Български дневник на Константин Иречек

София от времето на Иречек
София от времето на Иречек

Снимка от сайта "Изгубената България". Можете да намерите още снимки от този период там - www.lostbulgaria.com

 

Тази книга не бива да бъде езотерична, а общодостъпна.
Нея трябва да изучават всички дечица. Да я изучават, за да знаят откъде тръгва нашата държава - вече признат член на обединена Европа. Неделима част от бъдеща християнска Европа, в която има място за хора от различни вероизповедания.

В нашето електронно издание въпроизвеждаме Дневника, отпечатан през 1930 година. Тогава той е преведен и подготвен за печат от хора, лично познаващи Иречек и света, в който е пребивавал. Предимства, които не могат да бъдат заобиколени.

Към Дневника на Иречек...