Път: : Кой кой е : М

Валентина Маринова

Д-р инж. Валентина Иванова Маринова е родена на 13 септември 1969 г. в град  Твърдица.

Доктор е по икономика и управление по Горско стопанство от Лесотехническия университет. Има специализации по международни отношения.

През 1989 година започва кариерата си като лесничей в Горско стопанство – гр. Твърдица.

От 1999 до 2002 година е директор на Държавно лесничейство – гр. Котел.

От 2002 до 2006 г. заема длъжността директор на Дивечовъдна станция – гр. Котел.

От 2006 г. до 30 юни 2013 г. д-р инж. Маринова е главен секретар на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Владее английски и руски език.

От 1 юли 2013 г. е заместник-министър на Министерство на земеделието и храните.