Социетални обусловености на трансформацията на системата в България и процесите на ново разслояване

СОЦИЕТАЛНИ ОБУСЛОВЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕСИТЕ НА НОВО РАЗСЛОЯВАНЕ,  МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА АНОМИЯ -  д-р ЦОЧО ЗЛАТКОВ

 

© ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Стоилова- рецензент

© ст. н. с. д-р Петко Симеонов - рецензент

© Кузман Цеков - оформление

© Издателство "Омда",2009

ISBN 978-954-9719-12-3

 

>>към съдържанието