Българска демократична алтернатива - ДА, Сдружение

 

Срещу разединението на българите и за тяхното истинско обединение, бе създадено сдружението „ДА” – Демократична Алтернатива. Българското гражданство не може да бъде нито формално, нито разновидно. Подобно на напредналите европейски демокрации, България ще спре своя демографски, икономически упадък само като приложи демократичния принцип – един паспорт означава: право да избираш и право да бъдеш избиран.

Сдружението „ДА” – Демократична Алтернатива  е организация,

в която участват български граждани, пребиваващи във или извън пределите на Република България. Целите на сдружението са: внедряване на реално европейско законодателство, което гарантира равнопоставеността на всички граждани (*).

За реализацията на този проект, членовете на сдружението „ДА” препоръчват:

    * Промяна на българската Конституция и превръщането ѝ в истински договор между гражданите и държавата. В частност промяна на членовете 65 и 93.
    * Прилагане на „Лисабонския договор” гарантиращ парламентарна представителност на гражданите на държавите членки на ЕС, независимо от тяхното местоживеене. България, чието една трета население е в чужбина, е най-засегнатата от това изискване страна.
    * Нов демократичен избирателен закон, улесняващ максимално участието на всички български граждани.
    * Включване на представители на гражданското общество в целия избирателен процес от контрола на избирателните списъци до броенето на бюлетините.
    * Създаване на избирателни райони в чужбина в зависимост от броя на избиратели пребиваващи там.
    * Премахване на всякакви пречки, забрани и финансови изисквания към кандидатите.
    * Премахване на условието за хилядите подписи, събирани за минимално време, възможни единствено с добре познатата традиция „купуване на гласове”.
    * Премахване на паричните възнаграждения за наставници и наблюдатели.
    * Възможност за идивидуални кандидатури, независими от партиите.
    * Премахване на платените интервюта и поръчкови материали по време на предизборната кампания.
    * Осигуряване на безплатна медийна изява, с равно време за всички кандидати.
    * Изработване на реални и проверени избирателни списъци.
    * Публично броене на бюлетините.
    * Въвеждане на интернет гласуване.

Членовете на сдружението „ДА” се борят за реалната, а не привидна евроинтеграция на България. Те вярват в европейските стойности и са убедени, че Родината ни ще стане равноправен член на ЕС само когато бългаските граждани станат равноправни помежду си.