Път: : Кой кой е : Д

Александър Христов Димитров

Юрист, член на БЗНС “Ал. Стамболийски”, в състава на делегацията на съюза на Кръглата маса 1989 г. Роден на 7.09.1939 г. в г. Горна Козница, Софийска обл. Завършва право в СУ “Св. Кл. Охридски”. Работи като сътрудник в Постоянното присътвие на БЗНС. Председател на Общинското ръководство на БЗНС “Красна поляна” 1990 г. Депутат от БЗНС в Седмото велико народно събрание.