Декларация на дружество "Родолюбец", юли 1990

 

ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ", ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РВПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА СЪОБЩЕНИЕ НА ТАСС ОТ 24 ЮНИ Т.Г. БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО РАДИО ИЗВЕСТИХА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА, СЪБРАНИ НА МНОГОХИЛЯДЕН МИТИНГ В ГРАД БОЛГРАД, ОДЕСКА ОБЛАСТ, ЗАЕДНО С ГАГАУЗИТЕ СА ПРЕДЯВИЛИ ИСКАНЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ. ТАЗИ НОВИНА БЕШЕ ПОСРЕЩНАТА С ЧУВСТВО НА ГОЛЯМО ЗАДОВОЛСТВО ОТ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДИЗВИКА ШИРОК ИНТЕРЕС, НО ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И НЕЗАВИСИМИТЕ ВЕСТНИЦИ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ПЛАТИХА СРАМЕН ДАНЪК НА НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ И НЕ Й ОТДЕЛИХА НИКАКВО МЯСТО.

ИСКАНЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ И НА ГАГАУЗИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ Е В СЪГЛАСИЕ НЕ САМО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, НО И С ИНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СССР, ПО-СПЕЦИАЛНО СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ: ВСЯКА НАРОДНОСТ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА СЪВЕТСКА ДЪРЖАВА ИМА ПРАВО ДА СЕ ОБОСОБЯВА ТЕРИТОРИАЛНО В ABTOHOMHA АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛТУРНА ЕДИНИЦА. ИСКАНЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ ПО СЪЩЕСТВО Е ИСКАНЕ ДА ИМ СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ПРАВАТА, КОИТО ТЕ СА ИМАЛИ, КОГАТО В ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА 18 ВЕК И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 19 ВЕК СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ В ТАКА НАРЕЧЕНАТА БЕСАРАБИЯ И В ДРУГИ ЮЖНИ РАЙОНИ НА ТОГАВАШНАТА РУСКА ИМПЕРИЯ, КАКТО И НА ПРАВАТА, ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ 1919 ДО 1938 Г. НА ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СА БИЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СССР.

ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК СЪС СВОЕТО ТРУДОЛЮБИЕ, ИНИЦИАТИВНОСТ И СТОПАНСКО УМЕНИЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСЕЛНИЦИ СА ПРЕВЪРНАЛИ ПУСТИННАТА БУДЖАШКА СТЕП В ЦВЕТУЩА ГРАДИНА НЕ САМО ЗАЩОТО НЕ СА БИЛИ КРЕПОСТНИ КАТО ОСТАНАЛИТЕ СЕЛЯНИ В РУСКАТА ИМПЕРИЯ, НО СА ИМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-КУЛТУРНА АВТОНОМИЯ: ПРАВО ДА УРЕЖДАТ ПО СВОЯ ВОЛЯ СЕЛИЩАТА И ЗАСЕЛЕНИТЕ ОТ ТЯХ РАЙОНИ, ДА СИ ИЗБИРАТ УПРАВНИЦИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПОДЧИНЕНИ НА НИКОГО, ОСВЕН НА ИМПЕРСКИЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, ДА СТРОЯТ СВОИ ЦЪРКВИ, КЪДЕТО БОГОСЛУЖЕНИЕТО Е БИЛО НА БЪЛГАРСКИ, СВОИ УЧИЛИЩА, КЪДЕТО ОБУЧЕНИЕТО БИЛО СЪЩО НА РОДНИЯ ЕЗИК. КРАСНОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТЕХНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ПОДЕМ СА БОЛГРАДСКИЯТ ХРАМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ", ВТОРИ ПО ГОЛЕМИНА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД ИСАКИЕВСКИЯ СЪБОР В ЛЕНИНГРАД, БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В ЕВРОПА ПО ОНОВА ВРЕМЕ, КЪДЕТО СА МОЖЕЛИ ДА УЧАТ И БЕДНИ УЧЕНИЦИ - ОБЩИНИТЕ ПОЕМАЛИ ИЗДРЪЖКАТА ИМ. /БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ, КАКТО И ДРУГИ ПРОСВЕТНИ СРЕДИЩА НА ИЗСЕЛЕНИТЕ В РУСКИТЕ ВЛАДЕНИЯ БЪЛГАРИ СА ПОДГОТВИЛИ МНОГО ОТ СТРОИТЕЛИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКА И СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ./ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ПРЕДИЗВИКВАЛИ ВЪЗХИЩЕНИЕТО НА НАРОДНОСТИТЕ, С КОИТО СА СЪЖИТЕЛСТВУВАЛИ, НЕ САМО СЪС СВОЕТО ТРУДОЛЮБИЕ, СЪС СВОЯТА ИНИЦИАТИВНОСТ И УМЕНИЕ ДА ОРГАНИЗИРАТ СВОЯ ИКОНОМИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, НО И С ВИСОКИТЕ СИ НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ - ПРЕСТЪПНОСТТА СРЕД ТЯХ ПРАКТИЧЕСКИ Е БИЛА НЕПОЗНАТА, ТЕ СА ВЗЕМАЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ, КОИТО Е ВОДИЛА РУСИЯ, И СА НАГРАЖДАВАНИ С НАЙ-ВИСОКИ БОЙНИ ОТЛИЧИЯ, АКТИВНО УЧАСТВУВАТ И В РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛОТО НА НАШИЯ ВЕК.

ПРЕЗ 1856 Г., СЛЕД КРИМСКАТА ВОЙНА, ЗЕМИТЕ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТЕРИТОРИЯТА НА МОЛДОВСКОТО КНЯЖЕСТВО, КОЕТО ОТНЕМА МНОГО ОТ ПРАВАТА ИМ. СЛЕД ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА, В КОЯТО ТЕ ВЗЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНО УЧАСТИЕ ГЛАВНО В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ, ПРЕЗ 1878 Г. ТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА РУСИЯ, НО ЦАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЕДИШНИТЕ ИМ ПРАВА. НАСТЪПВА УПАДЪК В ТЕХНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛTУPEH ЖИВОТ. ПРЕЗ 1919 Г. ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ПОПАДАТ ПОД РУМЪНСКО ВЛАДИЧЕСТВО И СА ПОДЛОЖЕНИ НА НАЙ-ЖЕСТОКА АСИМИЛАЦИЯ - ЗАБРАНЕНО  ИМ Е ДОРИ ПОМЕЖДУ СИ ДА РАЗГОВАРЯТ НА БЪЛГАРСКИ, /ПРЕЗ 1924 Г. ВДИГАТ ТАТАРБУНАРСКОТО ВЪСТАНИЕ, ПОТУШЕНО НАЙ-БЕЗМИЛОСТНО - В СЕЛИЩАТА ОТ РАЙОНА НА ВЪСТАНИЕТО Е РАЗСТРЕЛЯН ВСЕКИ ДЕСЕТИ БЪЛГАРИН, ХИЛЯДИ ЕМИГРАНТИ В АМЕРИКА. САМО В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО НА ВЛАСТ Е ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЦАНКОВ, НЕ СЕ СЪОБЩАВА НИЩО ЗА ВЪСТАНИЕТО И ЗВЕРСКОТО МУ ПОТУШАВАНЕ./ ОНЕЗИ ОТ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ. КОЙТО СА ОСТАНАЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СА ОБОСОБЕНИ В АВТОНОМНИ НАЦИОНАЛНИ РАЙОНИ, ИМАЛИ СА СВОИ УЧИЛИЩА, КЪДЕТО СА СЕ ОБУЧАВАЛИ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, СВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, СВОИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО, БЪЛГАРСКИ ТЕАТЪР. ПРЕЗ 1938 Г. ВСИЧКО ТОВА Е ЛИКВИДИРАНО. КАКТО И ОСТАНАЛИТЕ СЪВЕТСКИ НАРОДИ, ХИЛЯДИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ СА ПОДЛОЖЕНИ НА РЕПРЕСИИ, ПОЧТИ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ И ВИДНИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗАГИВАТ В СТАЛИНИСТКИТЕ ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ. НА РЕПРЕСИИ ОТ СТАЛИНИСТКИЯ РЕЖИМ СА ПОДЛОЖЕНИ И ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО ПРЕЗ 1940 Г. СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СЪВЕТСКАТА ДЪРЖАВА, МАКАР ЧЕ ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОКАЗВА АКТИВНА СЪПРОТИВА НА ФАШИСТКИТЕ ОКУПАТОРИ. СЛЕД 1944 Г. ТЕ ПРЕЖИВЯВАТ И УНИЩОЖИТЕЛЕН ГЛАД, И РАЗКУЛАЧВАНЕ С ДЕПОРТИРАНЕ, И ЖЕСТОКИ ПРИСЪДИ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО Е ДРЪЗВАЛ ДА ОТВОРИ ДУМА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ПРАВА.

ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ ТРАГИЧНИ ПРЕВРАТНОСТИ В СЪДБАТА ИМ, БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СЪХРАНЯВАТ СВОЕТО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, СВОЯ ЕЗИК, СВОИТЕ ОБИЧАИ, БИТ, КУЛТУРА, ФОЛКЛОР. СЛЕД СМЪРТТА НА СТАЛИН, ПО ВРЕМЕ НА АНТИКУЛТОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ХРУШЧОВ РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ ТЯХ СА ПРЕКРАТЕНИ, НО НЕ ИМ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ УЧАТ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, ДА РАЗВИВАТ СВОЯТА КУЛТУРА, ПРОДЪЛЖАВА ТЯХНОТО ДЕНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ, КОЕТО ОСОБЕНО СЕ ИЗОСТРЯ ОТ ВСЕ ПО-ЗАСИЛВАЩАТА СЕ МИГРАЦИЯ. /МАКАР ЧЕ В ГРАДОВЕ КАТО ОДЕСА, КИШИНЕВ, ТИРАСПОЛ, ИЗМАИЛ И ДР. ЖИВЕЯТ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ, НЯМА НЕ САМО УЧИЛИЩА, КЪДЕТО МОГАТ ДА ИЗУЧАВАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК, НО И БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДОМОВЕ, КЪДЕТО ИЗУЧАВАНЕТО НА РОДНИЯ ЕЗИК БИ МОГЛО ДА СТАНЕ В КУРСОВЕ И КРЪЖОЦИ./ В РАЗПРОСТРАНЕНОТО ОТ ТАСС СЪОБЩЕНИЕ СЕ КАЗВА, ЧЕ СПОРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В МОМЕНТА "СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Е КРИТИЧНО", "СФЕРАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЗИКА КАТАСТРОФАЛНО СЕ СТЕСНЯВА. С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СТАТУТА НА ДЪРЖАВНИЯ ЕЗИК В УКРАЙНА БЪЛГАРИТЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ ПО-НАТАТЪШНА ЕЗИКОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ. ПОВОД ЗА ОПАСЕНИЯ СТАНА И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО В СЪСЕДНА МОЛДОВА НА МОЛДАВСКИЯ ЕЗИК ЗА ДЪРЖАВЕН." ПОДОБНИ СА ОПАСЕНИЯТА И НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ВЪЗРАЖДАНЕ" В КИШИНЕВ, И НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО В ОДЕСА.

КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА ОПАСЕНИЯ, ЧЕ АКО НЕ ПОЛУЧАТ ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ АСИМИЛИРАНЕ, ОТ ЗАГУБВАНЕ НА НАРОДНОСТНОТО СЪЗНАНИЕ И ИЗЧЕЗВАНЕ КАТО НАРОДНОСТ? ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИТЕ В МОЛДОВА, А ОТ ДВЕ ГОДИНИ НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА Е РАЗРЕШЕНО ДА ИЗУЧАВАТ ФАКУЛТАТИВНО РОДНИЯ СИ ЕЗИК, НО НЕ САМО ЧЕ ЛИПСВАТ ПОДГОТВЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, А И НЕ СЕ ВЗЕМАТ РАДИКАЛНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНАТА ПОДГОТОВКА, ЛИПСВАТ СЪЩО ТАКА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА. ОСВЕН ТОВА ТВЪРДЕ ЧЕСТО НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ПОД НАТИСКА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ "ДОБРОВОЛНО" СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ПРАВОТО ДЕЦАТА ИМ ДА УЧАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК В УЧИЛИЩЕ. ПРИ НАЙ-НОВИЯ СТАТУТ НА МОЛДОВА И УКРАЙНА ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ВЛОШАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ: БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗУЧАВАТ ЕЗИКА НА РЕПУБЛИКАТА, ПЛЮС РУСКИЯ КАТО ОБЩОДЪРЖАВЕН И АКО ИМ ОСТАНАТ СИЛИ -РОДНИЯ СИ ЕЗИК ФАКУЛТАТИВНО.

УКРАИНСКИ И МОЛДАВСКИ БЪЛГАРИТЕ НЕ ВЛАДЕЯТ, ТЪЙ КАТО ОТКРАЙ ВРЕМЕ МЕЖДУНАЦИОНАЛНОТО ОБЩУВАНЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА РУСКИ. ПРИ НОВОПРИЕТИТЕ РЕПУБЛИКАНСКИ ЗАКОНИ ТЕ НЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА РАБОТА В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ, АКО НЕ ВЛАДЕЯТ ЕЗИКА НА РЕПУБЛИКАТА - ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕЛЮДИЯ КЪМ ЕТНОЦИД. КАТО СЕ СДОБИЯТ С ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ТЕ ЩЕ ИЗУЧАВАТ РОДНИЯ СИ ЕЗИК КАТО ОСНОВЕН И РУСКИЯ КАТО ОБЩОДЪРЖАВЕН, ЩЕ МОГАТ ДА ОТДЕЛЯТ ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И КУЛТУРАТА СИ, ТЪЙ КАТО СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕГА ИМ ОТДЕЛЯТ И УКРАЙНА, И МОЛДОВА, СА СЪВСЕМ НЕЗНАЧИТЕЛНИ, НЕ ИМ СЕ СЪЗДАВА НИКАКЪВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОМИНЪК И ТЕ СА ПРИНУДЕНИ ВСЕ ПО-МАСОВО ДА МИГРИРАТ.

ПО СИЛНО ЗАНИЖЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ /В ГРАДОВЕТЕ МАСОВО ГИ ПИШАТ ОТ НАЦИОНАЛНОСТ СПОРЕД ЕЗИКА, НА КОЙТО ОБЩУВАТ СЪС СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ СИ/ БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА И МОЛДОВА СА НАД 600 ХИЛЯДИ САМО КАТО КОМПАКТНА МАСА, А В СЪСЕДНИ И ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ ЖИВЕЯТ НАЙ-МАЛКО ОЩЕ ТОЛКОВА, КОИТО ПО ЗАКОНА НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ОБОСОБЯТ КАТО АВТОНОМНИ НАЦИОНАЛНИ РАЙОНИ. ПРЕЗ НОЕМВРИ 1988 Г. НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ /ИПРА/ Д-Р МИХАИЛ ГУБОГЛУ, СЕКРЕТАР НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕЗИДИУМА НА АКАДЕМИЯТА НА НАУКИТЕ В СССР, И Д-Р ТАТЯНА ТИБОЛИНА СЪОБЩАВАТ, ЧЕ "В СССР ДНЕС ЖИВЕЯТ НАД ДВА МИЛИОНА И ДВЕСТА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ" И ЧЕ ЗАЕДНО С НЕМЦИТЕ И ПОЛЯЦИТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРОДНОСТИ, КОИТО НЯМАТ СВОЯ АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА ИЛИ СТАТУТ НА АВТОНОМНИ ОБЛАСТИ. КАКТО И ДА ПРИЕМЕМ ТАЗИ ЦИФРА, НЯМА НИКАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ В СССР ИМА ДОСТА НАРОДНОСТИ, КОИТО ИМАТ ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, МАКАР ЧЕ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛОЧИСЛЕНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ.

ГАГАУЗИТЕ, КОИТО СА ПРЕДЯВИЛИ ИСКАНЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ЗАЕДНО С БЪЛГАРИТЕ НАСЕЛЯВАТ СЪЩИТЕ РАЙОНИ НА МОЛДОВА И УКРАЙНА, ИЗСЕЛИЛИ СА СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, ЗАЩОТО КАТО ТЯХ СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ТУРСКИ ГНЕТ, ИМАТ ЕДНАКВА СЪДБА, ЕДНАКЪВ БИТ, ФОЛКЛОР, ОБИЧАИ, РЕЛИГИЯ И ДОПРЕДИ 50 ГОДИНИ СА НАЗОВАВАНИ ТЮРКОЕЗИЧНИ БЪЛГАРИ.

С ЧУВСТВО НА ДЪЛБОКА ВИНА ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НАСАМ БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ПОЧТИ НЕ СА СЕ ЗАСТЪПВАЛИ ЗА ПРАВАТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В УКРАЙНА И МОЛДОВА - НИТО ПРЕД РУСКИТЕ, НИТО ПРЕД РУМЪНСКИТЕ, НИТО ПРЕД СЪВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ ОТ КРИВОРАЗБРАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ У НАС ПОЧТИ НЕ СЕ СПОМЕНАВАШЕ ЗА ТЯХ - ВСЕ ЕДНО, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА.

НАШ ДЪЛГ Е В ТОЗИ СЪДБОВЕН ЗА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В УКРАЙНА И МОЛДОВА МОМЕНТ ТЕ ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА НРБ, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД. ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ТЕРИТОРИАЛНА АВТОНОМИЯ, ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ОЦЕЛЕЯТ КАТО НАРОДНОСТ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА СЪВЕТСКА ДЪРЖАВА. НАСТОЯТЕЛНО АПЕЛИРАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ДА ВЗЕМАТ ПРИСЪРЦЕ ВЪПРОСА И ДА НАСТОЯВАТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ СПОГОДБИ НА ДЪРЖАВНО РАВНИЩЕ В СЪГЛАСИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА, КОИТО ИМ ДАВАТ СЪВЕТСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, СЪВЕТСКИТЕ ЗАКОНИ И ПОДПИСАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. ЗАЕДНО С ТОВА НАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА СКЛЮЧИ СПОГОДБИ СЪС СЪВЕТСКИТЕ ВЛАСТИ, СЪГЛАСНО КОИТО ДА ПОМОГНЕМ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО НА КАДРИ ЗА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА БИЛО В НАШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, БИЛО ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ ПРИ ТЯХ, ДА ИМ ПОМОГНЕМ И В ОСИГУРЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, КОЕТО ЗАСЕГА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ТВЪРДЕ НЕЗНАЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ.

БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЕМИ ЗАСЛУГИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ. ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА ИМ СЕ ОТПЛАТИМ.

ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ"

ЮЛИ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР/