Път: : Кой кой е : Ф

Александър Фол


Снимка: leibniz-sozietaet - 2002

проф. Александър Фол - виден български историк - траколог и филолог, основател на науката тракология.

Александър Фол е роден в София на 03 юли 1933 г. в семейството на режисьора и писателя Николай Фол и писателката Вера Бояджиева Фол.

През 1957 г. завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където изучава и класическа филология.

През 1966 г. защитава научната и образователна степен „кандидат на историческите науки” с дисертационен труд на тема „Траките в Западната Римска империя”);

През 1985 г. защитава научната степен „доктор на историческите науки с докторски труд на тема „Тракийският орфизъм”.

Специализира във Франция, Италия и Германия:. През 1967 специализира в "Колеж дьо Франс" - Париж. Специализирал е и в Германския археологически институт в Берлин.

Работил е като:

Редактор във в. “Студентска трибуна” – 1957-1960;

Асистент, преподавател по история на българските земи в древността и на стария свят в Историческия факултет на Софийския университет в периода 1960-1968;

Доцент 1968-1974.

Професор от 1974 г.

Основател и директор на Института по тракология към БАН – 1972-1991.

Ръководител на катедрата по Стара история и тракология към Исторически факултет на СУ – 1979-1987.

Професор по стара история и тракология в НБУ от 1999 г. до смъртта си.

Професор и хоноруван професор по история на античната и на българската култура (част I, древност) във Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” от 1991г. до смъртта си.

Заместник председател на Комитета за култура 1974-1977.
Първи заместник председател на Комитета за култура 1977-1979.

Министър на народната просвета 1980-1986.

Бил е народен представител в VІІІ НС 1981-1986.

Главен секретар на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания от 1988 г. до смъртта си.

Член кореспондент на Германския археологически институт (1975 г.)

Член на Академията “Медичи” във Флоренция (1988 г.) и на Академия МИДИ в Париж (1988 г.)

Член-кореспондент на Югославската академия на науката и изкуствата – Белград (1991 г.)

Член на Европейското общество за култура – Венеция (1992 г.);

Номиниран като “интелектуалец на годината” от Оксфордския библиографски център в Англия за 1992 и от Кембриджския център в Калифорния – САЩ

Член на Американския биографичен институт – Рейли (1996 г.)

Почетен член на Румънския Институт по тракология – Букурещ (1998 г.);

Първият българин член на една от най-старите академии в Европа в “Лайбниц” – Берлин (2002 г.);

Носител на ордена “Св.Св. Кирил и Методий” I степен;

Кавалер на Ордена за изкуства и науки на правителството на Франция (1998);

Носител на най-високото отличие на СУ “Св. Кл. Охридски” почетен знак с образа на Св. Кирил със синя лента (2000 );

Почетен професор на НБУ (2003 г.),

Носител на орден “Стара планина” I степен (2003 г.)

Гост- професор  - Великобритания, САЩ, Русия, Германия, Япония, Гърция, Италия, Швеция, Франция.

 

* * *

Автор е на монографии на български, немски, английски и италиански, на студии и статии - общо над 250 заглавия. Сред основните му публикации са: "Демографска и социална структура на Древна Тракия" (1970), "Политическа история на траките" (1972), "Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха" (1974), "Тракийският орфизъм" (1986), "Политика и култура в Древна Тракия" (1990), "Тракийският Дионис" (1991, 1993), "Химните на Орфей" (1995), "Древната култура на Югоизточна Европа" (1998), "Тракийската култура: казано и премълчано" (1998)...

* * *

Преди да почине през 2006 г. се е занимавал с orphica magica : "Пиша за магическото орфическо умение, което включва заклинанията, призоваването на космическите сили, намерението за тяхното управляване и обредни свещенодействия, които трябва да задвижат механизма на съотношението човек-божество. Този механизъм е обикновено задвижван с молитви. Човекът умолява бога да изпълни негово Желание, за да му се случи добро. Магическите действия принуждават, те заставят бога, божествената сила, божествената енергия или космическата енергия да действа в полза на онзи, който го или я заклева..." / книгата на Ал. Фол  "ORPHICA MAGICA" може да намерите в pdf - формат на адрес :http://www.rock-cut.thracians.org/pdf/Alexander%20Fol%20-%20Orphica%20Magica%20I.pdf/


И още: "Аз наистина се стремя да бъда в агонално време, защото нямам много линейно на разположение. На 70 години станах, зная, че линейното ми време свършва и не се страхувам от това. Като свърши, започва митологическото време, което за мен е една много добра перспектива..." /Вести, 02.03.2006/

Владее френски, немски, английски, руски и италиански език.

Произведения на проф. Фол могат да се намерят в каталога на Германската национална библиотека.
Женен, с две деца.

Проф. Фол умира на 01 март 2006 г.

От март 2009 г. 54-та аудитория в СУ носи името на проф. Александър Фол. Неговото име носи и Центъра по тракология, а също и  една улица в София.