Гражданско обединение "Рома"

Учредено е на 4 март 2001 г.  (регистрирано в "Държавен вестник" на 27 април 2001 г.).

От 2003 г. е Политическа партия "Рома". Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 29 юли 2003 година. Председател е Тома Янков Томов (депутат от "Коалиция за България" в 39-ото Народно събрание). Главен секретар е Тома Иванов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/