Генетичният код на българите според проф. Кременски

 

Генетичният код на българите според  проф. Иво Кременски - шеф на Националната генетична лаборатория

 


"- Откъде са дошли българите?


- Преди 1500-2000 г. на мястото, където днес е България, е дошъл голям поток от хора - прабългарите. Ние сме славяни, но примесени с много българи. Освен това при изследванията открихме, че 22 на сто от мъжете у нас носят генни характеристики на мъже, които са живели по тези земи преди около 7000 г. Те нямат нищо общо нито със славяните, нито с българите, не са и траки. Когато получим информация и за женската ДНК, ще можем да разберем откъде са българските жени и как са се придвижвали във времето. Когато имаме тази информация, ще можем да установим каква е генетичната история на българското население."

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-01-14&article=174580
-----------------------------------------------------------------------

 

"Колко разнороден е произходът ни? Има ли някакъв балкански генетичен фонд, който ни прави по-различни сред останалите европейци?

Не може да се абсолютизира, но има сигурни данни, че от 22 до 25 % от съвременните мъже са потомци на население, което е живяло тук преди 7800 години – преди славяни, преди прабългари, че и преди траките. Сигурно е, че ние силно се различаваме по характеристики на Y хромозомата, която се предава само по линия на мъжете от източно-славянските популации, но сме много близки до славянските популации на Балканския полуостров и съседните (румънци и гърци).

Кажете още за гените ни – в проценти.

По генетични характеристики на митохондриалната ДНК пробите от мъже и жени, донесени от Памир много приличат на тези на българи, живеещи сега на нашата територия. Митохондриалната ДНК се предава само по женска линия. По генетични характеристики на митохондриалната ДНК българите почти не се различават от другите европейски популации. Най-честата хаплогрупа, преобладаваща при европейците – в 30 до 60 %, при българите е 54 %, 38-40 % при тези, които идват от Памир, по-точно Таджикистан, и много по-ниска при околното население на Таджикистан. Да не спекулираме, но би могло да се каже и въз основа на антропологични, езикови и археологически данни, че оттам произхожда една част от населението ни."

http://www.vsekiden.com/69919/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82/
------------------------------------------------------------------------------------------------

„Въпросният генетичен маркер ЕМ78-алфа (който е на 7800 г. – б. а.) е открит и в Египет, у доста хора в Кипър, в Палестина.

Други маркери пък показват с кого сме се съвкуплявали преди 2 хилядолетия, по времето на Христос. Най-близки тогава са ни били румънците, гърците, сицилианците, тюрките. Днес езикът ни е славянски, но геномът ни е прабългарски“, заяви проф. Кременски.

http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa?page=2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Българите, поради това, че са смесица от много различни по произход хора, дошли по нашите земи, се различават от останалите славяни. Българите по-скоро са в една група с румънците, унгарците и гърците."

http://www.desant.net/show-news/20780/
--------------------------------------------------------------------------------------

"-  Откъде идваме ние, българите, професор Кременски, знам, че вие правите изследвания за формирането на съвременния ни генофонд?


- В проучване за Европа и Близкия изток, в което участваха 128 центрове и лаборатории, включително и българските, и с участието на 12 000 мъже, се установи, че 21 на сто от съвременните български мъже носят генетични характеристики на хора, живели по нашите земи преди 7800 години. Т.е. много преди идването на славяни и прабългари. Като се направи родословното дърво на Европа, става ясно, че мъжете у нас имат сходни генетични характеристики с тези в съседните страни - Румъния, Македония, Турция, с Унгария дори, а се отличават от славяните. Тези 21 процента, които се намират в България и на Балканите, се срещат и в останалата част на Европа, макар и по-рядко. Това говори за балканския им произход.


- Защо са отишли в Европа?


- Има хипотеза, че по това време е било повишено нивото на Черно море, което ги е принудило да се преселят в централната част на Европа."

http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=62916
------------------------------------------------------------------------------

"Откъде са дошли българите?


- Доскоро си мислехме, че сме смесица от прабългари и славяни. Но при изследванията открихме, че 22 на сто от мъжете у нас носят генни характеристики на мъже, които са живели по тези земи преди около 7800 г. Те нямат нищо общо нито със славяните, нито с българите, нито с траките. Когато получим информация и за женската ДНК, ще можем да установим каква е генетичната история на българското население."

http://temanews.com/index.php?p=tema&iid=264&aid=6405
---------------------------------------------------------------------------

 

„За първи път преди около 50 000 години съвременният човек е минал през територията на България. При международно изследване, проведено през 2005 година, по ДНК маркери на У-хромозомата се оказва, че съвременните мъже в България и тези на Балканския полуостров носят един генетичен вариант, който се е появил преди 7800 години. По това време тук, на нашата територия, вече е съществувало местно население, което е оставило характеристиките си, така че 21% от съвременните мъже в България са носители на тези генетични варианти. Това няма нищо общо с прабългарите и славяните, които много по-късно се заселват тук. Но и не означава, че не сме славяни, просто сме по-различни от другите. Включени в европейското родословно дърво по У-хромозомата, българите са близки до съседите – румънци, гърци, унгарци и по-малко до турците (т. нар. дунавска група), и относително отдалечени от славяните. Това може да се обясни със следните обстоятелства – от една страна, наличието на местно население и съществения принос на дошлите по-късно прабългари.

Балканите са място, където още от древността са живели хора и част от съвременните българи носят техните генни характеристики и днес."

http://www.zahorata.com/news/179/760

--------------------------------------------------------------------------------------------


"Международното ДНК изследване на съвременните мъже установи още една непозната характеристика на мъжете на Балканите.

Проф. Иво Кременски: "Тези 12 800 мъже бяха свързани в родословно дърво, за да се види каква е близостта между отделните популации. Изненадата бе, че ако най-отляво е групата на славяните - руснаци, поляци, чехи, след това на западноевропейците и след това се появи една група, която я нарекохме Дунавска група - в нея са българите и румънците, тук са и българските турци, турците, гърците. В тази група се появяват и унгарците, които не са ни съседи. Изводът какъв е?!.
Българската популация има един голям извънславянски принос. От една страна 21% местно население и един голям процент, който се е обособил, когато са дошли прабългарите".

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=75406&pid=1012609&mode=threaded&start=
------------------------------------------------------------------------------------

 "- Доц. Кременски, какво научаваме за себе си от тези изследвания? Могат ли наистина гените да дадат достатъчно достоверна информация за произхода на даден народ?

 

- Има две събития, които са интересни за нас в тези изследвания. Първото се е случило преди 7800 години. Оказва се, че по нашите земи, на това място, което днес наричаме Балкански полуостров, е възникнала някаква много стара популация. Оформила се е, оттук е тръгнала и се е разпространила в Европа. Точно това е времето на потопа и много хора се преселват, за да оцелеят. Малка част се е върнала към Близкия изток, но нейните следи ги няма в Африка, откъдето, както генетиката вече доказа, е произлязъл човекът.
21 на сто от съвременните български мъже носят генетичните характеристики на тази популация, това показва един от генетичните маркери. Впрочем, българските археолози вече откриха достатъчно много факти за това коренно население.

Генетиката само ги потвърждава. В други днешни европейски страни, като Португалия, Австрия, Испания, Дания, Италия, тези следи също присъстват, но в по-малка степен - от 1 до 7 на сто. Те са най-разпространени сред нашите съседи - албанци, гърци, румънци, турци. Има ги на о. Крит, в Египет и Палестина. Говоря за популация, не за раса или етнос.
Точно този примес, който отсъства при славяните, ни прави различни от тях. Оказва се дори, че сме по-близки до западноевропейските популации, отколкото до славяните. Второто събитие е относително по-скорошно, отпреди 2000 години, когато вече прабългарите се появяват тук. Генетичните данни свидетелстват, че те изобщо не са били малка група от хора, а маса, която е оставила значителни следи в генома на местните хора. Генетиката има тази възможност - да изследва събития, за които няма други данни, няма веществени паметници, артефакти.

Преди 7000 г. сме имали много общо с албанците например, но преди 2000 години - вече сме се отдалечили.


- Значи в гените си носим следи от най-древните жители на континента?


- Това какви се чувстваме, какво самосъзнание носим, не се определя от гените. Фактът е, че гените ни са много смесени.

Това означава и по-жизнени. При нас например са по-редки наследствените болести. Но пък има много мутации - защото всички, населявали тези земи или минали оттук, са оставили следи.


- С кои народи сме най-близки? Вече споменахте гърци, румънци…


- Второто голямо европейско изследване от 2004-2005 г., в което бяха взети проби от 12 700 мъже от 91 места от цяла Европа, идентифицира две ясно различими групи - западна и източна, а между тях - много динамично променяща се, централноевропейска, с много подгрупи, по речния коридор Вардар-Дунав-Рейн и в Средиземноморието. Ние сме в нея, най-близко до гърците, румънците, турците и унгарците. Не бива да се забравя, че отликите между хората са изключително малки, защото човекът е “младо животно”. Говорим за съвременния човек, не за неандерталеца, не и за кроманьонеца. Не е много известно, че т. нар. Еви и Адамовци са всъщност 12, но са изчезнали. Вероятно не са се приспособили. Както изчезват и много животински видове. Генетичните данни показват, че групата хора, тръгнала от прародината на човека - Африка, е била не повече от 2000 души. Това също е причина за малките отлики между хората. Какъв е изводът обаче? Въпреки тези малки отлики българите са много различни от другите европейски популации. Генетичните маркери го доказаха.


- Прабългарите - къде ни отвежда тази генетична следа? Коя е прародината на тези, чието име носим? Версиите в последните години станаха много, генетиката дава ли някакви доказателства?


- За съжаление не разполагаме с такива данни, защото подобни изследвания не са правени. Дори и във Волжска България. Имаме идеята да поискаме проби от Афганистан, които да изследваме тук, при нас. Така мозайката ще се сглоби. Но това не е направено.

 

- Защо последното изследване обхваща само мъже и е на базата на генетични участъци от Y-хромозомата? Нали се твърди, че  повечето наследствена информация се предава чрез митохондриите в яйцеклетката.


- Защото Y-хромозомата притежава едно специфично качество - тя не се променя в семейството. Една и съща, с много малки разлики е от Аспарухово време до днес. Другите хромозоми непрекъсното се кръстосват (рекомбинират). При всяко оплождане на яйцеклетката в тях стават размествания. Затова сме и толкова различни като индивиди. Докато Y-хромозомата върви непроменена - при дядото, бащата, чичото тя е еднаква. Трябва да минат много, много поколения - 20 хиляди години, за да се измени нещо в нея. В този смисъл е много точен показател.

На практика основната цел на нашите изследвания в проекта, в който участвахме и ние с генетичните данни на 122 мъже, не е  нито историята, нито произходът ни. Тяхната задача бе да определят точни параметри за идентификация на бащинство. Българите сме различни и затова не бива взети проби с цел доказване на бащинство да бъдат сравнявани и оценявани по параметри, валидни за Западна Европа, например.


- Не е ли твърде малка тази група - едва 122 българи, за да могат да направят изводите за нашия генотип? Достатъчно репрезентативна ли е, както биха се изразили социолози и политолози?


- Тази бройка е оценена като достатъчна за размера на нашата държава. В други, по-големи страни са изследвани до 1000-1400 мъже. Данните са обработени от голям екип генетици, историци, статистици от авторитетни европейски университети, научни институти, лаборатории.


-  В последните години валят научни съобщения, че е открит генът на оплешивяване, на мъжката преданост, на любовта, на омразата и т.н. Каква доза истина има в това? Може ли нещо толкова миниатюрно като гените да ни прави така различни?


-  Всичко в човека е генно зависимо. Защото всичко е възникнало от една клетка с ДНК и от още една. Друго няма. Останалото е въздействието на околната среда. Всички тези признаци - цвят на очите, на кожата, характер, щастлив или не, агресивност, стареене - се определят не от един ген, а от много гени и по-точно от съчетанието им. И тук е трудността. Ако не сега, след време ще могат да се определят цялостно генните характеристики на хората. Въпросът е дали трябва да се прави? Защото е опасно. Може да се дискриминира отделният човек, цели групи хора. Ако има данни, че на 40 години дадена жена ще стане агресивна, ще се ожени ли някой за нея? Ще вземе ли някой на работа човек, за когото се знае, че е предразположен към определено заболяване?
Затова в новия закон за здравето генетичните изследвания са поставени под строг контрол. Не може работодател да има достъп до тях. Застрахователи, здравното осигуряване - също. Ако те се доберат по някакъв начин до подобна информация, предвижда се съдебно преследване.


- Има ли действително нещо общо между кръвната група и невъзможността да се заразиш със СПИН?


- Един от вариантите на определен ген, разпространен при около 10-15% от хората в Западна Европа, прави човек по-неподатлив на ХИВ-инфекцията и по-точно на някои от нейните разновидности. А ако се заразят, тези хора живеят по-дълго."

http://www.monitor.bg/article?id=64064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------