Национален клуб за демокрация

На 11 ноември 1992 г. група отцепили се членове от ФКГД, водени от Йордан Василев, организират  Националната конференция, която има претенцията да представлява ФКГД.  Впоследствие съдът отхвърля тяхната претенция и те обявяват, че са Национален клуб за демокрация.

НКД се определя като независима и доброволна организация, обединяваща предимно интелектуалци. НКД действува за цялостна и безусловна декомунизация на обществения живот, за налагане на демократичен модел за развитието на страната, за модерна пазарна икономика върху преобладаваща частна собственост.

НКД функционира на клубен принцип. Има Академичен клуб, Клуб на адвокатите, Клуб на лекарите-учени, клубове на учителите в София и Бургас. Колективен член на партията е Клубът на монархистите.

Символ на Клуба е син правоъгълник с изписани в него инициали НКД.

Ръководен орган е Националният клубен съвет.
От 11 януари 1993 г. до смъртта си председател на НКД беше Светослав Лучников.

Днес няма данни тази организация да развива самостоятелна дейност.