Стенограма на Кръглата маса

 

Поради важността на Кръглата маса за новата история на България, огласяваме в Интернет пълната стенограма на заседанията на Кръглата маса

Начинанието има интелектуална връзка с изследователската дейност на Петко Симеонов в Института по социология при БАН по проекта "Политическите промени в България 1988-2001".