Национално движение за интеграция и развитие

Ромска организация. Партията е учредена на 20 септември 2003 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" на 1 април 2004 година. Представляващ партията е Васил Русев.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/