Балканската война

Глава 3

1. Балканската война

Европа не иска война. - Австрия на сцената. - Албания. - Съюзнически недоразумения. - "Сметката" на Румъния. - Посредничеството на великите държави. - Изолирването на България.

Ние завършихме нашите общи разсъждения, които засягат отделни страни на политическия ни живот и които не са в непосредствена връзка с причините на самите погроми. Ние вярваме, обаче, че те допринасят много за разяснението произхода на народните нещастия.

Ние пристъпваме към самите войни, главно като дипломатическо изкуство. Ще искаме да узнаем: даже и при тия политически предпоставки, които очертахме, резултати на обективни причини, на погрешно преценяване известни исторически явления или на неправилно разрешаване на някои големи политически въпроси, не можехме ли ние да постигнем по-добри резултати, не можехме ли поне да избегнем катастрофалните развръзки?
Отслабването на Русия от събитията в 1905 и 1906 г., необходимостта, която чувстваше тя от основно преустрояване своите военни сили, заставяше голямата славянска държава да се отстранява всяко стълкновение на изток, всеки конфликт, изобщо, който можеше да я въвлече отново във война. Русия не само не насърчаваше една война на балканите, но даваше открито да се разбере, че всичко, което тя може да направи за христяните в Турция, е да се настоява за известно подобрение на техния живот.

През февруари 1912 година Сазонов казва на нашия пълномощен министър в Петербург: "Нашата днешна политика се състои в запазването съществуващато положение на балканите, в съчувственото отнасяне към опитите на Турция да развие у себе си конституционно управление". При вълненията в Албания, Русия съобщава на черно-горския крал, че осъжда вмешателството му в албанските работи. Русия искаше да съгласува временно своята балканска политика с тази на Австрия. А това можеше да постигне само ако измени своето старо, агресивно отношение към турската империя. През август Сазонов счита за необходимо отново да заяви на пълномощния министър в Петербург, че "българското правителство не трябва да изпреварва събитията".

 

Files