Престилки

Престилка от с. Долно Луково, началото на ХХ в.
Престилка от с. Долно Луково, началото на ХХ в.

 

Престилките са важна част от традиционната българска женска носия и спадат към групата на по-малките тъкани изделия, изработвани от българката в миналото.

 

Можете да видите образци на престилки в раздела за женските носии. Още няколко са представени тук...