Път: : Кой кой е : К

Александър Караминков

Доайен на адвокатската колегия в страната ни. Дълги години  ръководил Висшия адвокатски съвет и Адвокатската колегия, член на редакционната колегия на сп. “Адвокатски преглед” (2000 г.), член  на УС на НЗОК, посланик въъв Виена 1993 г.

Член на инициативния комитет за създаване на ДСБ (2004). Участва в Гражданския инициативен комитет за издигането на председателя на Конституционния съд Неделчо Беронов за кандидат-президент на страната през 2005 г.

За царските имоти Караминков многократно заявява своя позиция: Държавата никога не е губила собствеността върху тези имоти -  просто трябва да си върне владението върху тях. Имотите са придобити от  държавата по силата на закона от 31 декември 1947 година за отнемане на царските  имоти. Решението на Конституционния съд от 1998 г. юридически не го отменя, само  спира приложението му.