Соколският манастир, Етъра, Габрово

снимка Евгений Иванов