Българският ген

Според генетичните изследвания населението в България е еднородно. Генетично то няма общо с тюрките. Преобладава базисен и много древен ген - тракийски (според някои сведения над 50 на сто), с по-късни наслоения - славянски и прабългарски. Освен това има елински и финикийски ген.

За българите не може да се каже, че са славянски народ.

Българите са генетично близки с гърците от Северна Гърция, италианците, румънците. (Няма сравними представителни изследвания за Сърбия и Македония!)

 

Източник: "International Journal of Legal Medecine" Публикация на проучване на българо-италиански научен екип. От наша страна са участвали проф. Драга Тончева, ръководител на Катедра „Медицинска генетика" при Медицинския университет в София, докторантките  Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и чл. кор. Йордан Йорданов. Италианската страна е представена от 9-има учени от Катедрата по генетика и микробиология на Университета в Павия, начело с проф. Антонио Торони и Алесандро Ачили от Катедрата по клетъчна биология на Университета в Перуджа.

> Още по темата