Български туристически съюз

Тук поместваме някои общи данни за Българския туристически съюз през 1970-те години, както и за стопанисваните от него места за нощуване в този период.