Път: : Кой кой е : Я

Александър Янчулев

Проф. Александър  Стефанов Янчулев – роден в София. на  7 октомври 1938 г. Завършва ИСИ, хидромелиоративно строителство. Защитава дисертация по строителство на язовирни стени в Ленинградския политехнически институт през 1973.

Бил е старши инженер в Пазарджик, в София, асистент, преподавател в УАСГ, от 1965 г. професор.

Депутат в Седмото ВНС от СДС.

Кмет на София от 21 октомври 1991 до 16 ноември 1995. На 13 октомври 1991 г. се провеждат избори за кметове и общински съветници. За първи път в историята на Софийската община кметът е избран с пряко гласоподаване. Възстановява се гербът на София в първоначалния му вид от 1900 г. Изработено е знамето на столицата, на което е изобразен възстановеният герб. 17 септември — денят на великомъчениците Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София, е обявен за Ден на София.  По ирония, през неговия мандат столицата изпада в най-тежката водна криза от десетилетия.

Автор на научни монографии, статии, учебници за студенти в дисциплината "Организация и управление на строителството".

Хоби: историческа литература.

Женен, с двама синове.