИ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-05-31,"Врачанска епархия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДЕНЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДЖОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДРАГАНСКИ,1935-05-21,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ДРАГАНСКИ,1935-05-21,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЕРИНИН,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЗАНКОВ,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КАЛИНОВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КАМЕНОВ,,"С.ГРОМШИН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КАРАЛИЙСКИ,,"С.СЛАТИНО, БОБОШЕВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КАЦАРСКИ,1947-08-12,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 72/ 24.02.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 41/ 07.02.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 249/ 04.09.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-1712/ 04.06.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № К-4458/ 13.11.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор РДВР."
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КАЦАРСКИ,1947-08-12,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","Със заповед № 2778/ 30.08.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 72/ 24.02.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 41/ 07.02.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 249/ 04.09.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-1712/ 04.06.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № К-4458/ 13.11.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор РДВР."
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КИТАНОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КИТАНОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,1950-10-10,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОВАЧКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КОЩРОВ,1955-04-14,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КРЪСТЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЛЮТОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МАЛЕЧКАНОВ,,"С.ГЕГА, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МАРКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МАТЕЕВ,,"С.СРЕДОГРИВ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МЕЧКАРСКИ,,"С.РАНЕНЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИТАЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИТАЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИТАЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИТОВ,1932-05-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37107"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИХАЙЛОВ,1940-10-15,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Решение № 2-507 от 19.05.2015 г. - община Ракитово","Формализирана карта на рег. № 69486-""Артур""; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на агент ""Артур"""
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,НЕДЯЛКОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПАВЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПАСКАЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПЕТКОВ,,"С.ДЪБОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.БОЖУРИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"С.КОМАРЕВО, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПЕШИН,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ПЪШЕВ,1959-09-23,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Решение № 2-533 от 16.07.2015 г. - община Плевен","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 596/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-27883 и работно дело IР-13347.

"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,РАДУЛОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СЕИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СЕИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СЕИЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СИМЕОНОВ,,"С.ХАЙРЕДИН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СИМОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СИМОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СПАСОВ,,"С.ТРУД, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОЕВ,,"С.МОРАВСКА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОИЛОВ,,"С.БЕЛАНИЦА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОИМЕНОВ,,"С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ТАБАКОВ,1948-04-08,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-374/ 24.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 126/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 24/ 15.03.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1876/ 17.05.1984 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4452/ 26.11.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 4026/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ-Камчия-ДС."
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ТАКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ТАНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ТАСЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ТОДОРОВ,1957-04-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1991; рег. дневник; картон обр. 4.

"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,УЗУНОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ФИЛЬОВ,,"С.СТРУМЯНИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ФУРНАДЖИЕВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ХАДЖИКОЛЕВ,,"С.ГРАДИНАРОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЦОКЛЕВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЯНЕВ,1961-03-15,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Решение № 2-495 от 21.04.2015 г. - община Велинград","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1341 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-426 (Пз).

"
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЯНКОВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОРИСОВ,ЯНКОВ,,"С.АСЕНОВЦИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОТЕВ,БАЛЬОВ,,"С.ВЛАДИМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОТЕВ,БОТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОТЕВ,ЗОЗИКОВ,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОТЕВ,КОПАРАНОВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,БОЯНЧЕВ,,"С.ДОБРОТИНО, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,КОСТОВ,1945-08-11,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,КОСТОВ,1945-08-11,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,МАЛИНОВ,1941-02-18,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3824/ 12.08.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 85/ 26.10.1966 г. е преназначен за разузнавач."
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,РАЛЧЕВ,,"С.ОСТРОВ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,САКАДЖИЙСКИ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,СТОЯНОВ,1936-04-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр., обр.- 2 и обр. 9; дело № 746; дело № 746-А; доклад на Служба ""Военна информация"" изх. № 2624/ 25.09.2008 г."
ГЕОРГИ,БОЯНОВ,УРУМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БРАТАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1949-08-16,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-1602/ 01.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 4588/ 27.12.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва; със заповед № 2522/ 30.07.1987 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Козлодуй; със заповед № 178/ 18.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-Враца по ДС."
ГЕОРГИ,БРАТАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1949-08-16,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Решение № 2-252 от 30.10.2013 г. - община Козлодуй","Със заповед № I-1602/ 01.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 4588/ 27.12.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва; със заповед № 2522/ 30.07.1987 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Козлодуй; със заповед № 178/ 18.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-Враца по ДС."
ГЕОРГИ,БРАТАНОВ,НИКОЛОВ,,"С.БАТУЛЦИ, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЯНОВ,БЯНОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,БЯНОВ,БЯНОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАКЛИНОВ,НИКОЛОВ,,"С.МУРТИНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАЛЕНТИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАЛЕНТИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАЛЕНТИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАЛЕНТИНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,1967-06-19,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНКОВ,КАЛИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ВАСЕВ,1962-02-19,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ВАСЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СИРАКОВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАНЬОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАРЧЕВ,ВАРЧЕВ,1950-08-12,"С.ЧЕРКОВНА, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4462/ 18.09.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 284/ 22.05.1978 г. е изпратен на 10 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 241/ 08.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 162/ 30.04.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 283/ 08.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к; със заповед № 2048/ 05.06.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4006/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Исперих"
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АВДЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АВРАМОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АДЖИКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОНУШ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,АРНАУДОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БАХЧЕВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БИБЕВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БОЗУКОВ,,"С.ХВОСТЯНЕ, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БОТЕВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БОТЕВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,БОЧЕВ,,"С.БЪЗОВЕЦ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВАСИЛЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВАЦКОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВАЧКОВ,,"С.ШИПКОВО, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВЕЛИКОВ,,"С.ЗМЕЕВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВУЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ВЪЛЧЕВ,,"М.ДОГАНОВО, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГАНКОВ,,"С.РУДНИК, БУРГАС, БУРГАС",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГАЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕЩЕРНА, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕЩЕРНА, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СМОЛНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,ГЪРЦИЯ,2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1947-02-22,"С.ОРЕШЕЦ, ДИМОВО, ВИДИН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 5574/ 15.10.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 49/ 19.08.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 6/ 10.01.1977 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 138/ 19.12.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 69/ 29.08.1980 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3568/ 23.09.1980 г. е изпратен на 2 месечен курс в Москва; със заповед № 481/ 11.11.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1036/ 20.03.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел."
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЪРПАЧЕВО, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-17,"Служба Военна полиция - военни разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-06-22,"Служба Военна полиция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГЕЧЕВ,,"С.СТЕЖЕРОВО, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГИЗДОВ,,"С.РЕСИЛОВО, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДАВЧЕВ,,"С.ЦАР КАЛОЯН, КУКЛЕН, ПЛОВДИВ",2015-09-14,"Община Куклен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДАНЧЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДЕНЕВ,,"С.ХИТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДЕНЕВ,,"С.ШЕМШЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДЖАРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДЖИГРЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЖАБОКРЪТ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-17,"Държавна агенция за бежанците","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДИНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДИНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДИНЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДОБРЕВ,,"С.ЗЛАТИЯ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДОЛАПЧИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДОРЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДОСТИН,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДОСТИН,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ДУРГОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЖЕКОВ,,"С.МЕДВЕН, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЗОГРАФОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ИВАНОВ,,"С.БАБИНО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ИЛЧЕВСКИ,,"ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ИЛЧОВ,,"С.КЛИСУРА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЙОРДАНОВ,1943-11-06,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28061 и работно дело IР-13556"
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАБОВ,,"ГР.БРАЦИГОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАЛЪЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАМАРАШЕВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2012-09-26,"Национален военен университет ""Васил Левски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАМАРАШЕВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАМАРАШЕВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КАРДАШЕВ,,РУМЪНИЯ,2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КЕРАНОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КОШНИЧАРОВ,,"С.БРОДИЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КРУШАРОВ,,"С.ЖРЕБИЧКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КУЗМАНОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,КЬОСЕВ,,"ГР.МЕЛНИК, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЛЕСОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЛУЛЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАДОЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАДОЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАЛАШЕВСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНЕВ,1968-01-14,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МАНОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МИРЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МИСАЙЛОВ,1950-03-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Решение № 100 от 18.11.2009 г. - Агенцията за приватизация","Със заповед № 436/ 26.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 54/ 12.09.1982 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МИСАЙЛОВ,1950-03-07,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 436/ 26.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 48/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 54/ 12.09.1982 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МИХАЛЕВ,,"С.ЧЕРНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,МЛАДЕНОВ,,"С.ДЪРЖАНИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,НАЙДЕНОВ,1945-09-11,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С-156/ 29.01.1990 г. за необходимост да бъде унищожено дело IЯ-423 (Пд)."
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,НИКОЛОВ,1936-12-09,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Решение № 2-249 от 23.10.2013 г. - община Бяла Слатина","

Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-287 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1853/ 11.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. ""Искрен"".

"
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ОБЛАКОВ,1959-03-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПЕЕВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.РЕЖАНЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,1944-09-08,"С.БОЯНЦИ, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЮГОВО, ЛЪКИ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПИРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-02-23,"Държавна комисия по хазарта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПИРОНЕВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПИРОНЕВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ПОПОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАДЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАНОВ,1958-06-13,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,РАЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СИРАШКИ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СПАСОВ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СПАСОВ,,"С.КОСОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СТАМЕНКОВ,,"С.ДИВЛЯ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СТАНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СТОЙКОВ,,"С.РОСНО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СТОЙКОВ,,"С.РОСНО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,СЪБЕВ,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТАШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТАШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,,"С.ДОЙРЕНЦИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ТУЧЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,УБЕНОВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,УЖДРИН,,"С.ОСИКОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ХРИСТОВ,,"С.БОРНАРЕВО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЦВЕТАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЦУПАРСКИ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЧОЛАКОВ,,"С.БРОДИЛОВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЧУЧУКОВ,,"С.КЛИСУРА, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ШАРАНКОВ,1938-11-07,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-06-14,"Министерство на труда и социалната политика","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛИЕВ,ТАМАКЯРСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВАСИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЕВ,АВРАМОВ,,"С.ОБИДИМ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КАМЕНО, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЗАРОВ,МАЛЕВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ДАСКАЛОВ,1960-03-07,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ЗЛАТИНОВ,,"С.СОЛНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КАРАБАШЕВ,,"С.КАТУНЦИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КОЛЧЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,СТОЙЧЕВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ЧАМБОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ШАХЪНОВ,1948-09-01,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИКОВ,ШАХЪНОВ,,"С.ПИРГОВО, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИНОВ,ВЕЛИНОВ,1957-10-05,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МОРАВИЦА, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,БАБИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,БАРБУДЕВ,1957-07-09,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент ""Хари""."
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,БАРБУДЕВ,1957-07-09,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Решение № 2-24 от 27.06.2012 г. - Съюз за стопанска инициатива","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент ""Хари""."
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,ГЕОРГИЕВ,1967-02-01,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛИЧКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЛАВА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛКОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-06-27,"Шуменски университет ""Константин Преславски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛКОВ,НИКОЛОВ,1921-04-29,"С.ЛАГОШЕВЦИ, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ВЕЛКОВ,СТАВРЕВ,,"С.СТОБ, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛКОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЧУПРЕНЕ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧЕВ,ВЕЛЕВ,,"С.СИГМЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧЕВ,ГЕШОВ,,"С.ДОБРУША, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.РАЗГРАД, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧЕВ,МИТОВ,,"С.БЕЛОВИЦА, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕЛЧОВ,ВЕЛЕВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНКОВ,ДИМИТРОВ,1962-08-13,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНКОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНКОВ,ЖЕКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕНЦИСЛАВОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ВЕЛЧЕВ,,"С.ШИРОКИ ДОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ВИШНАРОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ИВАНОВ,1954-05-26,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,КАМБЕРСКИ,,"С.ГОРАНОВЦИ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ПАСКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ПАСКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЕСЕЛИНОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИДЕВ,ВИДЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.САДОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИДОВ,ИТЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИКТОРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИКТОРОВ,КУКУРЕШКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИКТОРОВ,МИЛЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИКТОРОВ,ПАЛАНСКИ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВИКТОРОВ,ПАЛАНСКИ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДЕВ,ВЛАДЕВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ХАДЖИДИМИТРОВО, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,БОЖКОВ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ВЕЛКОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГАНЕЦОВСКИ,1966-08-24,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГАНЕЦОВСКИ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РОСЕН, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГУЛЯНЦИ, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЕГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЕЛЧИНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЕЛЧИНОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЗАГОРОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ДОЛНА БАНЯ, ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.ГЛАВАЦИ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,КОСТОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,КРУМОВ,,"С.СТЕФАНОВО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЛАМБОВ,1948-07-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 666/ 01.09.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 394/ 05.02.1979 г. е изпратен на 3 месечна школа към КГБ-Москва; със заповед № 542/ 01.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4942/ 04.11.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 4066/ 28.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ на МВР; със заповед № 1632/ 14.06.1988 г. е преназначен за н-к РУ; със заповед № 2928/ 05.09.1989 г. е преназначен за н-к ОбУ."
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЛАМБОВ,1948-07-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 666/ 01.09.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 394/ 05.02.1979 г. е изпратен на 3 месечна школа към КГБ-Москва; със заповед № 542/ 01.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4942/ 04.11.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 4066/ 28.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ на МВР; със заповед № 1632/ 14.06.1988 г. е преназначен за н-к РУ; със заповед № 2928/ 05.09.1989 г. е преназначен за н-к ОбУ."
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,МАЛИНОВ,1945-08-28,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 998/ 13.04.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 57/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 1/ 02.01.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 71/ 13.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 12/ 26.02.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 56/ 18.08.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 12/ 13.02.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 69/ 29.08.1980 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3976/ 29.08.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2128/ 04.07.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел."
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,МИЛЕВ,,"С.НЕГОВАНЦИ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ОВЧАРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ПОПОВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ПОПОВ,,"С.ВЕНЕЦ, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,СТОЙНЕВ,1948-04-11,"С.ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Решение № 2-434 от 03.12.2014 г. - община Бобов дол","

Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-982 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-747 (Кн); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,СТОЙЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЮРУКОВ,1955-06-11,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","

Картони обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент ""Стоев"" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент ""Стоев"" ІР-1218

"
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЮРУКОВ,1955-06-11,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент ""Стоев"" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент ""Стоев"" ІР-1218"
ГЕОРГИ,ВЛАДИМИРОВ,ЮРУКОВ,1955-06-11,"С.ИЛИНДЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Решение № 231 от 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев","Картони обр. 4 - 2; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент ""Стоев"" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент ""Стоев"" ІР-1218"
ГЕОРГИ,ВЛАДИНОВ,БОНОВ,,"С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДОВ,ГРИГОРОВ,,"С.БРЕЖАНИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАДОВ,КРУМОВ,1964-10-13,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-959 (Пк) МФ; писмо рег. № 248/ 01.09.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-844 (Пк)."
ГЕОРГИ,ВЛАДОВ,МИТРОВ,,"ГР.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЛАШЕВ,ИВАНОВ,,"С.МУЛДАВА, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВОЙЧЕВ,ПАСКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,БАКАЛОВ,,"С.ДЪБОВИЦА, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ВЪЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ДИМОВ,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ДРЯНОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,КРЪСТЕВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,КЪНЕВ,,"С.РАКЛИЦА, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЕВ,СТОЯНОВ,,"С.МИЛАДИНОВЦИ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-11-05,"Приватизирани предприятия - Ямбол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКАНОВ,ДИМОВ,,"С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКАНОВ,ЙОРГОВ,,"С.СЪБРАНО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКАНОВ,ЙОРГОВ,,"С.СЪБРАНО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-05-30,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОГНЕН, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ГРИВОВ,1941-06-04,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 530/ 26.01.1983 г. е назначен за н-к ГКПП."
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,КАЛЧЕВ,,"С.ВАСИЛЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,КАРИДКОВ,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,КАТАЛИЕВ,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,МОМЧИЛОВ,,"С.ГОРНА КРЕПОСТ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ТОПЧЕВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛКОВ,ШИВАРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-05-31,"Българска стопанска камара","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛОВ,ГЕРГОВ,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛОВ,ДИЛОВСКИ,1941-10-03,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ВЪЛЧАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЛОЗЕНЕЦ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ВАСИЛЕВ,1944-04-08,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-10,"Държавна агенция за българите в чужбина","Решение № 37 от 10.06.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29201 и работно дело IР-12014;"
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЪЛЪБЕЦ, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ИВАНОВ,,"С.КУКОРЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ИЛИЕВ,1948-05-17,"С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 2506/ 09.07.1985 г. е назначен за ст. следовател в отдел 01; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 366/ 11.06.1990 г. е преназначен за гл. следовател."
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,МАВРОДИЕВ,1940-12-01,"С.СТРАНДЖЕВО, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-194 (Кж).

"
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ПЕТКОВ,,"С.СМОЛЯНОВЦИ, МОНТАНА, МОНТАНА",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,РАДИЧЕВ,,"С.МИЛАДИНОВЦИ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-06-11,"Алианц Банк България АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ТАШЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ЧАЙКОВ,1943-03-12,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4974/ 24.12.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 54/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 48/ 01.07.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 55/ 05.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 79/ 17.10.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 88/ 19.11.1975 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 160/ 21.12.1977 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 56/ 03.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 160/ 15.07.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач ГКПП; със заповед № 48/ 15.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение ГКПП."
ГЕОРГИ,ВЪЛЧЕВ,ЧОБАНОВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪЛЧИНОВ,ПАНГАРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,ВЪРБАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,ПИРОНКОВ,,"С.КАЛУГЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ВЪЛЧИТРЪН, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪРБАНОВ,ХИНКИН,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ВЪТОВ,ГЕОРГИЕВ,1960-05-19,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Решение № 2-264 от 27.11.2013 г. - ""ТИ БИ АЙ Банк"" ЕАД","Със заповед № 4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 166/ 11.11.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ГАВРАИЛОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАВРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗАМФИР, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЕВ,БОНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЕВ,ТОДОРОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ГРИГОРОВ,1966-02-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ИВАНОВ,1956-04-20,"С.БЯГА, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,КОСТОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧЕВ,ЦВЕТКОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАНЧОВ,ЗАГОРСКИ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГАТОВ,МОНОВ,,"С.ПИСАРОВО, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНАДИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МЕДКОВЕЦ, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНАДИЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНАДИЕВ,ТОШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНОВ,ЗЕМЯРСКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНОВ,ПЕЧЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНОВ,ЦАНКОВ,,"С.ТЪРНАК, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕНЧЕВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,,"С.СТУДЕНА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,АТАНАСОВ,1925-07-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Решение № 2-390 от 10.09.2014 г. - Национална спортна академия","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12168; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 1990 г. личното и работното (налично) дело на ""Пирински"".

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,БИНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,БОДУРОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВЕДРОДЕНСКИ,,"С.КИПИЛОВО, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВРЪБЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ВЪЛЧАНОВ,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГАНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАБУК, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАБУК, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РУДНИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НАЦОВЦИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГЕШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГИЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГОСПОДИНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГРИВЕКОВ,,"С.ЦЕРОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ГУТОРАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ДИКОВ,,"С.СТУБЕЛ, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ДИОНИСИЕВ,1943-06-12,"С.ФЛОРЕНТИН, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Решение № 2-233 от 18.09.2013 г. - община Видин","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1147 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-429 (Вд).

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ДОЙКОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ДРАГНЕВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ДРАГНЕВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЕВСТАТИЕВ,,"С.СЛАВОВИЦА, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЕНЧЕВ,,"С.ГЛАВАНЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.НЕВША, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ИГНАТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ИГНАТОВ,,"С.НОВО СЕЛО, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Стамболийски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.БЕЖАНОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"С.БЕЖАНОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КАВРЪКОВ,,"С.РАЗДЕЛ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КАЛЕВ,,"С.ГОРОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КАРАУЛЯНОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТАДИНОВ,,"С.НЕОФИТ РИЛСКИ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Министерски съвет - избран на 07.11.2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,1962-03-05,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 113/ 09.03.1990 г. личното дело на Я/К ""Спорт""."
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,КЮМЮРДЖИЕВ,,"С.ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,1946-11-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките ","

Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6997

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,1946-11-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-09,"Печатни издания","Решение № 105 от 9.12.2009 г.- Печатни издания","

Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.6997

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,1946-11-17,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","

Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6997

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,МИНЧЕВ,,"С.ГОРНИ ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕВ,1927-05-04,РУМЪНИЯ,2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,,"С.КРУШУНА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,НЕНКОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,НОЖАРОВ,1970-10-05,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕНЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ЧЕРНОЗЕМ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЕЦОВ,1939-06-20,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Решение № 2-364 от 02.07.2014 г. - Технически университет - Варна","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1197 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г.с предложение за унищожаване работно дело IР-471 (Вн).

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПИРИНСКИ,,САЩ,2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПИРИНСКИ,,САЩ,2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПИРИНСКИ,,САЩ,2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПИРИНСКИ,,САЩ,2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СВЕЩНИКОВ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2015-04-01,"Приватизирани предприятия - Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СТАЙКОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СТАМАТОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-27,"Българска банка за развитие АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,СТОИЛОВ,,"ГР.АНТОНОВО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТЕРЗИЙСКИ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Министерски съвет - Кабинет Орешарски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Министерски съвет - избран на 29.05.2013 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ТРИФОНОВ,1938-04-02,"С.ДРАГИЖЕВО, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ФУРНАДЖИЕВ,1951-01-20,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1411 (Тщ); рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.

"
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ШИШКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕОРГИЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Национална художествена академия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРАСИМОВ,ДИШЛИЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРАСИМОВ,СТОЕНЕЛОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРАСИМОВ,СТОЕНЕЛОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРВАНОВ,АНАНИЕВ,,"С.КОСАЧА, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРВАНОВ,АНАНИЕВ,,"С.КОСАЧА, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРВАНОВ,АНАНИЕВ,,"С.КОСАЧА, КОВАЧЕВЦИ, ПЕРНИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕРГОВ,ГЕЛОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЕШЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГИНКОВ,ТОДОРОВ,,"С.БЕЖАНОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГИНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОБРОЛЕВО, БОРОВАН, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,ГОТЕВ,1958-05-07,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2010-02-17,"Печатни издания","Решение № 111 от 17.02.2010 г.- Печатни издания","Рег. бланка; дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36916"
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,ДОЦОВ,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,РАЧКОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОРАНОВ,САВОВ,,"ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Вълчедръм","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,БОЖКОВ,,"С.ХЛЯБОВО, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЧЕЛНИК, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ГОСПОДИНОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЕВ,1960-12-02,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ИВАНОВ,,"С.ДЮЛИНО, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,КРЪСТЕВ,,"С.АПРИЛОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.СИМЕОНОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ХАСКОВО",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОСПОДИНОВ,ЧАЛЪКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВОДЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГОЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ГАНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ГОЦЕВ,1952-09-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № К-3626/ 17.08.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 97/ 11.10.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1896/ 15.06.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ГОЦЕВ,1952-09-24,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № К-3626/ 17.08.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 97/ 11.10.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1896/ 15.06.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,КОСТОВ,,"С.ДОБЪРСКО, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,МИЛУШЕВ,,"С.КАВРАКИРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,МИШКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,МИШКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,САЗДОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРИГОРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРОЗДАНОВ,БЕЛЕЖКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРОЗДАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРУДЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПРАВДИНО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГРУДОВ,БЪЧВАРОВ,1924-04-29,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ГРУЙЧЕВ,ГРУДЕВ,1972-04-19,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГУТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗДРАВКОВЕЦ, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЪЛЪБОВ,БОРИКОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЪЛЪБОВ,БОРИКОВ,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ГЪРДЕВ,ГЪРДЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,КАБЗИМАЛСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,КАБЗИМАЛСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,КАБЗИМАЛСКИ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДКОВ,ХРИСТОВ,,"С.ЗЕЛЕН ДОЛ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАЙКАЛ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАВИДОВ,ДАВИДОВ,1957-04-18,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Със заповед № К-4396/ 01.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 47/ 30.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач"
ГЕОРГИ,ДАКОВ,МОЛЕВСКИ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАМЯНОВ,КОЛЕВ,,"С.ВОДИЦА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ДЕНЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2014-11-13,"Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ПЕТЪРНЕЙЧЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ПЕТЪРНЕЙЧЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ПЕТЪРНЕЙЧЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ПЕТЪРНЕЙЧЕВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНАИЛОВ,ЧАВАНСКИ,,"С.ЧЕРВЕНА МОГИЛА, РАДОМИР, ПЕРНИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНОВ,ВЪЛКОВСКИ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНЧЕВ,ЙОЧЕВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНЧЕВ,КАМБУРОВ,,"С.ДЖУРОВО, ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАНЧЕВ,САВОВ,1932-12-06,"С.ПЛАКОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДАНЧЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАЦОВ,ГЕНКОВ,,"С.ВЕЛЧЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАЦОВ,ГЕНКОВ,,"С.ВЕЛЧЕВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДАЧОВ,НИКОЛОВ,,"С.СКРАВЕНА, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЕВ,ДЕЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЕВ,ДЖИНГЬОЗОВ,,"С.ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЕВ,ДЖИНГЬОЗОВ,,"С.ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.ПЛОДОВИТОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЕВ,САРАДИНОВ,,"С.ИЛИНДЕНЦИ, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛОВ,МАНЧЕВ,1945-12-13,"С.ЛЕСИЧОВО, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Решение № 2-185 от 29.05.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""МИНЕРАЛБАНК""","Със заповед от 04.04.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 762/ 01.12.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 804а/ 16.12.1982 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ДЕЛОВ,НЕТОВ,,"С.БЛАТНИЦА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,БУДАКОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАКЕДОНЦИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,КАРАСЛАВОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,САПУНДЖИЕВ,1938-05-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31812; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр."
ГЕОРГИ,ДЕЛЧЕВ,ХРИСТОВ,,"С.КРАЛЕВО, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕМИРЕВ,МАРИНОВ,,"С.БУЛАИР, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-01-19,"Българска евангелска църква Блага вест","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЧЕВ,ТОТЕВ,,"С.ДЯНКОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЧОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЧОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-27,"ТИ БИ АЙ Банк ЕАД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕНЧОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЕЯНОВ,ДЕЯНОВ,,"С.МИРКОВО, МИРКОВО, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АБАДЖИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АБРАШЕВ,,"С.СОЛИЩА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЗАГРАД, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.ЗАГРАД, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ГЪРНАТИ, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,1948-01-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Лазар"""
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДОНОВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.БЪЛГАРЕНЕ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,1967-04-27,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ВЕТРИНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АНДРЕЕВ,,"С.ЧАЛЪКОВИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"С.БОЛЯРЦИ, САДОВО, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АПОСТОЛОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АРАБАДЖИЕВ,,"С.БЕРОНОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АРАМАЗОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2010-02-17,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЕВ,1924-11-09,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЙЛОВ,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЙЧЕВ,,"С.САМОВОДЕНЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Златарица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАКЪРДЖИЕВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАРБОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БАЧЕВ,,"С.БАБИНСКА РЕКА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЕЛИНСКИ,,"С.ЛИПНИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЕНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БИКОВ,,"С.МАРИКОСТИНОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БОДУРОВ,,"С.МЕЛНИЦА, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БОДУРОВ,,"С.ГОРНОСЕЛЦИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БОЕВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БОЖУРИН,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БРЕШКОВ,,"С.БОГДАНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЪРЗЕВ,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЮТЮНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЮТЮНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЮТЮНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,БЮТЮНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВАЛЕРОВ,,"С.ЕЛЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ДЖИНОТ, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВАТАШКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВАШКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИКОВ,1964-01-26,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-1103."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-08-06,"Медицински университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ЧЕРНИ БРЯГ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-02-11,"Българска асоциация Спорт за учащи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ЧЕРНИ БРЯГ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛИНОВ,,"С.ЧЕРНИ БРЯГ, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЕЛКОВ,,"С.ГЪЛЪБНИК, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВИТАНОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЪЛКОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЪРХАТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ВЪЧКОВ,,"С.СТЕВРЕК, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГАЙДАРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГАЦОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕЛЕВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,1965-11-18,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-02-13,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Решение № 2-134 от 29.01.2013 г. - община Средец","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443; рег. дневник; картон обр. 6"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1926-03-10,"С.ВЪГЛЕН, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НОВО СЕЛО, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДРАГАНИЦА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ШАРКОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ШАРКОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БАТОШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЪНКОВО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЪНКОВО, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОСТРОВЧЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОСТРОВЧЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1949-04-08,"С.ОСТРОВЧЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОСТРОВЧЕ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1938-10-10,"С.РАЛИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 12/ 11.02.1974 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № 23/ 02.01.1976 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 60/ 22.04.1981 г. е преназначен за н-к група; със заповед № К-732/ 12.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-1716/ 02.05.1985 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Попово."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОЯДЖИК, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЧИПРОВЦИ, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Чипровци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,1948-05-23,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 888/ 12.03.1990 г. на Я/К ""Лъч""."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет - гр. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-20,"Икономически университет-Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.САДИНА, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГОЦОВ,,"С.МЕЗДРЕЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ГОДЕЧ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГРОЗДЕВ,,"С.ЕСЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГУЩАНОВ,1946-03-31,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Решение № 2-528 от 29.06.2015 г. - организатори на хазартни игри","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2909 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1765 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЪРКОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ГЪРОВ,,ГЪРЦИЯ,2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДАМЯНОВ,1934-04-14,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДАМЯНОВ,1934-04-14,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДАМЯНОВ,1934-04-14,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДАНГУРОВ,,"С.БЕГУНОВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЕЧЕВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЕЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЖЕЛЕПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЖОЛОВ,1940-08-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр. ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2918; лично дело IА-32870; работно дело IР-8330."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЖОЛОВ,1940-08-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр. ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2918; лично дело IА-32870; работно дело IР-8330.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИКОВ,1959-12-18,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4986/ 09.11.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва; със заповед № 184/ 07.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 14/ 10.02.1989 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИЛКОВ-ЛОРДА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИЛКОВ-ЛОРДА,,"С.ЧИРЕН, ВРАЦА, ВРАЦА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1957-10-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Решение № 8 от 19.07.2007 г. - администрация на президента","

Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 4; рег. дневник - 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1957-10-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,1957-10-02,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник – 2 бр.; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473; лично дело IА-36207"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2011-09-20,"Българска академия на науките - кадрови промени 2011 г.","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЪДИЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.БИСТРИЛИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.КОСТЕНЦИ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"С.СВЕТЛЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-10-23,"Военна академия ""Георги Стойков Раковски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИМОВ,1943-06-01,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Решение № 2-140 от 20.02.2013 г. - община Малко Търново","Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К ""Велека""."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИНГИЛЕВ,1928-04-17,"С.СТРОЕВО, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИНЕВ,,"С.СЪБРАНО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2014-12-09,"Висше транспортно училище ""Тодор Каблешков""-София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДИНКОВ,,"С.РАВНОГОР, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДОБРЕВ,1936-02-20,"С.ИВАЙЛО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Решение № 2-498 от 28.04.2015 г. - община Пазарджик","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-251 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДОНКОВ,,"С.СТРЯМА, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДРАМБОЗОВ,,"ГР.СВИЩОВ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДРЕНСКИ,,"С.СТОКИТЕ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДУМАНОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДУМАНОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЗАЙКОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-01-23,"Администрация на Министерския съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЗАФИРОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЗДРАВКОВ,,"С.БУЧИН ПРОХОД, КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЗЛАТЕВ,,"С.ЦАРИМИР, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЗОРКОВ,,"С.СКЛАВЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Девня","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.РОСИЦА, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,1957-06-05,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-27,"Националната служба за охрана","Решение № 127 от 27.04.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № 4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1230/ 16.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"С.КОЗАРСКО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИНДЖЕВ,1922-08-22,"С.КАРАПЕЛИТ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ИНДЖЕВ,,"С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), СВОГЕ, СОФИЙСКА",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.СЕСТРИМО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЙОЦОВ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЙОЦОВ,,"С.ДОБРОДАН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАЗАКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАЛАБАКОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"С.ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАЛОНЧЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАНДЖИЛОВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАНДЖИЛОВ,1962-09-13,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАНДРОВ,,"С.КАЛЕКОВЕЦ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРАБАХЧИЕВ,,"С.ВЕТРЕН, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРАБАХЧИЕВ,,"С.ВЕТРЕН, БУРГАС, БУРГАС",2014-10-15,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-11-21,"Министерство на околната среда и водите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРАКАЧАНОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРАКЕХАЙОВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАРЛОВ,1949-03-12,"С.ЙЕРУСАЛИМОВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КАТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КИРАДЖИЕВ,1936-11-24,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КИРИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОБУРОВ,,"ГР.СУХИНДОЛ, СУХИНДОЛ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Сухиндол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОВАЧЕВ,,"С.ОБИДИМ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛАРОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"С.ПРАВОСЛАВЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЛЧАГОВ,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОМАЕВ,,"С.ГОРНОСЕЛЦИ, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОМИТСКИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-11-17,"ЗАД Армеец АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОНСТАНТИНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,,"С.КОЧЕВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОСТАДИНОВ,1962-02-14,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОСТОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КОЦИЛКОВСКИ,,"С.БОРОВАН, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КРАЛЕВ,,"С.ДЯКОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КУЗМАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КУРДОВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КЪРШЕВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,КЮЧУКОВ,1940-02-25,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Решение № 2-351 от 27.05.2014 г. - Българска академия на науките","

Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3249; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЛАЗОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЛАМБОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЛЕФТЕРОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЛИВОРОВ,,"С.КОРМЯНСКО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЛУЧЕВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2012-02-13,"Българска Божия църква","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАЙОРОВ,1964-08-05,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНДРАДЖИЕВ,,"С.ГОРНИ ДОМЛЯН, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНЛИЕВ,1948-01-27,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-06-25,"Технически университет - София","Решение № 2-361 от 25.06.2014 г. - Технически университет - София","

Рег. дневник; картон обр. 4.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"С.БАТА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"С.ЛЯСКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНОЛОВ,,"С.ГОРНА СУШИЦА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАНТАРОВ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАРГАРИТОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАРИНОВ,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МАСЛАРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИКОВ,,"С.БИВОЛАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИЛТЕНОВ,,"ГР.САПАРЕВА БАНЯ, САПАРЕВА БАНЯ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-21,"Община Сапарева баня","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИЛУШЕВ,,"С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Земен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИЛЧИН,,"ГР.ДОБРИНИЩЕ, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,1949-10-22,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИТОВ,,"С.КРАВОДЕР, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИТОВ,,"С.ДЪРЖАНИЦА, ДИМОВО, ВИДИН",2013-08-07,"Община Димово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИХАЙЛОВ,,"С.БРЕГАРЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИХАЛКОВ,,"С.ТРЕКЛЯНО, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИЦЕВ,,"С.ДЕБРЕНЕ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МИШЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МУРДЖЕВ,1948-09-15,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № I-4758/ 03.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1284/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 228/ 31.12.1982 г. е преназначен за инспектор във ВГУ; със заповед № 197/ 23.07.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 30/ 09.05.1989 г. е преназначен за н-к на отделение."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-24,"Първа инвестиционна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МУХОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,МУХОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НАНКОВСКИ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НЕНОВ,1955-04-12,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Нещатен служител - привлечен по линия на управление III със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Сираков.                                                                                                                                                                                              Щатен служител - със заповед № 313/ 15.12.1983 г. е назначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 178/ 18.07.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за ст. инспектор"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НЕШЕВ,,"С.КРАЙНИЦИ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ХЪРСОВО, САМУИЛ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИКОЛОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,НИНОВСКИ,,"ГР.ИСКЪР, ИСКЪР, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Искър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПАВЛОВ,,"С.ГЪРМЕН, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПАРМАКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПАРМАКОВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕКИН,1943-05-04,"С.ЧЕРВЕН БРЕГ, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2008-12-18,"Българско национално радио","Решение № 56 от 18.12.2008 г. - Българско национално радио","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-974."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕЛТЕКОВ,,"С.ТЕШОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕРЧЕКЛИЙСКИ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,РУМЪНИЯ,2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-26,"Сосиете Женерал Експресбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-19,"Бизнес банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2016-01-06,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"С.НОВАКОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПЕТРУШЕВ,,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУХОВО, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПОПОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПОПЧЕВ,1932-04-03,"ГР.РИЛА, РИЛА, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПРАМАТАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ПРОЙЧЕВ,,"С.РАДИЛОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,РАНГЕЛОВ,1949-03-12,"С.КОРКИНА, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Решение № 2-610 от 18.02.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кюстендил","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18 (1) за унищожаване лично дело IА-1254 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1025 (Кн).

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,РОШЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,РУСЕНОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СЛАВЧЕВ,,"С.ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СРЕДКОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАЙКОВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАМАТОВ,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАМОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАНЕВ,,"С.КРУШОВЕНЕ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАНКОВ,,"С.КРУМОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАНКОВ,1934-12-14,"С.ГЕШАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2362/ 08.10.1954 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 71/ 12.11.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач в управление II; със заповед № 61/ 01.06.1965 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 71/ 16.05.1968 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 446/ 30.01.1971 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2120/ 17.07.1973 г. е изпратен на 5 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 5844/ 23.12.1975 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1566/ 13.04.1981 г. е преназначен за н-к на отдел."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАРЧЕВ,1950-09-14,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Решение № 2-275 от 04.12.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ""Банка за земеделски кредит""","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31037 и в работно дело IР-16996; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТАТЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТЕФАНОВ,,"С.СЛАТИНА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТОЕВ,,"С.БРЯГОВЕЦ, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТОИМЕНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СТОЯНОВ,,"С.САМУИЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,СЪБЧЕВ,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТАНЕВ,1939-03-12,"С.ГАБРОВИЦА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4478/ 04.11.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 173/ 17.10.1969 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 208/ 30.12.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 123/ 10.08.1972 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 24/ 08.01.1976 г. е изпратен на 5 месечен курс в КГБ-СССР."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТАШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТАШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТАШКОВ,,"С.КОПРИВЛЕН, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТАШОВ,,"С.СЕЛИЩЕ, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТЕРЗОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТИМОНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,1962-11-25,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТОМОВ,,"С.АЛТИМИР, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТОНКОВ,,"ГР.ПЕРУЩИЦА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТОРБОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТРИФОНОВ,,"С.БОТУНЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТУЗЛУКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТЮХКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ТЮХКОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,УГРИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦАМБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦЕНОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦЕНОВ,,"С.СМИРНЕНСКИ, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦИНЦАРСКИ,1954-02-15,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 3232/ 21.07.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 195/ 08.11.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦОНОВ,,"С.ОХРИД, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЦУРЕВ,,"С.БАТАК, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧАПРАЗЛИЕВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧАПРАЗЛИЕВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧИМЕВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОБАНОВ,1958-05-08,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2947 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОКОЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОЛОВ,1942-02-26,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф 1, а.е. 2635"
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОНГОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОНГОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОНГОВ,,"С.НОВО ЛЕСКИ, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧОТИНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧУНЧУКОВ,,"С.БРЕСТНИК, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЧУНЧУКОВ,,"С.БРЕСТНИК, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШАЛАВЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШАЛАВЕРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШАПАРОВ,,"С.ГРАНИЦА, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШИШКОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШИШКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ШУЛЕВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯКОРУДСКИ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯМАКОВ,,"С.ВОДЕН, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ПОДСЛОН, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,1951-09-09,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-244/ 10.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1092/ 30.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 350/ 25.04.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-3910/ 11.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение."
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНАКОВ,,"С.МАЛО КОНАРЕ, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНГЬОЗОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"С.БРАТОВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ТУЧЕНИЦА, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,БАШКОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-05-27,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МУСИНА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-26,"Община Павликени","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ДУЧЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ИВАНОВ,1952-01-26,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-03-13,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 2-150 от 13.03.2013 г. - лица по отменения § 12","Със заповед № Р-022/ 20.09.1979 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № А-03/ 20.02.1989 г. е преназначен за врид. н-к на отдел."
ГЕОРГИ,ДИМОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,КОСТОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,КОСТОВ,,"С.ЧЕРНИЧИНО, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,КОТАРОВ,,"С.КОЛАРОВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,КЮЧУКОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,МАРИНСКИ,,"С.ГЕЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-04-21,"Община Брацигово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,МИТЕВ,,"С.ТАБАЧКА, ИВАНОВО, РУСЕ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ПЕПЕЛЯШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ПЕПЕЛЯШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,ПЕПЕЛЯШЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,РАЙКОВ,,"С.ПРИСЕЛЦИ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,РАЙКОВ,,"С.КРАЙМОРИЕ, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,СТАНЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,СТОЕВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИМОВ,СТОИЛОВ,1944-08-23,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2008-02-12,"Министерски съвет","Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3745/ 14.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 2768 личните и работните дела на ""Георгиев"""
ГЕОРГИ,ДИМОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ГЕОРГИЕВ,1944-02-26,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Загоре""."
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ГЕОРГИЕВ,1944-02-26,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","

Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К ""Загоре"".

"
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ДИНЕВ,,"С.ОМАРЧЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-05-15,"Банка ДСК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,1949-02-12,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-12-01,"ЗАД БУЛСТРАД АД","Неустановане принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЕВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ТЕНЕВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2016-02-04,"Групама Ззастраховане ЕАД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНКОВ,КОЛЕВ,,"С.ДОБРИЧ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ЛЕНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЧЕВ,БОЖЕВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДИНЧЕВ,ВЪЛКОВ,,"С.ПОЛСКИ ИЗВОР, КАМЕНО, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЯЛА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-26,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ДЕСПОВ,,"С. ВЕЗЕНКОВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-13,"община Созопол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.ИЛИЙНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ДОБРЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ДОНЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,МИХОВ,,"ГР.СТРАЖИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ПЕТРОВ,,"ГР.БАНКЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ПОПДОБРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,СЕРБЕЗОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,СИМЕОНОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,СТОЙНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕВ,ТАСКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРЕНОВ,ГЕРГОВ,,"С.СЕЛАНОВЦИ, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Оряхово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРИНОВ,НИКОЛОВ,1946-08-07,"С.СМОЛИЧАНО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОБРОМИРОВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОЙНОВ,ЦВЯТКОВ,,"С.ГРОЗДЬОВО, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОЙЧЕВ,ЮРУКОВ,1941-09-10,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Със заповед № 09/ 30.09.1969 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № 031/ 30.09.1972 г. е преназначен за оперативен работник; със заповед № 023/ 06.10.1973 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 024/ 18.08.1975 г. е преназначен за пом- н-к на отдел; със заповед № Р-037/ 08.12.1976 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № 019/ 19.09.1980 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-04/ 21.03.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен."
ГЕОРГИ,ДОЙЧЕВ,ЮРУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОЙЧИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОЙЧИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОКИМОВ,ДОКИМОВ,,РУМЪНИЯ,2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЕВ,ГУРМЕВ,,"С.ПОПОВЯНЕ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,КАРЪМЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,МАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,МАНОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КЕСАРЕВО, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДОНЧЕВ,ТОДОРОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГАНОВ,БОБЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГАНОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГАНОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГНЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ОВЧАРОВО, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГОМИРОВ,ВЕРЧОВ,,"С.БРЕЗНИШКИ ИЗВОР, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГОМИРОВ,ДРАГНЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГОМИРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГОМИРОВ,СТОИЧКОВ,,"С.КАЛОТИНЦИ, ЗЕМЕН, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАГОСТИНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДИЧИН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДРАЖЕВ,АТАНАСОВ,1959-05-11,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс)"
ГЕОРГИ,ДРАЖЕВ,АТАНАСОВ,1959-05-11,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","

Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс)

"
ГЕОРГИ,ДРАЖЕВ,АТАНАСОВ,1959-05-11,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г."
ГЕОРГИ,ДРУМЕВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ТУТРАКАН, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДУШКОВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДУШКОВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДУШКОВ,МАРКОВ,,"ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СТАМБОЛИЙСКИ, ПЛОВДИВ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДУШКОВ,РАДЕВ,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯКОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯКОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯКОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯКОВ,КАЛАЙДЖИЕВ,,"ГР.КРУМОВГРАД, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАЛИНОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДУШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯНКОВ,МАДЕМОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ДЯНКОВ,ЧИЛЛЕВ,,"С.ДЕДИНЦИ, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-12-03,"Национален военен университет ""Васил Левски""-Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВГЕНИЕВ,ГЕОРГИЕВ,1933-12-25,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Решение № 2-352 от 27.05.2014 г. - Университет за национално и световно стопанство","

Картон обр. 4; протокол № 224/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IР-807.

"
ГЕОРГИ,ЕВГЕНИЕВ,ИВАНОВ,,"С.ВЛАДИМИРОВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВГЕНИЕВ,САКАКУШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-12-05,"Български лекарски съюз","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВГЕНИЕВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВГЕНИЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.РАСОВО, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВДОКИЕВ,МАРКОВ,1950-03-20,"СГ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ",2007-06-21,"Конституционен съд","Решение № 4 от 21.06.2007 г. - Конституционен съд","

Картони обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746.

"
ГЕОРГИ,ЕВДОКИЕВ,МАРКОВ,1950-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело  № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент  ""Николай"" относно обект на ДОП ""Скакалеца"", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия ""Подготовка и бягство от НРБ""."
ГЕОРГИ,ЕВДОКИЕВ,МАРКОВ,1950-03-20,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-21,"Български олимпийски комитет","Решение № 2-451 от 21.01.2015 г. - Български олимпийски комитет","

Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело № ІА-23070; документи от ръководилия го щатен служител – предложение за вербовка, рапорт от вербовка, регистрационна бланка за картотекиране като сътрудник; протокол за унищожаване № 76 от 18.06.1990 г. на работно дело № ІР-7746. В дело № 8093, открито на 06.09.1972 г. и приложено в архив под № ІІІ раз. 32465, се намира сведение от агент ""Николай"" относно обект на ДОП ""Скакалеца"", прието на 07.12.1972 г. от ст. лейт. Иван Василев в СГУ-МВР, отдел 02, отделение 03, линия ""Подготовка и бягство от НРБ"".

"
ГЕОРГИ,ЕВЛОГИЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.КОЛОШ, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВЛОГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВЛОГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВЛОГИЕВ,КАРАДЖОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВСТАТИЕВ,ПРУСИЙСКИ,1930-08-05,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ЕВСТАТИЕВ,РАШЕВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-07-18,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЗЛАТИЦА, ЗЛАТИЦА, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ГЪРНЕВ,,"С.БЯЛА ВОДА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ПОПОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ТОДОРОВ,1949-04-18,"С.ГИНЦИ, ГОДЕЧ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–36319, работно дело ІР–17618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

"
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ЧУКАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТИМОВ,ЧУКАЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-03-24,"Агенция за икономически анализи и прогнози","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕВТОВ,ЗАХАРИНОВ,,"С.ДОЛИСТОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕЛЕНКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОРНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕЛИНОВ,БЛАГОВ,,"С.БОШУЛЯ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМАНУИЛОВ,ПЕНКОВ,,"С.ОГНЯНОВО, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,АНТОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,АНТОВ,,"С.ДОЛНИ ЛОМ, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,БАКАЛСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,БОХОСЯН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,ВЪЛЧЕВ,1945-05-03,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Решение № 338 от 28.03.2012 г. - Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело Ф1, а.е. 7790 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3."
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,РАДКОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕМИЛОВ,ТОЧКОВ,,"С.ПАТАЛЕНИЦА, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЕВ,НАЙДЕНОВ,,"С.КОЗАНОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЕВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СОКОЛ, ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВЕТОВО, ВЕТОВО, РУСЕ",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,МАТЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,МАТЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,ПЕТРОВ,,"С.ГЕШАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕНЧЕВ,ШАРАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЕФИМОВИЧ,АЛИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАЛЕНОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕКОВ,ГЮРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕКОВ,ГЮРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛОЗАРЕВО, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЛИКАЧ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КЛИКАЧ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,1950-11-20,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ДАСКАЛОВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ИВАНОВ,1958-06-08,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2526 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-986 (Бс)."
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,КОЛЕВ,,"С.ДРАГОЙНОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,МИХАЙЛОВ,,"С.ЕСЕН, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2013-02-27,"Община Сунгурларе","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,НЕШЕВ,,"С.ДЕРВИШКА МОГИЛА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,ПАРХОВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЕВ,СЛАВОВ,,"С.ОРИЗАРЕ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,АТАНАСОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, АВРЕН, ВАРНА",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,БЪКЛЕВ,1950-01-15,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,БЪКЛЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,БЪЧВАРОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГАВРИЛОВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РАЗДЕЛ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ХАДЖИИТЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-09-26,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,КУРТЕВ,,"С.УСТРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ЛАЗАРОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,СТОЯНОВ,1926-11-03,"С.ВИЗИЦА, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Решение № 2-140 от 20.02.2013 г. - община Малко Търново","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1994 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-216 (Бс)."
ГЕОРГИ,ЖЕЛЯЗКОВ,ТРЕНДАФИЛОВ,,"ГР.САДОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЧЕВ,АТАНАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖЕЧЕВ,ЖЕЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖИВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖИВКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДИМОВО, ДИМОВО, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЖИВКОВ,ГРАЧАНЛИЕВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАМФИРОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БЛАГОВО, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАПРЕВ,КАЧУЛЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАПРЯНОВ,АНГЕЛОВ,1953-04-22,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Решение № 43 от 09.07.2008 г. - държавни агенции","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 546/ 27.05.1990 г. за унишожаване на лично дело IА-954 (Хс)."
ГЕОРГИ,ЗАПРЯНОВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАПРЯНОВ,МОСТРОВ,,"С.ЦАЛАПИЦА, РОДОПИ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАПРЯНОВ,ТЕРЗИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАРКОВ,БОЖКОВ,,"С.ГАБРОВИЦА, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАРКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАРКОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАРКОВ,ХАСЪРДЖИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,АНЕЩЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГОВЕЖДА, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ЗАХАРИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ЗГУРОВ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХАРИЕВ,СТАМЕНОВ,,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗАХОВ,СТЕФАНОВ,,"С.БРЯСТОВЕЦ, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,ГОДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,ДЕЛИВЕРСКИ,1953-09-18,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27389 и работно дело IР-12785."
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,ИВАНОВ,1942-09-08,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 2908/ 20.09.1977 г. е назначен за зам. н-к на РО в 16 ГО; със заповед № 3548/ 05.10.1979 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването и е н-к РО в 3 ГО; със заповед № 5060/ 20.11.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 586/ 01.02.1983 г. е преназначен за зам. н-к на разузнавателния отдел; със заповед № 786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2154/ 01.08.1988 г. е преназначен за зам. командващ ГВ по разузнаването и е н-к разузнавателен отдел."
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,ИЛОВ,,"ГР.БЕЛОВО, БЕЛОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Белово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДРАЖИНЦИ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗДРАВКОВ,СТАЙКОВ,,"С.ГОРНИ ОКОЛ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТАНОВ,ВЕЛИНОВ,1945-11-01,"С.БОГОСЛОВ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-07,"Община Кюстендил","Решение № 2-442 от 07.01.2015 г. - община Кюстендил","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 19(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване дело IЯ-156 (Кн).

"
ГЕОРГИ,ЗЛАТАНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2012-08-07,"Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТЕВ,КОЛЕВ,,"С.ПОЛЯНА, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТЕВ,КОЛЕВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТЕВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ДОЛНО СПАНЧЕВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ЗЛАТКОВ,СТОЯНЧОВ,,"С.БАЙКАЛСКО, РАДОМИР, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Радомир","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАЙЛОВ,ПРОЙЧЕВ,1950-01-28,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АВРАМОВ,,"С.ОБЕДИНЕНИЕ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АВРАМЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"С.МАСЛАРЕВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНАСТАСОВ,,"С.ГИГЕН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНГУШЕВ,1937-11-17,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНДОНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АНДРЕЕВ,,"С.РАВНА ГОРА, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ПРАВОСЛАВЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-02-12,"Министерски съвет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ПРАВОСЛАВЕН, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АТАНАСОВ,,"С.ЛЕВУНОВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АТОВ,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,АТОВ,,"С.СОКОЛОВО, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БАКАЛОВ,,"С.ЛЮБОВКА, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БАЛЧЕВ,1953-01-04,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Решение № 297 от 12.01.2012 г. - Агенция по заетостта","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. ""Венелин""."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БАНКОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БАНКОВ,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БАЦАЛОВ,,"С.БРЕЗНИЦА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2011-06-23,"Община Гоце Делчев","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЕЖАНСКИ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЕЛЧЕВ,,"С.НОВА МАХАЛА, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-20,"Тракийски университет - Стара Загора","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЕНОВ,1938-07-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЛАГОВ,,"С.БЛАТНИЦА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЛАГОЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БОГДАНОВ,1923-03-20,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БОНЧЕВ,,"С.ДЮЛЕВО, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БОРОВАНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"С.ЦАРЕВЕЦ, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БРАШНАРОВ,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БУДЕВ,,"С.ХВОЙНА, ЧЕПЕЛАРЕ, СМОЛЯН",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БУКОРЕЩЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,БЪРЗИЛОВ,,"С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВАКЛИНСКИ,,"С.КЛИСУРА, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВАРДАРСКИ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БАЛКАНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВАЦОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЕЛИНОВ,1961-01-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-29,"Националната служба за охрана","Решение № 163 от 29.09.2010 г. - Национална служба за охрана","Със заповед № К-2532/ 30.07.1987 г. е назначен за разузнавач."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЕЛКОВ,,"С.РОЗОВО, БРАЦИГОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет – Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЕНКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2014-07-08,"Технически университет - Габрово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.СВОБОДА, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГАЗДОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГАЛЧЕВ,,"ГР.СЕПТЕМВРИ, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГАТЕВ,,"С.ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕНОВ,,"С.ДЕВЕТАКИ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.БАХОВИЦА, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕНЧЕВ,,"С.НИКОЛОВО, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГЛАВАНОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Георги Дамяново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1947-07-06,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Решение № 2-540 от 04.08.2015 г. - Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 112/ 07.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 94/ 04.06.1979 г. е преназначен за разузнавач I степен."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛИВОВНИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЛЕСУРА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.НЕДАН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-03-13,"Съюз на ловците и риболовците в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1956-06-27,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ИСКРА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАТОЧИНА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БРЕНИЦА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ПРИМОРСКО, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.КАМЕНАР, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПРЕВАЛА, ЧИПРОВЦИ, МОНТАНА",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СТРЕЛЧА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.БОХОТ, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ИХТИМАН, ИХТИМАН, СОФИЙСКА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЖЕЛЯВА, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1957-02-13,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № 4060/ 10.10.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 62/ 19.01.1990 г. е преназначен за инспектор."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛАТИНА, СИТОВО, СИЛИСТРА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РОГОШ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,1955-04-01,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Решение № 2-409 от 08.10.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към Първа частна банка","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173.

"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЪЛГО ПОЛЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРАСИМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРГОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРГУШЕВ,,"С.КОСТЕНЕЦ, КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА",2015-10-14,"Община Родопи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРДЖИКОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Сопот","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕРОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕТОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕТОВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЕТОВ,,"С.РАКИТА, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГИНОВ,,"С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГЛАВЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГОДИНЯЧКИ,,"С.РАЙОВО, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГОЛОМЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-17,"Кредитни длъжници към банка БАЛКАНБАНК","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГОЦЕВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГОЦЕВ,,"С.ЦАПАРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГОШЕВСКИ,1948-07-19,"С.ВАКСЕВО, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Медицински университет - Пловдив","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГРОЗДАНОВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ГРЪНЧАРОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДАНОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДАНОВ,1934-07-15,"С.ТЛАЧЕНЕ, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДАСКАЛОВ,,"ГР.ВЪРШЕЦ, ВЪРШЕЦ, МОНТАНА",2015-03-24,"Община Вършец","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДЖУРКОВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИЗОВ,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИКАНАРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2014-06-25,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1967-05-12,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-398 (Бс)."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1957-07-11,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Решение № 2-124 от 09.01.2013 г. - община Карнобат","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони -  обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; работно дело ІР-9269 (В. Т.), протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2917 (В.Т.) № 24/ 21.03.1990 г. и работно дело ІР-562 (Търново) № 28/ 21.03.1990 г."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1957-07-11,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; работно дело ІР-9269 (В. Т.), протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2917 (В.Т.) № 24/ 21.03.1990 г. и работно дело ІР-562 (В. Т.) № 28/ 21.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1957-07-11,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; работно дело ІР-9269 (В. Т.), протоколи с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2917 (В.Т.) № 24/ 21.03.1990 г. и работно дело ІР-562 (В. Т.) № 28/ 21.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

"
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ТОПОЛОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СОФРОНИЕВО, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМОВ,1952-11-12,"С.КИТАНЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМОВ,,"С.КИТАНЧЕВО, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДИМОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,"С.ГОРИЧАНЕ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДОНЕВ,,"С.ГОРИЧАНЕ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДРОСЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,,"ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЖЕЛЕЗОВ,1961-07-09,"С.ХРАБРОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Решение № 2-308 от 12.02.2014 г. - община Балчик","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 17/ 03.08.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК ""Море"" с протокол рег. № 81/ 12.04.1990 г."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.МИЛАДИНОВЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.СЕЧИЩЕ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЗАХАРИЕВ,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЗГУРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЗЛАТАРЕВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ЗЛАТЕВ,1960-04-12,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 125 от 14.04.2010 г. - Министерството на вътрешните работи","Със заповед № К-4750/ 21.10.1988 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 10/ 10.05.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач."
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-04-14,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.БАБУК, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност",
ГЕОРГИ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.КРЕСНА, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Кресна","Неустановена принадлеж