Българският кръст

 

Wоnderland  Bulgaria подготви интернет версия на издадения  през 1994 година от  Академичното издателство “Марин Дринов” труд на Иван Енчев-Видю «БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ”.

 

Така забележителната работа на Иван Енчев-Видю ще стигне до повече хора. Неговият труд разширява хоризонтите на националната култура с образите на основния християнски символ като мост между всекидневното и метафизичното. Трудът е пример за младите хора как заобикалящият ни свят е наситен със знаци, които заслужават нашето вглеждане и разбиране. >>>>>>>>>>>>>>>>>>