Българска партия - Бъдеще

Българска партия - Бъдеще. (Ромска организация.)

Учредена е на 27 януари 1999 г. в Сливен. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 9 април 1999 година. Председател е Руси Големанов.