Декларация на репресираните


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на
КЛУБ  НА  РЕПРЕСИРАНИТЕ  СЛЕД  1945 Г.

Имаме самочувствие на политическа опозиция, но няма да се оставим да бъдем зависими от ухапванията на времето. Шибаха ни яростно много догми и фанатизъм, безумието не ни отминаваше, препъвахме се в измяна, но се изправяхме. Това е скромният ни принос за днешните условия, при които всеки достойно да изпълнява своя обществен дълг.

Имам честта от името  на Клуба, който обединява десетки хиляди преминали през преизподнята, да заявя ясно и недвусмислено:

НИЕ РАЗКЪСВАМЕ ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ НА ОТМЪЩЕНИЕТО!

Имената ни са били и ще бъдат свързани с идеите на мира, свободата и народовластието.

ЗАЩОТО:

- в нечовешки страдания видяхме грозотата на насилието,

- в мъченичеството открихме простото човешко щастие, да се обича

- със сърцата си разбрахме, че възхода на България може да дойде не по пътя на терора, конспирациите и лова на вещици, а по пътя на прошката, на братската прошка.

За да поставим граница на произвола

НЕКА:

- освободим мисленето си от тоталитарните стереотипи,

- пропъдим тревогата от възмездие,

- доброезичието и доверието бъдат основните нишки в изработването на нова конституция и нови закони.

Като отхвърляме безнравствения характер на дребното политиканствуване и да не слезем под морското равнище на политическо поведение, предлагам да се създаде ПАРЛАМЕНТАРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.

Призоваваме всички убедени демократи да ни подкрепят!

На политическия център е историческото развитие и пребъдването на България!
                  
                             За депутатите от “Клуб на рапресираните след 1945 г.”


5 Декември 1990 г.                                                                  Димитър Баталов
София

                                    Декларацията бе подписана от 68 души.