ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I- Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР -

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 001

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДРИАН НЕДЕЛЧЕВ КАЗАКОВ

АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

АЛБЕНА ТОТЕВА СТОЯНОВА

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ ЖЕЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ

АНА ТОДОРОВА КРОНЕВА

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА НАУМОВА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАСТОЯНОВ

АНГЕЛ ГЕРАСИМОВ МИХАЛЧЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МОСКОЯНИ

АНГЕЛ ИЛИЕВ МИХАЛЧЕВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АНДИОПИ ГЕРАСИМОВА МИХАЛЧЕВА

АНДОН ВАСИЛЕВ ЗАЯКОВ

АНДОН ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ

АНДОН МИХАЙЛОВ НЕНОВ

АНДРЕЙ ЖЕЛЕЗЧЕВ СТОЙКОВ

АНИ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

АНКА ГЕНОВА АНДРЕЕВА

АНТОАНЕТА ЛЮБЕНОВА УЗУНОВА

АНТОН ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ

АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ

АНТОН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

АНТОН ЦОНКОВ ХРИСТОВ

АПОСТОЛ ТЕОКЛИЕВ ТЕОКЛИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ НАКОВ

АТАНАС ИВАНОВ КАТРАФИЛОВ

АТАНАС ИВАНОВ НАУМОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

АФРОДИТА АТАНАСОВА МАРИНОВА

БИЛЯНА ХАРИЗАНОВА ХРИСТОВА

БИСЕР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

БЛАГОЙ ГРИГОРОВ УЗУНОВ

БОГДАН ИВАНОВ БОГДАНОВ

БОЖАНКА АТАНАСОВА ТОШЕВА

БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАСТОЯНОВА

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ

БОРИСЛАВ СРЕДКОВ СРЕДКОВ

БОРИСЛАВА ЛЮБЧЕВА ВАСИЛЕВА

БОРИСЛАВА МИХАЙЛОВА КУЗОВА

БОРЯНА ИЛИЕВА КАРАВИДОВА

БОЯНА КОСТАДИНОВА ТЕОФИЛОВА

ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

ВАНЯ ВЪЛКОВА ИВАНОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТРЕЗОВА

ВАНЯ КОСТОВА АПОСТОЛОВА

ВАНЯ СТЕФАНОВА ДИМОВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУЗОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ НАУМОВ

ВАСИЛ ЕФТИМОВ ЕФТИМОВ

ВАСИЛ КИРОВ КИРОВ

ВАСИЛ КОЧЕВ ЕФТИМОВ

ВАСИЛ ЦВЯТКОВ ЗАЯКОВ

ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА

ВАСИЛКА КОСТОВА ПОЙРЯЗОВА

ВАСИЛКА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

ВАСКА ДИМОВА СЛАВОВА

ВАСКА МАНОЛОВА ИВАНОВА

ВЕЛИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЪРДЖОВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА

ВЕЛИЧКА ЩЕРЕВА ХАРИЗАНОВА

ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА

ВЕНЦИСЛАВ МАНЕВ СЛАВОВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ЯНКОВ

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

ВЕСЕЛА ЕМИЛОВА ГАНЕВА

ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВЪЛЧЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МАКСИМОВ

ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ДОНЧЕВ

ВЕСЕЛКА МАРИНОВА СРЕДКОВА

ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ВЕТКА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА

ВИЛИЗАР КОСТОВ ВЪЛЧАНОВ

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТОПУЗОВА

ВИОЛЕТА РАДОСЛАВОВА ТОШЕВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ТАНЕВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДЪБОВА-ПЕНЕВА

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА АПОСТОЛОВА

ВЪЛКАН ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ

ВЯРА АНТОНОВА ИВАНОВА

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ДУНКОВА

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

ГАЛИНА МАРИНОВА ТЕОФИЛОВА

ГАЛЯ ПАРУШЕВА ТЕОКЛИЕВА

ГАЛЯ СТРАХИЛОВА СТРАТИЕВА

ГЕНО СПИРОВ ГЕНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАРАСТОЯНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУТЕВ

ГЕОРГИ ВЛАДОВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕВ

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУРГАЗЛИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАНАИЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КАРАДЖОВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ КАРАЧЕВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ТЕРЗИЕВ

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АЙТОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

ГЕРАСИМ АНГЕЛОВ МИХАЛЧЕВ

ГЕРАСИМ ПЕНКОВ ХАРАЛАМБОВ

ГЕРГАНА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

ГЕРГАНА РУМЕНОВА ЛЬО КОК

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХАДЖИЕВА

ГИНКА СТОЙЧЕВА САРЪСТОВА

ГИРГИНА РУСЕВА АПОСТОЛОВА

ГЛОРИЯ СПАСОВА СТРЕЗОВА

ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ МОСКОЯНИ

ДАНЧО НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ДАФИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДЕНИС ЙОРДАНОВ ЧИНГОВ

ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ДИАНА АРИСТИДОВА ПЕЕВА

ДИМА ХРУСАФОВА СТЕФАНОВА

ДИМИТРИНА КАЛУДОВА КАМЧЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БУЮКЛИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗОТКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУТЕВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ СПИРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР КОСТОВ КУЗОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ЙОВЧЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ НАУМОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ СПИРОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ХАРАЛАМБОВ

ДИМКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА

ДИМО ПЕНКОВ СТОЯНОВ

ДИЯН ДИМИТРОВ КОЧЕВ

ДИЯНА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА

ДОБРИ ПЕНКОВ ШОПОВ

ДОБРИН СТАВРЕВ СТАВРЕВ

ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ДОНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ЕВА КОЧЕВА КИРОВА

ЕВГЕНИ АРИСТИДОВ НЕНОВ

ЕВДОКИЯ ДИКОВА КОЧЕВА

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ЕВТЕЛПА ТЕОКЛИЕВА СТОЙЧЕВА

ЕДУАРД ИВАНОВ ВЛАДКОВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КАРАСТОЯНОВА

ЕКАТЕРИНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЧЕВА

ЕЛЕНА КИРИЛОВА МОНЕВА

ЕЛЕНА МАНОЛОВА ЧАВДАРОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛАВОВА

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТАВРЕВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА БОРИСОВА МАРКОВА

ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА

ЕЛИНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ЗАЯКОВА

ЕЛИЦА ДИЯНОВА ПЕНЧЕВА

ЕЛИЦА ЕМИЛОВА МИНЧЕВА-БАГДАСАРЯН

ЕЛИЯН АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА ТАНЕВА

ЕМАНУИЛ АПОСТОЛОВ ТЕОКЛИЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДЯКОВ

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ГАНЕВ

ЕМИЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛ ТОДОРОВ КАЗАКОВ

ЕМИЛИЯ АРГИРОВА ПИКОВА

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА ГЕНЧЕВА

ЖАСМИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

ЖЕКО РАДЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛА НЕДЕВА СТАНЕВА

ЖЕНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЗАФИР ДИМИТРОВ КОЖУХАРОВ

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА МАРКОВА

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЗЛАТКА КУПЕНОВА НАКОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА

ЗЛАТКА ЦВЕТАЛИНОВА АНДРЕЕВА

ЗЛАТКА ЯНКОВА ПЕНЧЕВА

ЗЛАТОМИР ДИМИТРОВ ХАРАЛАМБОВ

ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ВЛАДКОВА

ИВА АНДОНОВА АЙГЪРОВА

ИВА КОНСТАНТИНОВА ПОЙРЯЗОВА

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АРНАУДОВ

ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ИВАН АТАНАСОВ НАУМОВ

ИВАН БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ БУЮКЛИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ СЛАВОВ

ИВАН ДИМИТРОВ СПИРОВ

ИВАН КОЛЕВ ТОДОРОВ

ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ИВАН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОШКОВ ТОШЕВ

ИВАНКА КИРОВА КИРОВА

ИВАНКА СТОЙКОВА УЗУНОВА

ИВАНКА ЯНКОВА КУЗОВА

ИВЕЛИНА КИРЧЕВА ТОДОРОВА

ИЛИЯ АНДОНОВ КАРАВИДОВ

ИЛИЯ АРГИРОВ ПИКОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ИЛИЯН АНГЕЛОВ МИХАЛЧЕВ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАКСИМОВА

ИРЕНА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЧЕВА

ИРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

ИРИНКА СТОЯНОВА ХАРАЛАМБОВА

ИХТИАНДЪР ЕКИЕВ КАРАГЬОЗОВ

ЙОАННА ТОМОВА КРОНЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЖИВКОВ ЧИНГОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ СИМЕОНОВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ДИМОВА

КАЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА-ТОДОРОВА

КАЛИНКА СИВОВА СПИРОВА

КАЛИНКА СТЕФАНОВА ГЕРИНГЕР

КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА СИМЕОНОВА

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА НЕНОВА

КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

КАТИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

КАТЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА

КАТЯ ДИМИТРОВА КАТРАФИЛОВА

КАТЯ КОСТОВА АНГЕЛОВА

КИРИЛ ГРИШЕВ ПЕТРОВ

КИРИЛ КОСТОВ КУЗОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ЖЕГЛЕВ

КИРЧО ВАСИЛЕВ КИРОВ

КИРЧО КЪНЧЕВ КАСАМАРКОВ

КИРЯК ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ФИЛЕВ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ПОЙРЯЗОВ

КОНСТАНТИН ЙОСИФОВ ШЕРЦЪЛ

КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ КАМЧЕВ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

КОСТА АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

КОСТА ВАСИЛЕВ ЕФТИМОВ

КОСТА ВЕЛИЧКОВ ВЪЛЧАНОВ

КОСТА ДИМИТРОВ КУЗОВ

КОСТА ЖЕКОВ ЖЕЛЕВ

КОСТА КИРИЛОВ АНДРЕЕВ

КОСТА НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ

КОСТА ПЕТРОВ АЙТОВ

КОСТАДИН СПАСОВ МАРИНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА

КРАСИМИРА СТОЯНОВА БАБАЧЕВА

КРЕМЕНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

КРЕМЕНА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА

ЛЕВЕНТ МАРИНОВ МИХАЛЕВ

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕОФИЛОВА

ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ КАМЧЕВ

ЛЮБИМА ДИМИТРОВА КАРАЧЕВА

ЛЮДМИЛА КОСТОВА КОСТОВА

МАНОЛ АНТОНОВ ИВАНОВ

МАНОЛ КРАЛЕВ ЧАВДАРОВ

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОЙРЯЗОВА

МАРИЕТА АТАНАСОВА ГЕРОВА

МАРИЕТА ПАНАЙОТОВА СИМЕОНОВА-БЕЖАНСКА

МАРИЕТА СПАСОВА СТРЕЗОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕГЛЕВА

МАРИНА БОРИСЛАВОВА СРЕДКОВА

МАРИНКА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ БОРИСОВА СРЕДКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КУТЕВА

МАРИЯ КИРИЛОВА КУНЕКОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА НАУМОВА

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА СТРЕЗОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ЕФТИМОВА

МАРИЯ ПЕНКОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА НАУМОВА

МАРИЯ ХАРАЛАМБОВА НЕНОВА

МАРИЯ ЯНКОВА СЛАВОВА

МАРИЯНА АТАНАСОВА ПЕЙКОВА

МАРИЯНА ВЕСЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯНА КОНСТАНТИНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯНА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

МАРК ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВОВ

МЕРГЮЛ ФЕРАДОВА ИБРЯМОВА

МИЛЕН ДИМИТРОВ СЛАВОВ

МИЛЕНА КОЛЕВА КИРОВА

МИЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

МИЛКО ЕМИЛОВ МОРАЛИЙСКИ

МИРОСЛАВ БОГДАНОВ БОГДАНОВ

МИРОСЛАВ ЩЕРЬОНОВ КЕРЧЕВ

МИХАЕЛ ИХТИАНДРОВ КАРАГЬОЗОВ

МИХАЕЛА БЛАГОМИРОВА ПАМУКОВА

МОНКА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА

НАДЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

НАТАЛИЯ ЛЮБЕНОВА НАКОВА-РАЙНОВА

НАТАША ДИМИТРОВА КРОНЕВА

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА

НЕВЕНА ЛАЗАРОВА ПАВЛОВА

НЕВЕНКА ПЕТКОВА КОСТОВА

НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

НЕДЕЛИНА ДИМИТРОВА КЕРЧЕВА

НЕДЕЛЧО ЖЕЛЕВ КАЗАКОВ

НЕДЕЛЯ АНГЕЛОВА КРАПОВА

НЕЛИ ЩЕРИОНОВА МАРИНОВА

НЕОФИТ ЕВГЕНИЕВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ЕФТИМОВ

НИКОЛА КРАСИМИРОВ ВАНГЕЛОВ

НИКОЛА ПАНДОВ УЗУНОВ

НИКОЛА САВОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ЯНЧЕВ

НИКОЛА ЧЕНКОВ ЧЕНЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ САРЪСТОВ

НИКОЛАЙ КОСТОВ АПОСТОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТЕВ ПЕТЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕРОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛИНА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА

НИКОЛИНКА ГРИГОРОВА КРЪСТЕВА

НИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

НИНА ЯНКОВА КАЗАНДЖИЕВА

НОНА МИРЧЕВА КЕРЧЕВА

НОРА ЕВГЕНИЕВА МИЛАНОВА

ОГНЯН ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ

ОЛГА СПАСОВА ЗДРАВКОВА

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ ПЛАМЕНОВ ГАНЕВ

ПАГОНА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА

ПАНАЙОТ АПОСТОЛОВ ТЕОКЛИЕВ

ПАНАЙОТ ЮЛИЕВ СИМЕОНОВ

ПАНДО НИКОЛОВ УЗУНОВ

ПЕЙЧО ПЕТКОВ ПЕЙКОВ

ПЕНКА АНДОНОВА ХРИСТОВА

ПЕНКО АНГЕЛОВ МИХАЛЧЕВ

ПЕНКО ГЕРАСИМОВ ХАРАЛАМБОВ

ПЕНЬО ИВАНОВ ПЕНЕВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ

ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА

ПЕТРАНКА ЕНЧЕВА РАДИЛОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЗАКОВ

ПЕТЪР КОСЕВ КОСЕВ

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ МАРКОВ

ПЕТЪР ТОМОВ КРОНЕВ

ПЕТЪР ТОШКОВ ТОШЕВ

ПЕТЪР ХРУСАФОВ ТОДОРОВ

ПЕТЯ ПАНДОВА ГЕОРГИЕВА

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГАНЕВ

ПРОДАН СТОЯНОВ ЧАЛЪКОВ

РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА КЕХАЙОВА

РАДКА ИВАНОВА СПИРОВА

РАДКА КОСТАДИНОВА АНДРЕЕВА

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СТРЕЗОВ

РАДОСЛАВ ЯНКОВ МАРКОВ

РАДОСЛАВА ЖЕЛЕЗЧЕВА СТАВРЕВА

РАЛИЦА ТОДОРОВА НАУМОВА

РЕНЕТА МИРОСЛАВОВА КЕРЧЕВА

РУМЕН ГАНЧЕВ СТАНЕВ

РУМЕН МИХАЙЛОВ РУСКОВ

РУМЕН НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

РУМЕН СЕРГЕЕВ ГЕНЧЕВ

РУМЯНА МАНЕВА СЛАВОВА

САВА НИКОЛОВ НИКОЛОВ

САШКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СВЕТЛА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

СВЕТЛА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА

СИВО МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

СИЙКА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА

СИЛВИЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТАТЕВА-ХРИСТОВА

СИЛВИЯ КИРИЛОВА СТАНЕВА

СИЛВИЯ КОСТОВА АЙТОВА

СИМЕОН АДАМОВ ПЕТРОВ

СИМОНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

СМАРАГДА ПАНАЙОТОВА СИМЕОНОВА

СОНЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

СОФИЯ КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

СОФИЯ ТОМОВА ТЪРТЕВА

СОФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СПАС СТЕФАНОВ СТРЕЗОВ

СРЕДКО ДОНЧЕВ СРЕДКОВ

СТАМАТКА ДИМИТРОВА АЙТОВА

СТАМЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АЙТОВА

СТАНИМИРА ПЕТРОВА КАМЧЕВА

СТАНИМИРА СТОЙКОВА КАРАЧЕВА

СТАНКА ВАСИЛЕВА КУЗОВА

СТЕЛА ПЕНКОВА ХАРАЛАМБОВА-ГАВАЗОВА

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ

СТЕФАН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН РАДОМИРОВ ШИБИЛЕВ

СТЕФАНА БАЙЧЕВА УЗУНОВА

СТЕФКА ИВАНОВА БУЮКЛИЕВА

СТЕФКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА

СТЕФКО СПАСОВ СТРЕЗОВ

СТОЙКА ПЕЕВА КАЗАКОВА

СТОЙКА ХРИСТОВА ПАНДОВА

СТОЙКО ГРИГОРОВ УЗУНОВ

СТОЙЧО МАГДАЛИНОВ МАЛАКОВ

СТОЙЧО НИКОЛАЕВ САРЪСТОВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

СТОЯНКА ЗАПРЯНОВА КОЖУХАРОВА

СТРАХИЛ ХРИСТОВ СТРАТИЕВ

СТРАХИЛКА КИРОВА ИВАНОВА

СУЗАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

СУЛТАНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

СУЛТАНА ДИМИТРОВА НАКОВА

СУЛТАНКА ВАСИЛЕВА ЧАВДАРОВА

СЪБИНА АНТОНОВА ХРИСТОВА

ТАНЮ НЕЙКОВ ТАНЕВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ТАНЯ ИВАНОВА КЕХАЙОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА КОСЕВА

ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА УЗУНОВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ТОДОР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ТОДОР ДОНЧЕВ АТАНАСОВ

ТОДОР ЩЕРЕВ КАЗАКОВ

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КОНДАКЧИЕВА

ТОМА СОТИРОВ ПОПОВ

ТОМА ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

ТОМИ ПЕТРОВ КРОНЕВ

ТОШКО ПЕТРОВ ТОШЕВ

ТРАЯН БЛАГОМИРОВ ПАМУКОВ

ТРЕНДАФИЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ФИЛКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

ХРИСТИНА КОСТОВА ХАРАЛАМБОВА

ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПЕТЕВА

ХРИСТИНА СТРАХИЛОВА СТРАТИЕВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА

ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ СПИРОВ

ХРИСТО ЖИВКОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

ХРИСТО ПЕТКОВ ДЖАМБАЗОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО ТОМОВ ХАРИЗАНОВ

ХРИСТО ХАРАЛАМБОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ ПЕЕВ

ХРУСАФ ДИМОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА КАЗАКОВА

ЦВЕТАНКА ТРАЯНОВА ПАМУКОВА

ЦВЕТЕ ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

ШУКРИЕ МАХМУД РИДВАН

ЩЕРИОН АТАНАСОВ КЕРЧЕВ

ЩЕРИОН ВЕСЕЛИНОВ МАРТИНОВ

ЩИЛИЯНА ТОДОРОВА КАЗАКОВА

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

ЮЛИЯ ИЛИЕВА УЗУНОВА

ЮЛИЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

ЯНА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

ЯНИС СТОЯНОВ ЧУЧКОВ

ЯНКА ЖЕЧКОВА ШОПОВА

ЯНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЯНЧО ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

ЯНЧО ХРИСТОВ ПЕЕВ

ЯРОСЛАВ ДЯКОВ ДЯКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 002

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДЕЛИНА ЯНКОВА МИТОКОВА

АЙДЪН ФИКРЕТ ОСМАН

АЛЕКО ХРИСТОВ ДАМЕНЛИЕВ

АЛЕКС РАДОСЛАВОВ РАДКОВ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ СТОЯНОВ

АЛИЕ ХЮСЕИНОВА ОСМАНОВА

АНА ГАНЕВА АЙГЪРОВА

АНАСТАС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ЯНКОВ

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ШИШМАНИДОВА

АНДОН ДИМИТРОВ АЙГЪРОВ

АНДОН СТАВРЕВ СОТИРОВ

АНДОН ЯНЕВ ГЛАВОВ

АНДРЕЯ КИРИЛОВ КИПРОВ

АНДРЕЯНА ИВАНОВА КОСТОВА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АНИ ДИМОВА ПИКОВА

АНИФЕ ХАСАН ОСМАН

АННА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

АНТОН КОСТАДИНОВ СТАЛЕВ

АНТОН МИХАЙЛОВ УЗУНОВ

АНТОН ЩЕРЕВ АНТОНОВ

АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АПОСТОЛ НИКОЛОВ КЕЛАЙДИНОВ

АРМАН ГУРГЕНИ ЛАЛАЯН

АСЯ ДРАГОМИРОВА ХАРИЗАНОВА

АСЯ ХРИСТОВА СОТИРОВА

АТАНАС АПОСТОЛОВ КАПИТАНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕДИНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

АТАНАС КИРОВ СТОЯНОВ

АТАНАС МАРИНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ПАНАЙОТОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ПЕТКОВ ПЕТКОВ

АТАНАС СТАНИСЛАВОВ МАРКОВ

АТАНАС ЯНАКИЕВ КОСТОВ

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ ПОПОВ

БОГДАН НЕДЕЛЧЕВ БОГДАНОВ

БОЖАНКА ДИМИТРОВА БАЛИНОВА-ВЕЛКОВА

БОРИС ДИМЧЕВ КУКУЧЕВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЯПАДЖИЕВ

БОРИСЛАВА ВАНГЕЛОВА УЗУНОВА

БОРЯНА ВАСИЛЕВА ГРЪНЧАРОВА

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ

ВАЛЕНТИН ДИМОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА

ВАЛЕНТИНА ЯНЕВА ЯНАКИЕВА

ВАНИНА САШЕВА ТУЛЕВА

ВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ВАНЯ МИНКОВА ПЕТРОВА

ВАСИЛ БОГДАНОВ БОГДАНОВ

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ЯПАДЖИЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ

ВАСИЛ МАРИНОВ НАНОВ

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ КУТИЕВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ГРЪНЧАРОВ

ВАСИЛ ТРАЕВ ЯПАДЖИЕВ

ВАСИЛЕНА ОЛИНОВА МИХАЙЛОВА

ВАСИЛЕНА ХРИСТОВА СТОЛЕВА

ВАСИЛИЙ ВАСИЛИЕВ СВЕЩНИКОВ

ВАСИЛКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

ВАСИЛКА ПАНАЙОТОВА ПИНДЕЛОВА

ВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КОСТОВА

ВЕЛИЧКА МИЛЕВА СТОЙЧЕВА

ВЕРА МИЛКОВА САВОВА

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА

ВЕРОМИРА ДЕНЕВА НОВАКОВА

ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА СТАНОЕВА

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ПЪРЛИЧЕВ

ВЕСКА МИТКОВА ВЕЖДАРСКА-ПАРТАЛЕВА

ВИДА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА

ВИОЛЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА ДОГАНОВА

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА САВОВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА-МИХАЙЛОВА

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ БЕЛЬОВ

ВЛАДИСЛАВА БОЖИДАРОВА ВЛАДИМИРОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

ГАЛЯ ЯНКОВА ВАСИЛЕВА

ГЕНОВЕВА АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛОВА

ГЕНОВЕВА ЯНЕВА ПЕЕВА

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ САРИЕВ

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГИНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШИШМАНИДОВ

ГЕОРГИ ДИОНИСОВ ЛЕОНИДОВ

ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АРНАУДОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ СОТИРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ САРЪСТОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАМКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАТРАФИЛОВ

ГЕРГАНА ВОЙНОВА ТОДОРОВА

ГЕРГИНА ПЕТКОВА ТЕРЗИЕВА

ГРОЗДАНА ЙОСИФОВА ВЕЛЕДИНОВА

ГЪЛЪБИНКА ВЛАДИМИРОВА ДИМОВА

ДАМЯН ИВОВ ДАМЯНОВ

ДАНАИЛ КОСТОВ НОВАКОВ

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА АНТОНОВА УЗУНОВА

ДАНИЕЛА АСЕНОВА ШИШМАНИДОВА

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА МИТКОВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА КУКУЧЕВА

ДАНИЕЛА НАЧКОВА КОЗАРЕВА

ДЕНИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ЦОЛОВА

ДЕНЧО ДЕНЧЕВ ЛЯХОВИЧ

ДИАНА АНАСТАСОВА ПРУНОВА

ДИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА

ДИАНА ДИЧЕВА КОНДОВА

ДИЛЯНА АНДОНОВА ГЛАВОВА

ДИМА ДИМОВА ПИКОВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ВАНГЕЛОВА

ДИМИТРИНА КОСТОВА ВЛАХОВА

ДИМИТРИНКА КАНЕВА ХРИСТОВА

ДИМИТРИНКА МИЛКОВА ХАРИЗАНОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА БАШИЯНОВА

ДИМИТРИНКА РУСЕВА КОСТОВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ АЙГЪРОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЛИНОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ВАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР МИТРЕВ ЧАТАЛБАШЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР РАДЕВ ЧОБАНОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КРЕОНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТОЛЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧУЧУЛИЕВ

ДИМО ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ

ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ

ДИМЧО СТОЕВ КУКУЧЕВ

ДИОНИС КИРОВ СТОЯНОВ

ДИЯНА КОСТОВА КОСТОВА

ДИЯНА ЯНЧЕВА ДИМИТРОВА

ДОБРИ ФИЛИПОВ ЩЕРИОНОВ

ДОБРИН ЯНАКИЕВ КОСТОВ

ДОБРИНКА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

ДОЙКА ЯНКОВА НИКОЛОВА

ДОЛЯ ФИЛИПОВА КОСТОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ДОНКА МАРИНОВА СОТИРОВА

ДОНКА ЯНКОВА КЕХАЙОВА

ДОРА ГОЧЕВА ФИЛИПОВА

ДОРОТЕЯ ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА

ДРАГАН КРУМОВ ЧОКОЙСКИ

ДРАГИЯ ГЕОРГИЕВ ДРАГИЕВ

ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ПОПОВА

ЕВЕЛИНА АНАСТАСОВА КУФЕТОВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ДАМЕНЛИЕВА-ДЕППЕ

ЕКАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ЕКАТЕРИНА ОГНЯНОВА КОСТОВА

ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЪПЧЕВА

ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА КЕЛАЙДИНОВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНЧЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНДЕЛОВА

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА КУКУЧЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОНДОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СИМОНОВИЧ

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА

ЕЛЕНКА ТРЕНДАФИЛОВА ИЛЧЕВА

ЕЛИС ЕМИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ПАУНОВ

ЕФТИМ ДОБРЕВ ДРАГАНОВ

ЖЕКО РАШЕВ РАШЕВ

ЖЕЛКА ВЪЧЕВА ЯПАДЖИЕВА

ЖИВКА ВЕЛИКОВА АЙГЪРОВА

ЗАРКО ДИМИТРОВ ЧУЧУЛИЕВ

ЗАРКО ЗАХАРИЕВ ВЪЛКОВ

ЗАХАРИ ДОНЧЕВ ВЪЛКОВ

ЗГУРУЛА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО ТОДОРОВ АЙГЪРОВ

ЗЛАТИН АНГЕЛОВ МАЧАНЕВ

ЗЛАТИН ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

ЗЛАТИНА КОНСТАНТИНОВА ЦОЛОВА

ЗЛАТИНА КРЪСТЕВА КОПИЛОВА-ТОДОРОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА РАДЕВА

ЗОРНИЦА МАРИНОВА ЧАТАЛБАШЕВА

ЗОЯ ИВАНОВА МАРКОВА

ИБРАМ ФИКРЕТ ОСМАН

ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ ЛЯХОВИЧ

ИВАЛИНА БОНЧЕВА ДАНАИЛОВА

ИВАЛИНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

ИВАН КУНЧЕВ КУНЕВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ БОГДАНОВ

ИВАН НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

ИВАН НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

ИВАН ХРИСТОВ ДАМЕНЛИЕВ

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЩЕРИОНОВА

ИВАНКА КОСТОВА АЙГЪРОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА КОПИЛОВА

ИВАНКА РАДЕВА САВОВА

ИВАНКА ЯНЕВА МОМЧЕВА

ИВЕЛИНА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА КУКУЧЕВА

ИЛИАН ТРАЕВ ДАМЕНЛИЕВ

ИЛИАНА ВЕЛЧЕВА ЧИРОПУЛОВА

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ПАЕВ

ИЛИЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ИРИНА СТРАХИЛОВА ИВАНОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ПЕНЧЕВА

КАЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

КАЛИНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

КАЛОЯН ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

КАМЧЕ СМИЛЕСКИ

КАРИНА КРАСИМИРОВА ВАНГЕЛОВА

КАТЕРИНА ДИМОВА ДИМОВА

КАТИНА ЯНЕВА ЯНУЛОВА

КАТЯ АНЕСТИЕВА ХАРАЛАМБОВА

КАТЯ ТОДОРОВА АЙГЪРОВА

КЕТИ ДИМИТРОВА ЦИПИЩУК

КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

КИРИЛ ИВАНОВ КИПРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ

КОНСТАНТИН КИРИЛОВ ФИЛИПОВ

КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ ЧУЧУЛИЕВ

КОНСТАНТИН ХАРАЛАМБОВ МОМЧЕВ

КОСТА АЛЕКОВ СТОЯНОВ

КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

КОСТА ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ

КОСТА ДИМИТРОВ АЙГЪРОВ

КОСТА СИМЕОНОВ СОТИРОВ

КОСТА СТОИЛОВ МАРАДЖИЕВ

КОСТАДИН АНДОНОВ СТАЛЕВ

КОСТАДИН МИХАЙЛОВ РАДЕВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН ЯНЕВ ЯНЕВ

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ДРАГИЕВА

КОСТАДИНКА ЯНЧЕВА ИЛИЕВА

КРАСИМИР ИВАНОВ КРУШКОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ

КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

КРАСИМИРА СПИРОВА ЧИРОПУЛОВА

КРИСТИНА МАРИНОВА СЪБЕВА

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

КРИСТИЯН КИРИЛОВ ФИЛИПОВ

КРЪСТЮ АПОСТОЛОВ ТУЛЕВ

КРЪСТЮ ЯНАКОВ КОПИЛОВ

КУНЧО ИВАНОВ КУНЕВ

ЛАЗАР ПЕТРОВ ТУЛЕВ

ЛАЗАР ХРИСТОВ КОНДОВ

ЛАЗАРИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

ЛИДИЯ ДИНКОВА ДИНЕВА

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА МИТОКОВА

ЛИЛЯНА ЖЕЛЯЗКОВА БАКАЛОВА

ЛИЛЯНА ЛИШОВА КАТРАФИЛОВА

ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ ПИНДЕЛОВ

ЛЮБКА БОРИСОВА ЯПАДЖИЕВА

ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

МАГДАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЛЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

МАРИАНА ЙОРДАНОВА КЕХАЙОВА

МАРИЕТА ДИМИТРОВА ФОСТЪР

МАРИЙКА ДИМИТРОВА АРИСТИДОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

МАРИО АНГЕЛОВ МАЧАНЕВ

МАРИЯ АНАСТАСОВА КУФЕТОВА

МАРИЯ БОГДАНОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САРИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ДАМЕНЛИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЛЯХОВИЧ

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КИПРОВА

МАРИЯ КЕРЧЕВА ВЕЛЕДИНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА СОТИРОВА

МАРИЯ ЩЕРЕВА МАНОЛОВА

МАРИЯ ЯНЕВА КУНЕВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ПАНДОВА

МАРИЯНА НАУМОВА КОСТОВА

МАРТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

МАРТИН НЕДЕЛЧЕВ БОГДАНОВ

МАЯ АНАТОЛИЕВА ГЛАВОВА

МАЯ ГЕОРГИЕВА КУКУЧЕВА

МАЯ ПАНАЙОТОВА КАТРАФИЛОВА

МАЯ ЦЕКОВА РАДКОВА

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЩЕРИОНОВА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

МИЛКА ВАСИЛЕВА СТОЛЕВА

МИЛКА ИВАНОВА СИМОВА

МИЛКА ТОТЕВА СТОЯНОВА

МИЛКО ГЕОРГИЕВ САВОВ

МИЛКО ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДАНКОВ

МИТКО ЛЯСКОВ ДИМИТРОВ

МИХАЕЛА ОГНЯНОВА КОСТОВА

МИХАЕЛА ЯНЧЕВА СИМОВА

МИХАИЛ КОСТАДИНОВ РАДЕВ

МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ПЕНДЕЛОВ

МЯНА СТОЯНОВА СОТИРОВА

НАДЕЖДА ДИМОВА КЕЛАЙДИНОВА

НАУМ КОСТОВ НИКОЛОВ

НАЧКО ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ

НЕДЕЛЧО БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ

НЕДЯЛКА БОРИСОВА УЗУНОВА

НЕДЯЛКА ЦВЯТКОВА УЗУНОВА

НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТОДОРОВ

НЕЛИ ПЕТРОВА АТАНАСОВА

НЕЛИ СТЕФАНОВА ХАРАЛАМБОВА

НИКОЛ ЯРОСЛАВОВА СТАНОЕВА

НИКОЛА АПОСТОЛОВ КЕЛАЙДИНОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ВЪЛКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КОСТОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДАМЕНЛИЕВА

НИНА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

НИНА ПАВЛОВА ТАНЧОВСКА

ОГНЯН МИХАЙЛОВ КОСТОВ

ОЛГА АТАНАСОВА ВЕЛЕДИНОВА

ОЛГА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА

ОЛИН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

ПАВЕЛ МАРИНОВ НАНЕВ

ПАНАЙОТ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ПАНАЙОТ ХРИСТОВ КАТРАФИЛОВ

ПАНЧО ДИМИТРОВ ЧАТАЛБАШЕВ

ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ПЕНКА АНДОНОВА ЧИМБУЛЕВА

ПЕНКА ЖЕКОВА ДРАГИЕВА

ПЕНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА КИРОВА НИКОЛОВА

ПЕНКА КОСТОВА АТАНАСОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ПЕЕВА

ПЕНКО ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

ПЕПА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕТКАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ПЕТКО ГРАДЕВ СТОЯНОВ

ПЕТРА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ТУЛЕВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ СТОЙЧЕВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

ПЕТЪР ЦАНКОВ СТОЯНОВ

ПЕТЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ПЕТЯ СОТИРОВА НИКОЛОВА-ЩАЙБ

ПЕТЯ СТЕФКОВА ПЕТРОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ПЛАМЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ

ПРОЛЕТИНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

РАДИ ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ

РАДИ МИЛКОВ САВОВ

РАДИНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА КУФЕТОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

РАДКА СТАНЕВА КОСТОВА

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ЛЮБОМИРОВ

РАДОСЛАВ ТРАЕВ ДАМЕНЛИЕВ

РАДОСТИН СТОЯНОВ БАШИКОВ

РАДОСТИНА ПЕТРОВА КОНДОВА

РАДОСТИНКА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА

РАЙНА АНДОНОВА ЧИФИЛЬОНОВА

РОСАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

РОСЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

РОСИЦА СТАТЕВА ТУЛЕВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РУМЕН ПЕТРОВ ВЕЛЕДИНОВ

РУМЯНА ИВАНОВА ДЕЕВСКА

РУМЯНА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА

СВЕТЛА ХРИСТОВА ХРИСТОДУЛОВА

СВЕТЛАН ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА СТОИМЕНОВА-ИВАНОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА УЗУНОВА

СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ЧАТАЛБАШЕВ

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ЧИРОПУЛОВ

СВОБОДА КИРОВА КОСТОВА

СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЛЕВА

СИЛВИЯ КОСТОВА НОВАКОВА

СИМЕОН КОСТОВ СОТИРОВ

СЛАВЕН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

СЛАВИНА МИХАЙЛОВА АЛЕКСИЕВА

СОТИР АТАНАСОВ СОТИРОВ

СОФИЯ ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

СОФИЯ КРЪСТЕВА ЯПАДЖИЕВА

СОФИЯ СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА

СОФИЯ СТОЕВА ДАМЕНЛИЕВА

СОФИЯ СТОЯНОВА АДЖАРОВА

СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЦАНЕВ

СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ ДИАМАНДИЕВ

СТАНКА ВАСИЛЕВА ПЪРЛИЧЕВА

СТАНКА СЛАВОВА ДАМЕНЛИЕВА

СТЕЛА АНГЕЛОВА СТАМКОВА

СТЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

СТЕФАН КОЛЕВ ПЕТРОВ

СТЕФАН ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ

СТЕФАН ЩЕРИОНОВ ЩЕРИОНОВ

СТИЛИЯН ДИМЧЕВ КУКУЧЕВ

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА

СТОЙЧО ДИМЧЕВ КУКУЧЕВ

СТОЯН НЕДКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

СТОЯНА ТОДОРОВА ГРЪНЧАРОВА

СТОЯНКА БАЕВА УЗУНОВА

СТОЯНКА КОСТОВА НОВАКОВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА ГРЪНЧАРОВА

СУЛТАНА ИЛЧЕВА МАРКОВА

СУЛТАНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ТАНЯ АНТОНОВА УЗУНОВА

ТАНЯ АРИСТИДОВА АРИСТИДОВА

ТАНЯ ДЕНЧЕВА СТОЙНОВА

ТАНЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ТАНЯ ПЕНЕВА МАЛАМОВА

ТАНЯ РАДЕВА ПИСКЮЛЕВА

ТАНЯ ЯНКОВА МОМЧЕВА

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАТЯНА ХРИСТОВА СОТИРОВА

ТЕОДОР ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ТЕОДОРА ДОБРЕВА ФИЛИПОВА

ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА

ТИХОМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ТОДОР АНДОНОВ АЙГЪРОВ

ТОДОР КУЗОВ ГРЪНЧАРОВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ТОДОРКА АТАНАСОВА БАШИЯНОВА

ТРАЮ ИЛИЕВ ДАМЕНЛИЕВ

ФАТМА ФАХРИ МУРАД

ФИДАНКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ФИКРЕТ ИБРАМ ОСМАН

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ЧИРОПУЛОВ

ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ

ФИЛИП КУЗОВ ГРЪНЧАРОВ

ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

ФИЛИП ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ФРОСИНКА МИНЧЕВА ЧУЧУЛИЕВА

ХАРАЛАМБИ КОСТОВ МОМЧЕВ

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ХРИСТО АЛЕКОВ ДАМЕНЛИЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ СОТИРОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЛЕВ

ХРИСТО ГРИГОРОВ ХАРИЗАНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧУЧУЛИЕВ

ХРИСТО ЛАЗАРОВ КОНДОВ

ХРИСТО НАУМОВ КОСТОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ТРАЕВ ЯПАДЖИЕВ

ХРИСТО ФИЛИПОВ ИВАНОВ

ХРИСУЛА ПАСКАЛЕВА КОПИЛОВА

ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА КИПРОВА

ЩЕЛЯНА ЯНКОВА ЙОРДАНОВА

ЩЕРЮ НИКОЛОВ МАНОЛОВ

ЮЛИЯ ПЕНЕВА КОЗАРЕВА

ЮЛИЯН ЛЪЧЕЗАРОВ ГЕРМАНОВ

ЯВОР ИВАНОВ БОГДАНОВ

ЯНА ЙОРДАНОВА ДАНКОВА

ЯНА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА

ЯНАКИ АТАНАСОВ ЯНАКИЕВ

ЯНИ СТЕФАНОВ ПЕЕВ

ЯНИЦА НИКОЛАЕВА ЯНАКИЕВА

ЯНКО КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

ЯНКО СОТИРОВ НИКОЛОВ

ЯНКО СТОЯНОВ ЛЮБОМИРОВ

ЯНКО ЩЕРЕВ МИТОКОВ

ЯНЧО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНЧО КОСТОВ ИЛЧЕВ

ЯНЧО КУНЧЕВ КУНЕВ

ЯНЧО ПЕТРОВ СИМОВ

ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНОЕВ

ЯСЕН ИВАНОВ БОГДАНОВ

ЯСЯ БОЖИЛОВА МАЖДРАКОВА

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 003

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АГНЕСА СТАМЕНОВА МЕНЧЕВА

АДЕЛИН ЙОРДАНОВ ЛЮЦКАНОВ

АЛЕКО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ МИТРЕВ

АНАСТАС ГЕОРГИЕВ НАУМОВ

АНАСТАС ЛЕОНИДОВ ВЕЛКОВ

АНАСТАС ЯНЕВ ЯНУЛОВ

АНАСТАСИЯ МАРИНОВА ДИАМАНДИЕВА-ГИНИНА

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА БОГДАНОВА

АНГЕЛ НАДЕЖДОВ ХРИСТОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ГИНИН

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА-КУШЕЛИЕВА

АНКА ИВАНОВА МУТАФЧИЕВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА СМИЛЯЙКОВА

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ЙОВЧЕВА

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АНДРЕЕВА

АНТОН КОЧЕВ ПАВЛОВ

АНТОН СТЕФАНОВ БОГДАНОВ

АНТОН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

АНЮША ПАНТЕЛЕЕВА СТОЯНОВА

АСЯ ИВАНОВА КЕХАЙОВА

АСЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

АТАНАС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ХАЙВЕРОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ БЕЛЕВ

АТАНАС ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ

АТАНАС СВЕТЛОЗАРОВ ЖИЛКОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ

АТАНАС СТОЯНОВ ДИМОВ

АТАНАС СТОЯНОВ КУШЕЛИЕВ

АТАНАС ЩЕРИОНОВ МИХАЙЛОВ

АТЧЕ ЮСЕИН МУСТАФА

АФИЗЕ ДЖЕМИЛ МУСТАФА

АХМЕД ИДРИС МУСТАФА

БЕЛИНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА

БОЖАНА ВАСИЛЕВА ПИПИНИКОВА

БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА БАЛИНОВА

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ СМИЛЯЙКОВ

БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ДИНЕВА

БОРЯНА ИЛИЕВА ЖИЛКОВА

ВАЛАСИЯ ЯНЕВА ЯНУЛОВА

ВАЛЕРИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ВАНЕСА АТАНАСОВА ХАЙВЕРОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ АХИЛЕЕВ АПОСТОЛОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВЕЛИКА АТАНАСОВА САМАРДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ХУМЕНКОВА

ВЕЛИЧКА ЯНКОВА САЛАБАКОВА

ВЕЛМИРА ТОДОРОВА ЯНУЛОВА

ВЕНИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ШИЛКОВ

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКОВ ПЕХЛИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ КОСТОВ ВЪЛЧАНОВ

ВЕРЖИНИЯ КРАСИМИРОВА ИКОНОМОВА

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ХАДЖИТРАЕВА

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОМОВ

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ БОГДАНОВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ПИПИНИКОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МАРЧЕВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МЕНЧЕВА

ВИОЛИНА ДИМИТРОВА БЕЛЕВА

ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ ГИНИН

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БОНЕВ

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ВЕКИЛЕВ

ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА

ГАЛИНА НЕЙЧЕВА КОСТОВА

ГАЛИНА ПЕТКОВА ЗАНЕШЕВА

ГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕНАДИ ИВЕЛИНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ НАУМОВ

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ НАУМОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДОНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАМЕНЛИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ

ГЕОРГИ ЕФТИМОВ СМИЛЯЙКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ВЕЛКОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НОВАКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЗАФИРОВ

ГЕОРГИ ТОМОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ТОШКОВ КАЛПАКОВ

ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ДЕЛЕВ

ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВСКИ

ГЕОРГИ ЯНЕВ АТАНАСОВ

ГРИГОР ФИЛИПОВ КАРАИВАНОВ

ДАНИЕЛ КРЪСТЕВ БОГДАНОВ

ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ЯНУЛОВА

ДАНИЕЛА АНДОНОВА ГУРКОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА БОЗОВАЙСКА

ДАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ДАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ КЕХАЙОВ

ДАРИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ДАРИНКА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНИЦА ТРАЙКОВА ХРИСТОВА

ДЕНКА АТАНАСОВА СЛАВОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

ДЕСПИНА КИРОВА СУКНАРОВА

ДЖЕМИЛ МЕХМЕД МУСТАФА

ДИАНА НЕЙКОВА АТАНАСОВА

ДИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ТОМОВА-БОГДАНОВА

ДИМИТРИНА ЯНЕВА КЕХАЙОВА

ДИМИТЪР ВЛАДОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАВДАРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СЪСЕЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР МЕНЧЕВ МЕНЧЕВ

ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МЕНЧЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОПАЛОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЗАНЕШЕВ

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БЕЛЕВ

ДИМИТЪР ТОШКОВ КАЛПАКОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ СЛАВОВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ САЛАБАКОВ

ДИНКА ПЕТРОВА ГРУНОВ

ДИНКО КОСТАДИНОВ БАБЕВ

ДИЯН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

ДОБРИНА ЯНКОВА НИКОЛОВА

ДОНИКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

ДОНКА КОСТАДИНОВА НАУМОВА

ДОРА ДИМОВА ПЕТКОВСКА

ДОРА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ДОРА ХУБЕНОВА БОГДАНОВА

ДРАГОМИРА БИНЕВА ДРАГИЕВА-ВЪЛЧАНОВА

ЕВГЕНИЙ ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЧАНОВ

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА ГИНИНА

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КОТЕВА

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ИЛЧЕВА

ЕЛЕНА АНДОНОВА ДАМЕНЛИЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕРЧЕМЛИЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА БОГДАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ХУМЕНКОВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАБЕВА

ЕЛЕНА КИРОВА ХАРАЧЕРОВА

ЕЛЕНА ЛАВОВА ДАМЕНЛИЕВА

ЕЛЕНА МАРИЯНОВА СЛАВЧЕВА

ЕЛЕНА МАРКОВА ВЪЛЧАНОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОМОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА НАУМОВА

ЕЛИСАВЕТА МЕНЧЕВА ПЕНЕВА

ЕМИЛ АНТОНОВ БОГДАНОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ ПЕЙКОВ ДРАГНЕВ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КОЗИНАРОВА

ЕМИЛИЯН ПЕТРОВ ВОЙНОВ

ЕФТИМ ГЕОРГИЕВ СМИЛЯЙКОВ

ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА ЧИНГОВА

ЖЕЛЯЗКА КУНЕВА УЗУНОВА

ЖЕЛЯЗКО МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕНЯ АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА

ЗАФИРА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАЖДРАКОВ

ЗИТА ВАСИЛЕВА ТОТЕВА

ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ГАДЖЕВА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ЖЕКОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ПЕШЕВА

ЗЛАТКА СТОЙЧЕВА СМИЛЯЙКОВА

ЗОЯ СТАВРЕВА НОВАКОВА

ЗЮБЮДЕ КЕМАЛОВА МУСТАФОВА

ЗЮХРЕ СМАИЛ ЮНУЗ

ИВА РАДЕВА РАДЕВА

ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ГЕРАСИМОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

ИВАН АТАНАСОВ РАДЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

ИВАН ДЕМИРЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН КОСТОВ ХРИСТОВ

ИВАН МИТКОВ ЧОБАНОВ

ИВАН НЕСТОРОВ САМАРДЖИЕВ

ИВАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ХУМЕНКОВ

ИВАН СТОЯНОВ ДИМОВ

ИВАН ТОМОВ КРЪСТЕВ

ИВАН ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ЯРЪМОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ХАЙВЕРОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА МАЛЧЕВА

ИВАНКА НЕЙЧЕВА САМАРДЖИЕВА

ИВАНКА СОТИРОВА ДРАГНЕВА

ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА ИВАНОВА РАДЕВА

ИВО НИКОЛОВ ЯРЪМОВ

ИДРИС АХМЕД МУСТАФА

ИЛИЯ НАСКОВ ОВЧАРОВ

ИЛИЯ ПЕТКОВ БОГДАНОВ

ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ЛАШКОВ

ИРЕНА БОРИСОВА ЛАШКОВА

ИРЕНА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА МЕНЧЕВА

ИРИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ИРИНА СТАЙКОВА СЛАВОВА

ИРИНА СТОЯНОВА КОЖУХАРОВА

ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ЛЮЦКАНОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНУЛОВА

КАЛИН МИХАЙЛОВ ТЕРЗИЕВ

КАЛИНА ЯНКОВА ПЕНКОВА

КАЛИНКА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА

КАЛОЯН МИХАЙЛОВ ГЮПЧАНОВ

КАНЕЛИЦА ЛАСКАРОВА ХАДЖИЯНЕВА

КАРОЛИНА МАРЧЕВА МАВРОВА

КАСАНДРА ХРИСТОВА ТАШЕВА

КАТИНА ВАСИЛЕВА СЪСЕЛОВА

КАТЯ ЕМИЛОВА БОГДАНОВА

КАТЯ ЖЕЛЕЗЧЕВА ИВАНОВА

КЕРКА ТЕНЕВА ПОПОВА

КЕТИ АТАНАСОВА БЕЛЕВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ

КИРИЛ ПЕТКОВ ХАРАЧЕРОВ

КОНСТАНТИН АНТОНОВ ПАВЛОВ

КОНСТАНТИН ОРТОДОКСИЕВ КАЛОФОРОВ

КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА МЕНДИЗОВА

КОСТА МАРКОВ ВЪЛЧАНОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИТРАЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА

КРАСИМИРА СОТИРОВА ПЕШЕВА

КРЪСТЮ ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ЛЕОНИД НИКОЛОВ ТОПАЛОВ

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ХАРАЧЕРОВА

ЛИЛИЯ СПАСИМИРОВА ЙОВЧЕВА

ЛЪЧЕЗАР СТАМАТОВ ЯНЧЕВ

ЛЮБКА ПЕТРОВА ПЕТЛЯКОВА

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ВЪЛЧАНОВ

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ГЮПЧАНОВ

МАРА КОЛЕВА КАЛДАРДОНОВА

МАРГАРИТА ВЕЛИНОВА САЛАБАКОВА

МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕХЛИВАНОВА

МАРИАНА СПАСИМИРОВА ЙОВЧЕВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МАРИО ИВАНОВ КОСТОВ

МАРИО МАРЧЕВ МАВРОВ

МАРИЯ АНАСТАСОВА ВЕЛКОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ИЛЧЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ГАНЧЕВА БОНЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАВРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВСКА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАЛПАКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЛЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕХЛИВАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТОМОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА СЛАВОВА

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА КАЛОФОРОВА

МАРИЯ МАРКОВА ВЪЛЧАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА БАБЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА СЛАВОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ТОПАЛОВА

МАРИЯ ЯНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА

МАРИЯНА МАРИНОВА ПОПОВА

МАРКО КОСТОВ ВЪЛЧАНОВ

МАРТИН АНАСТАСОВ СМИЛЯЙКОВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ МОЧОВСКИ

МАРТИН ЗДРАВКОВ МАЖДРАКОВ

МАРТИН ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ

МАРТИН МИХАЙЛОВ ГЮПЧАНОВ

МАРЧО СТОЯНОВ МАВРОВ

МАТЕНА ТРАЙКОВА ВЪЛЧАНОВА

МЕРИ МИЦОВА СТОЯНОВА

МЕХМЕД ДЖЕМИЛ МУСТАФА

МИЛЕН ДИМИТРОВ МЕНЧЕВ

МИЛЕН ЖЕЧКОВ УЗУНОВ

МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИТРЕВА

МИЛЕНА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА-ВЕКИЛЕВА

МИЛЕНА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

МИМА ДОБРЕВА ПЕТРОВА

МИНА ГОСПОДИНОВА ПЕТРОВА

МИНА СТОЯНОВА ГЮПЧАНОВА

МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КУЗОВА

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

МИХАИЛ КОЧЕВ ГЮПЧАНОВ

МИХАЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

МИХО ИВАНОВ ТОДОРОВ

МЛАДЕН АДАМОВ АНГЕЛОВ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕТЛЯКОВА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ЯНЧЕВА ПЕТЛЯКОВА

НАДКА МИХАЙЛОВА АРАБАДЖИЕВА

НАЙДЕН СТИЛИЯНОВ ХАДЖИЕВ

НАНКА СТАМАТОВА КИРЯКОВА

НАСКО НУНЕВ НУНЧЕВ

НАСТЯ ТЕОФАНОВА АРТЕМОВА

НЕДКА ДИМИТРОВА ДАМЕНЛИЕВА

НЕДКА ТОДОРОВА ПИКОВА

НЕЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ЯРЪМОВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ПЕТРОВ

НИКОЛА ХРИСТОВ СЛАВОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХУМЕНКОВ

НИКОЛАЙ НАСКОВ НУНЧЕВ

НИКОЛЕТА КРИСТИАНОВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ЛЮЦКАНОВА

НИНА ДИМОВА ВЪЛЧАНОВА

ОЛИМПИЯ СОТИРОВА ДИАМАНДИЕВА

ОРЛИН ЙОСКОВ ЙОСКОВ

ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДКОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ПАНТЕЛЕЙ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ПЕЙКО СТОЯНОВ ДРАГНЕВ

ПЕНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТКО СТОЯНОВ ДОКОЛЯНКОВ

ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИТРАЕВА

ПЕТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ПОПОВ

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

ПЕТЯ РАДЕВА РАДЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ЯНУЛОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ЛЕФТЕРОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ КЕХАЙОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

РАДИ ДОНЧЕВ РАДЕВ

РАДИНА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА

РАДКА ПЕТКОВА КИРЯКОВА

РАДКО АЛЕКСАНДРОВ МИТРЕВ

РАДОСЛАВ АЛЕКОВ ПЕХЛИВАНОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРАДОЛАМОВ

РАДОСТИНА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

РАЙНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

РЕНИ ДИМИТРОВА ТАШЕВА

РЕСАЛИЕ АХМЕД АДЕМ

РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

РОСЕН ЧАНЕВ ПЕНКОВ

РОСИНА НИКОЛАЕВА НЕДЕВА

РОСИЦА ВАНГЕЛОВА БАБЕВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КАЛПАКОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА КЕХАЙОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА РАДЕВА

РУСКО ТРАЙКОВ ВЪЛЧАНОВ

САБИНА СТРАХИЛОВА СТОЯНОВА

СВЕТЛА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА

СВЕТЛАНА ПЕЙКОВА ДРАГНЕВА

СЕНАЙ ЮСМЕН АДЕМ

СИЙКА БОРИСОВА БОГДАНОВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА

СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

СИРМА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

СЛАВИ ДИМИТРОВ БОЗОВАЙСКИ

СЛАВКА МАТЕВА ЧЕРНЕВА

СОТИР МАРИНОВ ДИАМАНДИЕВ

СОТИР НИКОЛОВ ПЕШЕВ

СОТИРКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

СОФИЙКА АНГЕЛОВА КОСТОВА

СОФИЯ СТОЯНОВА ЧЕРНЕВА

СОФИЯ ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

СОФКА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА

СПАС КИРИЛОВ ЗАДГОРСКИ

СПАСИМИР ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ

СТАВРИ ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

СТАНИМИР АНТОНОВ ПЕТРОВ

СТАНИМИР ЖЕЧКОВ УЗУНОВ

СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ВОЙНОВА

СТАНКА СТОЕВА КЕХАЙОВА

СТЕФАН АНДОНОВ БОГДАНОВ

СТЕФАН АТАНАСОВ МЛАДЕНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

СТОИЛ ПЛАМЕНОВ КЕХАЙОВ

СТОЙКА ЗЛАТАНОВА ТОДОРОВА

СТОЯН РУСЕВ ИВАНОВ

СТОЯН СТАМАТОВ ЯНЧЕВ

СТОЯНКА РАДЕВА МИТРЕВА

СТОЯНКА РАДОСТИНОВА КОЖУХАРОВА

СУЛТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА БОГДАНОВА

ТАНЯ МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ИЛИНОВА-КАРАИВАНОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА ЯНЧЕВА

ТАНЯ СТОИЛОВА КЕХАЙОВА

ТАНЯ ХАРАЛАМПИЕВА ПИПИНИКОВА

ТОДОР АНАСТАСОВ ПИКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЗАФИРОВ

ТОДОР ЕВТИМОВ ХРИСТОВ

ТОДОР ОРТОДОКСИЕВ КАЛОФОРОВ

ТОДОР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА КАЛПАКОВА

ТОДОРКА ПАРУШЕВА ПЕТРОВА

ТОМА ИВАНОВ ТОМОВ

ТОШКО ГЕОРГИЕВ КАЛПАКОВ

ТРАЯНКА ИВАНОВА САМАРДЖИЕВА

ФИЛИП КОСТАДИНОВ БАБЕВ

ХАФИЗЕ ХАЛИЛ ЮСЕИН

ХРИСТИАН ВАНГЕЛОВ БОГДАНОВ

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА

ХРИСТИЯН РОСЕНОВ ПЕНКОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ

ХРИСТО ЕВТИМОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

ХРИСТО КОСТОВ АТАНАСОВ

ХРИСТО КОЧЕВ ГЮПЧАНОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ БОГДАНОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ СЛАВОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ПОПОВ

ХРИСТО ЯНКОВ КЕХАЙОВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ ПЕТЛЯКОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВСКИ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВСКА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СМИЛЯЙКОВА

ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ЦЕНКА МАРКОВА ГЮПЧАНОВА

ЧЕНКО МАТЕВ ЧЕРНЕВ

ЩЕРИОН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ЩИЛЯНА ТОДОРОВА ВЪЛЧАНОВА

ЮЛИ ВАНГЕЛОВ БАБЕВ

ЮЛИАНА МАРИНОВА СТОЯНОВА

ЯДВИГА КАРОЛИНА ЛЮБИНЕЦКА-ГЕОРГИЕВ

ЯНИ АНАСТАСОВ ЯНУЛОВ

ЯНИ АНАСТАСОВ ЯНУЛОВ

ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЯНКА МИЛЕВА ДИМОВА

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

ЯНЧО СТОЯНОВ КОНАРОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 004

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АВГУСТИН ВЪРБАНОВ ВЪЛЧЕВ

АДРИАНА БОРИСОВА АЛЕКОВА-СТОЯНОВА

АЛБЕНА НАНЮВА ТАНЕВА

АЛЕКО КОСТОВ АЛЕКОВ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКОВА АЛЕКОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКОВ

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ

АЛЕКСАНДЪР МАРЧЕВ МАРКОВ

АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ВЕЛИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ХРИСТОВ

АНАСТАС СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

АНАСТАСИЯ КОСТОВА АЛЕКОВА

АНАСТАСИЯ НЕДЯЛКОВА КАЛЧЕВА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДАХТЕРОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ КАЗАКОВ

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЯРЪМОВ

АНДОН ДИОНИСОВ ПИНКОВ

АНДОН ХРИСТОВ КАЛДАРДОНОВ

АНДРЕЙ ЩЕРИОНОВ КАЗАКОВ

АНЕТА ТАСЕСКА

АНЕТА ЕМАНУИЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

АНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

АНКА КОСТОВА ХРИСТОВА

АННА ДИМИТРИЕВНА ДОЛИДЗЕ

АННА СЕМЕНОВНА АВТУТОВА

АНТОН АРИСТИДОВ КАРАВИДОВ

АНТОН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

АНТОН МИЛЧЕВ ИСАКОВ

АНТОН ПАНАЙОТОВ СПАСОВ

АНТОН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

АНТОНИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

АНТОНИ КРЪСТЕВ ИВАНОВ

АНТОНИА СТОЙКОВА МАРИНОВА

АНТОНИЯ АТАНАСОВА ДАРАДАНОВА

АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

АРИСТИД АНТОНОВ КАРАВИДОВ

АРСЕНИЯ СЕВЕРИНОВА ИЛИЯНОВА

АСЯ ИЛИЕВА ЧЕЛЕБИЕВА

АТАНАС АНТОНОВ ДАРАДАНОВ

АТАНАС ГРИГОРОВ ПИНКОВ

АТАНАС ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ МАРКОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ ЯРЪМОВ

АТАНАС КОСТОВ КИРКОВ

АТАНАС КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС НИКОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ПРОЙКОВ ПРОЙКОВ

АТАНАС СТОЯНОВ СУБАШЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ ИВАНОВ

АТАНАСКА СТОЯНОВА МАРЕВА

АТАНАСКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

АФРОДИТА ГРИГОРОВА ПИНКОВА-МАРВАКОВА

АХМЕД ТАХИРЮМЕР МЮМЮН

БАНО ГЕТОВ БАНОВ

БИЛЯНА КОСТАДИНОВА МАРКОВА

БЛАГОЙ КУЦАРОВ УЗУНОВ

БОЖАНА ДИМИТРОВА МАСЛАРОВА

БОЖИДАР ИВАНОВ ВАРДАЛИЕВ

БОЖИДАР ТОДОРОВ ТАЛЬОКОВ

БОРИСЛАВ ДИОНИСОВ ДИОНИСОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА НЕНОВА

БОЯНА ХРИСТОВА ГЕЧЕВА

БРАНИМИР ЗДРАВКОВ ЛАМБОВ

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ СТАЙКОВ

ВАЛЕНТИНА РАДОСТИНОВА ГОЧЕВА

ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ

ВАНЮША ЦОНЕВА ГЕНЧЕВА

ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ВАНЯ ЙОРДАНОВА ДУЛЕВА

ВАНЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ВАНЯ СЕРАФИМОВА ТЕЛБИЙСКА

ВАНЯ ТРИФОНОВА ГЕРОВА-ПЕТРОВА

ВАРДА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИНОВА

ВАСИЛ БАНОВ БАНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

ВАСИЛ КИРОВ НИКОЛОВ

ВАСИЛ КЛЕМЕНТОВ ПАЧЕВ

ВАСИЛ МАТЕВ БОЯДЖИЕВ

ВАСИЛ МИТЕВ ВЪЛЧЕВ

ВАСИЛЕНА СТАНИМИРОВА ЯНАКИЕВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА ДИМОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ВЕЛИКА ХРИСТОВА СТОЕВА

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

ВЕЛИСЛАВА АТАНАСОВА КОЛОДЕЕВА-ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ЯРЪМОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЯРЪМОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СТОЕВА

ВЕЛИЧКА НЕДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ГАЙДАРОВА

ВЕЛИЧКО ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ИНДЖОВ

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВАРДАЛИЕВА

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВЕНКО ВЕЛИЧКОВ ДОНЧЕВ

ВЕРА АВРАМОВА ПЕЛИХОВА

ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛКОВА

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИНА МАТЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ВЕСЕЛИНКА РАДЕВА СТОЙКОВА

ВЕСЕЛИНКА ХРИСТОВА ПИНКОВА

ВЕСЛАНА КОСТОВА КОСТОВА

ВИКТОРИЯ МАРТИНОВА ЗАФИРОВА

ВИОЛЕТА СТАНИМИРОВА КАСТИЛЬО

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА МАНЕВА

ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ГАЛИНА АТАНАСОВА МАСЛАРОВА

ГАЛЯ АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

ГАНИ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

ГАНКА ЛЮБОМИРОВА СТОЧКО

ГАНЧО АЛЕКОВ АЛЕКОВ

ГАНЧО ДЕЧКОВ ГЕОРГИЕВ

ГАНЧО ИВАНОВ МАРЕВ

ГАНЬО ДИМИТРОВ ГАНЕВ

ГЕНА ВЕРЧОВА ДАХТЕРОВА

ГЕНКА СЛАВОВА КОЗАРОВА

ГЕНО ПЕТРОВ ГЕНОВ

ГЕНО ПЕТРОВ ГЕНОВ

ГЕНОВЕВА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ГЕНЧО БЕЛЕВ ГЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ МАРТИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАШЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТОШЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЙНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ КОЗАРОВ

ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА ШИБИЛЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

ГЕРГАНА МИНЧЕВА МАСЛАРОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГЕНОВА

ГЕРГАНА СТРАТИЕВА КИРКОВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ТЕОФИЛОВА

ГЕРГИНА ЙОРДАНОВА НЕНОВА

ГИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА КОЧЕВА

ГИНКА КИРЯКОВА ТРИФОНОВА

ГОРАН МАТЕВ БОЯДЖИЕВ

ГРИГОР ХРИСТОВ КОЧЕВ

ГРИГОР ХРИСТОВ ПИНКОВ

ГЮЛСЮМ ЮСЕИН ЯКУБ

ДАНАИЛ НИКОЛОВ НИКОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА ШИШКОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

ДАНЧЕ ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДАРИНА КИРКОВА ГАНЕВА

ДАРИНА МАРГАРИТОВА БЛАГОЕВА

ДАРИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ДЕЛКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ГУГАНОВА

ДЕНИЦА ДЕЯНОВА КОНТЕВА

ДЕНИЦА СИМЕОНОВА ПИНКОВА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КОЛЕВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА

ДЕСПА АЛЕКОВА КОСТОВА

ДЕСПИНА ТОДОРОВА КАЗАКОВА

ДЕЦКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ДЕЧКО ГАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ДЕЯН ДИМИТРОВ КОНТЕВ

ДЕЯН ТОДОРОВ ПИНКОВ

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД МУСТАФА

ДИАН СТРАХИЛОВ ЛАМБОВ

ДИАНА БОРИСОВА КАЛОЯНОВА-ХРИСТОВА

ДИМИТРА ФИЛИПОВА ГЕЛОВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧАНОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ПИНКОВА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КИРЯЗОВА-ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛИХОВ

ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГУГАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ДЕЧКОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДРАГОЕВ ЧИФИЛЬОНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЛАМБРЕВ ДЖЕЛЕПОВ

ДИМИТЪР МИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ

ДИМИТЪР МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР ТРАЕВ УЗУНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЗЕЛЯМОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАЛДЪРДОНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТУЛЕВ

ДИМКА БОГДАНОВА ДИОНИСОВА

ДИНКО ТРИФОНОВ ГОВЕДАРСКИ

ДИОНИС СТОЯНОВ ПИНКОВ

ДИОНИС ТОМОВ ДИОНИСОВ

ДИЯН СТОЯНОВ СУБАШЕВ

ДИЯНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ДОБРА ПЕТКОВА ИЛЕВА

ДОБРИН ИВАНОВ ХРИСТОВ

ДОНИКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА НУНЕВА

ДОНКА ПАНАЙОТОВА ЕМЕНДЖИЕВА

ДОНЧО ПЕТЕВ ПЕНЕВ

ДРАГОЙ НИКОЛОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ДУНА МАХМУД ИСАКОВА

ЕВГЕНИ БОЖИДАРОВ ВАРДАЛИЕВ

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ НЕНОВ

ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА НЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ПЕЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГАНЕВА

ЕЛЕНА ЮРИЕВНА ТАНАСОВА

ЕЛЕНКА ДИОНИСОВА СУБАШЕВА

ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА

ЕЛИСАВЕТА ЕДУАРД КОЙЧЕВА

ЕМА-ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЧАНКОВА

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА НЕНОВА

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ЕМИЛИЯН КОСТАДИНОВ КОЙЧЕВ

ЖАНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ЖЕКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ЖЕЛЯЗА НЕДЕЛЧЕВА КАРАВИДОВА

ЖЕЛЯЗА ПЕТКОВА ИЛЕВА

ЖЕЛЯЗКА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЖЕНЯ КОЛЕВА ИНДЖОВА

ЖЕНЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

ЖЕНЯ ХАРАЛАНОВА ЗАХАРИЕВА

ЖИВКА ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА-ВЕЛИНОВА

ЖИВКО СЛАВОВ ЛЕКОВ

ЖИВКО ТОДОРОВ ВАРДАЛИЕВ

ЖИВКО ТОДОРОВ ВАРДАЛИЕВ

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА АНДОНОВА

ЗДРАВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ИВАНОВА ТУЛЕВА

ЗДРАВКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО НИКОЛОВ КОЛЕВ

ЗДРАВКО НИКОЛОВ ЛАМБОВ

ЗЕЙНЕП САЛИЕВА ОСМАНОВА

ЗЛАТИН СТОЙЧЕВ ШИШКОВ

ЗЛАТИНКА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА ТЕМЕЛКОВА-ЗЕЛЯМОВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЗОРАН ТАСЕСКИ

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА

ЗОРНИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕЛОВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

ИВАН АНГЕЛОВ КАЗАКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГАНЧЕВ МАРЕВ

ИВАН ДЕНКОВ ТАУШАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЧЕЛЕБИЕВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

ИВАН ИЛИЕВ КАЛЧЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ДАШЕВ

ИВАН ТОМОВ СТОЕВ

ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЯНАКИЕВ ВЕРГОВ

ИВАНКА ИВАНОВА ТАНЕВА

ИВАНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

ИВАНКА МИТЕВА ДЖАБАРОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОНТЕВА

ИВЕЛИНА СТАВРЕВА СТАВРЕВА

ИВКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИВО ДИМИТРОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

ИВО ДУШКОВ ДУШЕВ

ИЛИАНА СТОЯНОВА СОТИРОВА

ИЛИЯ ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

ИЛИЯ КОСТОВ НЕНОВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ИЛИЯ ПЕТРОВ КОЛЕВ

ИЛИЯ РАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИРЕНА ИЛИЕВА КУЦАРОВА

ИРИНА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА

ИРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ИРИНА ПРЪВЧЕВА ДОБРЕВА

ЙОАНА СЛАВЧЕВА ГИЗДОВА

ЙОАННА СТОЯНОВА ЛИЛОВА

ЙОРДАН ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ СУРЧЕВ

ЙОРДАНКА БЕЛЕВА ЧАНЕВА

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА ВЕЛЧЕВА

ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА СТАЙКОВА

ЙОРДАНКА ИГНАТОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ЙОРДАНКА СТАЙКОВА ПИНКОВА

КАЛИН ТОНЕВ НАУМОВ

КАЛИНА ГАНЧЕВА СТОЙЧЕВА

КАЛИНКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА

КАЛИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ТСОНИС

КАТЕРЖИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА РАБАДЖИЙСКА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

КЕРА СТОЯНОВА ИНДЖОВА

КИНА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА

КИРИЛ СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ЧИФИЛЬОНОВ

КИРИЛКА ИВАНОВА БОРИСОВА

КИРО ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ

КИРО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КИРЯК ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

КОЙКА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

КОЛЮ ХРИСТОВ ИНДЖОВ

КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ЛИНОВ

КОНСТАНТИН ЯНЕВ ПАНАЙОТОВ

КОСТА ИЛИЕВ НЕНОВ

КОСТА КОСТОВ КОСТОВ

КОСТАДИН АПОСТОЛОВ ПЕТРОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ МАРКОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ ЯРЪМОВ

КОСТАДИН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

КОСТАДИН НИКОЛОВ МАРКОВ

КОСТАДИН СЛАВЧОВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН ФОТЕВ ФОТЕВ

КОСТАДИНКА АТАНАСОВА ЛЕКОВА

КРАСИ МИЛЕВА ХРИСТОВА

КРАСИМИР КАМЕНОВ ТОШКОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ЛИНОВ

КРАСИМИР КРЪСТЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КОСЕВ

КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ МАВРОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ СТАЙКОВ

КРАСИМИРА ИВАНОВА ЧИФИЛЬОНОВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА МАРЕКОВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

КРЕМЕНА ВЛАДЕВА СУРЧЕВА

КРЕМЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

КРИСТИНА КИРИЛОВА КИРЧЕВА

КРЪСТИНА ГОЧЕВА АХПАРОВА

КРЪСТЬО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

КРЪСТЬО ХРИСТОВ ПЕЕВ

КУНКА ТОДОРОВА ДИНЕВА

КУРТИ ПЕНЕВ ТОПЧИЕВ

ЛАЗАРИНА ДОБРИНОВА ПРОЙКОВА

ЛИДИЯ СТОЯНОВА ПЕНЕВА

ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ТУЛЕВА

ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА УЗУНОВА

ЛИЛЯНА ЛАЗАРОВА ГАНЕВА

ЛИНКА СТОЙКОВА ЧУТКИНА

ЛЪЧЕЗАР ГРИГОРОВ ГЕЛОВ

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ГЕЛОВ

ЛЮБА ПЕТРОВА КОЗАРОВА

ЛЮБА ТРИФОНОВА КОВАЧЕВА

ЛЮБКА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА

ЛЮБОМИР ЗДРАВКОВ ЛАМБОВ

ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВА МАНЕВА

МАНУЕЛ ПОЛИХРОНОВ ЩЕРЕВ

МАРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

МАРА ГОРАНОВА КРЪСТЕВА

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТОПУЗОВА

МАРГАРИТА МОРИС ГАНЕВА

МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ТАШЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ЧАКЪРОВА

МАРИАН МЛАДЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ

МАРИАНА РАДЕВА МИНЧЕВА

МАРИЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА ГРИГОРОВА МАРТИНОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА НАНЕВА

МАРИЙКА ДИОНИСОВА ДОНЧЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИНА ДЕМИРЕВА ПЕТРОВА

МАРИНКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ВЕЙЦМАН

МАРИЯ БОЖИДАРОВА ТАЛЬОКОВА

МАРИЯ ВОЙНОВА БАНОВА

МАРИЯ ГАНЕВА ЯНКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОЛЕСИНА

МАРИЯ НЕДЕВА МАРЕВА

МАРИЯ НЕДКОВА МАРЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ДАРАДАНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

МАРИЯ СТАНЧЕВА ГАНЧЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КАЛДЪРДОНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЙКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СТАНКОВА

МАРИЯН ЕНЧЕВ ПЕТКОВ

МАРИЯНА АНДОНОВА ПИНКОВА

МАРИЯНА ЛЕФТЕРОВА УЗУНОВА

МАРИЯНА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА

МАРТИН МИХАЙЛОВ ТОРОПОВ

МАРТИН СТЕФАНОВ ДАНЧЕВ

МАРУСЯ МАРИНОВА КОСЕВА

МАРЧО ДОЙЧЕВ МАРКОВ

МАТЮ ЩЕРЕВ БОЯДЖИЕВ

МАЯ ДИНЕВА ЯРЪМОВА

МАЯ ТОДОРОВА ЛАМБОВА

МИЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ДАМЯНОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

МИЛКА ИВАНОВА РАНЧЕВА

МИЛКА СТОЯНОВА ГАНЧЕВА

МИНКА ГЕОРГИЕВА КАРАКАШЕВА

МИНКА СТАЙКОВА КИРЯКОВА

МИНЧО ПЕТРОВ МАСЛАРОВ

МИТКО ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ

МИТКО МЛАДЕНОВ МАДЖАРОВ

МИТЮ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

МИХАЕЛ МИХАЙЛОВ ЯНАКИЕВ

МИХАЕЛА АСЕНОВА НИКОВА

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ

НАДЕЖДА БОЯНОВА ТРИФОНОВА

НАДЕЖДА ЕМАНУИЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА ЧЕРВЕНАКОВА

НАДЕЖДА РУСЕВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ЦВЯТКОВА ИСАЕВА

НАДКО РАДОСЛАВОВ ХРИСТОВ

НАДЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

НАСЯ ПЕЙЧЕВА КРЪСТЕВА

НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВЛАДИМИРСКАЯ

НАТАЛИЯ ЖИВКОВА ЩЕРЕВА

НЕВЕНА ВЛАДИМИРОВА ПИНКОВА

НЕВЕНА ИВАНОВА ТАШЕВА

НЕВЕНА ХРИСТОВА НОВАКОВА

НЕДЕЛИН АНТОНОВ КАРАВИДОВ

НЕДЕЛИН ЩЕРИОНОВ ГЕОРГИЕВ

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

НЕДКО ИВАНОВ МАРЕВ

НЕДКО КРЪСТЕВ БОРИСОВ

НЕДЯЛКА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА

НЕДЯЛКА ПЕРИКЛИЕВА ЯНАКИЕВА

НЕДЯЛКА СТАНКОВА АТАНАСОВА

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА СЛАВОВА

НЕДЯЛКО СТОЯНОВ ЧИЛИКОВ

НЕЛИ АНДОНОВА КАЛДАРДОНОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА СТАНКОВА

НЕЛИ МИХАЙЛОВА ЯНАКИЕВА

НИКОЛА ДИМИТРОВ КОМНИН

НИКОЛА КОСТАДИНОВ МАРКОВ

НИКОЛА ПАНАЙОТОВ СПАСОВ

НИКОЛА ПЕТРОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАРАДАНОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОНТЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ПАВЛЕВ СТОЙЧЕВ

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СТРАХИЛОВ ЛАМБОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МИНДОВ

НИКОЛЕТА БОРИСОВА ВАРДАЛИЕВА

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БЪЧВАРОВА

НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА-ГИВОЛИ

ОКТАЙ ФЕВЗИ МУСТАФА

ОЛЯ КРЪСТЕВА МАМУЛОВА

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ СТОЙЧЕВ

ПАВЛИН КУРТЕВ ТОПЧИЕВ

ПАВЛИНА ТОДОРОВА ГАЙДАРОВА

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ СЛАВОВ

ПАНАЙОТ ЦОНЕВ СПАСОВ

ПЕЙКО ДИМИТРОВ ГАНЕВ

ПЕЙЧО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

ПЕНКА СТЕФАНОВА ГЕНОВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-КНОЛЗАЙСЕН

ПЕПА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ЛАЙКОВА

ПЕПИНА ГРИГОРОВА КОВАЧЕВА

ПЕТРА АТАНАСОВА СТАВРЕВА

ПЕТРАНА ВАНГЕЛОВА КУЦАРОВА

ПЕТРАНКА ДОНКОВА ДИМИТРОВА

ПЕТРАНКА ПЕЕВА КРЪСТЕВА

ПЕТРАНКА РАДЕВА ТЕМЕНОВА

ПЕТРАНКА РАЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГАНЧЕВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ГЕНОВ ГЕНОВ

ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ КОЛЕВ

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ МАВРОВ

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ СТАЙКОВ

ПЕТЪР МИНЧЕВ МАСЛАРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАРДАЛИЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЬО ДОНЧЕВ ПЕНЕВ

ПЕТЯ ЗЛАТИНОВА ЗЛАТИНОВА

ПЕТЯ КИРЧЕВА НАЙДЕНОВА

ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ЯНАКИЕВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА МИНДОВА

ПЕТЯ СТРАТИЕВА КИРКОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ МАРЕКОВ

ПОЛИНА АТАНАСОВА ПОПОВА

ПОЛИНА МОРИС ГАНЕВА КОРЕЯ ДУАРТЕ СОУТО ДЕ СА

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ

ПРЕСЛАВ ЩЕРИОНОВ ПЕТРОВ

РАДИ ТОДОРОВ МИНЧЕВ

РАДКА ДИМИТРОВА ТАЛЬОКОВА

РАДОСЛАВ РАДОСТИНОВ ТЕРЗИЕВ

РАДОСТИН ДЕЛЧЕВ ГОЧЕВ

РАДОСТИНА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА

РАДОСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

РАЙНА ДИМОВА ХРИСТОВА

РАЙНА ЙОРДАНОВА ЛАМБОВА

РАЙЧО ИВАНОВ ЛАЙКОВ

РАНГЕЛ ВАЛТЕРОВ ТАНКОВ

РЕНЕТА ЖИВКОВА КАРАВИДОВА

РЕНЕТА ПАНАЙОТОВА КАМИЛАРОВА

РЕНИ КИРИЛОВА ЧИФИЛЬОНОВА

РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА

РОМАН ЯНЕВ ПАНАЙОТОВ

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ

РОСИЦА БОГДАНОВА МАРКОВА

РОСИЦА КИРЧЕВА ГЕНЧЕВА

РУМЯНА НИКОЛОВА ЧАНКОВА

РУСКА ДИМИТРОВА ДАКОВА

САМУИЛ МОРИС ГАНЕВ

САРАФИМА АЛИПИЕВА ВЪЛЧЕВА

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА СТОЯНОВА

СЕМЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЯПОВ

СИБИН КРАСИМИРОВ КОСЕВ

СИЙКА ДИМИТРОВА КАЛОЯНОВА

СИЙКА КОСТАДИНОВА КАЦАРСКА

СИЙКА ЯНКОВА СТОЕВА

СИЛВА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА

СИЛВИЯ ВИЛИ ДОЙКОВА-ТОЛЕВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГУГАНОВА

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА КАЦАРСКА-ХОДУЛОВА

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ТАЛЬОКОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА КЕЛЛМАНН

СИЛВИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛКОВА

СЛАВКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

СНЕЖА ЕВГЕНИЕВА КОСТОВА

СОНЯ КОСТОВА КОЛЕСИНА-КАЗАКОВА

СОФИЯ СТОЯНОВА ТРИФОНОВА

СОФКА ПЕТРОВА ЧИФИЛЬОНОВА

СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ

СТАНИМИРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ДАШЕВ

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ЯНЧЕВА ЧИФИЛЬОНОВА

СТАНКО РАЙКОВ ЛАЙКОВ

СТАНЧО НЕДЕЛЧЕВ ЕНЕВ

СТЕЛА АСЕНОВА НИКОВА

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИНОВ

СТЕФАН АНТОНОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН БОЖИНОВ ТАЛЬОКОВ

СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ТОПУЗОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФКА ВАСИЛЕВА КАРАИВАНОВА

СТЕФКА ТОДОРОВА МИНДОВА

СТЕФКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТИЛИЯНА ПЕТКОВА ИЛЕВА

СТОЙЧО МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЙЧО РАНГЕЛОВ ШИШКОВ

СТОЯН АНДОНОВ ТРИФОНОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ

СТОЯН ДИНЕВ ТАНЕВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ

СТОЯН ПАВЛОВ РУСЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ МИНДОВ

СТОЯН ТОДОРОВ НАНЕВ

СТОЯН ТРАЕВ УЗУНОВ

СТОЯНА ВЕЛИКОВА КИРЧЕВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА КУШЕЛИЕВА

СТОЯНКА ДИНЕВА ГОВЕДАРСКА

СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА

СТОЯНКА ПЕТКОВА ШИВАЧЕВА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА

СТРАТИ КОСТОВ КИРКОВ

СУЗАНА ГЕОРГИЕВА ГОВЕДАРСКА

СУЛТАНА ИВАНОВА МАРКОВА

СЪБИНА ЯНЧЕВА ЯНЕВА

ТАЙБЕ ТУРГАЙ АНДРЕЕВА

ТАЙБЕ ХАСАН МУСТАФА

ТАНКА ВАСИЛЕВА КОМНИНА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАВРОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАЛЬОКОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА КАЛДЪРДОНОВА

ТАНЯ ДРАГОМИРОВА ХРИСТОВА

ТАНЯ НИКОЛОВА СПАСОВА

ТАТЯНА АНАТОЛИЕВНА ЖЕЛЯПОВА

ТАТЯНА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕМЕНУЖКА КРУМОВА ЗЛАТИНОВА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ТЕОДОРА ДРАГОВА ДРАГОВА

ТЕОДОРА КРЪСТЕВА МАМУЛОВА

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОРА РАДОСТИНОВА ЖЕКОВА

ТЕОДОРА СТРАХИЛОВА ЧУПОВА

ТИНКА ПЕТКОВА ЗЛАТИНОВА

ТИХОМИР ВАСКОВ МУМДЖИЕВ

ТИХОМИР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ГРИГОРОВ КОЧЕВ

ТОДОР ЖИВКОВ ВАРДАЛИЕВ

ТОДОР ИВАНОВ МАРВАКОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИМОВ

ТОДОР ХРИСТОВ МИНЧЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ПИНКОВ

ТОДОР ЧАНЕВ ЗЕНГИНОВ

ТОДОРА СТОЯНОВА МАРКОВА

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА

ТОДОРКА ДИМОВА ВЕРГОВА

ТОДОРКА КОЛЕВА КОНТЕВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

ТОДОРКА СОТИРОВА КИРКОВА

ТОМАС ДИОНИСОВ ДИОНИСОВ

ТОНИ ЯНКОВ НАУМОВ

ТОНКА ГЕОРГИЕВА ВАКЛЕВА

ТОНКА ДИМИТРОВА ВЕРГОВА

ТОНКА КОЛЕВА НИКОВА

ТРАЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ

ТРАЯНА КОСТАДИНОВА КОЗАРОВА

ТРАЯНКА АНТОНОВА ДИМИТРОВА

ТРИФОН ДИНКОВ ГОВЕДАРСКИ

ТРИФОН САНДОВ ГОВЕДАРСКИ

ТРИФОН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

ТРЪПЧО ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ

ХИЛМИ МЕХМЕДАЛИ СЮЛЕЙМАН

ХРИСТИАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛАМБОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА КАЛДАРДОНОВА

ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ГИЗДОВА-ГАНЧЕВА

ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯН ТРИФОНОВ КОВАЧЕВ

ХРИСТО АНДОНОВ КАЛДАРДОНОВ

ХРИСТО АНТОНОВ КАРАВИДОВ

ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ХРИСТО ВЕНЧЕСЛАВОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗЕЛЯМОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТУЛЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ГАЙДАРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ НОВАКОВ

ХРИСТО СИВОВ ДИНЕВ

ХРИСТО СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ МИНЧЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ПИНКОВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСУЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА

ХУБЕН НЕДКОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА БОНЧЕВА ШИБИЛЕВА

ЦВЕТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА КАЛОЯНОВА-ДОЛИДЗЕ

ЧАНЬО ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ЩЕРИОН НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ

ЩЕРИОН ХРИСТОВ ДАРАДАНОВ

ЩИЛЯН ГЕОРГИЕВ КОЗАРОВ

ЮЛИЯ РУСЕВА ГЕОРГИЕВА

ЮРИЙ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ

ЯНА ГАНЕВА УЗУНОВА

ЯНА ПАВЛОВА МАРТИНОВА

ЯНИТА ИВАНОВА ВЕРГОВА

ЯНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

ЯНКО ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ

ЯНКО ДИМИТРОВ КАЛДЪРДОНОВ

ЯННА ДРАГОЕВА ВАСИЛЕВА

ЯНЧО ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНЧО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 005

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДРИАНА ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕРМАНОВА

АЛБЕНА ТОМОВА ТУЛЕВА

АЛЕКСАНДРИНА КОСТАДИНОВА КАЦАРСКА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

АНА ЙОРДАНОВА КЕХАЙОВА

АНАСТАС ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

АНАСТАСИЯ ЕВГЕНИЕВА СТОЯНОВА

АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

АНГЕЛ ВЪЛКОВ СТОЯНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ РАЙКОВ

АНГЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КОСТАДИНОВА-КРЪСТЕВА

АНДОН ИЛИЕВ ТАЛЬОКОВ

АНДОН КОСТОВ АНДОНОВ

АНДРЕАНА АНДРЕЕВА МИХОВА

АНДРЕЙ АНДОНОВ АНДОНОВ

АНДРЕЙ ГАНЧЕВ ИВАНОВ

АНДРЕЯ ИЛИЕВ МИХОВ

АНЕЛИЯ ГЕРЧЕВА МИНЕВА

АНЕЛИЯ ЛЮЦКАНОВА ДИМИТРОВА

АНЕТА МИРОСЛАВОВА МАДЖУРОВА

АНЖЕЛА ЕФТИМОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

АНКА ИВАНОВА МАРКОВА

АНКА МИХАЙЛОВА КЕХАЙОВА

АНКА СТОЙЧЕВА ВЕЛКОВА

АННА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА МАНОЛОВА НАУМОВА

АНТОН БОГОМИЛОВ ШИВАРОВ

АНТОН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

АНТОН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

АНТОН ПЕНЧЕВ ПИРЕВ

АПОСТОЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АСЯ АПОСТОЛОВА ИВАНОВА

АСЯ ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ КУЗОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧИФИЛЬОНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ КОДЖАБАШЕВ

АТАНАС ПЕРО ЧУЛАКОВ

АТАНАС СТОЯНОВ РАПОВ

БАЯЗИД АЛИЕВ КУРДОВ

БИАНКА СТОЯНОВА АСЕНОВА

БЛАГОРОДНА ИВАНОВА ПАЛ

БОГДАН ДОБРЕВ БОГДАНОВ

БОЖАНА ПЕТРОВА НЕДЕВА

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

БОЖИДАР НИКОЛОВ ОЛЧЕВ

БОЖИДАРКА ГЕОРГИЕВА НЕСТОРОВА

БОЖКО ГЕОРГИЕВ БОРУНСУЗОВ

БОРИС КОСТОВ АНДОНОВ

БОРИС ХРИСТОВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ

БОРЯНА КИРИЛОВА ВЛАДОВА

БОЯН АНТОНОВ ШИВАРОВ

БОЯН СТОЯНОВ ДЕМИРЕВ

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ

ВАЛЕНТИН КИРОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН НАСКОВ ЧАУШЕВ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ СЛАВКОВ

ВАЛЕРИЯ РАДОСЛАВОВА МИХОВА

ВАЛЯ ВЕЛИКОВА ПОПОВА

ВАНГЕЛ АНАСТАСОВ АПОСТОЛОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ КИРИЛОВА ХАРАЛАМБОВА

ВАНЯ КРЪСТЕВА СТАВРЕВА

ВАСИЛ АНАСТАСОВ АПОСТОЛОВ

ВАСИЛ ГАНЕВ СЛАВОВ

ВАСИЛ КИРОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ КРЪСТЕВ МИШЕВ

ВАСИЛЕНА ИВАЙЛОВА КЪНЧЕВА

ВАСИЛКА АНАСТАСОВА МИНОВА

ВАСИЛКА ПАВЛОВА РУСЕВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА

ВЕЛИНА НИКОЛОВА КОНДАКЧИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПОПОВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СТАВРЕВА

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КИРОВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ КОЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ НЕДКОВ

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН БОЙЧЕВ ТОНКОВ

ВЕСЕЛИН ДЕНЕВ ДЕНЕВ

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ РУСЕВ

ВЕСЕЛИН КОСТОВ АНДОНОВ

ВЕСЕЛИН ПРЕСЛАВОВ МАРИНОВ

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА МИХОВА

ВЕСЕЛИНА ДЕЧЕВА БОЖИЛОВА

ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ЛАМБОВА

ВЕСЕЛИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА

ВИДА ПЕЕВА ПАШОВА

ВИКТОР БОРИСОВ БОРИСОВ

ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

ВИЛИАНА ЖЕЛЯЗКОВА РАДЕВА

ВЛАДИМИР ИЛЧЕВ КАРТИН

ГАБРИЕЛА АНТОНОВА АНТОНОВА

ГАЛИНА ИВАНОВА БАБЕВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА СЛАВКОВА

ГАЛКА БОРИСОВА АНДОНОВА

ГАЛЯ БОРИСОВА ЧУЛАКОВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА КОГЕЛОВА

ГАЛЯ ТЕНЧЕВА ЧАКЪРОВА

ГАНКА КУРТЕВА ПАРАШКЕВОВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДРАМЧЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУЗОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ КАРАГЬОЗОВ

ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕРБАКАМОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ПИСКЮЛЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ БОРУНСУЗОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БОРУНСУЗОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ РУСЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛИЧЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОГЕЛОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ РУСЕВ

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ГЕРГАНА ЛЕНКОВА НЕСТОРОВА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА БАДАРОВА

ГРЕТА СТЕФАНОВА ДОСЕВА

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

ДАНИ ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА

ДАНИЕЛ АНДРЕЕВ АНДОНОВ

ДАНИЕЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

ДАНИЕЛ КРУМОВ ЦИГАРОВСКИ

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДИНЕВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ПОПОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА РУСЕВА

ДАРИНА СТОЯНОВА РАДНЕВА

ДЕНИС ДЕ БРИТО ГОНСАЛВЕШ

ДЕНКО СТОЕВ ДИНЕВ

ДЕНЧО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА РАЙКОВА

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА САРЪСТОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СЛАВОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ЦАЧЕВА-НЕНОВА

ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ДРАМЧЕВА

ДЖУЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЯНОВА

ДИАНА МАЛИНОВА БОРИСОВА

ДИАНА НИКОЛАЕВА ВИЧЕВА

ДИАНА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

ДИАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-КАЛИЧКА

ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ РАЙКОВ

ДИМИТЪР АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР БОЖКОВ ПЕШЕВ

ДИМИТЪР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

ДИМИТЪР ВЪЛКОВ КИРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАТЕВ

ДИМИТЪР ЙОРГОВ ЙОРГОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СТАВРЕВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СТАВРЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ САРЪСТОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШАПШАЛОВ

ДИМИТЪР САШЕВ МОЛЛОВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЛЮБЕНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ НОВОСЕЛСКИ

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДОСЕВ

ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМКА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА

ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ

ДИМО КРАСИМИРОВ КИРОВ

ДИМО СТАМАТОВ СТАМАТОВ

ДИНКО АЛЕКСАНДРОВ СТАЙКОВ

ДИНКО АТАНАСОВ НЕДЕВ

ДИНКО ПЕНЕВ ПРОДАНОВ

ДИЧКО ИВАНОВ МИНЧЕВ

ДИЯНА ЕДРЕВА ТОДОРОВА

ДИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИН КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА НОВОСЕЛСКА

ДОБРИНКА ТОНЕВА ЙОРДАНОВА

ДОНИКА ВЕЛИЧКОВА ДОНЧЕВА

ДОНКА АНАСТАСОВА ЧОЛАКОВА

ДОНКА АТАНАСОВА ЕРБАКАМОВА

ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕРЗИЕВА

ДОНКА МИРОСЛАВОВА МАДЖУРОВА

ДОННА ГЕОРГИЕВА ЕРБАКАМОВА

ДОРА ДИМОВА КАЛФОВА

ДОЧКА НИКОЛОВА КОДЖАБАШЕВА

ДРАГАНКА ТОДОРОВА БИЧКИДЖИЕВА

ДРАГАНКА ЯНЕВА БИЧКИДЖИЕВА

ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ

ДРУМИ ВЪЛКОВ ДРУМЕВ

ЕВГЕНИ АНАСТАСОВ СТОЯНОВ

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА-МИРЧЕВА

ЕДУАРД ПЛАМЕНОВ ЙОВКОВ

ЕКАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ТАШЕВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НЕСТОРОВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ЗАФИРОВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ШИМОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА БОЖИНОВА БОРУНСУЗОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА СТОЙКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ДИНКОВА НЕДЕВА

ЕЛЕНА ДИЯНОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА НЕЙЧЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ДРАМЧЕВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА РАНКОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА БИНЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕОНОРА СТАВРЕВА ВЕЛКОВА

ЕЛИ ЙОРДАНОВА БЕЛЧИНОВА

ЕЛИНА СТОЯНОВА БЕЛЬОВА

ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА РУСЕВА

ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА РУСЕВА

ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛИЦА ЛЮБЕНОВА НАУМОВА

ЕЛКА ВЕЛЧЕВА ХРИСТОВА

ЕМИЛ КИРОВ ЯНКОВ

ЕМИЛ ТРАЙКОВ АТАНАСОВ

ЖАНЕТА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЖЕЛЯЗКО ПАВЛОВ ИЛИЕВ

ЖЕНЯ ВАСИЛЕВА КИРОВА

ЖЕНЯ ХРИСТОВА ДЕНЕВА

ЖЕНЯ ХРУСАФОВА МИЛКОВА

ЖИВКА ЕНЧЕВА ЛИПЧЕВА

ЖИВКА МАРИНОВА СТОЯНОВА

ЖИВКА ПЕТКОВА ПОПОВА

ЖИВКО АНДОНОВ ТАЛЬОКОВ

ЖИВКО БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ

ЖИВКО МИХАЙЛОВ ПЕНОВ

ЖИВКО НАУМОВ НАУМОВ

ЗАФИРКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА

ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ВЛАХОВА

ЗДРАВКА ХРИСТОВА СЛАВКОВА

ЗЛАТЕЛИНА АНГЕЛОВА КОДЖАБАШЕВА

ЗЛАТИН ЗЛАТИНОВ ЧАУШЕВ

ЗЛАТИН ПЕТРОВ ЧАУШЕВ

ЗЛАТИНА ПОЛИМЕНОВА ЛАПЧЕВА

ЗЛАТКА КУНЕВА РАПОВА

ЗЛАТКА ПЕТКОВА КЬОСЕВА

ЗЛАТКА СТОЯНОВА ЕЛ-АБИАД

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

ЗЛАТОМИР СТЕФАНОВ РАДНЕВ

ЗОРКА ДИМИТРОВА ТУЛУМБАДЖИЕВА

ЗОРНИЦА МИЛАДИНОВА ГОДУНОВА

ИВА ХРИСТОВА ЦАЧЕВА-СТОЕВА

ИВАЙЛА ДИЧКОВА МИНЧЕВА

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МИШЕВ

ИВАЙЛО МИНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО РАДКОВ КЪНЧЕВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН АНДРЕЕВ АНДОНОВ

ИВАН БОЖИНОВ ВАРДАЛИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БАБЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЕРБАКАМОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ НЕДЕВ

ИВАН ДОНЧЕВ ДОНЕВ

ИВАН ДРАГОМИРОВ ПОПОВ

ИВАН ИЛИЕВ МАРКОВ

ИВАН КИРОВ ТАШЕВ

ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ

ИВАН ЛАМБОВ ЛАМБОВ

ИВАН НАЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ

ИВАН НИКОЛАЕВ РУСЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ИВАН ПЕНЕВ ПРОДАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ПОМАКОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН ТОДОРОВ МОМЧИЛОВ

ИВАН ХРИСТОВ ПИСКЮЛЕВ

ИВАН ЧАНЕВ ЧАНЕВ

ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ЛАЗАРОВА СИМОВА

ИВАНКА ЛЮБЧЕВА КУЗОВА

ИВАНКА НЕСТОРОВА ДОСЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ИВЕЛИНА КРЪСТЕВА КЪНЕВА

ИВЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА ЧИМБУЛЕВА

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА МАЛЧЕВА

ИВО БАЛЧЕВ БАЛЧЕВ

ИЛИАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

ИЛИАН ПЕЕВ СИМЕОНОВ

ИЛИАНА МАРИНОВА ФАНДЪКОВА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ИЛИЯН АНДОНОВ ТАЛЬОКОВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯН ХРИСТОВ ФУЧЕДЖИЕВ

ИЛОНКА ДИМИТРОВА ДАНАИЛОВА

ИНА НЕОФИТОВА МАРКОВА

ИРИНА ЛАЗАРЕВСКА

ИРИНА АНАСТАСОВА ВАСИЛЕВА

ИРИНА СТАНКОВА СТАНКОВА

ИРИНКА ЖЕЛЕВА НАУМОВА

ЙОВА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

ЙОВКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ЙОРДАН КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ПОМАКОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ШЬОНИНГ

ЙОРДАНКА ЛАЗАРИНОВА СИМЕОНОВА

КАИР ЗАКИРОВИЧ РАХИМОВ

КАЛИН ИВАНОВ МИРЧЕВ

КАЛИНА МИТЕВА НАУМОВА

КАЛИНКА НИКОЛОВА РАЙНОВА

КАЛИОПА МИРОСЛАВОВА ТАЛЬОКОВА

КАЛОЯН МИХАЙЛОВ ПЕНОВ

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЕВА

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

КАТЕРИНА АТАНАСОВА ЧАУШЕВА

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА

КАТЕРИНА ЛЕНКОВА НЕСТОРОВА

КАТЕРИНА ХРИСТОВА НАУМОВА

КАТИНА ТИХОМИРОВА СТАЙКОВА

КАТЯ ВАСИЛЕВА АШЧЕРИЧ

КАТЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА-БЕНЕВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

КАТЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА

КАТЯ НИКОЛОВА МЕШЕДЕ

КЕРАНКА ЯНКОВА БОЙЧЕВА

КИРИЛ ВАСИЛЕВ КИРОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ КОТЕВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

КИРИЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

КИРИЛ ЕМИЛОВ ЯНКОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ РУСЕВ

КИРО ИВАНОВ ТАШЕВ

КОНСТАНТИН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛИЕВ

КОСТА АНДОНОВ АНДОНОВ

КОСТА ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

КОСТАДИН ЗЛАТЕВ КОСТОВ

КОСТАДИН МАРИНОВ ЧАКЪРОВ

КОСТАДИН СТАНКОВ СТАНКОВ

КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ДОСЕВ

КОСТАДИНКА НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МИШЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ САМУИЛОВ

КРАСИМИР КИРИЛОВ ПОПОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ТАКОВ

КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ПИРЕВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ЧАУШЕВ

КРАСИМИР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

КРАСИМИР ЯНКОВ ДАНЕВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА-ГОСПОДИНОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТОИЧКОВА

КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА ХАРАЛАМБОВА

КРЕМЕНА ТАЙСИР КАМЕЛ

КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕШЕВА

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА КУЗОВА

КРИСТИНА САВОВА КУЛЕВА

КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ДРАМЧЕВ

КРУМ СИМЕОНОВ ЦИГАРОВСКИ

КРЪСТИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

КРЪСТЬО БОРИСЛАВОВ БАЙЧЕВ

КРЪСТЮ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

КРЪСТЮ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

КРЪСТЮ ХРИСТОВ СТАВРЕВ

КУПЕН ХРИСТОВ СЛАВОВ

ЛАРИСА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА

ЛЕВТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА РАЙКОВА

ЛЕМАН РУФАТОВА РУФАТОВА-ГОНСАЛВЕШ

ЛЕНИЯ-НЕЗАЕТ ДЕ БРИТО ГОНСАЛВЕШ-МУСАКОВА

ЛЕНКО ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ЧИФИЛЬОНОВА

ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА ШУЛЦ

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

ЛИЛЯНА ПРОДАНОВА КУЛЕВА

ЛЮБЕН ПАВЛОВ ЛИПЧЕВ

ЛЮБКА НИКОЛАЕВА РУСЕВА-ДОНЧЕВА

ЛЮБКА ХРИСТОВА РАДНЕВА

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПИСКЮЛЕВ

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ

ЛЮБОМИР СЛАВОВ ХАРАЛАМБОВ

ЛЮБОМИРА БОРИСЛАВОВА БАЙЧЕВА

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЧАУШЕВА

МАГДАЛИНА МАРИНОВА МИШЕВА

МАЛТА ПАНАЙОТОВА ШАПШАЛОВА

МАНУЕЛА ТОДОРОВА БИЧКИДЖИЕВА

МАРГАРИТА ХРИСТОВА КАЛЧЕВА-СТОЯНОВА

МАРИАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

МАРИАНА КИРОВА ЯНКОВА

МАРИАНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ВАРДАЛИЕВА

МАРИЙКА ХАРАЛАМБОВА ТАШЕВА

МАРИН КОСТАДИНОВ ЧАКЪРОВ

МАРИН КРАСИМИРОВ КИРОВ

МАРИН НАУМОВ НАУМОВ

МАРИНА АТАНАСОВА БИЧКИДЖИЕВА

МАРИО СТОЙЧЕВ КИРОВ

МАРИЯ АНДОНОВА РАДОМИРОВА

МАРИЯ АНДРЕЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯ БОРИСОВА РОПЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

МАРИЯ ГРИГОРОВА КАРАГЬОЗОВА

МАРИЯ ГРИГОРОВА ПОПОВА

МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА РАПОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЧИМБУЛЕВА

МАРИЯ КИРИЛОВА РУСЕВА

МАРИЯ КРЪСТЕВА БАДАРОВА

МАРИЯ МАРКОВА АРГИРОВА

МАРИЯ МАТЕВА БОЯДЖИЕВА

МАРИЯ МИРКОВА ИВАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КИРОВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ТРИФОНОВА

МАРИЯ СЛАВОВА СТЕФАНОВА

МАРИЯ СТАВРЕВА ВЕЛКОВА

МАРИЯ СТАМАТОВА КИШИШЕВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА КЬОСЕВА

МАРИЯ СТОЙЧЕВА РАЙКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СТАНЕВА-ДАНЕВА

МАРИЯ-МИХАЕЛА ИВАНОВА ЛАМБОВА

МАРИЯН СТАНЧЕВ РАПОВ

МАРИЯНА ИВАНОВА СПЪРЛИНГ

МАРИЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА ПОПОВА

МАРТИН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

МАРТИНА ГЕОРГИЕВА ЧИФИЛЬОНОВА

МАРТИНА ПЕТРОВА КОНДАКОВА

МАТЬО НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ

МЕТОДИ РУСЛАНОВ СТОИЧКОВ

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ГИТОВА

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЛИЛКОВА

МИЛЕНА НАЧКОВА ТОДЕВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

МИЛЕНА СВЕТЛАНОВА КАЗАКОВА-КАРТИН

МИЛЕНА ТОДОРОВА ЕРБАКАМОВА

МИЛКА ЩЕРЕВА КЬОСЕВА

МИЛЧО ИЛИЕВ СТОЯНОВ

МИЛЧО ЙОРДАНОВ ИСАКОВ

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ МАДЖУРОВ

МИТА НАЧЕВА ТАНЕВА

МИТКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЙОРГОВА

МИХАЕЛА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МИХОВ

МИХАИЛ СЕВДАЛИНОВ ЛИЛКОВ

НАДЕЖДА ПАВЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА БУЮКЛИЕВА

НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА БОРИСОВА

НАЧО ТОТЕВ ИВАНОВ

НЕВЕН СТОЯНОВ РАПОВ

НЕВЕНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

НЕВЕНА ТАШКОВА СЛАВКОВА

НЕДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ

НЕДЕЛЧО ХРУСАФОВ МИЛКОВ

НЕДЯЛКА ВАНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА ТАШЕВА

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ПЕШЕВА

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПОПОВА

НЕДЯЛКА ТРЕНДАФИЛОВА СЛАВОВА

НЕДЯЛКА ЯНЧЕВА ЛАМБОВА

НЕЙЧО ЯНКОВ ЛИПЧЕВ

НЕЛИ АНГЕЛОВА ЗЕХТЕНДЖИЕВА

НЕЛИ ИВАНОВА ЛАМБОВА

НЕЛИ ЦАНКОВА КАРАЦАНОВА

НЕСТОР ДИМИТРОВ ДОСЕВ

НИКОЛА БОЖИНОВ ОЛЧЕВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА МАТЕВ БОЯДЖИЕВ

НИКОЛА ПЕТРОВ ЧИМБУЛЕВ

НИКОЛА СОТИРОВ НАУМОВ

НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОРУНСУЗОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУЗОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМОВ ВЪЛКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ВЛАХОВ

НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДРАМЧЕВ

НИКОЛЕТА НЕДКОВА НЕДКОВА

НИКОЛИНА ХРИСТОВА СТАМАТОВА

НИКОЛИНКА ЯНЕВА СТАВРЕВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА КАВРЪКОВА

ОРХАН МЕХМЕД АХМЕД

ПАВЕЛ КОЧЕВ ПАВЛОВ

ПАВЛИН ИВАНОВ ЧОЧОРОВ

ПАВЛИНА БОРИСОВА РУСЕВА

ПАНАЙОТ КАРАМФИЛОВ КОЛЕВ

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ

ПАУНКА НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА

ПЕНА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА ЖЕКОВА ТОНКОВА

ПЕНКА СТОЙКОВА МАДЖУРОВА

ПЕНЬО ГОСПОДИНОВ ПРОДАНОВ

ПЕПА ПЕТКОВА АТАНАСОВА

ПЕРО ЧУЛАКОВ

ПЕТКО АСЕНОВ КЬОСЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БУЮКЛИЕВ

ПЕТРА ГОСПОДИНОВА ПЕТКОВА

ПЕТЪР ВЪРБАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЬОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОНДАКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТМЕЗОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ БАБЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПОМАКОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧИМБУЛЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПОПОВ

ПЕТЯ ИВАНОВА РУСЕВА

ПЕТЯ КИРЧЕВА ДУБАРОВА-ПРОДАНОВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА СТАВРЕВА

ПЕТЯ СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ПЛАМЕН ОЛЕГОВ ЙОНЧЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПОПОВ

ПЪРВАН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ

РАДКА ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ПИСКЮЛЕВА

РАДКА НИКОЛОВА РУСЕВА

РАДКА ПЕТРОВА МОМЧИЛОВА

РАДКА СТАМАТОВА СТАМАТОВА

РАДОСЛАВ РУСЕВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИН АНДОНОВ ВАСИЛЕВ

РАДОСТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ

РАДОСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

РАДОСТИНА ЯНКОВА РАПОВА

РАЙНИЧКА СОТИРОВА ЧИМБУЛЕВА

РАКИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСОВА

РЕНЕТА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА

РОЗА ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА

РОСЕН НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ

РОСИЦА АТАНАСОВА КИРОВА

РОСИЦА МИЛАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

РОСТИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ КОСТАДИНОВ

РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

РУМЕН КОСТАДИНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

РУМЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

РУМЯНА КОЕВА МАЗНЕВА

РУМЯНА МАТЕВА БОЯДЖИЕВА

РУМЯНА НЕОФИТОВА ГОРАНОВА

РУМЯНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

РУСИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

САШКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА РАЙКОВА

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА

СВЕТЛА ПЕЕВА НИКОЛОВА

СВЕТЛА РОСТИСЛАВОВА КОСТАДИНОВА

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА НОВОСЕЛСКА

СВЕТОСЛАВ БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ

СЕХЕР АЛИЕВА КУРДОВА

СИЛВИЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА

СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА

СИМЕОН СЛАВЕЙКОВ БЛАГОЕВ

СИМЕОН ТОНЕВ КУМИНКОВ

СИМЕОН ХРИСТОВ НОВОСЕЛСКИ

СЛАВА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

СЛАВЕЯ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА

СЛАВИ ЛЮБОМИРОВ ХАРАЛАМБОВ

СЛАВКА КОСТАДИНОВА БАБЕВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА ФАНДЪКОВА

СНЕЖИНА ПАНАЙОТОВА РУСЕВА

СОНЯ НИКОЛОВА БОРУНСУЗОВА

СОТИР ЯНКОВ НАУМОВ

СОФИЯ АНДРЕЕВА ГЕРМАНОВА

СОФИЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА

СОФИЯ АТАНАСОВА ТОМОВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕШЕВА-ДИМИТРОВА

СОФИЯ ХРИСТОВА АНДРЕЕВА

СТАВРИ ЛЕОНИДОВ ВЕЛКОВ

СТАМАТ ДИМОВ СТАМАТОВ

СТАМАТ ЙОВЧЕВ БЕЛЧЕВ

СТАНИМИР ЛЮБЕНОВ КЕХАЙОВ

СТАНИМИР ФАРУК ЕЛ-АБИАД

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

СТАНКА ВЕЛИКОВА ПОПОВА

СТАНКА КОСТОВА ИЛИЕВА

СТАНКА РАДКОВА СТОЯНОВА

СТАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

СТАНКА ТАНОВА ВАСИЛЕВА

СТАНЧО АТАНАСОВ РАПОВ

СТЕЛА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА

СТЕФАН АНАСТАСОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН АСЕНОВ КЬОСЕВ

СТЕФАН БЕНКОВ БЕНЕВ

СТЕФАН ДОБРИНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЗЛАТОМИРОВ РАДНЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ НЕМЦОВ

СТЕФАН ЧАНЕВ ЧАНЕВ

СТЕФАНКА НИКОЛОВА КОГЕЛОВА

СТЕФКА ТРАЕВА АПОСТОЛОВА

СТОИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ

СТОИЛКА ТОДОРОВА ТАШЕВА

СТОЙКА АНГЕЛОВА СТАВРЕВА

СТОЙКА ПАВЛИНОВА КУМИНКОВА

СТОЙЧО МАРЧЕВ КИРОВ

СТОЙЧО ЯНЧЕВ КИШИШЕВ

СТОЯН АНАСТАСОВ ЧОЛАКОВ

СТОЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

СТОЯН АТАНАСОВ РАПОВ

СТОЯН ИВАНОВ ТОЯДЖИЕВ

СТОЯН МАРИНОВ ФАНДЪКОВ

СТОЯН ПЕТРОВ МАЗНЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ЯНАКИЕВ ИВАНОВ

СТОЯНКА ГРОЗДЕВА НЕДКОВА

СУЗАНА ДОНКОВА МАДЖУРОВА

СУЛТАНКА ЮРГАКИЕВА ЙОРГОВА

ТАНИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

ТАНЯ АНДОНОВА ПАРАШКЕВОВА

ТАНЯ МИЛЕВА ВЪЛКОВА

ТАНЯ РУМЕНОВА НИКОЛОВА

ТАНЯ ХРИСТОВА ВАНЧУРОВА

ТАТЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

ТАШКО ИВАНОВ СЛАВКОВ

ТЕОДОР НИКОЛОВ БАДАРОВ

ТЕОДОР ТЕОФИЛОВ ТОДОРОВ

ТЕОДОРА АНДРЕЕВА БОЛГАРСКА

ТЕОДОРА БОГОСЛОВОВА ВАСИЛЕВА

ТЕОДОРА ЖЕКОВА МАРИНОВА

ТЕОДОРА НЕНОВА БАЙЧЕВА

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МИХОВА

ТИНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ТОДОР ИВАНОВ ГИТОВ

ТОДОР ИВАНОВ МОМЧИЛОВ

ТОДОР КОЛЕВ БИЧКИДЖИЕВ

ТОДОР КРАСИМИРОВ ЧАУШЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ БОЙЧЕВ

ТОДОРКА ДИОНИСОВА КАЛЧЕВА

ТОДОРКА МАРИНОВА КИРОВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА ОЛЧЕВА

ТОДОРКА СТОЯНОВА ПИРЕВА

ТОМИ КИРИЛОВ ТУЛЕВ

ТОНИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ТОНИ МИРОСЛАВОВА ХАДЖИЕВА

ТОНИ НАЧЕВ ИВАНОВ

ТОНИ СИМЕОНОВ КУМИНКОВ

ТОШКО ИВАНОВ МОМЧИЛОВ

ТРАЯНКА АТАНАСОВА ТАШЕВА

ТРАЯНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

ТРАЯНКА ИВАНОВА БАЙЧЕВА

ТРАЯНКА ТРАЕВА ЧАУШЕВА

ТРИФОН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ

ТЪША БОЖИНОВА СТОЯНЧЕВА

ТЯНА ТОДОРОВА МАРИНОВА

ФАНА ГРИГОРОВА ТАШЕВА

ХРИЗАНТЕМА БЕЛЧЕВА РАПОВА

ХРИСИМИР НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТИНА ИВАНОВА КОСТОВА

ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТИЯНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ХРИСТО АСЕНОВ СЛАВКОВ

ХРИСТО БАЙЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВАНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧИМБУЛЕВ

ХРИСТО ЖЕКОВ КУЛЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО КАРАМФИЛОВ КОЛЕВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ СТАВРЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ АРГИРОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ХРИСТО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ БОЙЧЕВ

ХРИСТО ТРАЕВ КАЛЧЕВ

ХРУСАВ НЕДЕЛЧЕВ МИЛКОВ

ЦВЕТА НИКОЛОВА ШИВАРОВА

ЦВЕТАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

ЦВЕТАНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА КУМИНКОВА

ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЧАНКА ИВАНОВА ПОПОВА

ЩЕЛИЯНА ИВАНОВА МАРКОВА

ЩИЛЯНА ПАНАЙОТОВА ЛИЧЕВА

ЮЛИАН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИЯ РУСЕВА ВАСИЛЕВА

ЮЛИЯН ИВАНОВ КОЛЕШЕВ

ЮЛИЯН СТОЯНОВ СТОЙКОВ

ЯНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

ЯНА ЛЮБЕНОВА ЛИПЧЕВА

ЯНАКИ ДИМИТРОВ ДОСЕВ

ЯНАКИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ЯНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ДИМИТРОВА НАУМОВА

ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТАЛЬОКОВА

ЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЯНКА ЦВЕТКОВА КОЖУХАРОВА

ЯНКО ДОБРЕВ СТАНЧЕВ

ЯНКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЯНКО СОТИРОВ НАУМОВ

ЯНКО ХРИСТОВ БОЙЧЕВ

ЯНКО ХРИСТОВ НАУМОВ

ЯНЧО ВЪЛКОВ КИРОВ

ЯНЧО СТОЙКОВ КИШИШЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 006

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АЛБЕНА АСЕНОВА АТАНАСОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ЯКОВ

АНА РАЙНОВА РАХНЕВА

АНА ХРИСТОВА КЬОСЕВА-ЛИНОВА

АНАТОЛИ БРАНИМИРОВ БАНГИЕВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ОФИЛОВ

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА СТАНОЕВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ТАШКОВА

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ЛЕЧЕВА

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА СТОЛЕВА

АНГЕЛИНА СТОЙЧЕВА ГОСПОДИНОВА

АНДОН РУСЕВ ХРИСТОВ

АНДРЕЙ АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ

АНДРЕЯНА ИВАНОВА КУЛЕВА

АНДРИАН ИЛИАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ДОЛДУРОВА

АНИ ВЪЛКОВА ТОДОРОВА

АНИ ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

АНИ КИРИЛОВА ПЕРГЕЛОВА

АНКА ПАВЛОВА ЧАКАЛОВА

АНКА ТАНЕВА ГЮПЧАНОВА

АННА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

АНТИГОНА НИКОС ЯНУЛИС

АНТОН ЕНЕВ СТОЯНОВ

АНТОН ОГНЯНОВ АТАНАСОВ

АНТОН СТЕФАНОВ КИРЧЕВ

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ДРУМЕВ

АПОСТОЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

АПОСТОЛ ТОДОРОВ ЧУПОВ

АТАНАС АНДОНОВ ДРАМЧЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

АТАНАС ДИМОВ БАХЧЕВАНОВ

АТАНАС ЖЕЛЕВ СЛАВОВ

АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ

АТАНАС СТОЯНОВ КАБАКОВ

БИРГЮЛ КЕНАН ОНГУН

БЛАГОВЕСТ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

БОЖИДАР МИНОСКИ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

БОЖИДАР СТАНЧЕВ ЖЕЛЕВ

БОЙКА ИВАНОВА КОЛЕВА

БОЙКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

БОРИС ГЕОРГИЕВ ЯМАНДИЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ПЪЙКОВ

БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ

БОРИС СТОЯНОВ МАРКОВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ МИТЕВ

БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ БОРИСОВ

БОРЯНА ДЕЛЧЕВА СТОЛЕВА

ВАЛЕНТИНА МИНОСКА

ВАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГОСПОДИНОВА

ВАЛЯ НЕЙКОВА ДИНЕВА

ВАНГЕЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ

ВАНЯ ЙОРДАНОВА ПЪЛОВА

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ПРАЙС

ВАНЯ ПЕТРОВА ВИНЦ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ОНЧЕВ

ВАСИЛ МИЛЕВ КЮЧУКОВ

ВАСИЛ СТАМОВ КЪРЛЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ВАСКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ВАСКА ИВАНОВА РУСЕВА

ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ ХИНЕВ

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ДАМЕНЛИЕВА

ВЕНЕЛИН МИТКОВ ПАВЛОВ

ВЕНЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПАСКАЛЕВА

ВЕНЕЛИНА ПЕТРОВА ДАНЕВА

ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ НЕНОВ

ВЕРА ИВАНОВА ШИМОВА

ВЕРОНИКА МИЛЕНОВА ДОЙЧЕВА

ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ОВЧАРОВА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ВЕСЕЛА ХРИСТОВА ПЪЙКОВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЯПАДЖИЕВ

ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ГЕРДЖИКОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛИНА ЕМИЛОВА МАРИНОВА

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КУДЕВА

ВЕСЕЛИНА НЕСТОРОВА СТАНЧЕВА

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

ВЕСЕЛИНА ЩЕРЕВА КУДЕВА

ВЕСКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОР СТАНИСЛАВОВ МАНОИЛОВ

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА НИКОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КЕХАЙОВА

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ СТОЙКОВ

ВЛАДИСЛАВА ДИМИТРОВА КАРАВАСИЛЕВА

ВЪЛКАНА ХРИСТОВА ГЕРДЖИКОВА

ВЪЛКО ВЕЛЧЕВ ГЕРДЖИКОВ

ВЪЛКО НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ

ВЪЛЧО РАЙЧЕВ РАЙКОВ

ВЯРА МИТКОВА НИКОЛОВА

ВЯРА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА

ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ ДИЗОВ

ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА УРУМОВА

ГАНКА ГАНЕВА ЦВЕТКОВА

ГАНКА ИВАНОВА ЯНАЗЛИЕВА

ГАНЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ГАРИФАЛЯ ЯНИС КАРЛСОН

ГЕНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГА ВЪЛЧЕВА НИКОЛОВА

ГЕОРГИ АНТОНОВ ГЕРОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУНЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

ГЕОРГИ ДИНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЧКОВ ЖЕКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШИМОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕНЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ОНЧЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ МИНЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ КУЗОВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЩЕРЕВ

ГЕОРГИЯ КОСТАДИНОВА БОШЕВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ГИНКА ГРИГОРОВА РАКОВА

ГИНКА СТОЯНОВА РАДУЙЧЕВА

ГОСПОДИНКА ХРИСТОВА БАБЕВА

ГРОЗДАНКА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

ГЮЛЮ СТАМОВ ГЮЛЕВ

ДАМЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ

ДАНАИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ

ДАНАИЛ ТОДОРОВ ПЕНЕВ

ДАНИ ДИМИТРОВА БОРИСОВА

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МЕЧЕЧИЕВА

ДАНИЕЛА ДИОНИСОВА ТОДОРОВА

ДАНИЕЛА МАРИНОВА БОЖИНОВА

ДАНИЕЛА МАРИНОВА МИЛУШЕВА

ДАРИНА АТАНАСОВА ПАУНОВА

ДАРИНА ГАНЧЕВА ГАНЕВА

ДАФИНКА БОРИСОВА КРОНЕВА

ДАФИНКА ГРИГОРОВА ТОМОВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

ДЕНИЦА ИВАНОВА УРУМОВА

ДЕНИЦА ПАВЛИНОВА СТОЯНОВА

ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ДИМОВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА БОЖИЛОВА

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА РАЙНОВА ИВАНОВА

ДЕТЕЛИНА ДОНЕВА ДИМОВА

ДЕЯН АНДОНОВ БОЖИНОВ

ДЕЯН ЕНЧЕВ СТОЯНОВ

ДЖЕНКА МИТКОВА САМАРДЖИЕВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДИАНА СТАТЕВА ШИВАРОВА

ДИАНКА МИХОВА КАРАЙОТОВА

ДИЛЯНА ПАВЛОВА ТОПЧИЕВА

ДИМИТРА МИНЧЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА МИЦАНГОВА

ДИМИТРИНА ЛИЛЯНОВА ПАНДЕЛИЕВА

ДИМИТРИНА НЕСТОРОВА ПУРНАРЕВА

ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА ТОМОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ДИМИТРИНКА ЙОНКОВА ЛАЛОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ШИМОВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ПЕХЛИВАНОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВЕЛКОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАТРАФИЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЛЕВ

ДИМИТЪР ВИЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ДИМИТЪР ГЕНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕЧЕЧИЕВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ СЛАВОВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИНЧЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ШИВАРОВ

ДИМИТЪР КИРОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ОФИЛОВ

ДИМИТЪР МИТКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛИНОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИХАЛЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПУРНАРЕВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ДИЯН ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

ДИЯН ЧАНЕВ ЧАНЕВ

ДИЯНА МИНДОВА БОШЕВА

ДИЯНА ПЕТКОВА ТЕОФИЛОВА

ДОБРА НИКОЛОВА ЛИНОВА

ДОБРИНКА ДОБРОМИРОВА ПОПОВА-КЪНЛИЕВА

ДОЙКА МИХАЛЕВА ЗЛАТИНОВА

ДОЙЧО МИЛЕНОВ ДОЙЧЕВ

ДОНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

ДОНКА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА

ДОНКА НИКОЛОВА САМАРДЖИЕВА

ДОРА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА

ДОРОТЕЯ ЗЛАТКОВА БОГДАНОВА

ДРАГАНКА БОЖИЛОВА ИВАНОВА

ДЯНА МАНЕВА ПЕРГЕЛОВА

ЕВЕЛИНА НАЧЕВА МИХАЙЛОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА МЕЦАНГОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КЪРЛЕВА

ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЮПЧАНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА БАБЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА МАЛЧЕВА

ЕЛЕНА КИРЯКОВА ОНЧЕВА

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ВЕЛКОВА

ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА КАРАБЕЛОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ЩЕРЕВА ЛИНОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЕРОВА

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА КОСТОВА

ЕЛИНА АНДОНОВА ХРИСТОВА

ЕМИЛ МИТЕВ ПЕРГЕЛОВ

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА

ЕМИН ФИЛИПОВИЧ МИХАЙЛОВ

ЖЕЛКА МИТЕВА МИЛКОВА

ЖЕЛЯЗА ИВАНОВА СТОЛЕВА

ЖЕНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЖЕНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ЖЕНЯ СТОЯНОВА СТАНЕВА

ЖЕЧКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

ЖИВКА СТАНИСЛАВОВА МАРКОВА

ЖИВКА СТОЯНОВА ГРУДЕВА

ЖИВКО АТАНАСОВ КОЛЕВ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЖИВКО ПАВЛОВ НИКОЛОВ

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ СТОЛЕВ

ЗДРАВКА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА

ЗДРАВКА МАНАСИЕВА СТОЛЕВА

ЗИНЕП АЛИ МУСА

ЗЛАТИ НЕНОВ МИЛКОВ

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ТАШКОВА

ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА КАБАКОВА

ЗЛАТИНА КИРОВА РАЙКОВА

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ЛИНОВА

ЗЛАТКА АПОСТОЛОВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА

ЗЛАТКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКО КИРОВ ПОПОВ

ЗЛАТКО МИЛЕНОВ ВЕЛКОВ

ЗОРКА ПЕТРОВА КОНАРОВА

ЗОРНИЦА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА

ИВАЙЛО БОРИСОВ ЯМАНДИЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ГАНЧЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ПУДЕВ

ИВАН ГОРАНОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ НАНЕВ

ИВАН КИРИЛОВ АРИСТИДОВ

ИВАН КИРЧЕВ ВЕЛИКОВ

ИВАН КРЪСТЕВ БАБЕВ

ИВАН МАНОЛОВ ХАДЖИЕВ

ИВАН МАРКОВ КРОНЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

ИВАН ПЕТРОВ СЛАВОВ

ИВАН ПОЛИХРОНОВ КОНАРОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ЛИНГОВ

ИВАН СТОЯНОВ ЯНЕВ

ИВАН ЩЕРЕВ КУДЕВ

ИВАНА ИВАНОВА ПЪДПЪДЪКОВА

ИВАНКА АНАСТАСОВА ЧОЛАКОВА

ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИКОВА

ИВАНКА ИВАНЧОВА ВЕЛКОВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЛЮЦКАНОВА

ИВАНКА МИТЕВА СТОЯНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА БАХОВА

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА БАХЧЕВАНОВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГАВРАИЛОВА

ИВЕЛИНА КОСТОВА КЪРЛЕВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ПАПАЗОВА

ИВО ВАСИЛЕВ МАРКОВ

ИЛИАН АНДРЕЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ИЛИАНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА

ИЛИЯ ЯНЕВ ЛЕЧЕВ

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА ПАНОВА

ИРИНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА-КОЛЕВА

ИСКРА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

ИСКРА ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА

ЙОАН КАМЕНОВ СТОЯНОВ

ЙОАНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА

ЙОНКО ТОТКОВ ТОДОРОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

ЙОРДАНКА ДИМОВА СТОЙЧЕВА

ЙОРДАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА САМАРДЖИЕВА

КАЛИН ПЕТКОВ КОЛЕВ

КАЛИНА ДЕЧКОВА НЕЙЧЕВА

КАЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

КАЛОЯН КОСТОВ БАЛЕВ

КАЛОЯН СТЕФАНОВ РАЙКОВСКИ

КАМЕЛИЯ ВАНЬОВА ДИМИТРОВА

КАМЕН СТОЙКОВ СТОЯНОВ

КАТЕРИНА ДЕЧЕВА МИТЕВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА ЛИНГОВА

КАТЕРИНА КИРИЛОВА ЛИНГОВА

КАТРИН КАЛОЯНОВА БАЛЕВА

КАТЯ ЖЕЛЕВА ТЕНЕВА

КАТЯ ПЕТЕВА ТЕНЕВА

КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА ПРОДАНОВА

КЕРА ВАСИЛЕВА КАРАСТАМОВА

КЕРАНКА ЯНЧЕВА ВЕЛКОВА

КИРИЛ ДОБРЕВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ЛИЛЯНОВ КОЛЕВ

КИРИЛ ПЕНЕВ САМАРДЖИЕВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ЛИНГОВ

КИРИЛ ТЕНЕВ ТЕНЕВ

КИРИЛ ЮЛИЯНОВ КОЛЕВ

КИРИЛКА ЛАЗАРОВА КЕХАЙОВА

КИРИЛКА ТОДОРОВА НАНЕВА

КИРО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

КИРО ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

КОЛЬО ИВАНОВ ШАРЛЕТОВ

КОНСТАНТИН ВАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

КОНСТАНТИН НИКОЛОВ КОСТОВ

КОСТА СТАМОВ КЪРЛЕВ

КОСТАДИН АСЕНОВ БЛАГОЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ШИМОВ

КОСТАДИН ДИОНИСОВ ХАРИЗАНОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕТМЕЗОВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ ЛИНОВ

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

КОЦЕ КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ

КРАСИМИР ДОНЧЕВ ГАВРАИЛОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ

КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ЧУПОВА

КРАСИМИРА ГОРАНОВА РАЙКОВ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

КРИСТИАН ИВАНОВ БАБЕВ

КРИСТИНА КРАСИМИРОВА БОЙНОВА

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

КРИСТИНА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИНА ХРИСТОВА ЛИНОВА

КРИСТИЯН ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

КРИСТИЯНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

КРЪСТЮ ЛЕФТЕРОВ ЯНЕВ

КУЛЬО РОЙЧЕВ КУЛЕВ

ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ ЯПАДЖИЕВ

ЛАЗАРИНА КИРОВА ТЕНЕВА

ЛИДИЯ ПЕНЕВА КЮЧУКОВА

ЛИЛИ СЛАВЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЛИЛИ ТАНЕВА ТАНЕВА

ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РАЙКОВСКА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ЛИЛИЯ ЛЮДМИЛОВА АТАНАСОВА

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА СЛАВОВА

ЛИМБИЯ ДИМИТРОВА ДАМЕНЛИЕВА

ЛИСАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ ЯПАДЖИЕВ

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЕВНА ТАНЕВА

ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ТАСЕВА

ЛЮЦКАН ТОДОРОВ ЛЮЦКАНОВ

МАГДАЛЕНА БЛАГОЕВА ПИПИНИКОВА

МАГДАЛЕНА ВАНГЕЛОВА АЛЕКСОВА

МАКСИМ ВАСИЛЕВ МОМЧИЛОВ

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

МАРА ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ПЕТМЕЗОВА

МАРИАНА ТРАЙКОВА ТЕНЕВА

МАРИЙКА ВАНГЕЛОВА ЛЕЧЕВА

МАРИЙКА ДИМОВА ЯМАНДИЕВА

МАРИЙКА КОЛЕВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА КОСТОВА НИКОЛОВА

МАРИН ЛЕФТЕРОВ КРЪСТЕВ

МАРИН ЯНЕВ ЖЕКОВ

МАРИН ЯНЧЕВ ЩЕРЕВ

МАРИНКА СТОЯНОВА ЛЕЧЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ЧАУШЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МИНЧЕВА

МАРИЯ ДИМОВА ДИМОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КУДЕВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА РАШЕВА

МАРИЯ КОЛЕВА МАНОЛОВА

МАРИЯ ЛИЛЯНОВА ХАРИЗАНОВА

МАРИЯ МЛАДЕНОВА ДРАМЧЕВА

МАРИЯ МОМЧИЛОВА АРНАУДОВА

МАРИЯ НЕДКОВА ФЕШЕВА

МАРИЯ ПАВЛОВА ПИЛЕВСКАЯ

МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА МАЗНЕВА

МАРИЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА

МАРИЯ СТАНКОВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КАБАКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ПУРНАРЕВА

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ЯНКОВА НИКОЛОВА

МАРИЯНА БОЖКОВА ЗАЙЧЕВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА ПАНДЕЛИЕВА

МАРТИН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

МАРТИН БОРИСОВ ПЪЙКОВ

МАРТИН ДЕЯНОВ СТОЯНОВ

МАРТИН ИВАНОВ КРОНЕВ

МАРТИН МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ

МАРТИН РУМЕНОВ МАТЕЕВ

МАРТИН СТАНИМИРОВ ДЯКОВ

МАРТИН ЮЛИЯНОВ КОЛЕВ

МАРТИНА ВЕСЕЛИНОВА СЛАВОВА

МАРТИНА КРЪСТЕВА КОЛЕВА

МАРТИНА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

МАТА ХРИСТОВА ШИМОВА

МЕВЛИЕ МЕХМЕД ЗЕХРИЕ

МЕХМЕД ХАСАН ХАСАН

МЕХМЕД ЮСЕИН САЛИ

МИГЛЕНА РУМЕНОВА СЛАВЧЕВА

МИЛЕН АТАНАСОВ ПЛАЧКИНОВ

МИЛЕН ЗЛАТКОВ ВЕЛКОВ

МИЛЕН КРЪСТЕВ КОЛЕВ

МИЛЕН РУЖЕВ МУТАФОВ

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТАНЧЕВА

МИЛЕНА КИРИЛОВА ДИАМАНДИЕВА

МИЛЕНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА-ПЕТКОВА

МИЛЕНА ЦВЯТКОВА ЦВЕТАНОВА

МИЛИЦА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

МИЛКА ИВАНОВА ЖЕКОВА

МИМА ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ СТАНЕЛОВ

МИРОСЛАВА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

МИТКА КОЛЕВА КИРОВА

МИТКА МАРКОВА КОСТАДИНОВА

МИТКО БОЖИЛОВ ТОДОРОВ

МИТКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

МИТКО ДИМОВ ДИМОВ

МИТРА ГОСПОДИНОВА МИХОВА

МИТЬО РАЙКОВ ПЕРГЕЛОВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ПУДЕВ

МИХАИЛ ИВАНОВ РАДЕВ

МИХАИЛ СТАТЕВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН ВАЛЕНТИНОВ ПАШОВСКИ

НАДЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

НАСКА МИЛЕНОВА МИТЕВА

НЕДА ИВАНОВА НАУМОВА

НЕДЕЛИНА СТОЯНОВА ТАШЕВА

НЕДЕЛЧО ПАВЛИНОВ СТОЯНОВ

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

НЕДЯЛКА ДРУМЕВА РАКОВА

НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

НЕДЯЛКА СТОЙКОВА ЩЕРЕВА

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ТОПЧИЕВА

НЕДЯЛКО САВОВ НИКОЛОВ

НЕЛИ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

НЕЛИНА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

НЕСТОР ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ЗЛАТКОВ ИВАНОВ

НИКОЛА КОЛЕВ РУПКОВ

НИКОЛА КОСТАДИНОВ ХАРИЗАНОВ

НИКОЛА ЯНЕВ ЛЕЧЕВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ТЕОФИЛОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛИНОВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ВЕЛКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КИРОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ВАНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ НЕДЕВ НЕДЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ

НИКОЛАЙ РАШЕВ РАШЕВ

НИКОЛАЙ СЛАВОВ ПЕТМЕЗОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАС ЖАНИНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛЕТА АТАНАСОВА ЧАУШЕВА

НИКОЛИНА БОЖИЛОВА ТОДОРОВА

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

НИКОЛИНА НИКОЛОВА ЧОБАНОВА

НИКОЛИНА СПАСОВА ВЕЛКОВА

НИКОЛИНКА БОРИСОВА АНДРЕЕВА

НУФ РЕДЖЕБ НУФ

ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ КЮЧУКОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОПЧИЕВ

ПАВЕЛ ТАНЕВ ТАНЕВ

ПАВЛИНА ЗАФИРОВА ДОКОВА

ПАВЛИНА ХРИСТОВА КОЙНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ИЛИЕВА МУРДЖЕВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА РАЙКОВА

ПЕНКА НАНЕВА НИКОЛОВА

ПЕНКА НИКОЛАЕВА НАНОВА

ПЕНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНОВА

ПЕНКА СТАМОВА ПЕТМЕЗОВА

ПЕНКА СТОЙЧЕВА СТОЙКОВА

ПЕНЧО КРАСИМИРОВ МУРДЖЕВ

ПЕТКА ИЛЧЕВА БЪЧВАРОВА

ПЕТКА НИКОЛОВА ОНЧЕВА

ПЕТКАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЕТКО ПЕТКОВ ИЛЕВ

ПЕТКО СТЕФАНОВ РАЙКОВСКИ

ПЕТРАНКА КОЛЕВА ТРОШАНОВА

ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ САВОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ

ПЕТЪР НАНКОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР НИКИФОРОВ НИКИФОРОВ

ПЕТЪР ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

ПЕТЪР СТАМАТОВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР СТАМАТОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

ПЕТЬО ИВАНОВ БУРНАЛОВ

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ШИВАРОВА

ПЕТЯ ПЕЕВА БАХЧЕВАНОВА

ПЕТЯ СТЕФАНОВА КУРТЕВА

ПЕТЯ СТЕФАНОВА СЕРАФИМОВА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НЕНОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЖЕКОВ

ПЛАМЕНА НИКОЛАЕВА РАШЕВА

ПОЛИНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

ПОЛИХРОН АТАНАСОВ КОНАРОВ

ПОЛЯ АПОСТОЛОВА ЧУПОВА

ПОЛЯ ЯНКОВА СТОЯНОВА

РАДА ДОБРЕВА ЖЕКОВА

РАДА ИВАНОВА КУЛЕВА

РАДА ИВАНОВА МАРКОВА

РАДИНА РУМЕНОВА КУЛЕВА

РАДКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

РАДКА ИВАНОВА ЖЕКОВА

РАДКА ЯНКОВА ЖЕКОВА

РАДКО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ВЕЛКОВ

РАДОСЛАВ ГАНЧЕВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ КАРАЙОТОВ

РАДОСТИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

РАЙНА ВЪЛКОВА ФЕШЕВА

РАЙНА ИВАНОВА ДРУМЕВА

РАЙЧО ИВАНОВ РАЙКОВ

РАЛИЦА ХРИСТОВА ПЕНОВА

РЕНА ИВАНОВА СЛАВОВА

РОЙКА МАРКОВА СТАНЕВА

РОСЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КУДЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА ИЛИЕВА

РОСИЦА ПЕТРОВА ДАЛАКМАНСКА

РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ

РУМЕН СТЕФАНОВ БЯНДОВ

РУМЯНА ДИМИТРОВА ОФИЛОВА

РУМЯНА ИВАНОВА ЙОРГОВА

РУМЯНА ЧАНЕВА ИВАНОВА

РУСАЛИНА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА

РУСКА ИВАНОВА ДИМОВА

САВА ДИМИТРОВ САВОВ

САВА НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ

САМУИЛ СТОЯНОВ МАРКОВ

САША СТОЯНОВА ГРОСУМИХЕН

СВЕТЛА ЦВЯТКОВА КОВАЧЕВА

СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА

СВЕТОСЛАВА СПАСОВА КУНЕВА

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЮЛЕВА

СИЙКА ВЕСЕЛИНОВА МУТАФОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА

СИМОНА ИВАНОВА УРУМОВА

СЛАВИ ИВАНОВ ПЕТМЕЗОВ

СЛАВЧО СТОЙЧЕВ СТАНЕЛОВ

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА БОРИСОВА

СНЕЖАНА ЯНАКИЕВА ДИМИТРОВА

СОФИЙКА КРЪСТЕВА ТУМБОВА

СОФИЯ АНДОНОВА ХРИСТОВА

СОФИЯ БОРИСОВА УНАРОВА

СОФИЯ ДИМИТРОВА ОФИЛОВА

СОФИЯ РАЙЧЕВА ИВАНОВА

СПАС ПАНАЙОТОВ ЧИМБУЛЕВ

СТАМАТ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

СТАМЕНКА ГЮЛЕВА ГЮЛЕВА

СТАНА МИЛЕВА ПУДЕВА

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ЛИНОВ

СТАНИМИР ИЛИЕВ ИЛЧЕВ

СТАНИМИР КИРИЛОВ КОЛЕВ

СТАНИМИР МАРИНОВ ДЯКОВ

СТАНИМИР ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

СТАНИМИРА НИКОЛОВА СТАНКОВА

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ КЪРЛЕВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВА ГЮЛЕВА ГЮЛЕВА

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

СТАНКА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

СТАНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА РАЛЧЕВА СТОЯНОВА

СТАТИ МИХАЙЛОВ ЦЪРВУЛОВ

СТЕФАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН ЗЛАТКОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

СТЕФАН МАТЕЕВ ДЕЧЕВ

СТЕФАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФКА АВГУСТ БАКЪРДЖИЕВА-ЧАНЕВА

СТЕФКА ТОДОРОВА МИНДОВА

СТОИЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

СТОЙКО КАМЕНОВ СТОЯНОВ

СТОЙЧО ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЙЧО ИВАНОВ ТРОШАНОВ

СТОЙЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ

СТОЙЧО СЛАВЧЕВ СТАНЕЛОВ

СТОЙЧО ХРИСТОВ СТАНЕЛОВ

СТОЯН АТАНАСОВ КАБАКОВ

СТОЯН БОГДАНОВ ЦОНКОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЕРБАКАМОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КИРОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ЛИПЧЕВ МАРКОВ

СТОЯН МАТЕВ СТАНЕВ

СТОЯН ПЕТКОВ ТЕНЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ЦОНКОВ

СТОЯН ТОДОРОВ МИНДОВ

СТОЯНКА ИВАНОВА МАНАШЕВА

СТОЯНКА ПАВЛОВА ДОБРЕВА

СТОЯНКА ТЕНЕВА ВЪЛЧЕВА

СУЛТАНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

ТАНЬО ЙОВЧЕВ ТАНЕВ

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ТАНЯ ЗАФИРОВА БАЛЕВА

ТАНЯ НИКОЛОВА КУЗОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА ПАНДЕЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА

ТАТЯНА МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАТЯНА СЛАВОВА КИРКОВА

ТЕНЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ

ТЕНЮ ТОДОРОВ ТЕНЕВ

ТЕОДОР ИВАНОВ КОВАЧЕВ

ТЕОДОРА БОЖКОВА КАНЕЛОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА БАБЕВА

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЕВА

ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА

ТЕРЕЗА БОЖИДАРОВА ЖЕЛЕВА

ТИНКА СТОЯНОВА ЕРБАКАМОВА

ТОДОР АПОСТОЛОВ ЧУПОВ

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ПУРНАРЕВ

ТОДОР ИВАНОВ МИДЮРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ЧАНЕВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЛЮЦКАНОВ ЛЮЦКАНОВ

ТОДОР РУСЕВ БОЙНОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ТОДОР СТОЯНОВ МИНДОВ

ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ЧУПОВА

ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА СТАНЕЛОВА

ТОДОРКА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА

ТОЛЯ ХРИСТОВА ЦЕНОВА

ТОНИ ЦАНОВ ЙОТОВ

ТОНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

ТОШКО АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

ТРАЙКА ЗЛАТАНОВА ШИМОВА

ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ДРАМЧЕВ

ТРАЯНА ПЕТЕВА ТЕНЕВА

ТРАЯНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ТРЕНДАФИЛКА НИКОЛОВА ЛИНГОВА

ТЮРКЯН АДЕМ АКИФ

ФАНИ ГОСПОДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ФАНКА ГЕОРГИЕВА ШИМОВА

ФАТМЕ ХАЛИЛ САЛИ

ФИЛКА СТОЯНОВА ПУДЕВА

ХРИСИМИЛА БОЙЧЕВА КИРЯКОВА

ХРИСТИАН РАДКОВ ВЪЛЧЕВ

ХРИСТИНА ВЪЛКОВА ГЕРДЖИКОВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА-БУРНАЛОВА

ХРИСТИНА НЕДКОВА ПЕТМЕЗОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА

ХРИСТИНКА ДАНАИЛОВА ПЕНОВА

ХРИСТО АТАНАСОВ ЯПАДЖИЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРУДЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ НАУМОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ПЕНОВ

ХРИСТО КОЛЕВ СТОЯНОВ

ХРИСТО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО СТАМАТОВ НИКОЛОВ

ХРИСТО СТОЙЧЕВ СТАНЕЛОВ

ХРИСТО ТРАЙКОВ САМАРДЖИЕВ

ХРИСТО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ

ХЮСЕИН АКИФ АКИФ

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТЕЛИНА ЯНАКИЕВА КИРКОВА

ЩЕЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЦЪРВУЛОВА

ЩЕЛЯНА КОСТАДИНОВА АНЕСТИЕВА

ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ЩИЛИЯНА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА

ЮЛИЯН КРЪСТЕВ БАБЕВ

ЮСЕИН МЕХМЕД САЛИ

ЯНА АНГЕЛОВА ГАНЕВА

ЯНИ КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

ЯНИС ДЕЯНОВ СТОЯНОВ

ЯНИТА ГЕОРГИЕВА КУЗОВА

ЯНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА КРОНЕВА

ЯНКА КИРОВА МИДЮРОВА

ЯНКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

ЯНКА НЕДЯЛКОВА БОГДАНОВА

ЯНКА ПАУНКОВА РАЙКОВА

ЯНКА ПЕНЧЕВА ТОДОРОВА

ЯНЧО МАРИНОВ ЖЕКОВ

ЯНЧО НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

ЯНЧО РАДЕВ РАДЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 007

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДАМ НИКОЛОВ ТЕОХАРОВ

АДЕМ АЛИ ОСМАН

АЙСЕН ЮМЕР ОСМАН-ПЕХЛИВАНОВА

АЙШЕ САЛИ АХМЕД

АЛЕКС СВЕТЛИНОВ КАРАГЬОЗОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЧОКЕЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ОПРОВ БУЗАТОВ

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ САДОВЕНКО

АЛИДА МАТЕЕВА МИТЕВА

АЛИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА

АМЕТ СМАИЛ АХМЕД

АНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

АНА ТОДОРОВА СОТИРОВА

АНА ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА

АНАСТАС НИКОЛОВ ЯНУЛОВ

АНАСТАСИЙКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

АНАСТАСИЯ КОЧЕВА ГОСПОДИНОВА

АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ КОЙЧЕВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪТЕВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КОСТОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЧАУШЕВ

АНГЕЛ МИХАИЛОВ МИХОВ

АНДОН СТЕФАНОВ ТУЛЕВ

АНДРЕЙ БОЖКОВ АНДРЕЕВ

АНДРЕЙ ИВАНОВ ДУШЕВ

АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВ МАДЖУРОВ

АНЕТА БОЯНОВА ИВАНОВА

АНЕТА МЛАДЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

АНЕТА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА

АНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

АНТОАН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

АНТОАНЕТА БОРИСОВА ЧАКМАКОВА-АНДРЕЕВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

АРШАЛУИЗ АГОП ВАСИЛЕВА

АСАН АКИФ КАДИР

АСЕН ГЕОРГИЕВ БАКРОВ

АСЕН НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ

АСЯ ВЕСКОВА АНГЕЛОВА

АСЯ КИРИЛОВА РАЙКОВА

АСЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

АТАНАС КИРИЛОВ РАЙКОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ БОГДАНОВ

АТАНАС ЛЕКОВ ДИНЕВ

АТАНАС МИШЕВ АНДРЕЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

АТАНАС СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС СОТИРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАСКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА-ЗЛАТИНОВА

БАЙРАМ РАМАДАН ХАРМАНДЖЪ

БИНЧО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

БИСТРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

БОЖАНКА ВАСИЛЕВА НЕНОВА

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ

БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

БОЖИДАР ИВАНОВ КАРАДЕНИЗОВ

БОЖКО АНГЕЛОВ БОЖКОВ

БОЙКА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА

БОЙКА НИКОЛОВА НЯГОЛОВА

БОЙКА РУСЕВА СЛАВОВА

БОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

БОРИС АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

БОРИСЛАВ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВА АНДРЕЕВА ФИЛИПОВА

БОЯН КРЪСТЕВ ИВАНОВ

БОЯНА ХРИСТОВА САДОВЕНКО

БЮЛЕНТ БЕЙХАН ЯШАР

ВАЛЕНТИН МИРКОВ РАДОМИРОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМОВА ДИМОВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА

ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ КАЦАРОВ

ВАЛЯ ЦВЕТКОВА МАРЕНОВА

ВАНЯ АТАНАСОВА КОЧОВА

ВАНЯ ЗЛАТЕВА МИТЕВА

ВАНЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ МАНОЛОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛ ВЪЛЧАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВОЙНОВ

ВАСИЛКА НЕНОВА ФИЛИПОВА

ВАСИЛКА ФРОСАФОВА ЛАПАНОВА

ВЕЛИЧКА ЕНЧЕВА ЗЛАТИНОВА

ВЕЛЧО МИХАЙЛОВ ГАНЧЕВ

ВЕНЦИСЛАВА ИЛИЕВА ПИКОВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ МАРКОВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИН РАДЕВ БАНКОВ

ВЕСЕЛИН ТОМОВ ИВАНОВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МАРЕНОВ

ВЕСКА ИВАНОВА ДИНЕВА

ВИЛИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР СВЕТОЗАРОВ ГАВАЗОВ

ВОЙКО ДИМОВ ВОЙКОВ

ВЪЛКО ЛЮБЕНОВ АТАНАСОВ

ГАБРИЕЛА ДЕЯНОВА ДОБРЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ДЕРЕЛИЕВА

ГАЛЯ ТРИФОНОВА МИХОВА

ГАНА ИВАНОВА ТОТЕВА

ГАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ГАНКА ТОДОРОВА ИНДЖОВА

ГЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИНОВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЧЕРКЕЗОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АРНАУДОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЕВ

ГЕОРГИ МАРИАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ГЕОРГИ МИХОВ МИХОВ

ГЕОРГИ НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ РАДЕВ

ГЕОРГИ РАДОЙНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ РАШКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СНЕЖАНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СТИЛИЯНОВ РУСЕВ

ГЕОРГИОС ЦАНКОВ ГЕНОВ

ГЕРГАНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

ГЕРГАНА ДИМОВА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА ДИЧЕВА МИТЕВА

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ГЕРГИНА ТРЕНДАФИЛОВА ЯНЧЕВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА КОЙЧЕВА

ГРИГОР ПЕТКОВ ДАШЕВ

ГЪРКИНЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА

ГЮЛМЮФЕР ХАСАН ХАРМАНДЖЪ

ГЮЛСЮМ ИСМАИЛ МЕХМЕДОВА

ДАНА КОСТАДИНОВА КУЗМАНОВА

ДАНАИЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА СТАНЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА СЛИВОВСКА

ДАНИЕЛА МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА СТАНЕВА

ДАНКА ИВАНОВА ДАЧЕВА

ДАНКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА

ДАФИНА СИМЕОНОВА МАЛИНОВА

ДЕНКА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА

ДЕТЕЛИНА МИХОВА МИХОВА

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

ДЕЯН ГОЧЕВ ДОБРЕВ

ДЖЕНКО ИВАНОВ БАКАЛОВ

ДЖЕНКО МАРИАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ДИАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДИАНА АТАНАСОВА МИТЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

ДИАНА ДИЧКОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНА ДИМОВА АРНАУДОВА

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА КОСТОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГАЙДАРОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНКА КЪНЕВА ЛАМБРИНОВА

ДИМИТРИНКА ТЕНКОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИЧКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА ЗАХАРИЕВА

ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАДЕНИЗОВ

ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ СЛАВКОВ

ДИМИТЪР МАТЕЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ЩЕРИОНОВ ДОНЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЛАЗАРОВ

ДИМО ВЪЛЕВ ДИМОВ

ДИНЮ БОЖИНОВ ТАНЕВ

ДИЧКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА

ДОБРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИНЕВА

ДОЙКА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА

ДОНА СТОЯНОВА ИЛЧЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕНЕВА

ДОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА СТАМАТОВА ВОЙНОВА

ДОРОТЕЯ ГЕОРГИЕВА НАКОВА

ДРАГИЯ АНАСТАСОВ ЯНУЛОВ

ДУЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВА АДАМОВА ТЕОХАРОВА

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИНЕВА

ЕЛЕНА ЕМИЛОВА СТАНКОВСКА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГАВАЗОВА

ЕЛЕНА КОСТОВА СЛАВОВА

ЕЛЕНА МОНЕВА КАЛЧЕВА

ЕЛЕНКА БЕЛЧЕВА АСЪРДЖИЕВА

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА

ЕЛИЦА ХРИСТОВА КОСТЪЙЛЕВА

ЕМИЛ КИРИЛОВ СТАНКОВСКИ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА

ЖЕЛЯЗКА ЖЕЛЕВА СТОЙЧЕВА

ЖЕЛЯЗКО ЗЛАТЕВ ИВАНОВ

ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ

ЖЕНИ РУСЕВА СЪБЕВА

ЖЕНЯ РАДЕВА ГИНЕВА

ЖЕЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЖИВКО ЛЮБЕНОВ МАНОЛОВ

ЗАФИРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ЗАХАРИ СТОЯНОВ НУШЕВ

ЗДРАВКА ЛЮБЕНОВА МАНОЛОВА

ЗЕКИЕ АСАН ТАЙФУН

ЗЛАТИН СТОЯНОВ ЗЛАТИНОВ

ЗЛАТИНА МАРИНОВА АПОСТОЛОВА

ЗЛАТИНА ТОДОРОВА СОТИРОВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА ИЛЧЕВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА ТРАЙКОВСКА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА КАЗАКОВА

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ЗЛАТИНОВ

ЗОРНИЦА ЖЕЛЯЗКОВА БОЕВА

ЗОЯ ГРОЗЕВА РАДЕВА

ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА МИТЕВА

ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ СТОЯНОВ

ИВАЙЛО КЪНЕВ КЪНЕВ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ

ИВАЙЛО СВЕТОЗАРОВ ГАВАЗОВ

ИВАН АНАСТАСОВ ПИКОВ

ИВАН АТАНАСОВ РОМАНОВ

ИВАН БЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ

ИВАН ВЕЛИКОВ ПИРЕВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

ИВАН ВЪЛЧЕВ ТРОШАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЕНИЗОВ

ИВАН ГОРАНОВ ДУШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ КАЛЕВ

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ШУМАНОВ

ИВАН ИЛИАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ

ИВАН МИЛЕВ МИЛЕВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ВЕЛИКОВ

ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

ИВАН СТАНКОВ СТАНКОВ

ИВАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ИВАН ТОТЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА АТАНАСОВА ДРИНГОВА

ИВАНКА БЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ДУЧЕВА ЛАЗАРОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА АСЪРДЖИЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА НИКИТОВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА РАДЕВА

ИВЕЛИНА СЛАВОВА ЛЕКОВА

ИВО НИКОЛОВ СЪБЕВ

ИЛИАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИАНА МИЛАНОВА АНГЕЛОВА

ИРЕНА СТОЙКОВА ДОБРЕВА

ИРИНА ДЕНЕВА НОВАКОВА

ИРИНА ПЕТКОВА САДОВЕНКО

ИРИНА СТОЯНОВА ДИЧЕВА

ИРИНА СТОЯНОВА РОМАНОВА

ИСМАИЛ АХМЕД АХМЕД

ИСМАИЛ ОСМАН ТАЙФУН

ЙОВКА АНАСТАСОВА АРНАУДОВА

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЯНЕВА

ЙОРДАНКА МИТКОВА ВОЙНОВА

ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА ЧОКЕЛИЕВА

КАДРИЕ ХАСАН ОСМАН

КАЛОЯН АНГЕЛОВ НЯГОЛОВ

КАЛОЯН ХРИСТОВ БОБЕВ

КАРИНА ИВОВА СЪБЕВА

КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВКОВА

КЕРА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА

КЕРА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА

КЕРАНКА КАЛЕВА ИВАНОВА

КИНА НИКОЛОВА ЖЕКОВА

КИРИЛ АСЕНОВ РАЙКОВ

КИРИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ЕМИЛОВ СТАНКОВСКИ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ КУЦАРОВ

КИРИЛКА ТРАЙКОВА ТАНЕВА

КОЛЮ МАТЕЕВ КЕТИПОВ

КОНСТАНТИН КОСТОВ ИВАНОВ

КОНСТАНТИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ АРНАУДОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ БОГДАНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ ДРАМОВ

КОСТАДИНКА КОСТОВА МАРКОВА

КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ РОНЧЕВ

КРАСИМИР МИТКОВ МИТЕВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ СЛИВОВСКИ

КРАСИМИРА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

КРАСИМИРА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

КРИСТИАНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

КРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА ХАРАЛАМБОВА АНДРЕЕВА

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ШИШМАНЯН

КРЪСТИНА ПЕТРОВА ТИХОНОВА

КРЪСТИНКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

ЛАМБРИНА ГРИГОРОВА БАКАЛБАШИЕВА

ЛЕЙЛЯ ИБРЯМ ОСМАН

ЛЕФТЕР АТАНАСОВ ГАНЧЕВ

ЛЕФТЕР ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ

ЛЮБЕН ЖЕЛЯЗКОВ МАНОЛОВ

ЛЮБОМИР БЛАГОЕВ ВАСИЛЕВ

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ БОЖИНОВ

ЛЮБЧО ПЕТРОВ ЗАЙЧЕВ

МАГБУЛЕ ОСМАН ИВАНОВА

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА РАКИДЖИЙСКА

МАНОЛ ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ

МАРА ДРАГИЕВА ЯНУЛОВА

МАРА МАРЧЕВА ДОЙЧЕВА

МАРГАРИТА ТЕНЧЕВА БОЕВА

МАРГАРИТА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА

МАРИАН ЦВЕТАНОВ РАЧЕВ

МАРИАНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

МАРИАНА МИХАЙЛОВА СТАНЕВА

МАРИАНА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА

МАРИАНА ЩЕРЕВА ЯНЕВА

МАРИЙКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЙКА ИЛИЕВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЙКА МАНОЛОВА СТРАТИЕВА

МАРИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

МАРИО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧОКЕЛИЕВА

МАРИЯ АНДРЕЕВА ДУШЕВА

МАРИЯ АНТОНОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОПАЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА БОЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА СТАМАТОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА КАЛПАКЛИЕВА

МАРИЯ КЪНЧЕВА ЧАНЕВА-ТОДОРОВА

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА БОЖИНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА РАДЕВА

МАРИЯ ТЕМЕЛКОВА ЗДРАВКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА КИКЯРКОВА

МАРИЯН ЛЮБЧОВ ЗАЙЧЕВ

МАРИЯНА АТАНАСОВА РАЙКОВА

МАРИЯНА СТОЯНОВА ШИШМАНЯН

МАРТИН ТОДОРОВ КОСТОВ

МАТЕЙ СТИЛЯНОВ РУСЕВ

МЕТИН АЛИ ОСМАН

МЕТИН МЮМЮН АЛИКОЧ

МЕТОДИ АНГЕЛОВ АСЪРДЖИЕВ

МИГЛЕНА МИТКОВА УЗУНОВА

МИЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МИЛАН НЕДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

МИЛЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ОТИАТО

МИЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

МИЛКА АНГЕЛОВА СОТИРОВА

МИЛЧО АТАНАСОВ ТОДОРОВ

МИЛЧО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МИЛЧО СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

МИМИ МАТЕЕВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА ДЖЕНКОВА ХАРАЛАМПИЕВА

МИНКО МАРИНОВ МИНКОВ

МИРКО ВЪЛЧЕВ РАДОМИРОВ

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИРЧО МИТЕВ МИРЧЕВ

МИТКА СПАСОВА МИХОВА

МИТКО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

МИТКО ПЕТРОВ УЗУНОВ

МИХАЕЛА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА

МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХОВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ГАНЧЕВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МИХАИЛ ТИХОЛОВ МИХАЙЛОВ

МИХНА ВЪЛЧЕВА МАНОЛОВА

МИХО ИЛИЕВ МИХОВ

МИШО АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

МИШО СЪБЕВ ХРИСТОВ

МУСТАФА ЮСЕИН ЧОБАН

МЮМЮН ЮСЕИН АЛИКОЧ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА БАНКОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА МИНОВА

НАДЕЖДА ИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ЛАМБОВА ЛАЗАРОВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА

НАДЕЖДА ЮРИЕВА КАРАГЬОЗОВА

НАДКА ГЕОРГИЕВА ЧАУШЕВА

НАДЯ НАСКОВА ИВАНОВА

НАЗИФЕ АХМЕД АСАН

НАТАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

НАТАША ПАВЛОВА ЛИНКОВА

НЕДЕЛЧО МЕРДЖАНОВ АНГЕЛОВ

НЕДКО СТОЙКОВ ЛАЗАРОВ

НЕДЯЛКА ДИМОВА ГАНЧЕВА-НИКОЛОВА

НЕЛИ ВЕНЕЛИНОВА ДОБРЕВА

НЕЛИ ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА

НЕЛИ РАДЕВА РАДЕВА

НЕЛИЯ НЕНКОВА НЕНОВА

НЕНКА ЖЕКОВА БЪЧВАРОВА

НЕНКО БОБЕВ НЕНОВ

НЕСЛЯН ОСМАН ТОДОРОВА

НИКОЛА АНАСТАСОВ ЯНУЛОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ДРИНГОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ЛАПАНОВ

НИКОЛА ИВАЙЛОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛА КРЪСТЕВ ИВАНОВ

НИКОЛА ЛЕФТЕРОВ СТАНЕВ

НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛА СТОЯНОВ ЖЕКОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГАНЧЕВ

НИКОЛАЙ ДИАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНОВ

НИКОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА СТАНКОВА

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ГАЙДАРОВА

НИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

НОРА СЪБИНОВА СТАНКОВА

ОГНЯН БОРИСОВ ИВАНОВ

ПАВЛИНА НЕДЕЛЧЕВА АПОСТОЛОВА

ПАГОНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА

ПЕНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИНЕВА

ПЕНКА МАРЧЕВА ДАНЧЕВА

ПЕНКА РУСЕВА ГОРНАКОВА

ПЕНКА СТАЙКОВА ВЪЛКОВА

ПЕТКО АНТОНОВ ВЕЛИКОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ СИМЕОНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

ПЕТЪР МАТЕВ ДОМУСЧИЕВ

ПЕТЪР НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ПЕТЯ ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ВЪЛЕШКОВ

ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ МИТЕВ

ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ

ПЛАМЕН СЛАВОВ НИКОЛОВ

ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ПЕНЧЕВ

ПРОДАН РАЛЕВ АПОСТОЛОВ

РАДКА АНГЕЛОВА ТЕОХАРОВА

РАДКА ИЛИЕВА ЛУКАЕВА

РАДКА КОСТАДИНОВА КУЦАРОВА

РАДКА СЛАВОВА МЕЧЕВА

РАДКА СТОЯНОВА ЗЛАТИНОВА

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДОЙНОВ

РАДОСТИН МАРЕВ ЙОРДАНОВ

РАДОСТИН ТАШКОВ ИВАНОВ

РАДОСТИН ТОМОВ ИВАНОВ

РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА ТРОШАНОВА

РАДОСТИНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

РАДОСТИНА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

РАЙНА ВЕЛИНОВА СТОЙКОВА

РАЙНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

РАЙНА ХРИСТОВА НАКОВА

РАЛИЦА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА

РАМОНА ИВОВА СЪБЕВА

РАЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РЕНЕТА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА

РОЗА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА

РОСЕН ДИМИТРОВ ОФИЛОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

РУМЯНА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

РУМЯНА ТОНЧЕВА ПЕТКОВА-ЛЕКОВА

РУМЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

РУСАНКА ИВАНОВА СТОЕВА

РУСКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

САБИНА КОНСТАНТИНОВА СТАЕВА

САБРИНА АНКОВА СТЕФАНОВА

САЛИ АХМЕДОВ ХАСАНОВ

САЛИ СЕИД ИДИРИЗ

САША МИЛЧЕВА ТРИФОНОВА

САШО ЯНЧЕВ СТОЯНОВ

СВЕТЛА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА

СВЕТЛА СТЕФАНОВА ЖЕКОВА

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ВОЙНОВА

СВЕТЛАНА СТИЛЯНОВА РУСЕВА

СВЕТЛИН ЕКИЕВ КАРАГЬОЗОВ

СВЕТОЗАР КЪНЕВ КЪНЕВ

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ БОРИСОВ

СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА НАУМОВА

СЕВДАЛ ВЕЛИКОВ ЯНЕВ

СЕВДАЛИНА КОЛЕВА СТАНЕВА

СЕМА МИХАЙЛОВА ЯНГАНДЖИЕВА

СИЙКА МАТЕЕВА МИТЕВА

СИЙКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

СИЙКА СТЕФАНОВА БОБЕВА

СИЛВА БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА

СИЛВИЯ ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ТАШКОВА ИВАНОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА БОБЕВА

СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА

СИМЕОН КРУМОВ МАЛИНОВ

СИМОНА ЗАХАРИЕВА НУШЕВА

СЛАВИНА МИРКОВА РАДОМИРОВА

СЛАВИЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СМИЛЯН КРЪСТЕВ ИВАНОВ

СНЕЖАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СНЕЖИНА ЯНКОВА СТАНКОВСКА

СОНЯ БОРИСОВА УЗУНОВА

СОТИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

СОФИЯ ДИМИТРОВА АСЕНОВА

СТАМАТ ДИМОВ КАЛПАКЛИЕВ

СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ШИШМАНЯН

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗДРАВКОВА

СТАНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА КИРЯЗОВА

СТАНКА ГОСПОДИНОВА РАДОМИРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

СТАНКА ЖЕКОВА АЛЕКОВА

СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ИВАНОВА ДОНЧЕВА

СТАНКА ИЛИЕВА БОЖКОВА

СТАНКА НИКОЛОВА НУШЕВА

СТЕЛА СМИЛЯНОВА ИВАНОВА

СТЕФАН АНДОНОВ ТУЛЕВ

СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ЖЕКОВ

СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

СТЕФАН МАРИНОВ ТАБЯТОВ

СТЕФАН МАТЕЕВ МИТЕВ

СТЕФАН МИЛЧЕВ АПОСТОЛОВ

СТЕФАН СВЕТОСЛАВОВ БОРИСОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

СТЕФКА СИМЕОНОВА ВОЙКОВА

СТЕФКО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

СТИЛЯН САШЕВ РУСЕВ

СТОИЛ НЕДЕЛЧЕВ СТАНЧЕВ

СТОЙНА ТОДОРОВА МИЛЕВА

СТОЙНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

СТОЯН АСЕНОВ БАКРОВ

СТОЯН БАЙЧЕВ ИВАНОВ

СТОЯН БОЯНОВ АПОСТОЛОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТАНКОВ

СТОЯН ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

СТОЯН КАЛУДОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

СТОЯН МАРИНОВ ТРИФОНОВ

СТОЯН СТОЙКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ АЛЕКОВ

СТОЯН ЯНКОВ ДЖОКОВ

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ЕВТИМОВА ПЕХЛИВАНОВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ЖЕКОВА

ТАНЬО ПЕТРОВ ТАНЕВ

ТАНЯ БОГДАНОВА БОНЕВА

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ТАНЯ ДИНЕВА ТАНЕВА

ТАНЯ ЗЛАТЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ ИЛИЕВА ДАШЕВА

ТАНЯ САШЕВА МАНОЛОВА

ТАНЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

ТАНЯ ТОДОРОВА ТОПАЛОВА

ТАНЯ ТОДОРОВА ЯНЧЕВА

ТАТЯНА ВЛАДКОВА ВЪЛКОВА

ТАШКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ТЕОДОРА ИЛИАНОВА ИВАНОВА

ТЕОДОРА ИЛИЙЧОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АПОСТОЛОВА

ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ТИНКА ВИЧЕВА ИВАНОВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

ТИХОМИР СТОЯНОВ ИНДЖОВ

ТИХОМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ

ТОДОР ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ

ТОДОР ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ТОДОР КРАСИМИРОВ СЛИВОВСКИ

ТОДОР МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР НЕДЕВ НЕДЕВ

ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ТОДОРА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

ТОДОРКА АРГИРОВА КОЛЕВА

ТОДОРКА ГРОЗЕВА КАЗАКОВА

ТОДОРКА МАТЕЕВА РУСЕВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ТОМА СТОЯНОВ ИВАНОВ

ТОНИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ТОНИ ХРИСТОВА МАРИНОВА

ТОНКА КОСТОВА ГАНЧЕВА

ТОТЬО МИНЧЕВ ТОТЕВ

ТОШКО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ТРЕНДАФИЛ ТОДОРОВ ЯНЧЕВ

ФАНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

ФАТМА ЮМЕР АЛИ

ФАТМЕ ШАБАН ХАСАН

ФИЛКА ИВАНОВА КОЛЕВА

ХАРАЛАМБИ КАРАМФИЛОВ АНДРЕЕВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ХРИСТО КУНЕВ БОБЕВ

ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ЛАПАНОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАМБОВ

ХРУСАН ЯНКОВ АРНАУДОВ

ХЮСЕИН МЕХМЕД ХАСАН

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА НЕДЕВА

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ЦВЯТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА МАКСИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КАРАПАНДОВА

ЦВЕТКА ХРИСТОВА МИНКОВА

ЦОНКА ЖЕЛЯЗКОВА БАКАЛОВА

ШАСИНЕ ХЮСЕИН АРЪКАН

ШЕМШИЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА

ЩИЛЯН ДИМОВ ДИМОВ

ЩИЛЯНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

ЮЛИЯН АСЕНОВ БАКРОВ

ЮМЕР АСАН ОСМАН

ЮСЕИН АЛИ АСАН

ЯВОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯВОР ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

ЯНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

ЯНИ МИЛЧЕВ АПОСТОЛОВ

ЯНИ МИНКОВ МИНКОВ

ЯНИ РАЛЕВ АПОСТОЛОВ

ЯНИЦА ИВАНОВА ДУШЕВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЯНКА НИКОЛОВА ПИСАРОВА

ЯНКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЯНЧО САШЕВ СТОЯНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 008

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АВРАМ ВАСИЛЕВ АВРАМОВ

АЙШЕ СМАИЛ АЛИ

АЙШЕ ЮСЕИН МАДЖУР

АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕНЧЕВА

АЛБЕНА ИВАНОВА МИТЕВА

АЛБЕНА ТОДОРОВА ГЕРДЖИКОВА

АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВА ПЕЕВА

АЛЕКСАНДЪР АРГИРОВ АРГИРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МЕНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ГРУДЕВ

АЛИНА ИХТИАНДЪРОВА КАРАГЬОЗОВА

АЛИНА ХРИСТОВА ФУДУЛСКА

АНА СТЕФАНОВА ЯВАШЕВА

АНАСТАС ГЕОРГИЕВ МАНОИЛОВ

АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА ДЕНКОВА

АНАСТАСИЯ ТРАЕВА ДИМОВА

АНГЕЛ АНГЕЛОВ РИЧКОВ

АНГЕЛ БОЖИЛОВ РИЧКОВ

АНГЕЛ ГРУДЕВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ

АНГЕЛ ТРАЕВ ДРАМЧЕВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА КАСЪРОВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

АНДОН ДИМИТРОВ ДРАМЧЕВ

АНДРЕЙ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

АНДРИЯНА ЕВЕЛИНОВА БОБЕВА

АНЕЛИЯ ВЕЛИЧКОВА КАСЪРОВА

АНЕЛИЯ ЖЕЛЕВА ЯРЪМОВА

АНИ АРГИРОВА АРГИРОВА

АНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА

АНКА ЛИПЧЕВА МАНОИЛОВА

АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА РАДОМИРОВА

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

АНТОАНЕТА ЩЕРИОНОВА ИВАНОВА

АНТОН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

АНТОН ГОСПОДИНОВ САБАНДЖИЕВ

АНТОН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

АНТОНИНА БОРИСОВА ДАЙМЯНОВА

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА

АНТОНИЯ ЯНЧЕВА МАЛЧЕВА

АРГИР АНЕСТИЕВ АРГИРОВ

АСЕН АТАНАСОВ СТАНКОВ

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ ПРЕДЕЛИЕВ

АСЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА

АСЯ ВАСИЛЕВА ПРЕДЕЛИЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАМАКОВ

АТАНАС ДАЧЕВ ЦВЕТКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ПАШОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ШАНТЕВ

АТАНАС МАРЧЕВ ТОДОРОВ

АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ ЯРЪМОВ

АТАНАС НЕДКОВ ФЕШЕВ

АТАНАС РАДОСТИНОВ ВАСИЛЕВ

АТАНАС СТАНИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ

АТАНАСКА БОРИСОВА ВЕЛКОВА

АТАНАСКА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА

АХМЕД МЕХМЕД ЧОЛАК

АХМЕД МУСТАФА СОЛАК

АХМЕД ХАСАН МАДЖУР

АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД

АЧЕ СМАИЛ АХМЕД

БАХАР ИСМАИЛОВА РАМАДАНОВА

БИЛЯНА АСЕНОВА УЗУНОВА

БИЛЯНА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА

БЛАГОВЕСТА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА

БЛАГОЙ КРЪСТЕВ ПИЖЕВ

БЛАГУНА ЛАЗАРОВА ЩЕРИОНОВА

БОГДАН МАНОЛОВ БЪЧВАРОВ

БОЖИЛ АНГЕЛОВ РИЧКОВ

БОРИС КЪТОВ БОРИСОВ

БОРИС НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ

БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЛИНДЕН

БОРЯНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

БОРЯНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

БОЯН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

БОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

БОЯНА ДОБРИНОВА РАДКОВА

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ДОБРЕВ

ВАЛЕНТИНА АРКАДИЕВНА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА БАБЕВА

ВАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ВАНЯ ВЕНЕЛИНОВА АЛЕКСИЕВА

ВАНЯ ДОЧЕВА АТАНАСОВА

ВАНЯ НЕДКОВА ТОДОРОВА

ВАНЯ ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА

ВАСИЛ АСПАРУХОВ ПРЕДЕЛИЕВ

ВАСИЛ БЕЛЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ БОРИСОВ КОСТАДИНОВ

ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪНДЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КОЛАРОВ

ВАСИЛ ПАВЛОВ ЧАВДАРОВ

ВАСИЛА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА

ВАСИЛКА ТЕНЕВА НИКОЛОВА

ВАСКО ТОДОРОВ КАЗАКОВ

ВЕЛИКА ТОМОВА ХРИСТОВА

ВЕЛИКА ХРИСТОВА АРАБАДЖИЕВА

ВЕЛИКО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ВЕЛИН СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ВЕЛИСЛАВА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

ВЕЛИЧКО СТЕФАНОВ КАСЪРОВ

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КИРОВ

ВЕНЦИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ГИЧЕВ

ВЕРА ТАНЕВА ШИШКОВА

ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

ВИКТОР ГЕНАДИЕВ ГРАМАДСКИ

ВИКТОР ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КЮРКЧИЕВА

ВИКТОРИЯ ЕНЕВА ЧАПКЪНОВА

ВОЙНО КРЪСТЕВ ВОЙНОВ

ВЪЛЧО КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ГАБРИЕЛА МАРИАНОВА ДИМИТРОВА

ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА ТОТЕВА

ГАБРИЕЛА СТРАХИЛОВА СОТИРОВА

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА БОГДАНОВА

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ГРУДЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ГАЛИНА ИЛИЕВА ЖЕКОВА

ГАЛИНА КУДЕВА КУДЕВА

ГАНИ ПЕТРОВ ГАНЕВ

ГЕНАДИ ВИКТОРОВ ГРАМАДСКИ

ГЕНКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АСПАРУХОВ ПРЕДЕЛИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ПЕЕВ

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДЕНЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТЛЯКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАВДАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЯВАШЕВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ МЕНЧЕВ

ГЕОРГИ КЪНЕВ ЛАМБРИНОВ

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ МИЛЕВ КОЕВ

ГЕОРГИ НЕСТОРОВ ДЕЛЯКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАШЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ САВАКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПРЕДЕЛИЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА БАЛКАНСКА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА КОЛЕВА-НИКОЛОВА

ГИНА ПЕТРОВА КОЕВА

ГОРАН НИКОЛОВ ДУШЕВ

ГОРАН ПЕНКОВ КОЕВ

ГОСПОДИНА МИНКОВА ГРЪКОВА

ГРИГОР ЛЮБЕНОВ ГРИГОРОВ

ГРИГОР ТОДОРОВ МИШЕВ

ДАИЛ МЕХМЕД ТАХИР

ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДАНАИЛ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ ГОРАНОВ

ДАНИЕЛА МИТКОВА КУСЕВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВОЙНОВА

ДАНИЕЛА СТАНИМИРОВА АРАБАДЖИЕВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ПЕТЛЯКОВА-ИВАНОВА

ДАРИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

ДАРИНА ИЛИЯНОВА ДИМИТРОВА

ДАРИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

ДЕМИР САЛИ АЛИ

ДЕНА ДОБРЕВА КИРОВА

ДЕНИСА ДИМЧЕВА ТЕРЗИЕВА

ДЕНИЦА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

ДИАНА БОРИСОВА ФРАТЕВА

ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА НАЛБАНТОВА-МАВРОДИЕВА

ДИАНА ИВАНЧОВНА ДИМИТРОВА

ДИАНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА МАРИНОВА

ДИАНА ПЕКОВА НИКОЛОВА

ДИЛЯН СТЕФАНОВ БАЙЧЕВ

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ШАНТЕВА

ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНА ЛАЗАРОВА ДРАМЧЕВА

ДИМИТРИНА ЛУКАНОВА ПРЕДЕЛИЕВА

ДИМИТРИНКА КОСТОВА СТОИЛОВА

ДИМИТРИНКА ЛЕФТЕРОВА КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА РОЕВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНКА ЯНЕВА ПЕТЛЯКОВА

ДИМИТРИЯ РАНГЕЛОВА БУКОВА

ДИМИТЪР АРГАКИЕВ

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ

ДИМИТЪР АНДОНОВ ДРАМЧЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КЮРКЧИЕВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРКЕЗОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР КЕРЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КРЪСТИЛОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР МИЛАНОВ СЕРАФИМОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТЛЯКОВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ МЕНЧЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАСЪРОВ

ДИМИТЪР ЩЕРЕВ УЗУНОВ

ДИМКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА

ДИМО КОЛЕВ ДИМОВ

ДИМО НЕДКОВ ТОДОРОВ

ДИНКА РУСЕВА ДУШЕВА

ДИНКО КОЛЕВ ДИНЕВ

ДИНКО СТОЙКОВ ВОЙНОВ

ДИЯН ЛОЗКОВ ДЕЛЧЕВ

ДОБРА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИНА ВЪЛКОВА ДРАЖЕВА

ДОБРИНА ГРОЗДЕВА РАШКОВА

ДОБРИНА ПЕТРОВА КОЕВА

ДОБРИНА ЯНКОВА ЦОЛОВА

ДОБРОМИРА СТОЯНОВА ПЕРГЕЛОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

ДОНКА ИЛИЕВА БОЛНЕВА

ДОНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

ДОНКА ПЕТРОВА ГАНЕВА

ДОНКА ХРИСТОВА ПЕЕВА

ДОЧКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ДРАГАНКА ПАВЛОВА ПЕТЛЯКОВА

ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПЕЕВ

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ЕВГЕНИЯ ПЪРВАНОВА ПАШОВА

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ЛИНОВА

ЕВЕЛИН НЕНЧЕВ БОБЕВ

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА

ЕВЕЛИНА СТАНИМИРОВА КОСТАДИНОВА

ЕЛВИДА МАРТИНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА

ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА РАНКОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЧЕРНЕВА

ЕЛЕНА МИТРЕВА ДРЯНКОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА МИТЕВА

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

ЕМАНУИЛ АНДРЕЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ БАСТРЕВ

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВНА КАМИНСКАЯ

ЕМИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАНОИЛОВ

ЕМИНЕ АХМЕД СОЛАК

ЕМИНЕ ДАИЛ ТАХИР

ЕМИНЕ СМАИЛ АХМЕД

ЕМНЕ НУРЛА АЛИ

ЕНЧО АНГЕЛОВ КОЛЕВ

ЕНЧО ЧАНЕВ ДИМОВ

ЕРКАН ХАБИЛ ХАМИД

ЖАНЕТА ИЛИЕВА БОНЧЕВА

ЖАСМИНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

ЖЕЛЬО БОНЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЖЕНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЖЕНИ СЛАВОВА УЗУНОВА

ЖЕЧКА ДИМИТРОВА ЛАМБРИНОВА

ЖЕЧКА МИХАЛЕВА ПЕТРОВА

ЖИВКА ПОЛИМЕНОВА ПЕТРОВА

ЖИВКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ЖИВКА ТОДОРОВА ЧУЧУЛИЕВА

ЖИВКА ХРИСТОВА ДАНЕВА

ЖИВКА ЯНАКИЕВА ЧЕРНЕВА

ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

ЖИВКО ДИНКОВ ДИНЕВ

ЖИВКО ТОДОРОВ ЖЕКОВ

ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА ИЛИЕВА-ЧАНЕВА

ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ГОРАНОВА

ЗДРАВКА МАРКОВА КРОНЕВА

ЗЕЙНЕБ АХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ЗЛАТА ЙОРДАНОВА РИЧКОВА

ЗЛАТА ПЕЕВА ТОДОРОВА

ЗЛАТИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАДЖУРОВА

ЗЛАТИНА ЕНЧЕВА КОЛЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ЗЛАТКА ЖЕЛЕВА НЕДЕВА

ЗЛАТКА РУСЕНОВА СТОЙКОВА

ЗЛАТКО ИВАНОВ БОЕВ

ЗЛАТОМИРА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

ЗОГРАФ НЕДЕЛЧЕВ ЯНКОВ

ЗОРА ВАСИЛЕВА ДРАМЧЕВА

ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

ЗЮМБЮЛ ХЮСЕИН АЛИ

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ПЕРГЕЛОВ

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ

ИВАН ЗЛАТКОВ БОЕВ

ИВАН ИВАНОВ МИНЕВ

ИВАН ИЛИЕВ ЗАФИРОВ

ИВАН КОЛЕВ НЕДЕВ

ИВАН КРЪСТЕВ КИРОВ

ИВАН ЛАМБОВ СТАВРЕВ

ИВАН НИКОЛАЕВ СОТИРОВ

ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТРОВ БАРАКОВ

ИВАН РАФАИЛОВ СТЕФАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ КАРАМАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ

ИВАНА СТОЯНОВА КИРОВА

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ДРАМЧЕВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА МАНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

ИВЕЛИНА ИЛИЯНОВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИНА КАЛЧЕВА ДРАГАНОВА

ИВЕТА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ИВО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ИЛИЯ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ БОНЧЕВ

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН МАРИЯНОВ ПОПОВ

ИЛИЯН СТАМОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА

ИЛИЯНА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА

ИЛЧО МИХАЙЛОВ ИЛЧЕВ

ИЛЪДЪС МЕМЕТ ИСМАИЛ

ИСКРА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

ЙОВО ЯНЕВ АПОСТОЛОВ

ЙОВЧО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ХАДЖИЛУКОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН КРЪСТЕВ ДОНЧЕВ

ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН МИТКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ДУШЕВ

ЙОРДАН СИМЕОНОВ СОТИРОВ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕЙКОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

ЙОРДАНКА КАЛЧЕВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА УНАРОВА

ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА

КАМЕН ВЛАДИМИРОВ КАМЕНОВ

КАМЕН ТАШЕВ МАРИНОВ

КАТЕРИНА ХРИСТОВА ВАНЧУРОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

КАТЯ ГРИГОРОВА НИКОЛОВА

КАТЯ КОСТОВА ВАСИЛЕВА

КАТЯ НИКОЛОВА КИРОВА-ДЕРМЕНДЖИЕВА

КЕРА СТОЯНОВА ДОМУСЧИЕВА

КЕРАНКА ПЕНЧЕВА ДИМОВА

КЕРАЦА ЖЕКОВА МИТОВА

КЕРКА ГОСПОДИНОВА ВОЙНОВА

КИНА АНГЕЛОВА ЛОЗАНОВА

КИРИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

КОЛЮ ДОБРЕВ ИВАНОВ

КОЛЮ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

КОНСТАНТИН СТОЯНОВ СТОИЛОВ

КОРНЕЛИЯ АНГЕЛОВА СОТИРОВА

КОСТАДИН ДИМОВ МАНОВ

КОСТАДИН ИЛИЕВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН КРЪСТЕВ ГОРАНОВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КАЗАКОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ РУСЕВ

КРАСИМИР ЖЕКОВ ЙОРДАНОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ГОРАНОВ

КРАСИМИР МАРИНОВ МИЛЕВ

КРАСИМИР МИТКОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР ЦАНЕВ ШАТЪРОВ

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ДАЯНОВА

КРЕМЕНА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА

КРЕМЕНА КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА

КРИСТИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

КРИСТИЯНА ВЪЛКАНОВА ИВАНОВА

КРЪСТЮ ИЛИЕВ ИВАНОВ

КУДЮ ХРИСТОВ КУДЕВ

КУНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА

КЪНЮ ЛАМБРИНОВ ЛАМБРИНОВ

КЯЗИМ АХМЕД СОЛАК

КЯЗИМ КЯЗИМ МУСТАФА

ЛАТИНКА МИЛАНОВА МИЛЕНКОВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КЮРКЧИЕВА

ЛОЗКО ДЕЛЧЕВ ПЕНЕВ

ЛЮБКА АПОСТОЛОВА МИХОВА

ЛЮБКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЛЮБКА СОТИРОВА КАМИНСКА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

ЛЮБОМИР ЯНКОВ ДИМИТРОВ

ЛЮБОМИРА КАЛУДОВА ВОЙНОВА

ЛЮДМИЛА ВЕЛИКОВА ЯНКОВА

МАГДАЛЕНА ДИЛКОВА БОРИСОВА

МАГДАЛЕНА ТРОШЕВА ДУКОВА

МАГДАЛИНА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА

МАРА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА ГРАМАДСКА

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

МАРИАНА ВАСИЛЕВА АРГИРОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПОДИКОВА

МАРИЕТА МИТКОВА МАРИНОВА-МИТОВА

МАРИЙКА БОЖИНОВА ТАЛЬОКОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ГЕНОВА

МАРИН КОЛЕВ МАРИНОВ

МАРИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

МАРИН ХРИСТОВ КАМАЛИЕВ

МАРИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛКОВА

МАРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ АНДРЕЕВА МАРКОВА-БОБЕВА

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТЛЯКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ГРИГОРОВА ВАНЧУРОВА

МАРИЯ ЗЛАТКОВА БОЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА КОЛАРОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ВАТЕВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЧЕРКЕЗОВА

МАРИЯ ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА

МАРИЯ РАДЕВА ДЕЛЧЕВА

МАРИЯ РАДОСТИНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ СТАМЕНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ТЕОФИЛОВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ТАШЕВА

МАРИЯ ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА КАРАГОГОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТЛЯКОВА ИВАНОВА

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

МАРИЯН ИЛИЕВ ПОПОВ

МАРИЯН РАШКОВ РАШКОВ

МАРИЯН ТОТЕВ ТОТЕВ

МАРИЯНА АТАНАСОВА ДЕНКОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МАРИЯНА МАТЕВА ПЕТРОВА-АЛЕКСИЕВА

МАРИЯНА СТОЯНОВА ЧАУШЕВА

МАРТИН ТОДОРОВ ЯРЪМОВ

МАТЬО ИВАНОВ ПЕТРОВ

МАЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА

МЕРАЛ ЗЮХТЮ ХАМИД

МЕРИ СМАИЛОВА ЛАЗОВА

МЕТИН ХАСАН МАДЖУР

МЕХМЕД ДЮНЯМИ МЕХМЕД

МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

МИГЛЕНА МАРИНОВА МИЛЕВА

МИЙРЯМ АХМЕД ЮСЕИН

МИЛАДА ДАФИНОВА БОРИСОВА

МИЛЕН СЛАВЧЕВ СТАНЕЛОВ

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

МИЛЕНА ЕНЧЕВА ЧИФЧИЕВА

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА МОСКОВА

МИЛКА ДИМИТРОВА ДАЧЕВА

МИЛЧО АНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ

МИМА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МИНКА ИВАНОВА СОТИРОВА

МИНКА КРЪСТЕВА МОМЧИЛОВА

МИНЧО ВЪЛЕВ МИНЧЕВ

МИРЕМ АЛИ АСАН

МИРЕМ ЮСЕИН АЛИ

МИРКО АТАНАСОВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВ БОРИСОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

МИТКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ

МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ

МИТКО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

МИТКО ПЕТРОВ МАРИНОВ

МИТРА ИВАНОВА КАМЕНОВА

МИТРА ИВАНОВА СТОЯНОВА

МИХАИЛ ГЕРТ ЛАНГ

МИХАИЛ МИТКОВ ЙОРДАНОВ

НАДЕЖДА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ЕНЧЕВА КОЛЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

НАДЕЖДА СЛАВОВА УЗУНОВА

НАДКА ДАЧЕВА ШИШКОВА

НАДЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА

НАСИ ПАРУШЕВА ЗЛАТЕВА

НАСКА АНГЕЛОВА ДРАМЧЕВА

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТЛЯКОВА-ДИНЕВА

НЕВЕНА СТОЙКОВА ЦЕНКОВА

НЕВЕНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА

НЕДЕЛИН ЗОГРАФОВ ЯНКОВ

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ ЯРЪМОВ

НЕДКА ПЕТКОВА МОМЧИЛОВА

НЕДКО ДИМОВ ТОДОРОВ

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

НЕЙКА СТОЙКОВА АТАНАСОВА

НЕЛИ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

НЕЛИ ЖИВКОВА ЖЕКОВА

НЕСТОР ГЕОРГИЕВ ДЕЛЯКОВ

НИКОЛА ГОРАНОВ ДУШЕВ

НИКОЛА ДИМОВ ДИМОВ

НИКОЛА МАКСИМОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ ЧАУШЕВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЕЛКОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЛАРОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЛИЧЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ТОДОРОВ

НИКОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА МЕНЧЕВА

НИКОЛИНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА

НИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА-САБАНДЖИЕВА

НИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

НИНА ПЕТРОВА БАРАКОВА

ОГНЯН СТЕФАНОВ КЬОСЕВ

ПАВЕЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КАРАКАШЕВА

ПАВЛИНА ЦВЯТКОВА КОВАЧЕВА КРИСТОФФЕРСЕН

ПАНАЙОТ СТОЯНОВ ПЕРГЕЛОВ

ПАСКАЛ ВАСИЛЕВ ПАСКАЛЕВ

ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ПАША ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА

ПЕЙКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА СТЕФОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА

ПЕНКА ТРАЕВА БАБЕВА

ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ

ПЕТРАНКА СТАНЧЕВА АНДРЕЕВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

ПЕТЪР ДАНИЕЛОВ СЛАВОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТЛЯКОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПИЖЕВ

ПЕТЪР МАТЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРОВ

ПЕТЬО НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ДУШЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ТАШЕВА-МИШЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ПЛАМЕН ЛЕОНИДОВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕНА ЧУДОМИРОВА ДУШЕВА

РАДА ПЕЕВА ПЕРГЕЛОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА

РАДКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

РАДКА ИВАНОВА ДРАЖЕВА

РАДКО СТЕФАНОВ ЧАНЕВ

РАДОСТИН АТАНАСОВ КАРШАКОВ

РАДОСТИН НИКОЛАЕВ КОЛИЧЕВ

РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА НЕДЕЛЧЕВА

РАДОСТИНА МАГДАЛИНОВА МАЛАКОВА

РАЙНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛЯКОВ

РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА СТОИМЕНОВА

РАШКО ЯНЕВ РАШКОВ

РЕНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГАМАКОВ

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АРГИРОВА

РОСИЦА ЖЕЛЕВА ДОНЧЕВА

РУМЕН БОРИСОВ ВЕЛИКОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА СТОЕВА

РУСКА ДИМИТРОВА СИМАНЧЕВА

РУСКА ПЕРИКЛИЕВА НЕДЕВА

САВКА ЯНУЛОВА САВОВА

САШКА ПЕТРОВА ТОТЕВА

СВЕТЛА ЖИВКОВА ДАНЕВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ШЕНТОВА

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ТЕРЕНЮК

СВЕТЛАНА СТАНКОВА КАРАДЖИНОВА

СВЕТЛОЗАР КАМЕНОВ АФУЗОВ

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДОМУСЧИЕВ

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА КУНЧЕВА

СИЛВИЯ ЕНЧЕВА ДИМОВА-КАВАРИМОВА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА

СЛАВИ ЖЕЧЕВ УЗУНОВ

СМАИЛ АЛИ АСАН

СМАИЛ ЮСЕИН АЛИ

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА

СОНГЮЛ МУСТАФА СОЛАК

СОФИЯ АНГЕЛОВА ДРАМЧЕВА

СОФИЯ СТАВРЕВА ЛАЗОВА

СТАМО КАЛЧЕВ СТОЯНОВ

СТАНА ХРИСТОВА БАБЕВА

СТАНИМИР АТАНАСОВ АРАБАДЖИЕВ

СТАНИМИРА ЗАХАРИЕВА ДЕЛЯКОВА

СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ АТАНАСОВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА БАРАКОВА

СТАНИСЛАВА КУДЕВА КУДЕВА

СТАНКА ВЪЛКОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

СТАНКА НИКОЛОВА ПРЕДЕЛИЕВА

СТАНКО НИКОЛОВ КАРАДЖИНОВ

СТАНЧО КОЛЕВ ХРИСТОВ

СТАНЧО СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

СТЕЛА ДЕМИРЕВА ДЕЛЯКОВА

СТЕЛА ЙОРДАНОВА ВОДЕВА

СТЕЛА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ КАРАКАШЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ КАСЪРОВ

СТЕФАН ЕМИЛЯНОВ КАРАМИНЧЕВ

СТЕФАН ЗЛАТИЛОВ ГИЧЕВ

СТЕФАН КИНОВ КОЙЧЕВ

СТЕФАН ТОНЕВ ХРИСТОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ НЕНОВ

СТЕФАН ЧАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТЕФАНИ ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

СТЕФАНКА ДИМИТРОВА БАРАКОВА

СТЕФКА ПАВЛОВА ПЕЕВА

СТОЙКО ИЛИЕВ ВОЙНОВ

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ КАРАМАНОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ ЧАЛДЪКОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ ВАРДАЛИЕВ

СТОЯН ХРИСТОЗОВ СТОЙКОВ

СТОЯНКА ГАНЧЕВА БОЕВА

СЪБИНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА

ТАЙРИЕ КЯЗИМ СОЛАК

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТЛЯКОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

ТАНЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ТАНЯ ИЛИЕВА ЯНКОВА

ТАНЯ КИРОВА БОЛНЕВА-МИХАЙЛОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА ТАШЕВА

ТАНЯ СЛАВЧЕВА МАНОИЛОВА

ТАНЯ СТОЕВА БАКАЛОВА

ТАНЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ТАНЯ ТЕНЧЕВА КИТЕВА

ТАТЯНА ЕНЧЕВА ДИМОВА

ТАТЯНА КОЛЕВА СТАНКОВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА

ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА КОНДОВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛАРИОНОВА МИЛЕВА

ТЕМКА ГОРАНОВА КРЪСТЕВА

ТЕОДОРА НИКОЛОВА ЧАУШЕВА

ТОДИ ДИМИТРОВА ДИНЕВА

ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЧАКЪРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МАРИНОВ НИКОЛОВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ЯРЪМОВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ КОЛИЧЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ПЕТЛЯКОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ

ТОДОРА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

ТОДОРА ПЕТРОВА КИРОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ТОМА ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ТРАЙКА АТАНАСОВА СТАВРЕВА

ФАТМЕ ИБРИЯМ АСАН

ФАТМЕ КЯЗИМ МУСТАФА

ФАТМЕ МЕМЕТ ИСМАИЛ

ХАВА АХМЕД АХМЕД

ХАСАН АХМЕД МАДЖУР

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ХРИСТИНА ДАМЯНОВА ЦВЕТКОВА

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА СОТИРОВА

ХРИСТО АВРАМОВ АВРАМОВ

ХРИСТО АНАСТАСОВ ПЕЕВ

ХРИСТО АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ

ХРИСТО АНДОНОВ ДРАМЧЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ КАРШАКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТЛЯКОВ

ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ПЕЕВ

ХРИСТО МАРИНОВ КАМАЛИЕВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ПАНДОВ ВАРДАЛИЕВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ЧАПКЪНОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ТРУХЧЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ДАНЕВ

ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КОЛИЧЕВА

ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА

ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА КУДЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА СПАСОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ЦВЯТКО ПАВЛОВ КОВАЧЕВ

ЦОНА ТЕНЕВА РОБЕВА

ЩЕРЬО ГЕОРГИЕВ ДОНЕВ

ЩЕРЮ МИТЕВ УЗУНОВ

ЩЕРЮ ЯНЕВ МОМЧИЛОВ

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА

ЮНАЛ ЮМЕРОВ РЕМЗИЕВ

ЮСЕИН СМАИЛ АЛИ

ЯНА ГЕНАДИЕВА ГРАМАДСКА

ЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЯНА ИВАНОВА ДРАМЧЕВА

ЯНА МИТКОВА КИРЧЕВА

ЯНИЦА ЛЮБЕНОВА ЕВСТАТИЕВА

ЯНКА СТОЯНОВА ВАРДАЛИЕВА

ЯНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ЯНКО ВАЛЕНТИНОВ ДОБРЕВ

ЯНКО ВЕЛЧЕВ ИВАНОВ

ЯНКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 009

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АВЛИГА АНГЕЛОВА СЪБЕВА

АВРАМ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

АГАТОНИКА НИКОЛОВА КОЛАРОВА

АДРЕАН ВЕЛИЧКОВ ШИМОВ

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ЛИНОВА

АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА ЛЮБОМИРОВА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА

АЛЕКСАНДЪР АВРАМОВ МИХАЙЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПАРУШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГРИШЕВ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЧИРАКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ

АЛЕКСИ КАМЕНОВ НИКОЛОВ

АЛЬОША АЛЬОШЕВ БРЕЗАЛИЕВ

АНАСТАСИЯ АНАСТАСОВА ЛИНОВА

АНАСТАСИЯ БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АНАСТАСИЯ ВЕЛЧЕВА ЗАХАРИЕВА

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА КОНЯРОВА

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ТРЕПЕЧОВА

АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА СТАНКОВА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СЪБЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАСТОЯНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ КАЗАКОВ

АНГЕЛ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ТАШКОВ НАУМОВ

АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ РОМАНОВ

АНГЕЛИНА КАМЕНОВА СТОЯНОВА

АНДОН СЕРАФИМОВ МИТРЕВ

АНДОН ТОМЧЕВ ПИСКЮЛЕВ

АНДРЕЙ ДИМОВ ЯНЕВ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ РУСЕВ

АНДРЕЯ НЕНКОВ РУСЕВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

АНИ АНГЕЛОВА НАУМОВА

АНКА АТАНАСОВА МИТРЕВА

АНКА ТАШКОВА ДАУТОВА

АННА БОНОВА РУСЕВА

АННА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА

АНТОАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ-СЪБЕВ

АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА СЛАВОВА

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА КОДЖАБАШЕВА

АНТОН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

АНТОН ВАСИЛЕВ КОЛАРОВ

АНТОН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ

АНТОНИО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

АРГИР НИКОЛАЕВ КУСЕВ

АСЕН ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

АТАНАС ДАНИЕЛОВ МИНЧЕВ

АТАНАС ДИКОВ ДИКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ

АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ

АТАНАС ИВАНОВ ХРИСТОВ

АТАНАС РУСЕВ РУСЕВ

АТАНАС ТОДОРОВ ЛИНОВ

АТАНАС ТОМОВ КЕХАЙОВ

АТАНАС ХРИСТОВ СТОЯНОВ

АХМЕД ФЕВЗИ СМАИЛ

БИЛЯНА АНТОНОВА ГРОЗЕВА

БИЛЯНА ИВАНОВА ЗАГОРЧЕВА

БОЖАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА

БОЖИН КОСТАДИНОВ ДЖИНКОВ

БОНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

БОРИС АНДОНОВ УЗУНОВ

БОРИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ

БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ АЛЕКСИЕВ

БОРИСЛАВ МАРГАРИТОВ АПРИКОВ

БОРИСЛАВ ТОДОРОВ КУЗЛОВ

БОРИСЛАВА ДИНЕВА ДИМИТРОВА

БОРЯНА ДИМИТРОВА БАЙЧЕВА

БОРЯНА КАЛИНОВА ЦЕНОВА

ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ НАЙДЕНОВ

ВАЛЕНТИН РУСЕВ РУСЕВ

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ САЮК

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА АПОСТОЛОВА

ВАЛЯ МАКСИМОВА ДЖОНЕВА-БАРНС

ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ШИМОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАРВАРА ВАСИЛЕВА СТОЯНЧЕВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ КОДЖАБАШЕВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ СТОЙНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

ВАСИЛКА НЕЙКОВА РУСЕВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА РАДИНОВА

ВАЧО НИКОЛОВ СТАВРЕВ

ВЕЛИКО ТРОШАНОВ ХРИСТОВ

ВЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ САЮК

ВЕЛИСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ЛЕФТЕРОВА

ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА ЯНКОВА САЮКОВА

ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ ШИМОВ

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ АРИСТИДОВ

ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КОСТОВ

ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ДАУТОВА

ВЕСА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛА ТЕНЕВА СТОЙЧЕВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИЛКОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ КОНДОВ

ВЕСЕЛИНА СЛАВОВА БАЙЧЕВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА МИНЧЕВА

ВЕСЕЛКА АТАНАСОВА КОЕН

ВЕСКА КОСТОВА ЛЕФТЕРОВА

ВИДА ДУШЕВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ОФИЛОВА

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА РАДКОВА НЕДЯЛКОВА

ВИРГИНИЯ ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА

ВИРДЖИНИЯ ТОШКОВА ТОМОВА

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КАПСЪЗОВ

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ

ВЯРА ВЪЛЕВА НАУМОВА

ГАБРИЕЛ ЗЛАТКОВ СЕИЗОВ

ГАЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА

ГАЛИН ПАВЛОВ КАМБУРОВ

ГАЛИНА АПОСТОЛОВА СЪРЪСТОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПАНЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ТЕМИСТОКЛИ

ГАЛЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ГАЛЯ МАНОЛОВА НИКОЛОВА

ГАЛЯ РАШЕВА АНГЕЛОВА

ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА

ГАНЧО КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ СТОИЦОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ АНТОНОВ ВЪЛЧАНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧУПОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

ГЕОРГИ ГЬОКОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ДИНКОВ КОЛАРОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕРСЕНКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МУЩАНОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЗЛАТИНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРЪКОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПАРУШЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОИЛОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГИНЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕМЛИЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ГЕРГАНА ДУКОВА СТАЙКОВА

ГИНКА ГОРАНОВА ТОДОРОВА

ГОРАН НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЛИХОВ

ГРИША КИРИЛОВ ПЕТРОВ

ДАНИЕЛ АТАНАСОВ МИНЧЕВ

ДАНИЕЛ ИВАНОВ БЕНЧЕВ

ДАНИЕЛ ИВАНОВ СТОЙКОВ

ДАНИЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛА АНДОНОВА СЛАВОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАЙЧЕВА

ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА ФЕНДУЛОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОНЯРОВА

ДАНИЕЛА СОТИРОВА ВЪЛЧЕВА

ДАРИНА СТЕФАНОВА КУЦАРОВА

ДАФИНКА ДИМИТРОВА БАКЪРДЖИЕВА

ДАЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДЕНА СЛАВОВА ГОЧЕВА

ДЕНИЦА ИВАНОВА ДЕЛЕВА

ДЕНКА ПАНАЙОТОВА МИХАЙЛОВА

ДЕНЮ ВАСИЛЕВ ДЕНЕВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА МИТЕВА

ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА СТЕФАНОВА

ДЕСПА БОРИСОВА ЦЕНОВА

ДЕСПИНКА ХРИСТОВА КУЛЕВА

ДЕЯН СТОИЧКОВ ДИМИТРОВ

ДЕЯНА БИСЕРОВА ИВАНОВА

ДЖЕМА ДИМИТРОВА МУТАФЧИЕВА

ДЖОРДЖ-СИМЕОН ГЕОРГИЕВ МИЦОВ

ДИАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИАНА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА

ДИАНА СТОЯНОВА ЧИМБУЛЕВА

ДИКО АТАНАСОВ ДИКОВ

ДИЛЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИЛЯНА ЕМИЛОВА НЕДЕВА

ДИМИТРА АЛЕКСИЕВА МАРКОВА

ДИМИТРИНА АНАСТАСОВА ВЕЛКОВА

ДИМИТРИНА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА КОЛАРОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СТАВРЕВА

ДИМИТЪР АНДОНОВ ЧИФИЛЬОНОВ

ДИМИТЪР АРГИРОВ ПИКОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДЕЧЕВ

ДИМИТЪР ВЪЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АРИСТИДОВ

ДИМИТЪР ДИОНИШЕВ КОНЯРОВ

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ТРЕПЕЧОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ КОНТЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ МОСКОЯНЕВ

ДИМИТЪР ПЕНКОВ ЗАГОРЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР СТАМАТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ПАНЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДАНЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТАЙКОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЧЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧАКЪРОВ

ДИМО МИЛЕВ ЛЕФТЕРОВ

ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ

ДИМО ХРУСАФОВ ЯНЕВ

ДИНКА СТАНКОВА ВЪЛЧЕВА

ДИНКО ГАНЕВ КАЗАКОВ

ДИНКО КОЛЕВ КОЛАРОВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДИЯН КОСТАДИНОВ МИХАЛЕВ

ДИЯНА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

ДИЯНА ДИМОВА ХРИСТОВА

ДИЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА

ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

ДОБРИНА ВЕЛЧЕВА МИТЕВА

ДОБРИНКА ДЕЛЧЕВА КУЗЛОВА

ДОБРИНКА МИТЕВА ДИМИТРОВА

ДОБРИНКА РАДЕВА НЕДЯЛКОВА

ДОБРИНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

ДОЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕМЛИЕВА

ДОНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА ДИМИТРОВА КОЛАРОВА

ДОНКА ДИНЕВА ПОПОВА

ДОНКА ДИНКОВА КОЛАРОВА

ДОНКА ЖЕЛЕВА РОМАНОВА

ДОНКА ИВАНОВА СТАНЕВА

ДОНКА РУМЕНОВА РАЙЧЕВА

ДОНКА СПАСОВА ЯНЕВА

ДОНКА СТОЯНОВА РУСЕВА

ДОНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ДОНЧО ПЕТКОВ ЧУКОВ

ДОНЧО ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ

ЕВА-МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЕВДОКИЯ БОЖИНОВА СТОЯНОВА

ЕВЕЛИНА ГЕРАСИМОВА ЖЕЛЕВА

ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ИСТУУД

ЕВЕЛИНА ТОДОРОВА МИЦОВА

ЕЛВИРА ТОДОРОВА СТОИЦОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТИНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА КОНЯРОВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПЕЙЧЕВА

ЕЛЕНА КОСТОВА СТАНКОВА

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ГОЧЕВА

ЕЛЕНА ПЕТКОВА БАБАДЖАНОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ШИМОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ПЕЙЧЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ЯНЕВА АРИСТИДОВА

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА ЯНЧЕВА

ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛИНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

ЕЛИСАВЕТА АНДРЕЕВА РУСЕВА

ЕЛИСАВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА АНДОНОВА

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ АНДОНОВ

ЕМИЛ МИНКОВ МИНЧЕВ

ЕМИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПИКОВА

ЖАК САЛВАТОР КОЕН

ЖАНА МИЛКОВА ИЛИЕВА

ЖЕЛА ДАМЯНОВА ГОСПОДИНОВА

ЖЕЛЯЗКА СТАМАТОВА НЕЙЧЕВА

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

ЖИВКО ЗЛАТОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ЖИВКО ИВАНОВ ГОРАНОВ

ЗАХАРИНКА ИВАНОВА ЦАРЕВА

ЗДРАВКА ДИМОВА БЕНЧЕВА

ЗДРАВКА ИЛКОВА ЙОНКОВА

ЗДРАВКА ТРАЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКА ХРИСТОВА МИТЕВА

ЗЕКИЕ МЕХМЕД НЕЗАМ

ЗЛАТЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ТРЕПЕЧОВА

ЗЛАТИНКА ПЕТРОВА СТАНКОВА

ЗЛАТКА АНДРЕЕВА ПАВЛОВА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ВЕЛЕДИНОВА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА КАВАКОВА

ЗЛАТКА СЛАВОВА МИРОНОВА

ЗЛАТКО НЕНОВ СЕИЗОВ

ЗНАМЕН ИВАНОВ ЧИВИКОВ

ЗЮМБЮЛКА ТОДОРОВА ДИМОВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ КОНЯРОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ПОПОВ

ИВАН БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ

ИВАН ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ИВАН КИРИЛОВ МЕРСЕНКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНЕВ

ИВАН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ДРУМЕВ

ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ

ИВАН СТАЙКОВ ГУРГОВ

ИВАН ХРИСТОВ БАЙЧЕВ

ИВАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАНА МИЛКОВА ПАНЕВА

ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА АВРАМОВА-ПЕХЛИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА

ИВАНКА ДИКОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ШИМОВА

ИВАНКА ИВАНОВА ТЕНЕВА-ДИМОВА

ИВАНКА МАРКОВА КОЧЕВА

ИВАНКА МЛАДЕНОВА ПИПИНИКОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА СТАНКОВА

ИВАНКА СЛАВОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОНЕВА КАРАЧЕВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦАРЕВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА СТАТЕВА

ИЛИАНА ДОНЧЕВА АЛЕКСИЕВА

ИЛИЯ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ПЕЙЧЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЙОНКОВА

ИРЕНА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА

ИРЕНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

ИРИНА МАТКОВА ДАЧЕВА

ИРИНА СТОИЛОВА СТОЯНЧЕВА

ИРИНА ТОДОРОВА КОЛАРОВА

ИРИНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

ИСМАИЛ РЕДЖЕБ АХМЕД

ЙОВА КИРИЛОВА ЧАКЪРОВА

ЙОРДАН НИКОЛОВ ВЕЛЕДИНОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ХАДЖИЕВА

КАДРИЕ АХМЕД АХМЕД

КАЛИНА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

КАМЕЛИЯ НЕНЧЕВА КОНДЕВА

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

КАТЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

КАТЯ ДРАГАНОВА ПЕТРОВА

КАТЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА

КЕНИ СТАНИМИРОВ БОЗУКОВ

КЕРА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

КЕТИ МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА

КИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ МЕРСЕНКОВ

КИРИЛ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ НИКОЛОВ КИРОВ

КИРИЛ ТРАЙКОВ ПЕЙЧЕВ

КОЛЬО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ

КОМНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

КОНСТАНТИН ДИМОВ ЛЕФТЕРОВ

КОСТА ПАНАЙОТОВ СТАНКОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОДЖАБАШЕВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ САВОВ

КРАСИ КОЛЕВА БАЙЧЕВА

КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ

КРАСИМИР МИХАЛЕВ МИТЕВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ФЕНДУЛОВ

КРАСИМИР ПАВЛОВ ПАВЛОВ

КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА КАСАБОВА

КРАСИМИРА МАНОЛОВА МУТАФОВА

КРАСИМИРА РУВИМОВА КАЗАКОВА

КРИСТИАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

КРИСТИАНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

КРЪСТЮ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ

КРЪСТЮ ИЛИЕВ КОНТЕВ

КРЪСТЮ МАРИНОВ НЕДЯЛКОВ

ЛАЗАРИНА ЯНКОВА ПЕШЛОВА

ЛЕНКО ГРОЗДЕВ ИВАНОВ

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА

ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

ЛИЛИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА

ЛИНА ЛУКАНОВА ДЕЧЕВА

ЛИТА КАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБКА ГОРАНОВА ДРУМЕВА

ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВ СПАСОВ

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ НАУМОВ

ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ПРОДРОМОВА

ЛЮБОМИРА ЙОВКОВА КРЪСТЕВА

ЛЮДМИЛА ГЛЕБОВНА ЯНЕВА

МАГДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

МАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПАНЧЕВА

МАНОЛ СТОЙКОВ СТОЙКОВ

МАРА ТОТЕВА КАЗАКОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА БАЙЧЕВА-МИНЧЕВА

МАРГАРИТА ЯНЧЕВА ЯНЕВА

МАРИАНА АНДРЕЕВА ЯНЕВА

МАРИАНА ПАРУШЕВА ВАСИЛЕВА

МАРИАНА ЯНКОВА КАЛЧЕВА-ЛЕФТЕРОВА

МАРИЕЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

МАРИНА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА

МАРИНА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА

МАРИО РАДКОВ НЕДЯЛКОВ

МАРИОРА СТАМАТОВА ГИНЕВА

МАРИЯ АНДОНОВА МИТРЕВА

МАРИЯ БОЖИДАРОВА ВАРДАЛИЕВА

МАРИЯ БОЖИНОВА КОСТАРАКОВА

МАРИЯ БОЖИНОВА ШИМОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА НЕДЯЛКОВА

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ ГЕНОВА КАНЕВА

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕЛЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА СЪБЕВА

МАРИЯ НЕНКОВА БОНЕВА

МАРИЯ НЕНЧЕВА КОНДЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ПЕТКОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ЧИМБУЛЕВА

МАРИЯ РУСЕВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ СТРАТИЕВА ЧАКЪРОВА

МАРИЯ ЯНКОВА БОЗУКОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА КОНЯРОВА

МАРТИН САШЕВ ТОДОРОВ

МАРТИНА КРАСИМИРОВА ВРЕШКОВА

МАРТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МАРУЛКА ИВАНОВА ШАРКАМОВА

МАТЕЙ ТОДОРОВ КОЛЕВ

МАТЬО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

МАЯ ДОНКОВА ИЛИЕВА-ПЕТКОВА

МЕТОДИ АРСОВ ПОМАКОВ

МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД

МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН НЕЗАМ

МИГЛЕНА АТАНАСОВА СТОИЛОВА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРКОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ФЕНДУЛОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНКОВА

МИЛЕНА ЛАЗАРОВА ЧИФИЛЬОНОВА

МИЛЕНА МЛАДЕНОВА ТРЕПЕЧОВА

МИЛЕНА НЕНКОВА ЧУКОВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА ЛИНОВА

МИЛКА ПЕТКОВА КОДЖАБАШЕВА

МИЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

МИНКА БАЛИНОВА КИРОВА

МИНО ГЕОРГИЕВ МИНОВ

МИРЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИРЕЛА СВЕТОСЛАВОВА СТАЙКОВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ПАВЛОВ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

МИРОСЛАВА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА

МИРЯНА АСПАРУХОВА БАБЕВА

МИТКА МАНЕВА БОЗУКОВА

МИТКО ДИМИТРОВ СТАЙКОВ

МИТКО ЕВТИМОВ КЪРКЕЛАНОВ

МИТКО ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

МИТРА АТАНАСОВА ЧИРАКОВА

МИТРА ЦВЕТКОВА ПЕЙЧЕВА

МИХАИЛ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

МИХАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

МЛАДЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

МОНИКА ОГНЯНОВА КИРКОВА

НАДЯ ДАНИЕЛОВА МИНЧЕВА

НАНКА КИРОВА КРЪСТЕВА

НАНКА ЛЕНКОВА СИДЕРОВА

НАСЯ ИВАНОВА ЧИРАКОВА

НЕДЕЛИНА ДИМОВА ПЕТРОВА

НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА СТАНЧЕВА

НЕДЯЛКА ПЕЕВА КОСТАДИНОВА

НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ЧУПОВА

НЕДЯЛКО КРЪСТЕВ НЕДЕВ

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

НЕНЧО КОНДЕВ НЕНЧЕВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРЪКОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ КОНДОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛА НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ВАЧЕВ СТАВРЕВ

НИКОЛАЙ ГОРАНОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ ЧУКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАНЧЕВ

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИТКОВ

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПРОДАНОВ

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ СТОИЛОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЛИНОВ

НИКОЛАЙ ЯНЕВ АТАНАСОВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА

НИКОЛИНА МАРИНОВА КАСАБОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

НИНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

НИЯ ПЛАМЕНОВА МАДЖАРОВА

ОГНЯН НИКОЛОВ КИРКОВ

ПАВЕЛ ЖИВКОВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ НИКОЛОВ РОМАНОВ

ПАВЕЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИН ГРИГОРИЕВ ПЕЛИХОВ

ПАВЛИН ДОБРЕВ ТОДОРОВ

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ВРАЧЕВА

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ МОСКОЯНЕВ

ПАНАЙОТ КОСТОВ СТАНКОВ

ПАНКА ПАВЛОВА ТОДОРОВА

ПАРАШКЕВА МАТЕЕВА ВАСИЛЕВА

ПАРАШКЕВА РАДЕВА СИМЕОНОВА

ПАРУШ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ПЕЙЧО МАРИНОВ ЧАКЪРОВ

ПЕНА АТАНАСОВА ТЪРТЕВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

ПЕНКА ПЕТРОВА КАМИЛАРОВА

ПЕНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА НАУМОВА

ПЕНКА ЯНКОВА ДЕНЕВА

ПЕПА ЖЕЛЕВА НЕДЕВА

ПЕПА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПЕРУНИКА МИЛЧЕВА СТАЙКОВА

ПЕТКО ДИМОВ ВЪЛЧЕВ

ПЕТКО ДОНЧЕВ ЧУКОВ

ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО ИВАНОВ МИРОНОВ

ПЕТКО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ПЕТКО ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

ПЕТРА МАТЕВА ВАСИЛЕВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР АНДРЕЕВ РУСЕВ

ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ПЕРИКЛИЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ

ПЕТЪР ДИОНИШЕВ КОНЯРОВ

ПЕТЪР ДОЙЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ БАБЕВ

ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ СТАНКОВ

ПЕТЪР РАЙЧЕВ СТОИЛОВ

ПЕТЪР РУСЕВ ГОСПОДИНОВ

ПЕТЪР ТЕНЕВ КАМИЛАРОВ

ПЕТЯ АНДОНОВА МУТАФОВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА МИХНЕВА

ПЕТЯ ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА ГАНЕВА

ПЕЮ ДИМИТРОВ БАБАДЖАНОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ФАКАЛИЕВ

ПЛАМЕН ДИМОВ ДИМОВ

ПЛАМЕНА РАЧЕВА ВЕЛЕДИНОВА

ПЛАМЕНА СТОИЛОВА СТОЯНЧЕВА

ПЛУМКА ХРИСТОВА СТОЯНЧЕВА

РАДКА АНАСТАСОВА МАРКОВА

РАДКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА НАУМОВА

РАДКА МАРИНОВА РОЕЛ

РАДКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

РАДКА СТОЯНОВА ПИСКЮЛЕВА

РАДКО МАРИНОВ НЕДЯЛКОВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

РАДОСТИНА СТОЯНОВА ДАНЕВА

РАДОСТИНКА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА

РАЙНА АНГЕЛОВА МИЛЕВА

РАЛИЦА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА

РЕНЕТА МАТЕЕВА КОЛЕВА

РОСЕН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

РОСЕН ПЕТРОВ СТОИЛОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРКОВА

РОСИЦА ЕВГЕНИЕВА ШАРКАМОВА

РОСИЦА НЕДЕВА ЩЕРИОНОВА

РОСИЦА ХРИСТОВА ТОНЕВА

РУВЕЙДА МУСТАФА НЕЗАМ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДАУТОВ

РУМЕН РОСТИСЛАВОВ АНГЕЛОВ

РУМЯНА ИВАНОВА МОСКОЯНЕВА

РУСИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

РУСИ ЧАНЕВ РУСЕВ

РУСЛАН ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ

САБИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

САБИНА ТОДОРОВА ЧАНЕВА

САЛВАТОР ЖАК КОЕН

САШКА АСЕНОВА НАУМОВА

САШО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

САШО ДИМОВ ЯНЕВ

СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА

СВЕТЛАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СВЕТЛАНА ТАНЕВА ВАСИЛЕВА

СВЕТЛАНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ПОПОВ

СВЕТОСЛАВ ЖЕЛЕВ КЕРЕЗОВ

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ СТАЙКОВ

СВОБОДА ГЕОРГИЕВА ГУРГОВА

СЕВДА КАМБЕРОВА АХМЕДОВА-ХАЛИЛ

СЕВДА МЕХМЕД НЕЗАМ-СЕИД

СЕЙДЕ ВАИДОВА МУСТАФОВА

СЕХЕР ЮСЕИНОВА САЛИЕВА

СИЙКА ЩЕРЕВА СТАНКОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЕМЕЛКОВА

СИЛВИЯ ПАВЛОВА ЙОНКОВА-ДИМИТРОВА

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПИПИНИКОВ

СЛАВИНА ЛЕНКОВА ИВАНОВА

СЛАВКА ГЕНЧЕВА ОВЧАРОВА

СЛАВЯНКА ДИМИТРОВА КОНДОВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА

СОТИР АНГЕЛОВ КОЕВ

СОТИР ЯНКОВ НИКОЛОВ

СОФИЯ АНДОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

СОФИЯ АТАНАСОВА СТОЕВА-ДРУМЕВА

СТАВРИНА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА

СТАЙКО ИВАНОВ ГУРГОВ

СТАНИМИР КЕНОВ БОЗУКОВ

СТАНИМИРА СТОЯНОВА ПЕРИКЛИЕВА

СТАНИМИРА ЯНЕВА НИКОЛОВА

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ

СТАНИСЛАВА МИНЧЕВА ВЪЛЧАНОВА

СТАНИСЛАВА СЛАВЧЕВА ПРОДАНОВА

СТАНКА АНГЕЛОВА КЬОСЕВА

СТАНКА ДИМОВА КОЕВА

СТАНКА ИВАНОВА ДИКОВА

СТАНКА ИВАНОВА КАРЪКОВА

СТАНКА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА

СТАНКА СТОЯНОВА МЕРСЕНКОВА

СТАНКО МИЛЕВ МИЛЕВ

СТЕЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ДИМОВ СТАНЧЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА КАПРИЕВА

СТЕФКО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ

СТИЛИЯН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

СТОИЛ ВАСИЛЕВ СТОЯНЧЕВ

СТОИЛ КАРАМФИЛОВ ПАНЕВ

СТОЙКА ВЪЛКОВА КУСЕВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА

СТОЙКА ХРИСТОВА САЮК

СТОЙНО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

СТОЙЧО РАЙЧЕВ СТОИЛОВ

СТОЯН АТАНАСОВ КАСАБОВ

СТОЯН ДЕМИРЕВ ДИМИТРОВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ ЛИНОВ

СТОЯН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ПЕНЧЕВ ПИРЕВ

СТОЯН СТОИЧКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

СТОЯНКА МИЛКОВА ИЛИЕВА

СУЛА КРАЛЕВА БАКЪРДЖИЕВА

СУЛТАНА ДИМИТРОВА РУСЕВА

СУЛТАНА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА

СЪБА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТМЕЗОВА

ТАНЯ ДИНЕВА КОНТЕВА

ТАНЯ МАРИНОВА ПАШОВСКА

ТАНЯ МИХАЙЛОВА КИДЕРОВА-ЩЕЛМАХЕР

ТАНЯ РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА

ТАНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ТАТЯНА КОЛЕВА ПИСКЮЛЕВА

ТАТЯНА ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА

ТАТЯНА ТРАЙКОВА НИКОЛОВА

ТАШКО АНГЕЛОВ НАУМОВ

ТЕНЮ ИВАНОВ КАМИЛАРОВ

ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ПИСКЮЛЕВА

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ДИМОВА

ТЕОДОРА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

ТЕОДОРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ТЕОДОРА ТОТЕВА МИТКОВА

ТИХОМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ТОДОР БОРИСОВ КУЗЛОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ДАНЕВ

ТОДОР ДИМОВ ДИМОВ

ТОДОР СВЕТОСЛАВОВ СТАЙКОВ

ТОДОРА МИТРЕВА НЕДЕВА

ТОДОРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА БАЙЧЕВА ГРОЗДЕВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МЕРСЕНКОВА

ТОМЧО ДИМИТРОВ ПИСКЮЛЕВ

ТОНИ АТАНАСОВА БАЙЧЕВА

ТОНКА ДИМОВА МИХАЛЕВА

ТОНКА ПАНАЙОТОВА МИТРЕВА

ТОНКА ЯНКОВА ДЖИНКОВА

ТОТКО АНГЕЛОВ КАЗАКОВ

УРАНИЯ ДИМИТРОВА КОНЯРОВА

ФАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ФАТМЕ АЛИ НЕЗАМ

ФАТМЕ ХАСАН ХАЛИЛ

ФИЛИП СТОЯНОВ РАДИНОВ

ФИЛИП-ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ХАМЗА ХЮСЕИН ХАЛИЛ

ХАРИЗАН ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ПАЯКОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГРОШЧЕВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА МЕРЕТОВА

ХРИСТИЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ДРАЖЕВ

ХРИСТО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ САЮК

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ САЮК

ХРИСТО ВАНГЕЛОВ ШИМОВ

ХРИСТО ГАНЧЕВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПИКОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ЙОНКОВ

ХРИСТО МИХАЛЕВ КЬОСЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ БЕЛОБРАДОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ СТАНКОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ЧИМБУЛЕВ

ХРИСТО СТОЙНОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТАН АТАНАСОВ РОМАНОВ

ЦВЕТАН ЦВЯТКОВ РАЧЕВ

ЦВЕТАНА АЛЕКСИЕВА ГАНЧЕВА

ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КЪТОВА

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСЕЕВА СИНКОВА

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА НИКОЛОВА

ЩЕРИОНА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

ЮЛИЯН ЖЕКОВ КУЛЕВ

ЮЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ КАТИНОВ

ЮЛИЯНА ЛИЛЯНОВА КЕХАЙОВА

ЯНА ЦВЕТАНОВА РОМАНОВА

ЯНИ ХРИСТОВ АРИСТИДОВ

ЯНИЦА КРАСИМИРОВА ФЕНДУЛОВА

ЯНКА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКО КАЛОЯНОВ АТАНАСОВ

ЯНКО КОСТАДИНОВ ДЖИНКОВ

ЯНЧО ВЕЛИКОВ ЯНЕВ

ЯНЧО ДЕНЕВ ДЕНЕВ

ЯНЧО ДОБРЕВ ТОДОРОВ

ЯНЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ

ЯНЧО РАШКОВ ЯНЕВ

ЯСЕН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 010

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА КУСТЕВА

АДРИАНА ХАРАЛАМПИЕВА ХРИСТОВА

АЛЕКО ЕМАНУИЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КРИЛОВ

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСИ ГОСПОДИНОВ РАЙКОВ

АНА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА

АНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

АНА ДИМОВА ДИМОВА

АНА НЕДЕЛЧЕВА ДОБРЕВА

АНАСТАС ЕНЕВ ЖЕЛЕВ

АНАСТАСИЯ КРЪСТЕВА КОНТЕВА

АНГЕЛ АНДОНОВ ТУЛЕВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ МАНГАЛОВ

АНДРЕЙ ДИМОВ ВЪТЕВ

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА СЛАВОВА

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

АНИТА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ТОДОРОВА МИТЕВА

АНТОН БОЙЧЕВ КИЧЕВ

АНТОН КЪНЧЕВ КОНДОВ

АНТОНИО ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

АТАНАС АСЕНОВ СТАНКОВ

АТАНАС ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ

АТАНАС ВЪЧЕВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОСТАНДЖИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

АТАНАС ИВАНЧЕВ ИВАНОВ

АТАНАС КОСТОВ КОСТОВ

АТАНАС КРЪСТЕВ КОНТЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ХРИСТОВ ДЖЕНКОВ

АТАНАС ХРИСТОВ СУБАШЕВ

АТАНАСКА ПЕЙКОВА ТОДОРОВА

АТЧЕ ИСМАИЛ ТАЙФУН

АХМЕД РАМАДАН САЛИМЕХМЕД

БИСТРА ГЕОРГИЕВА КРИЛОВА

БОЖИДАР КОЛЕВ КОЛЕВ

БОЖУРА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

БОЙКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

БОЙКА РУСЕВА НИКОЛОВА

БОНА КЕРАНОВА ДИНЕВА

БОНКА ТОДОРОВА НЕДЕВА

БОРИСЛАВ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

БОЯН ДОБРИНОВ КОСТОВ

БОЯН ТОДОРОВ БИЧКИДЖИЕВ

БОЯН ЯНЧЕВ НЕНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА ДЕЧКОВА СТОЙЧЕВА

ВАНГЕЛ ПЕТРОВ БАБЕВ

ВАНЯ АНГЕЛОВА СТАВРЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ВАНЯ ИВАНОВА БАРАКОВА

ВАНЯ МИХОВА ЖЕЛЕВА

ВАНЯ ПЕТКОВА ЦЕНОВА

ВАНЯ ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ЛОЗАНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛЕНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ВЕЛИЗАРА ПАВЛОВА ДУЛЕВА

ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ВЕЛИН ЖИВКОВ ОГЛЕДАЛОВ

ВЕЛИНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

ВЕЛИЧКА ИЛКОВА ЛОЗАНОВА

ВЕЛЧО ДИМОВ ВЕЛЕВ

ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ

ВЕНЕТА АНГЕЛОВА СЛАВОВА

ВЕНКО ЖЕЛЕВ МАВРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ДОЙЧЕВА

ВЕСЕЛИН АВРАМОВ АВРАМОВ

ВЕСЕЛИН КИРОВ КИРОВ

ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ЧОЛАКОВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИНА ДАМЯНОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТУРМАНОВА

ВЕСЕЛИНА ДОЧЕВА ПЕТРОВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ВЪЛЧАНОВА

ВЕСЕЛИНА ФЕДЕВА КОЛЕШОВА-БАБЕВА

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ВИКТОРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА

ВИКТОРИЯ МИНКОВА ДИМИТРОВА

ВИКТОРИЯ ТАНЕВА КОСТАДИНОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА НАУМОВА

ВИОЛЕТКА МИЛКОВА ПАНАЙОТОВА

ВИРГИНИЯ ПАИСИЕВА БОНЕВСКА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВЛАДИМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МИЛАНОВ

ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ ПАВЛОВ

ВЛАДО ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ВЪЛЧО СТОЯНОВ МИХАЛЕВ

ВЪЧО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ

ГАЛИН ВЪЛКОВ СТОЙНОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА

ГАЛИНА МАТЕВА НЕДЕВА

ГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА ЧЕЛЕБИЕВА

ГАНКА ЙОРДАНОВА ГЕРДЖИКОВА

ГАНЧО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

ГАРО ОНИК ТИЛКИЯН

ГЕНА ГОСПОДИНОВА ДАВИДОВА

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ БОСТАНДЖИЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ТРИФОНОВ

ГЕОРГИ ВОЙНОВ ЧОЛАКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАИШЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОМОВ

ГЕОРГИ ЕНЕВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ЗЛАТИНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВИШЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ

ГЕОРГИ СТАВРЕВ СТАВРЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ПОПОВ

ГЕРГАНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ГИНКА БОЖИЛОВА ЗАПРЯНОВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

ГОРАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ

ГОСПОДИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ГОЧО ТОНЧЕВ ГОЧЕВ

ГРЕТА ДИМИТРОВА ОГЛЕДАЛОВА

ГЮНДЮЗ ДЖЕХАТОВА ПЕХЛИВАНОВА

ДАНАИЛ СТОЯНОВ РАЙНОВ

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ БОЖИЛЧЕВ

ДАНИЕЛ ДОБРОМИРОВ ДИМИТРОВ

ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА-КОСТАДИНОВА

ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА БОРИСОВА

ДАФИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ДЕЛЧО ЦЕКОВ МАРКОВ

ДЕЛЯН ТОДОРОВ ЯРЪМОВ

ДЕНИЦА МАРИНОВА ДИМОВА

ДЕНКА ЛЕФТЕРОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВ ПЕНКОВ ТИНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСИСЛАВА ВЕНЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА КОМАРОВА

ДЖОАН ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

ДИАН ВЪЛЧЕВ МИХАЛЕВ

ДИАН НИКОЛОВ ДИНЕВ

ДИАНА ДИМОВА ВЪТЕВА-ИВАНОВА

ДИАНА НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВА

ДИАНА НИКОЛОВА РАЙКОВА

ДИАНА ПАСКОВА КАРАГОГОВА-ЛАКОВА

ДИМА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДИМИТРА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА

ДИМИТРИНА КРЪСТЕВА МАРКОВА

ДИМИТРИНА РУМЕНОВА МИЛЕВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ЯРЪМОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПЕТРОХАНСКА

ДИМИТРИНКА ТЕЛМАНОВА НЕДЯЛКОВА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧЕРВЕНКОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАНЧУКОВ

ДИМИТЪР КИРОВ ПАНЧУКОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТРИФОНОВ

ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР РАЛЧЕВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТЕНЕВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЮЧУКОВ

ДИМИТЪР ЧАНЕВ РУСЕВ

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ МАРКОВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ СОНГУРОВ

ДИМИТЪР ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ

ДИМКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

ДИМКА МИТКОВА ВЕЛКОВА

ДИМКА ПЕНЕВА ПАНЧУКОВА

ДИМО БОРИСОВ ВАРИМЕЗОВ

ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

ДИМО НЕДЯЛКОВ КАРАДЖОВ

ДИМЧО СЪБЕВ ВЪТЕВ

ДИНА ИВАНОВА ГОЧЕВА

ДИНКА ГЕОРГИЕВА РАЙНОВА

ДИНКА КАЛЧЕВА ЯНЕВА

ДИНКА РУСЕВА ИВАНОВА

ДИЯН РОСЕНОВ АТАНАСОВ

ДИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ДОБРИН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

ДОБРИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

ДОБРИНА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА

ДОБРИНКА ЕФТИМОВА КАЛУГЕРОВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА МАРКОВСКА

ДОЙЧИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДОНА МИХАЙЛОВА КАНДИЛКОВА

ДОНИКА СЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДОНКА АНАСТАСОВА НАУМОВА

ДОНКА АНДРЕЕВА ВЪТЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

ДОНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА ПЕЙКОВА

ДОНКА СТАНЧЕВА ПЕТРОВА

ДОНКА ТЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ДОНЧО ИВАНОВ ЦЕНОВ

ДОРА РАДЕВА ДОЙЧЕВА

ДОЧКА СТАНЕВА АЛЕКСИЕВА-СТОЙНОВА

ДОЧКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ДРАГА ДИМИТРОВА МАРКОВА

ДРАГОМИР ВАЛЕРИЕВ АНТОВ

ДРАГОМИР ПАНАЙОТОВ ПОПОВ

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ

ЕВГЕНИ КАЛИНОВ АНДРЕЕВ

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОХАНСКИ

ЕВГЕНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЯНКОВА-ЗАПРЯНОВА

ЕВДОКИЯ ДЬОМОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВА ЯНАКИЕВА

ЕВДОКИЯ ТОДОРОВА ДЕНКОВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КАФОЗОВА

ЕЛВИДА АСАНОВА ЛОЗАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА

ЕЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОХАНСКА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ЕЛЕНА МИЛЕВА АРНАУДОВА

ЕЛЕНА РУСЕВА ПАВЛОВА

ЕЛЕНКА МИХАЛЕВА ТОДОРОВА

ЕЛИЦА ЛЕФТЕРОВА КОЛЕВА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ

ЕМИЛ МИТЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ЕМИЛ ПЕЙЧЕВ ПОПОВ

ЕМИЛ ТОДОРОВ СТОЙКОВ

ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ВЪТКОВА

ЕМИЛИЯ МАРТИНОВА ЧОЛАКОВА-ПАНАЙОТОВА

ЕМИЛИЯ МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА

ЕНЧО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ

ЕНЮ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ

ЕНЮ ДИМОВ ЖЕЛЕВ

ЕФТИМИЯ МИЛКОВА ТОДОРОВА

ЖЕЛЮ ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА ДЖЕНКОВА

ЖЕЧКА НИКОЛОВА ДИМОВА

ЖЕЧО СТАМОВ ЯНЕВ

ЖИВКА ЖЕЧЕВА МАЦОВА

ЖИВКА РОЕВА ТОДОРОВА

ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ВАНГЕЛОВ ОГЛЕДАЛОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ БОЖИЛЧЕВ

ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЗАПРЯНОВ

ЖИВОМИР СВЕТОСЛАВОВ ГИНЕВ

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ЗИНА ИЛИЕВА ПОПОВА

ЗЛАТЕ БОНЕВСКИ

ЗЛАТИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

ЗЛАТИНА ХРИСТОВА СУБАШЕВА-АНДРЕЕВА

ЗЛАТИНА ЯНКОВА ЦОНЕВА

ЗЛАТКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕЗОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СУБАШЕВА

ЗЛАТКА ДОБРЕВА НЕДЕВА

ЗЛАТКА ЖЕЛЕВА НЕЙЧЕВА

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА КАЗАНДЖИЕВА

ЗЛАТКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

ЗЛАТКО ДОБРОМИРОВ ДИМИТРОВ

ЗЛАТКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ

ЗОРКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ИБРЯМ ХАСАН ОСМАН

ИВА ВАЛЕРИЕВА ЙОВЕВА

ИВАЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КРИЛОВ

ИВАН БОРИСОВ ЗАНГАГОЛЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

ИВАН ДОНЧЕВ ЦЕНОВ

ИВАН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН МИЛЕВ НЕДЯЛКОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ

ИВАН РУМЕНОВ МИЛЕВ

ИВАН ТЕНЕВ БАРАКОВ

ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ

ИВАН ЯРОСЛАВОВ ИВАНОВ

ИВАНКА АНАСТАСОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

ИВАНКА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ЕНЧЕВА-НИКОЛОВА

ИВАНКА РАШКОВА ДАНЧЕВА

ИВАНКА СЪБОТИНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМОВА-ПЕТРОВА

ИВАНКА ТРАЕВА ГРОЗЕВА

ИВАНЧО ЯНКОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА ТОМОВА ХРИСТОВА

ИВО ВЕСЕЛИНОВ ЦАНЕВ

ИВО ИВАНОВ ДИЛОВ

ИВО ПАВЛОВ ЖЕЛЕВ

ИЛИАНА ДИМИТРОВА РАЙНОВА

ИЛИАНА ТОДОРОВА АВРАМОВА

ИЛИЯ-ПРЕСИЯН НЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯНА ЗЛАТИНОВА ЗЛАТИНОВА-СТОЧКО

ИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

ИРЕНА РАДЕВА ДАНЧЕВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА СКОТ-УОРД

ИРИНА НЕДЕВА БИЧКИДЖИЕВА

ИРИНА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА

ЙОВЧО ПАИСЕВ ЖЕЛЕВ

ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ГОРАНОВ СЛАВОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СИМОВ

ЙОРДАН ЕФРЕМОВ КРИШКОВ

ЙОРДАН НИКИФОРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

ЙОРДАНКА ДЕНКОВА БОЖИЛЧЕВА

ЙОРДАНКА ДИМОВА ВЕЛКОВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

КАЛИНА ЖЕКОВА ЖЕКОВА

КАЛИНА СТАВРЕВА ГРИГОРОВА

КАЛОЯН СОТИРОВ НАУМОВ

КАНЬО ПЕТРОВ СТОЯНОВ

КАРАМФИЛКА ДАНЧЕВА ТОДОРОВА

КАТИНА СТЕФАНОВА ЧАВДАРОВА

КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ КЪНЧЕВА ЗЛАТЕВА

КАТЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

КЕРА ЖЕЛЯЗКОВА КРЪСТЕВА

КЕРА КОЛЕВА ДИМОВА

КЕРАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

КЕРКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

КИНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНЧУКОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

КИРО АТАНАСОВ ЕВТИМОВ

КОЛЮ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

КОЛЮ ЖОНЕВ МАРИНОВ

КОНСТАНТИН СТОЕВ СТАНКОВ

КОСТА КИРОВ КОСТОВ

КОСТАДИН КИРОВ КУЦАРОВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ

КРАСИМИР ДОБРЕВ ЦОНЕВ

КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

КРАСИМИР МИТКОВ ВОЙНОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕРДЖИКОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ЧАВДАРОВ

КРАСИМИР ХРИСТОВ ПЕЕВ

КРАСИМИРА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА

КРАСИМИРА ГАРО ТЕЛКИЯН

КРАСИМИРА ХРИСТОВА СТАНКОВА

КРЕМЕНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

КРИСТИНА КАЛИНОВА ВУНЦОВА

КРИСТИНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

КРИСТИНА ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ АВРАМОВ

КРИСТИЯН КАЛИНОВ МИРЧЕВ

КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

КРЪСТИНКА ТРИФОНОВА МИХОВА

КРЪСТЮ ДИМИТРОВ КОНТЕВ

КЪНЧО ЦВЯТКОВ АРНАУДОВ

ЛАВА АТАНАСОВА КОСТОВА

ЛЕНКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ЛЕФТЕР ЕДРЕВ КОЛЕВ

ЛИЛИЯ МИТКОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА ПАНАЙОТОВА МАРКОВА

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ЛЪЧЕЗАР АТАНАСОВ ШАПШАЛОВ

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ ЛАКОВ

ЛЮБО ТОДОРОВ НИКИТОВ

ЛЮБОВ АНАТОЛИЕВНА СТАНКОВА

ЛЮБОМИР ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ

ЛЮБОМИР ЛАМБОВ ПЕТКОВ

ЛЮДМИЛ НЕДЕЛЧЕВ КАРАДЖОВ

ЛЮДМИЛА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ЛЯНКА ПЕТКОВА ШАПШАЛОВА

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАКСИМ ПАНЧЕВ ПАНЧЕВ

МАЛАТЕНА КИРОВА ЕВТИМОВА

МАЛЕНА НИКОЛОВА ДЖЕНКОВА

МАНОЛ ИВАНОВ СЛАВОВ

МАНОЛ СТАМАТОВ ПЕТРОВ

МАРА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

МАРГАРИТА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

МАРГАРИТА ДОБЧЕВА ДИЛОВА

МАРГАРИТА ЖЕКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИАНА АТАНАСОВА СУБАШЕВА

МАРИАНА ДОБРЕВА ПОПОВА

МАРИАНА ИЛКОВА СТОЯНОВА

МАРИАНА ПЕНЧЕВА СЕМЕРДЖИЕВА

МАРИАНА СТОЯНОВА КОЛЕШОВА

МАРИАНА ХРИСТОВА МАВРОВА

МАРИЕТА ВЕНЕЛИНОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА РАЙНОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ПРОДАНОВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА КОНДОВА

МАРИН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ

МАРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

МАРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

МАРИНА НИКОЛОВА ЕВТИМОВА

МАРИНКА СТОЯНОВА ДИМОВА-КИЧЕВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА-КОСТОВА

МАРИЯ АПОСТОЛОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА БЕРБЕРОВА

МАРИЯ БОРИСОВА КАРАДЖОВА

МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ГОСПОДИНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

МАРИЯ ДИНЕВА НЕДЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЧАКЪРОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА СЪБЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА ЯНЕВА

МАРИЯ МАРКОВА БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖЕНКОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЯ ЧАНКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ЯНЕВА МИХОВА

МАРИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

МАРКО ЧЕНЕВ БЕРБЕРОВ

МАРЛЕНА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА

МАРТИН ВЕНКОВ МАВРОВ

МАРТИН НИКОЛОВ СЪБЕВ

МАРТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

МАРУШКА ТЕНЕВА МУМДЖИЕВА

МАТЮ ЩЕРИОНОВ НЕДЕВ

МАЯ ТЕНЕВА КОСТАДИНОВА

МЕЛАНКА ГОСПОДИНОВА ПАНЧУКОВА

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

МИЛА МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЛАН МИХАЙЛОВ ГАНЧЕВ

МИЛЕН ГАРО ТЕЛКИЯН

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ

МИЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА КРИШКОВА

МИЛЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

МИЛЧО КАЛЧЕВ МИТЕВ

МИЛЮ МАТЕВ ПЕТКОВ

МИЛЮ СТОЙКОВ ГРОЗЕВ

МИМА ПЕНЕВА МАРКОВА

МИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

МИНКА ИВАНОВА РАЙНОВА

МИНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МИТКО БОРИСОВ ВЕЛКОВ

МИТКО НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА

МИХАЕЛА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА

МИХАИЛ САВОВ МИХАЙЛОВ

МИШО КУРТЕВ МИШЕВ

НАДЕЖДА СТОЯНОВА РАЙНОВА

НАДКА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА БАЕВА

НАНА АТАНАСОВА РАДЕВА

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

НАЧКО ДИМИТРОВ МИЛЕВ

НЕВЕНА ДИМОВА НИКОЛОВА

НЕВЕНА ЖЕКОВА НЕНЧЕВА

НЕДА АЛЕКСИЕВА ПОПОВА

НЕДА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

НЕДА СТОЙКОВА ИВАНОВА

НЕДЕЛЧО ДИНЕВ БИВОЛАРОВ

НЕДЕЛЧО МИТЕВ ТОДОРОВ

НЕДЕЛЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

НЕДКА МИЛЕВА ТЕЛКИЯН

НЕДКО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ГРОЗДАНОВА

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА РАЛЕВА

НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

НЕДЯЛКО ДЕМИРОВ КОЛЕВ

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

НЕДЯЛКО ДИМОВ КАРАДЖОВ

НЕЙКА АТАНАСОВА ПЕЕВА

НЕЙЧО АТАНАСОВ НЕЙЧЕВ

НЕЛИ АТАНАСОВА ТОНЕВА

НЕЛИ БОЯНОВА БОГДАНОВА

НЕЛИ ВАСИЛЕВА КАЗАНДЖИЕВА

НЕЛИ ДОНЧЕВА ПЕЕВА

НИКОЛА ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ

НИКОЛА ДИНЕВ ГЕРДЖИКОВ

НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КИРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПОПОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БЪЧКОВ

НИКОЛИНА КИРОВА НИКОЛОВА

НИНА СТОЯНОВА ЗАЯКОВА

ОРЛИН АЛЕКСАНДРОВ ДОНЕВ

ОСМАН ИСМАИЛ ТАЙФУН

ПАВЕЛ ДОБРИНОВ КОРЕСТИЛОВ

ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ЗАПРЯНОВ

ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ПАВЕЛ РОСЕНОВ НЕДЯЛКОВ

ПАВЕЛ СОТИРОВ ЖЕЛЕВ

ПАВЛИНА ФЕДЕВА КОЛЕШОВА

ПАНАЙОТ ЕНЧЕВ ПАНАЙОТОВ

ПАНАЙОТ ЯНАКИЕВ КОПИЛОВ

ПАНАЙОТ ЯНЕВ ИВАНОВ

ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА

ПЕЙЧО КОЛЕВ КОЛЕВ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА

ПЕНЬО ПАВЛОВ ШИВАЧЕВ

ПЕНЮ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ РАЙКОВ

ПЕТРУНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ БАБЕВ

ПЕТЪР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОХАНСКИ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ

ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ

ПЕТЪР НЕДЕВ НЕДЕВ

ПЕТЪР СОТИРОВ НАУМОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

ПЕТЯ АНДРЕЕВА БОГОЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА РУСЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПЕТЯ ЕНЕВА ЖЕЛЕВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ДИЧЕВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

ПЛАМЕН МАКСИМОВ ПАНЧЕВ

ПЛАМЕН ЯНЧЕВ НЕНЧЕВ

ПЛАМЕНА ЯНЧЕВА СОНГУРОВА

РАДА НИКОЛОВА БЕРБЕРОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

РАДКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

РАДКА КАЛУДОВА СТОЯНОВА

РАДКА КОЛЕВА СТЕФАНОВА

РАДКА МАРИНОВА СТОЯНОВА

РАДКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

РАДКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

РАДОСЛАВ ДОСЕВ ДОСЕВ

РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ РАЛЕВ

РАДОСТИН ЛЪЧЕЗАРОВ ШАПШАЛОВ

РАДОСТИН ЛЮБОМИРОВ ДОЙЧЕВ

РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА КИРОВА

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА БЪЧКОВА

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА

РАДОСТИНА ДИМИТРОВА МАРКОВА

РАДОСТИНКА ЦВЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

РАЙНА ДИМОВА КАРАДЖОВА

РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА МИТЕВА

РОЗА КРЪСТЕВА ПАНЧЕВА

РОЗА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

РОЗАЛИНА АТАНАСОВА КОНТЕВА

РОСЕН ДОНЧЕВ ЖЕЧЕВ

РОСЕН ПАВЛОВ НЕДЯЛКОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА НИКОЛОВА КЪРТЕВА

РОСИЦА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА

РОСИЦА ХРИСТОВА ПЕТРОХАНСКА

РОСИЦА ЯНКОВА КАПИТАНОВА

РУМЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

РУМЯНА МАНЕВА ТОДОРОВА

РУМЯНА СТОЕВА СТОЕВА

РУСА ЖЕЛЯЗКОВА ЧЕРВЕНКОВА

РУСКА ДРАГАНОВА МИХАЛЕВА

САША ИВАНОВА МИХОВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛА РАЙКОВА ЯНЕВА

СВЕТЛА СТЕФАНОВА ХАДЖИЙСКА

СВЕТЛЕНА СТЕФАНОВА ПАШОВА

СВЕТОСЛАВ ЖЕЛЕВ ГИНЕВ

СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ЕВТИМОВА-МИХАЛЕВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

СИЛВИЯ ЕНЕВА ЗЛАТЕВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА

СИЛВИЯ СВЕТОЗАРОВА СВЕТОЗАРОВА

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА БУЗАТОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

СИМЕОН ВАНГЕЛОВ БАБЕВ

СИМОНА АНТОНОВА ВЕЛИКОВА

СЛАВИ СЛАВОВ СТОЙКОВ

СЛАВКА КРУМОВА ЦЕНОВА

СОНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

СОНЯ ПАНТЕЛЕЕВА НЕДЯЛКОВА

СОНЯ СВЕТОСЛАВОВА ГИНЕВА

СОТИР ИЛИЕВ СОТИРОВ

СОТИР КУЗМАНОВ НАУМОВ

СОФИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА

СТАВРИНА ПАНАЙОТОВА КОПИЛОВА

СТАНИМИР АТАНАСОВ СТЕФАНОВ

СТАНИМИР ВЕЛИКОВ НЕДЕЛЧЕВ

СТАНИМИР ЗАХАРИЕВ ВЛАДОВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ БОГДАНОВ

СТАНИМИРА ХРИСТОВА МАРИНЧЕВА

СТАНИСЛАВ ВАНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТАНИСЛАВ ГАЛИНОВ СТОЙНОВ

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА СТОЙКОВА

СТАНКА ВЪЛКАНОВА ДИМОВА

СТАНКА ЖЕЛЕВА ТРИФОНОВА

СТАНКА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА

СТАНКО ДИНЕВ ПЕТРОВ

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ БУЗАТОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ КИРОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ АСЕНОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

СТЕФАНКА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА

СТЕФКА БОГДАНОВА ТАШЕВА

СТИЛИЯНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

СТОИЛКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

СТОЙКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

СТОЙКА КОЛЕВА БОСТАНДЖИЕВА

СТОЙЧО КОНСТАНТИНОВ СТАНКОВ

СТОЙЧО СИМЕОНОВ СТОЙКОВ

СТОЙЧО ЯНЕВ ПЕЙКОВ

СТОЯН ВЪЛЧЕВ МИХАЛЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ РАЙНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ

СТОЯН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ

СТОЯН ЗЛАТЕВ ХАМБАРЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ

СТОЯН МИТЕВ ВЪЛЧЕВ

СТОЯН НЕШЕВ ТОДОРОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ПАВЛОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ МИЛЧЕВ

СТОЯН СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КЮЧУКОВ

СТОЯНКА ВЪЛЧЕВА КРИШКОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СТОЯНКА КАЛЧЕВА СПАСОВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

СУЗИ ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА

СЪБКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТАНЬО АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

ТАНЯ ПАВЛОВА КУЛИШЕВА

ТАНЯ СЛАВОВА СТОЙКОВА

ТАНЯ СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

ТАНЯ ТАНЕВА ДЕЙВИС

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТУЛЕВА

ТАТЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ТАТЯНА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА

ТАТЯНА СИМЕОНОВА БАБЕВА

ТАТЯНА СТАНЧЕВА ИВАНОВА

ТАШКА ТОДОРОВА ВЪРБАНОВА

ТЕНЬО СТОЯНОВ ДИМОВ

ТЕНЮ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ТЕНЮ ИВАНОВ БАРАКОВ

ТЕОДОРА ДАНЧЕВА АНДОНОВА

ТЕОДОРА МИТКОВА ТОДОРОВА

ТОДОР БОЯНОВ БИЧКИДЖИЕВ

ТОДОР ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР КОЛЕВ КОЛЕВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ТОДОР КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ТОДОРКА МАТЕВА КОЛЕВА

ТОДОРКА ЩЕРИОНОВА ИВАНОВА

ТОНКА ГОЧЕВА ТОНЧЕВА

ТОНКА ИВАНОВА ПОПОВА

ТОНКА НЕДЕВА ГИНЕВА

ТРАЙКО КИРИЛОВ КАПИТАНОВ

ТРАЙО МИЛЕВ ГРОЗЕВ

ТРИФОН ИВАНОВ МИХОВ

ФЕДЯ ПАВЛОВ КОЛЕШОВ

ФИЛИП ПАСКОВ КАРАГОГОВ

ФИЛКА СТОЙКОВА ДУВАЛЕВСКА

ХАРАЛАМПИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ХРИСИМИР ИВАНОВ ПОПОВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОХАНСКА

ХРИСТИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА КЪНЧЕВА КОНДОВА

ХРИСТИНА СЛАВОВА СТОЙКОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЗАЯКОВА

ХРИСТИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХРИСТОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ РАЧЕВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ СУБАШЕВ

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ПЕЕВ

ХРИСТО ЛИЛЯНОВ КАФОЗОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ БОГДАНОВ

ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТОМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЦАНКО ТРИФОНОВ РУСЧЕВ

ЦВЕТА АНГЕЛОВА ТУЛЕВА

ЦВЕТАН ДЕЛЧЕВ ЦЕКОВ

ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ИЛЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА НЕДЯЛКОВА

ЦВЯТКО ДИМИТРОВ АРНАУДОВ

ЧЕНЬО МАРКОВ БЕРБЕРОВ

ЧИКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

ЩЕРИОН МАТЕВ НЕДЕВ

ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ЮЛИЯ РУСКОВА АТАНАСОВА

ЮЛИЯ СТОЙНЕВА СТОЯНОВА

ЯНА НИКОЛАЕВА ДЖЕНКОВА

ЯНИ ЙОВОВ АПОСТОЛОВ

ЯНКА ПАНАЙОТОВА КОПИЛОВА

ЯНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ МАРКОВ

ЯНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЯНЧО ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

ЯНЧО СЪБЕВ СЪБЕВ

ЯНЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЯРОСЛАВ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 011

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДРИАН-СТАНИСЛАВ ВАНГЕЛОВ

АЙШЕ СЕФЕР АЛИШ

АЛБЕНА АТАНАСОВА ПОПОВА

АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛИШ КАБИЛ АЛИШ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

АНГЕЛ КИРЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

АНГЕЛИНА КОЛЕВА ЗЕЙБОТ

АНДИОПА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

АНДОН ТОДОРОВ ДЕМИРЕВ

АНДРЕЙ СТЕФАНОВ МАХЛЯНОВ

АНДРЕЯ ВЛАДОВА КЕЦМАН

АНДРЕЯ ПЕТРОВ РУСЕВ

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КАРАГЬОЗОВА

АНЕТА СЛАВОВА АТАНАСОВА

АНИ ИЛИЕВА УЗУНОВА

АНИ КАМЕНОВА КАРОВА

АНИТА КЪНЧЕВА ДИКОВА

АНКА ПЕТРОВА МИТЕВА

АННА НОНЕВА ДИМИТРОВА

АННА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ДАНАИЛОВА

АНТОН МИХАИЛОВ КАЛЧЕВ

АПОСТОЛ АТАНАСОВ КАПИТАНОВ

АРГИРУЛА АНДОНОВА КАЛЧЕВА

АСЕН ПЕТРОВ ЛАТУНОВ

АСЯ НАСКОВА ВЪЛКОВА

АТАНАС АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ

АТАНАС ДОНЧЕВ БЕЛЧЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ

АТАНАС МАРКОВ ПАНЧУКОВ

АТАНАС НИКОЛОВ БОЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ БАБЕВ

АТАНАС СЪБЕВ МАРКОВ

АТАНАС ЩЕРЬОНОВ КЕРЧЕВ

АТЧЕ АЛИЕВА АТЕШЕВА

БИНА ДОНЕВА ВЕЛИКОВА

БЛАГОЯ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

БОГОЙ АНДРЕЕВ БОГОЕВ

БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ДАМЕНЛИЕВА

БОЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

БОЖИДАРА ПЕТКОВА БОНЕВА

БОЖУРА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

БОЙЧО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

БОНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

БОНКА МАТЕВА ГЕОРГИЕВА

БОНЧО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

БОРИС ЛЮБОМИРОВ БОРИСОВ

БОРИС СТОЯНОВ КАБАКОВ

БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ ТАШКОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ

БОРИСЛАВ ИЛКОВ ИЛИЕВ

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА АРНАУДОВА

БОЯН ВЛАДКОВ КРЪСТЕВ

БОЯН ДИМИТРОВ ГЮРЮШЕВ

БОЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ

ВАЛЕНТИН МИТКОВ МИТЕВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛЕВ

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА БАХЧЕВАНОВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНИНА АТАНАСОВА МАРКОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЧАВДАРОВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ЧАНЕВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ МЕРДЖАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ СТАНЕВ ХРИСТОВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИКА ПЕТРОВА УЗУНОВА

ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИКО СТАНЕВ СТАНЕВ

ВЕЛИН ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ

ВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДИМОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

ВЕЛЮ ХРИСТОВ ВЕЛЕВ

ВЕНЕЛИН ЕНЕВ ВЪЛЧЕВ

ВЕНКО ДОЙЧЕВ ДИМОВ

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

ВЕРОНИКА ВЛАДКОВА ВЕНКОВА

ВЕСА ГЕОРГИЕВА ЛАТУНОВА

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН МАРЧЕВ АТАНАСОВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИНА КИРЧЕВА АНГЕЛОВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА БОГОЕВА

ВЕСЕЛИНА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИНА ТАНЕВА ШОПОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ТОМОВА

ВЕСЕЛКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

ВИДА ДЕМИРЕВА СТОЙЧЕВА

ВИКТОР КИРИЛОВ КИРИЛОВ

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ПЕТКОВА

ВИОЛЕТА БОЖКОВА БОНЕВА

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧАНОВА

ВИОЛЕТА САВЧЕВА ТОДОРОВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ШАРЕНКОВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ САПУНДЖИЕВ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ВОЙНО КУРТЕВ ПЕТКОВ

ВОЛОДЯ ЕЛЕНКОВ ДИНЕВ

ВРЪБКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ВЪЛКАН ХРИСТОВ БАЙЧЕВ

ВЪЛЧО БОЖИДАРОВ ТАШКОВ

ВЪРБА КОЛЕВА МИЛАНОВА

ВЪРБАН РУСЕВ ТОДОРОВ

ВЪРБИНКА ДИМОВА РАДЕВА

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БАБЕВА

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА НАНЧЕВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА КАПИТАНОВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА СТАНЕВА

ГАНКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

ГАНКА ТОДОРОВА БОЕВА

ГАНЧО МИНКОВ МИНКОВ

ГЕОРГИ БЛАГОВ БЛАГОВ

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГЕОРГИ ДИЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРАЖЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ГАНЧЕВ

ГЕОРГИ ИЛЧЕВ МИХОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ КИРЯКОВ РАДЕВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЯНЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЛАТУНОВ

ГЕОРГИ СЛАВОВ СЛАВОВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГРОЗЕВ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ АРАБАДЖИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОДУРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАРАГЬОЗОВ

ГЕОРГИНА ВАСИЛЕВА СТОЙКОВА

ГЕРГАНА ДИМЧЕВА ПАСКОВА

ГЕРГАНА КОЛЕВА ТОДОРОВА

ГЕРГАНА ПЕНЕВА ПОПОВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ГЕРГАНА ХЕРНАНИЕВА ТАШЕВА

ГЕРГИНА ЛЮБОМИРОВА ДЕЛЕВА

ГЕРМАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ГИНКА ВЪЛКОВА НИКОЛОВА

ГИРГИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ГОСПОДИН СОТИРОВ МИТЕВ

ГРИГОР ХРИСТОВ БАБЕВ

ГРОЗДАНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА

ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА

ГЮЛЬО ПАНАЙОТОВ ГЮРГАНОВ

ДАНИЕЛ ВОЙНОВ ПЕТКОВ

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА КЕХАЙОВА

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

ДАРИНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

ДАРИНКА БОНЕВА ПЕТКОВА

ДАФИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ДЕАНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ДЕЛИН ИВАНОВ ЗАПАРТОВ

ДЕЛЯ МИТЕВА ИВАНОВА

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНКА ДИМИТРОВА БАБЕВА

ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ДЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА БИВОЛЕВА

ДИАНА МИНКОВА НИКОЛОВА

ДИКО ПЕТКОВ КУНЕВ

ДИЛЯН ВЪРБАНОВ ТОДОРОВ

ДИЛЯНА ИЛЧЕВА СТАНЧЕВА

ДИМИТРИНКА ВЪЛЕВА ДУМАНОВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

ДИМИТРИНКА ДОНЧЕВА ДЕМИРЕВА

ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЕЦМАН

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА

ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЧИКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ДИНКОВ ТОКМАКЧИЕВ

ДИМИТЪР ЖЕЧКОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОНДАКЧИЕВ

ДИМИТЪР КАЛЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ МАТЕЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИШКАЛОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ

ДИМИТЪР ТАШКОВ РУСЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ УЗУНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОГДАНОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ЧОЛАКОВ

ДИМКА ГЕОРГИЕВА СТАТЕВА

ДИМКА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА

ДИМКА СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА

ДИМО НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ

ДИМЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИНКА КОЕВА БОГДАНОВА

ДИНКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ НАНЧЕВ

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА АРИСТИДОВА

ДМИТРИЙ ПЕЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ

ДОБРИН СВЕТОСЛАВОВ ЛОЗЕВ

ДОБРОМИР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

ДОЙЧО ДУШЕВ ДИМОВ

ДОНИКА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА

ДОНКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНЬО ЗЛАТЕВ ДЕЙКИН

ДОРЕТА ЕДРЕВА ЕДРЕВА

ДОЧО ПЕТРОВ ДОЧЕВ

ДУШКО ЯНЕВ ДУШЕВ

ДУШО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

ДЯНА ДЯКОВА СТОЯНОВА

ЕВГЕНИ ПЪРВАНОВ ЛОЗАНОВ

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ПРУНОВ

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА КАРАБАХЧИЕВА

ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЕВДОКИЯ НЕДЕЛЧЕВА НЕНОВА

ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

ЕДРЮ ЯНЕВ ЕДРЕВ

ЕДУАРД СПАСИМИРОВ ГАЗДОВ

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИШКАЛОВА

ЕЛЕНА ДИМЧЕВА САШЕВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАБЕВА

ЕЛЕНА ЯНКОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА АРИСТИДОВА

ЕЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

ЕЛФИДА РУЖДИЕВА АЛИЕВА

ЕМИЛ БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ

ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ДЕЛЯКОВ

ЕМИЛИЯ ДИМОВА ДОЧЕВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА НЕШЕВА

ЕРДУХАН ЮСУФОВ САБРИЕВ

ЕФТИМ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

ЖЕЛА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

ЖЕЛЬО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ЖЕЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКО МИТЕВ ПЕЙКОВ

ЖЕНЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ЖИВКА ДИМИТРОВА МИТОВА-ИВАНОВА

ЖИВКА ДИМОВА ДИМОВА

ЖИВКА ЕНЕВА ДЕЛЯКОВА

ЖИВКА ИВАНОВА КОМАРОВА

ЖИВКА ИЛЧЕВА КУЦАРОВА

ЖИВКА КИРИЛОВА ПЕНЕВА

ЖИВКО ДИМИТРОВ РУСЕВ

ЖИВКО ДОЙЧЕВ ДИМОВ

ЖИВКО КОЛЕВ ЕДРЕВ

ЖИВКО СТОЙКОВ ИВАНОВ

ЖУЛИЕТА МАРТИНОВА АНТОНОВА

ЗАХАРИНА ОГНЯНОВА МАРИНОВА

ЗДРАВКА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

ЗЛАТИ ТОДОРОВ БИНЕВ

ЗЛАТИЛ РОСЕНОВ ЗЛАТИЛОВ

ЗЛАТИЛ ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ

ЗЛАТИМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТИНА КОСТОВА ИВАНОВА-МИТЕВА

ЗЛАТИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

ЗЛАТКА ЕЛЕНКОВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТКА ЕНЕВА БЕЛЧЕВА

ЗЛАТКА ЕФТИМОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЯНЕВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ЗЛАТКО ДОЙЧЕВ МАРКОВ

ЗОНЯ КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА

ИВАЙЛО БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

ИВАЙЛО ВЛАДКОВ КРЪСТЕВ

ИВАЙЛО МИТКОВ ПОПОВ

ИВАН БЛАГОВ БЛАГОВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КОНДАКЧИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МАРЕНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН КРАСИМИРОВ ЧЕРНЕВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КИБРИТЕВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КИБРИТЕВ

ИВАН НЕНКОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НИКОЛОВ КОМАРОВ

ИВАН ПЕТРОВ ДЖИВАНОВ

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ САВАКОВ

ИВАН ХРИСТОВ КАСЪРОВ

ИВАН ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ

ИВАН ЯНЧЕВ СТОЯНОВ

ИВАНКА АНЕГНОСТЕВА МАРИНОВА

ИВАНКА БОНЕВА РАДЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

ИВАНКА МИТКОВА ВЕЛКОВА

ИВАНКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-МИНКОВА

ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ПРУНОВА

ИЛИАНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

ИЛИАНА ПЕТРОВА ГРОШКОВА

ИЛИЯ ТОДОРОВ УЗУНОВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МИХОВ

ИЛИЯНА МИТОВА ДЕЛКОВА

ИЛИЯНА СЛАВОВА КОЦЕВА

ИЛКО БОРИСОВ ИЛИЕВ

ИЛЧО ВЪЛЧЕВ СТАНЧЕВ

ИРИНА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА

ИРИНА КИРОВА ТОДОРОВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ПАНЧУКОВА

ИСМАИЛ АЛИШ КАБИЛ

ЙОАНА ЕВСЕЙ ГРУШЕВСКА

ЙОВКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА

ЙОВКА МИЛКОВА ПЕТКОВА

ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА-ЕФРЕМОВА

ЙОРДАНКА ГОРАНОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГИНИНА

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА МАРКОВА

КАЛИН КОЙЧЕВ КОЕВ

КАЛИНА ВЕЛИЧКОВА МАЛМ

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ЧАНЕВА

КАЛИНКА МИТЕВА КАВРЪКОВА

КАЛОЯН АТАНАСОВ БАБЕВ

КАЛОЯН ПЕТКОВ РАЙНОВ

КАМЕН РАДЕВ КАРОВ

КАНЮША ДИМИТРОВА ГЮРЮШЕВА

КАРАМФИЛА ТОДОРОВА РАЙКОВА

КЕТА ЗЛАТЕВА БИНЕВА

КИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ФЕРДЕНАНДОВ ВЛЪЧКОВ

КИРЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КЕРЧЕВ

КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ПАНЧУКОВ

КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОНСТАНТИН ИВАНОВ ТУДЖАРОВ

КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ГЮПЧАНОВ

КОСТА ПЕТКОВ ЖИЛКОВ

КОСТАДИН ВЛАДКОВ КРЪСТЕВ

КОСТАДИН ДОБРЕВ АТАНАСОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ

КОСТАДИН ПАВЛОВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ИВАНОВ

КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

КОСТАНТИН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ПЕТКОВ НАУМОВ

КРАСИМИР ПЕТКОВ ПАРОВ

КРАСИМИР СТОИЛОВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ГАЗДОВА

КРАСИМИРА БОНЕВА КЛАРК

КРАСИМИРА ВОЙНОВА ПЕТКОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

КРЕМЕНА ХРИСТОВА МАРИНЧЕВА

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

КРИСТИНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

КРИСТИНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА

КРЪСТО КИРИЛОВ МИТОВ

ЛАМБРЕНА БОРИСОВА МИТЕВА

ЛАСКА ЩЕРИОНОВА УЗУНОВА

ЛАТА ИВАНОВА БЛАГОВА

ЛЕНКО ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

ЛЕНКО ЕЛЕНКОВ ЙОРДАНОВ

ЛИДИЯ БАРБАРА ПИЕТШИК-ВАНГЕЛОВА

ЛИЛИ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЛИНА МИХАЙЛОВА БЪЧВАРОВА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА КИБРИТЕВА

ЛЮБОВ ДМИТРИЕВНА КОРЕЛОВА

ЛЮБОМИР БОРИСОВ БОРИСОВ

ЛЮДМИЛА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА-МИШКАЛОВА

МАНОЛ НИКОЛОВ МИТЕВ

МАНУЕЛА БОГДАНОВА БЪЧВАРОВА-ХАТИПОГЛУ

МАРА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРА ВЪРБАНОВА ЯНЧЕВА

МАРА КРЪСТЕВА МЕРДЖАНОВА

МАРА НИКОЛОВА ЗЛАТИЛОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИАНА КОСТОВА ТАШКОВА

МАРИАНА ЦОНЕВА КОЛЕВА

МАРИЙКА ГРУДЕВА ШУВЛЕВА

МАРИЙКА ДИМОВА ЕДРЕВА

МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА

МАРИН НИКОЛОВ ХРИСТЕВ

МАРИЯ АТАНАСОВА БАБЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ГРИГОРОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЧУКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДОНЕВА ДЕЙКИНА

МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ КИРОВА ХРИСТОДУЛОВА

МАРИЯ КОСТОВА КИРИЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ЯНЕВА

МАРИЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

МАРИЯНА НИКОЛОВА СТАЛЕВА

МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ

МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ВЕКИЛЕВ

МАРТИН ЖЕЛЕВ МИТРОФАНОВ

МАРТИН НАСКОВ СОКОЛОВ

МАРТИНА ЯНЕВА ШАРЕНКОВА

МАТЕЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

МАТЬО СТОЯНОВ КАБАКОВ

МАЯ ИВАНОВА ПОПОВА

МАЯ СТРАХИЛОВА СТАНКОВА

МЕГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА БРАТАНОВА

МЕЛИХА ИБРЯМ КАРОВА

МИГЛЕНА СТОЯНОВА СИМИОНОВА

МИЛЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

МИЛЕН ЙОРДАНОВ СИМОВ

МИЛЕН ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ

МИЛЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ

МИЛЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

МИЛЕН СОТИРОВ СОТИРОВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

МИЛЕНА СТОЯНОВА НАНЕВА

МИМА БОРИСОВА КОЛЕВА

МИНКА ГОСПОДИНОВА СТОЙЧЕВА

МИНКА КАЛЕВА КОСТАДИНОВА

МИНКО ГАНЕВ МИНКОВ

МИНКО ДРАГАНОВ МИНЧЕВ

МИНКО ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ

МИРЕНА ДЕНЧЕВА КАРАДЖОВА

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ШОПОВА

МИТКА КРЪСТЕВА МИТЕВА

МИТКО ВЪЛЧЕВ МИТЕВ

МИТКО ИВАНОВ ПОПОВ

МИТКО КОЛЕВ ДИМИТРОВ

МИТКО СТОЯНОВ МИХОВ

МИХАЕЛА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА

МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА НЕМИГЕНЧЕВА

МИХАИЛ ДИНКОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ КОЛЕВ МИХАЛЕВ

МИХНА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА

МОНИКА МИЛЧЕВА ДИКОВА-ВАЧЕВА

МОНИКА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

МЮЛЯЗИМ ТАСИНОВ АЛИЕВ

НАДЕЖДА МАЛЕШКОВА СЛАВОВА

НАДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА

НАДЯ ИВАНОВА ПРУНОВА-МАХЛЯНОВА

НАДЯ МИЛАНОВА АВРАМОВА

НАСКО МУТАФОВ СОКОЛОВ

НАСКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ

НАТАЛИЯ АНДРЕЕВА ЧОЛАКОВА

НАТАША КИРОВА МАТЕЕВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КИБРИТЕВ

НЕДКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

НЕДКО ХРИСТОВ БОГДАНОВ

НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНЕВА

НЕДЯЛКА СТАМОВА АНГЕЛОВА

НЕЙЧО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

НЕЛА ПЕНЕВА НИКОЛОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

НЕЛИ ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

НЕНКО ПЕТКОВ БОНЕВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

НИКОЛА ГЮРОВ КОМАРОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛА ХРИСТОВ КАРАДЖОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИНЧЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИШКАЛОВ

НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ШОПОВ

НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЯНЕВ

НИКОЛЕТА ЗЛАТЕВА БИНЕВА

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ДЕЙКИНА

НИНА МИНЕВА СТОЯНОВА

НОРА АСЕНОВА ТОДОРОВА

ОЛЕГ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ОРХАН ХАСАН ОСМАН

ОСМАН ХЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

ПАНАЙОТ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

ПАУНКА ПРОДАНОВА СТОЕВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА ДАМЕНЛИЕВА

ПЕНКА ПЕТКОВА ГАНЧЕВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА ХРИСТОНОВА ПЕТРОВА

ПЕПА НЕДЕВА ГОРАНОВА-ХРИСТОВА

ПЕТКАНА ВЪЛКОВА ДИКОВА

ПЕТКО АТАНАСОВ КОЛЕВ

ПЕТКО ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

ПЕТКО ИЛИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТКО КУРТЕВ ВАСЕВ

ПЕТКО НЕНКОВ БОНЕВ

ПЕТРА ЯНЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ПЕТРАНКА ДИМОВА КЕХАЙОВА

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ЛАТУНОВ

ПЕТЪР ДОЧЕВ ДОЧЕВ

ПЕТЪР ЕВТИМОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР МАНОЛОВ МИТЕВ

ПЕТЪР МИТЕВ ТОПАЛОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ МИШКАЛОВ

ПЕТЪР ТРАЙКОВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР ЧАНЕВ ЧАНЕВ

ПЕТЪР ШМИЛЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЯНЕВ ПЕТКОВ

ПЕТЮ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЯ АНДРЕЕВА КОЛЕВА

ПЕТЯ ЕФТИМОВА ПЕХЛИВАНОВА

ПЕТЯ ИЛИЕВА КОРИЕВА

ПЕТЯ КОСТОВА РАДЕВ

ПЕТЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ЧЕРНАЕВА

ПИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ КОМАРОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ПЛАМЕНА МИЛЕНОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА

ПОЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ПРЕСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ЛОЗАНОВ

ПРОЛЕТИНА БИНЧЕВА ОГНЯНОВА

РАДЕЛИНА НАСКОВА ТАСЕВА

РАДКА ПАВЛОВА АРАБАДЖИЕВА

РАДКА ПЪРВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

РАДОСВЕТА ИВАНОВА МИЛЕВА

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ КОЦЕВ

РАДОСТИН КАМЕНОВ КАРОВ

РАЙНА ЯНАКИЕВА СТАНКОВА

РАЛИЦА НИКОЛОВА КОТОВА

РЕНИ СЛАВЧЕВА ДЕЛЯКОВА

РОСЕН ЗЛАТИЛОВ ЗЛАТИЛОВ

РОСЕН МАНОЛОВ МИТЕВ

РОСЕН ЯНКОВ ТАСЕВ

РОСИЦА АТАНАСОВА АНДОНОВА-ХЕРТЕЛ

РОСИЦА ЖИВКОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

РОСИЦА НИКОЛОВА КОМАРОВА

РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

РУМЕН ВЪРБАНОВ ТОДОРОВ

РУМЯНА ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА

РУСИ СТАНИМИРОВ МИТЕВ

РУСКА КОСТОВА ВЛЪЧКОВА

САБРИЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА

СВЕТЛА НИКОЛАЕВА ЗЛАТИЛОВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

СВЕТОЗАР СТЕПАН ПИЛИБОСЯН

СВЕТОЗАР ТОДОРОВ МАТЕВ

СЕВДАЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ЛОЗЕВА

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАНТОВА

СИЙКА ПЕЕВА ВАСИЛЕВА

СИЙКА ПЕТРОВА РУСЕВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА БОДУРОВА-ГЕОРГИЕВА

СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МИТЕВА

СИЛВИЯ ГЮЛЕВА ГЮРГАНОВА

СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ЯМОВА

СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

СЛАВИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СЛАВКА ГАНЕВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВКА ДИМОВА ВАСИЛЕВА

СЛАВКА ТОДОРОВА ЖЕКОВА

СЛАВЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

СЛАВЧО НИКОЛОВ ДЕЛЯКОВ

СНЕЖАНА ВЕЛЕВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

СНЕЖАНА КОЛЕВА ТУДЖАРОВА

СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА

СНЕЖИНА ИВАНОВА МАРКОВА

СОНЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

СОФИЙКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

СПАСИМИР ЕДУАРД ГАЗДОВ

СТАЛЮ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

СТАНИМИР МАРИАНОВ АРНАУДОВ

СТАНИМИР РУСЕВ МИТЕВ

СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

СТАНИМИРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ АРАБАДЖИЕВ

СТАНИСЛАВА МАНОВА МАНОВА

СТАНИСЛАВА МАРТИНОВА МИТРОФАНОВА

СТАНИСЛАВА РУСЕВА НЕДЕВА

СТАНКА БОГДАНОВА ЯНКОВА

СТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ПЪРВАНОВА ЖИЛКОВА

СТАНКА СТОЯНОВА БОДУРОВА

СТАНКА СТОЯНОВА КИБРИТЕВА

СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

СТЕПАН САРКИС ПИЛИБОСЯН

СТЕФАН АНДОНОВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН АНДРЕЕВ МАХЛЯНОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА БОЯДЖИЕВА

СТЕФКА ТАШКОВА РУСЕВА

СТЕФКО БОРИСОВ СТЕФАНОВ

СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ЯНКОВА

СТОЙКА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЙКО ЖЕКОВ ИВАНОВ

СТОЙЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

СТОЙЧО ТОТКОВ ТОДОРОВ

СТОЮ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

СТОЮ СТАНЕВ СТАНЕВ

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН АНДОНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ

СТОЯН ИЛИЕВ КОРИЕВ

СТОЯН МАТЕВ КАБАКОВ

СТОЯН ПЕТКОВ ГОРАНОВ

СТОЯН СТАНКОВ АРГИРОВ

СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КАВРЪКОВ

СТОЯНКА ГЕНОВА МИТЕВА

СТОЯНКА ГИНЕВА КАСЪРОВА

СТОЯНКА МИТЕВА ПРУНОВА

СТОЯНКА НЕЙЧЕВА ДИМИТРОВА

СТРАХИЛ КЪНЧЕВ СТАНКОВ

СУЛТАНА ДИМИТРОВА НАУМОВА

ТАНЯ БОРИСОВА КАБАКОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АРИСТИДОВА

ТАНЯ КИРИЛОВА ТРАЯНОВА

ТАНЯ КРАСИМИРОВА ПОПОВА

ТАНЯ ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

ТАТЯНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЕФРЕМОВ

ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ШОПОВА

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА

ТИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ТОДОР БОРИСОВ ЦВЕТКОВ

ТОДОР ДЕЛЕВ ЯМОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ БОДУРОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ИЛИЕВ УЗУНОВ

ТОДОР МАРИНОВ ПЕНЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ДЕМИРЕВ

ТОДОР СТОЯНОВ ЯНКОВ

ТОДОР ХРИСТОВ БАБЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЯНЧЕВ БОДУРОВ

ТОДОРА БАЛИНОВА ХРИСТОВА

ТОДОРА КОСТОВА КАЛПАКЧИЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПИЛИБОСЯН

ТОДОРКА ЕНЧЕВА МИНЧЕВА

ТОНКА КОЛЕВА БИНЕВА

ТОНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ТОНКА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА

ТОТКО ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ

ТРАЙКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТЪША ИВАНОВА ТОДОРОВА

ФИЛКА ХРИСТОВА СОТИРОВА

ХАЛИЛ ЕНВЕР ШАБАН

ХРИСТИНА ВАНГЕЛОВА КАБАКОВА

ХРИСТИНА КИРИЛОВА ГЮРГАНОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЕДРЕВА

ХРИСТИНА ЯНЕВА СТОЕВА

ХРИСТО ВЪЛКАНОВ БАЙЧЕВ

ХРИСТО ГРИГОРОВ БАБЕВ

ХРИСТО ГРОЗЕВ КАСЪРОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ БОГДАНОВ

ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕЙКОВ

ХРИСТО ИВАНОВ КАСЪРОВ

ХРИСТО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО СТОЙКОВ СТОЙЧЕВ

ХРИСТО ЯНЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ЦОЛА ЕМИЛОВА СОКОЛОВА

ЧЕНКО ПЕТРОВ ЧАНЕВ

ЩЕЛЯН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

ЩЕЛЯНА АТАНАСОВА КЕРЧЕВА

ЮЛИЯ СТАЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЮЛИЯН АТАНАСОВ БЕЛЧЕВ

ЯВОР НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ

ЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ЯНИЦА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ЯНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

ЯНКА КРЪСТЕВА КУНЕВА

ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

ЯНКА ПЕТРОВА МИНЧЕВА

ЯНКА ФРОСАВОВА ИВАНОВА

ЯНКА ХРИСТОВА ПЕЙКОВА

ЯНЧО ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ЯНЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 012

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДАЛЕТ РЕМЗИ МЕСТАН

АДЕМ АХМЕД СМАИЛ

АДЕМ САМИ МУСТАФА

АДРЕАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

АЙТЕН ФИКРЕТОВА АКИФОВА

АЙШЕ СМАИЛХАКЪ МУСТАФА

АЛЕКС АЛЕКСАНДРОС ДОАН

АЛЕКСАНДЪР КАЛЧЕВ РАДЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ РАЙНОВ

АЛИ АДЕМ АЛИ

АЛИ ХЮСЕИН АЛИ

АНА АНТОНОВА ХРИСТОВА

АНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА

АНГЕЛ АСЕНОВ МОСКОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ СЕРБЕЗОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЧОЧЕВ

АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ ДУНДАЛОВ

АНГЕЛ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ

АНДРЕЙ ТОДОРОВ КАЛИНОВ

АНЕЛИЯ РУСЕВА РУСЕВА

АНИ ЖИВКОВА КИРОВА

АНИФЕ МЕХМЕД МУСТАФА

АНИФЕ СУЛФИЕВА КЮЧУКМЕХМЕДОВА

АНКА АНГЕЛОВА БОРОВА

АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АНКА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

АНТОАНЕТА ЯНАКИЕВА КОНЯРОВА

АНТОН ЙОРДАНОВ НИХТЯНОВ

АНТОНИЯ РУМЯНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

АПТУЛА АДЕМ ЮЗЕИР

АРИФ ХЮСЕИН СЕЙДАЛИ

АРЮТЮН БЕДРОС ЧАУШЯН

АСЕН АСЕНОВ ИЛИЕВ

АСЯ АНГЕЛОВА ЕНЕВА

АТАНАС ВАНГЕЛОВ ПАВЛОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

АТАНАС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

АФИСЕ ИСУФ ЮЗЕИР

АХМЕД БЕЙАМИН ХАМИД

АХМЕД ЕРЕДЖЕБ ХАДЖИХАМИД

АХМЕД ИСМАИЛ ЕРЕДЖЕБ

АХМЕД РЕМЗИ МУСА

АХМЕД ХАЛИС АХМЕД

АХМЕД ХАСАН АЛИОСМАН

БЕЙТУЛА РЕСМИ ХЮСЕИНОВ

БЕЯЗДИЕ ХАСАН ХАСАН

БИННАЗ ДУРМУШАЛИ ШАБАН

БЛАГОЙ ВОЙНОВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ЗДРАВКОВ ДИНДЕВ

БОЙЧО ДИНЕВ БОЙЧЕВ

БОЙЧО ОГНЯНОВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ НИХТЯНОВ

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ДОНЕВ

БОРЯНА МИЛАНОВА НЕНЧЕВА

БРАНИМИРА КОЛЕВА ДИНЕВА

ВАЛЕНТИН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ИЛИЯНОВ КУРТЕВ

ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕРИ КИРОВ ВЕЛИКОВ

ВАНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА

ВАНЧО ДЖИНГАРСКИ

ВАНЯ ТОДОРОВА СТОЕВА

ВАСИЛ БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛЕЧЕВ

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ КАЗАКОВ

ВАСИЛКА ХРИСТОВА СЬОРЕНСЕН

ВЕЙСЕЛКАРАНИ МЕХМЕД ХАКЪ

ВЕЛИАНА ПЛАМЕНОВА ЧАКЪРОВА

ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ВЕЛИКО СТОЯНОВ ГЪРНЕНКОВ

ВЕЛИН ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ

ВЕЛИНА ВЕЛИНОВА КАРАБАШЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ВЕЛИЧКА ПАНДЕЛИЕВА ВЪЛКОВА

ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ДЖЕНКОВ

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕШЕВ

ВЕНЦИСЛАВА ВИТАНОВА ЧЕКАРОЛИ

ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ДУШЕВА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

ВЕСЕЛИН ЖЕЛЕВ ЙОРДАНОВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОШЕВ

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ КИРОВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА

ВЕСКА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСКА ИВАНОВА БАБЕВА

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ СЕРБЕЗКИ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МАРТИНОВ

ВЛАЙЧО ИВАНОВ ВЛАЕВ

ВЪЛКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ГАЛЕНА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА БОНЧЕВА

ГАЛИНА МИХАЛЕВА ЧОЛАКОВА

ГАЛЯ ПАВЛОВА ХАРИТОВА

ГАЛЯ ХРИСТОВА СТАНКОВА

ГАНКА РАДЕВА СТАНЧЕВА

ГАНЧО ХРИСТОВ КОЛЕВ

ГЕНОВЕВА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ АНАТОЛИЕВ КОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ДОЙНОВ ВЪЛКОВ

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ КОНЯРОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖЕНКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ХРИСТОЗОВ

ГЕОРГИ МИХОВ МИХОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ КАЛУДОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТУРЛАКОВ

ГЕРГАНА ТЕОФИЛОВА ШУЛЕКОВА

ГИНА ДИМОВА СТАМОВА

ГИНА МИТЕВА ЧОЛАКОВА

ГИНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

ГИНО РУСАТЕВ СТОЕВ

ГРОЗДАНКА ЛАЗАРОВА МАСЛАРОВА

ГЮЛДАНИЕ ИБРЯМ СМАИЛ

ГЮЛТЕН АХМЕД МУСТАФА

ГЮЛШЕН СЕЛЯХТИН МУСТАФОВА

ГЮРХАН ВАСВИ ЗЮЛКЯР

ДАИЛ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

ДАМЯН ЦЕНКОВ КАРАМАНОВ

ДАНАЕЛ СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ

ДАНИЕЛ ПЕЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛ ЯНЧЕВ ЯНЕВ

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ШАПШАЛОВА

ДАРИНКА ПЕТКОВА ГОЧЕВА

ДАФИНКА ПЕЕВА ЗАБУНОВА

ДЕМИР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДЕМИРЧО ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ДЕНИС ИВАНОВ ШИШМАНОВ

ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ МИШКОВ

ДЕНИЦА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АТАНАСКОВА

ДЕСИСЛАВА ЛЕФТЕРОВА ВАСИЛЕВА

ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДЕРВИШЕВА

ДЕТЕЛИНА ВЕСКОВА МЕМОВА-ЙОВЧЕВА

ДЕЯН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ

ДЕЯН ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ

ДЖЕВДЕТ ЮСЕИН АБТУЛА

ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН МУСТАФА

ДЖЕНГИС ГЮРСЕЛ МУСТАФА

ДИАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ДИАНА СТАНОВНА КАЛУДОВА

ДИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ДИМА СТОЯНОВА ДРАМОВА

ДИМИТРИНА КОЛЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ДИМИТЪР АСЕНОВ ХРУСАФОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИХАЛЕВ

ДИМИТЪР ВЕСКОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ВЪЛКОВ СТОЙНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ СТАНЧЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТРИФОНОВ

ДИМИТЪР СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМЧЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАБЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ БОБЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИНКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИНКО МИХОВ МИХОВ

ДИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИЯНА НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ХРИСТЕВ

ДОБРИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ДОБРИНКА КОЙНОВА ИВАНОВА

ДОЙКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОЙНО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

ДОЙНО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ДОНКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

ДОРОТЕЯ ИЛИЕВА ПОПОВА

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ

ДРАГОМИР СТОЯНОВ ДРАГАНОВ

ДУЧКА КОСТАДИНОВА ГУТОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КОНЯРОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА

ЕЛЕНКА ГАНЕВА СТОИЛОВА

ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

ЕМИ АДРИАНОВА КОЖУХАРОВА

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЧОЧЕВ

ЕМИЛ АТАНАСОВ ДЖАНКУШЕВ

ЕМИН КЯЗИМ САИД

ЕМИНЕ ФЕРАД ЮЗЕИР

ЕНГИН ИБРАХИМ ГЮДЮЛ

ЕРГИН ЗЮБЕИР БЕЙСИМ

ЕРГЮЛ САЛИ МЕХМЕД

ЕРГЮН ХАСАН ЮСЕИН

ЖАНЕТ АНГЕЛОВА АЛЕКСИЕВА

ЖЕЛКА ДАФИНОВА КАРТЪР

ЖЕЛЯЗКА ЯНЕВА ЛЕЧЕВА

ЖЕЛЯЗКО КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ ЯНЕВ

ЖИВКА КРЪСТЕВА СТОЙКОВА

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КИРОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ДОБРЕВ

ЖИВКО ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

ЗАХАРИ АСЕНОВ АДАМОВ

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ЗДРАВКО ПЛАМЕНОВ ЧАКЪРОВ

ЗЕНДЖИЕ ХАСАН АХМЕД

ЗЕХРА КЯЗИМОВА ХАЗИМ

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА СТОЙЧЕВА

ЗЛАТКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКО БОРИСОВ СОТИРОВ

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ

ЗОЯ ХРИСТОВА КАРАГЬОЗОВА

ИБРАХИМ АМДИ МЕХМЕДАЛИ

ИВА ТОДОРОВА РУСЕВА

ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЧОЛАКОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ФИРКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЖЕНКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ШИШМАНОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ГИЧЕВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ДОБРЕВ

ИВАН ЙОВЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН КРАСИМИРОВ ГОЧЕВ

ИВАН НЕЙЧЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН НИКОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВАН СЪБЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ТРИФОНОВ СВЕТЛОВ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ИВАНОВА БОНЕВА

ИВАНКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ИВЕТА ТОШКОВА ДРАМОВА

ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ИЛИЯ НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ

ИЛИЯН ЗДРАВКОВ ЦВЕТКОВ

ИЛИЯНА ИЛИЕВА КУРТЕВА

ИЛХАН МУСТАФА ЧОЛАК

ИННА МАРТИНОВА ЧОЛАКОВА

ИННА СТОЯНОВА РУСЕВА

ИРИНА ПАНАЙОТОВА ЧОЛАКОВА

ИРИНА СТОЯНОВА МЕЧЕВА

ИСМАИЛ МУСТАФА ЗЕКЕРИЕ

ИСМАИЛ РЕДЖЕБ ХАЗИМ

ЙОЗДЖАН МУСА ХАМЗА

ЙОНКО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН МИТКОВ ДОБРЕВ

ЙОРДАН РАНГЕЛОВ НИХТЯНОВ

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

КАДИР ХЮСЕИН АЛИ

КАДРИЕ РУЖДИ НАЗИФ

КАЛИН ДИМИТРОВ СТАНЕВ

КАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ

КАМЕЛИЯ ДАНЧЕВА КОСТАДИНОВА

КАРОЛИНА ПАТРИС МАДЪН

КАТЯ ДИМИТРОВА БАБЕВА-КОНТЕВА

КЕМАЛ РЕДЖЕБ ХАЗИМ

КИРИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

КИРИЛ МАВРОВ СОФИЙКОВ

КОЙКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

КОЛЮ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

КОСТА ИВАНОВ СТОЯНОВ

КОСТАДИН НИКОЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

КРАСЕН КРАСИМИРОВ ГОЧЕВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

КРАСИМИР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

КРАСИМИР ВЪЛКОВ ГОЧЕВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ КОНДОВ

КРАСИМИРА АТАНАСОВА МИНЧЕВА

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА-КЛАУДИУСЕН

КРИСТИАНА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

КРИСТИНА АНГЕЛОВА ЧОЧЕВА

КУЦАР ЕЛЕНЧЕВ ГАЧЕВ

ЛИЛИАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЛИЛЯНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ БОРОВ

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ КУЮМДЖИЕВ

ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ ГОРАНОВ

МАГДАЛЕНА ЖЕКОВА КОЛЕВА

МАГДАЛЕНА КОНСТАНТИНОВА ПАЛАГАЧЕВА

МАГУЛЯ МЕХМЕД МУСТАФА

МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ЯНЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ДИНЕВА ДОБРЕВА

МАРИЙКА МИХАЛЕВА КОЛЕВА

МАРИН АНТИМОВ РАДЕВ

МАРИНА НИКОЛАЕВА ГАВРАИЛОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОЛЕВА

МАРИЯ АПОСТОЛОВА АТАНАСКОВА

МАРИЯ ГАНЧЕВА ЧАТАЛБАШЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ КОЛЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГАВРАИЛОВА

МАРИЯ ПЕНЧЕВА ВЕЛИКОВА

МАРИЯ ПРОДАНОВА МАНОЛОВА

МАРИЯНА ЕВГЕНИЕВА ГРУЕВА

МАРИЯНА КИРИЛОВА ПАНЧУКОВА

МАРИЯНА ТОДОРОВА СТОЙНОВА

МАРИЯНА ЦВЯТКОВА КОВАЧЕВА

МАРТИН ЕФТИМОВ ДЕМИРЕВ

МАРТИН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ

МАРТИН ИВАНОВ ШИШМАНОВ

МЕРГЮЛ ЗЮБЕИР БЕЙСИМ

МЕХМЕД ИСМАИЛОВ ЕРЕДЖЕБОВ

МЕХМЕД МУСТАФОВ ХАСАНОВ

МЕХМЕД ХИКМЕТ НУРУЛА

МИЛАН НИКОЛОВ ЧАТАЛБАШЕВ

МИЛАНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

МИЛЕН ЕНЧЕВ ТОМЧЕВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА НЕЙКОВА

МИЛКО СТАЛЕВ ДАЧЕВ

МИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

МИНКА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВ

МИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МИНЧО СТОЯНОВ СТАТКОВ

МИРЕМ АХМЕД СМАИЛ

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ВЕНКОВ

МИТКА МЕТОДИЕВА ВЕНКОВА

МИТРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

МИХАЕЛА ПАНАЙОТОВА ЧОЛАКОВА

МИХАИЛ МИТКОВ БОРОВ

МИХАИЛ СЛАВЧЕВ КАЛУДОВ

МИХАИЛ ТОДОРОВ МЕЧЕВ

МУСТАФА ИСМАИЛ МУСТАФА

МУСТАФА МЕХМЕД ДЕЛИОЛУ

МУСТАФА ХАЛИЛ МЕХМЕД

НАДЕЖДА ВЕЛКОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА СЛАВЕЕВА ВЛАДИМИРОВА

НАДИЕ ФИКРЕТ НАЗИФ

НАЗИФ НАЗИМ ИСМАИЛ

НАЗМИ ИСМАИЛ МУСТАФА

НАСЯ НИКОЛАЕВА ИГНАТОВА

НЕВЗАТ АЛИРИЗА МЕХМЕДАЛИ

НЕВРИЕ КЯМИЛ ХАЗИМ

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

НЕДКО ПЕТРОВ СТОЙКОВ

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ЧОЧЕВА

НЕЛА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА

НЕЛИ ПЕТКОВА СТАНЧЕВА

НЕЛИ ФИЛИПОВА СТОЙНОВА

НЕФИСЕ МЕХМЕД ЧОЛАК

НЕХАТ ХЮСЕИН НАЗИФ

НИКИТА АТАНАСОВ ПАВЛОВ

НИКОЛА КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ БАЙЧЕВ ГАВРАИЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ РУМЯНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КОРТЕЗОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ АВРАМОВ

НИКОЛИНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

НИНА АНКОВА КАРАКАДИЕВА

НИНА МАРИНОВА СТАЛЕВА

НУРИЕ МУСТАФА АЛИОСМАН

ОГНЯН АСЕНОВ ПЕТРОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ЛЮНО

ПАВЛИНА ПЕТКОВА СТАТКОВА

ПАНАЙОТ КАЛЧЕВ ЧОЛАКОВ

ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА СЕНДРЕВА

ПЕЙО ДИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА КАРАБАШЕВА

ПЕНКА ЗЛАТЕВА ТАНЕВА

ПЕНЧО СТОЙКОВ СТОЙКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ЕЛЕНЧЕВ КУЦАРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПОПОВ

ПЕТЯ ГОРАНОВА СТОЙКОВА

ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ЗУРМАЛОВА

ПЕТЯ КИРОВА ДУШЕВА

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА МИХОВА

ПЕТЯ РУСКОВА ВАСИЛЕВА-ЙОВЧЕВА

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ СЕНДРЕВ

ПЛАМЕНА МИНЧЕВА СТАТКОВА

РАДА ДИМОВА ТОДОРОВА

РАДКА СТАЙКОВА ПЕТРОВА

РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ДУНДАЛОВ

РАДОСЛАВ ГИНОВ СТОЕВ

РАДОСТИН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

РАДОСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЯНЕВА

РАДОСТИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА

РАЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

РЕДВАН МУСТАФА ХЮСЕИН

РЕДЖЕБ МЮМЮН ХАЗИМ

РЕМЗИ МУСА МУСТАФА

РЕМЗИ ЮСЕИН СМАИЛ

РЕМЗИЕ ФЕЙЗУЛА ЮЗЕИР

РОСЕН НЕДЕЛЧЕВ РУСЕВ

РОСИЦА ИВАНОВА ЕВЕНСЕН

РОСИЦА ЛЮБОМИРОВА ТАНЕВА

РУКИЕ ХАСАН МИШКОВА

РУМЕН АТАНАСОВ ДЕНЕВ

РУМЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

РУМЯНА ЙОСИФОВА ПОЛЯКОВА

РУСКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

САБРИЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА

САДИФЕ ИБРЯМОВА ДАМАТОВА

САЛИ РЮСТЕМ ЧАУШ

САМАНТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

САМЕТ АХМЕД КАДИР

САФЕТ ХАСАН ОСМАН

САША ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

САШО НЕДЯЛКОВ СТОЯНОВ

СЕВГЮЛ АХМЕД КАДИР

СЕВДА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА

СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

СЕВЕРИН АЛДИНОВ ОГНЯНОВ

СЕВИМ БАЙРАМ БЕЙСИМ

СЕЙДАЛИ ХЮСЕИН СЕЙДАЛИ

СЕЛЯТИН МЕХМЕД ХАЛИЛ

СЕНА АНТОНОВА КОНДОВА

СИЙКА ВАСИЛЕВА МОСКОВА

СИЙКА СТРАХИЛОВА ПЕХЛИВАНОВА

СИЙКА ЩЕРИОНОВА ПАВЛОВА

СИЛВЕНА МАРТИНОВА ДЕМИРЕВА

СИЛВИЯ АНДРЕЕВА КАЛИНОВА

СИЛВИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЯНЕВА

СИЛВИЯ КОСТОВА ИВАНОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА МИХАЛЕВА

СИМЕОН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

СИМЕОН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ

СИМОНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СЛАВ АНАТОЛИЕВ КОЙЧЕВ

СЛАВИ АНГЕЛОВ ЧАНКОВ

СЛАВИ ТОДОРОВ СТОЙКОВ

СЛАВЧО МИХОВ КАЛУДОВ

СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЧЕШКАРОВА

СНЕЖАНА НЕДЕВА ЗУРМАЛОВА

СНЕЖАНКА ДЕМИРЕВА СТОЯНОВА

СНЕЖИНКА СТОЙОВА ВАКЛИЕВА

СОНЯ АНГЕЛОВА ВАНГЩАД

СТАЛИНКА СТЕФАНОВА ПЕЕВА

СТАМАТКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА

СТАНИМИР ЙОРДАНОВ ЛИНКОВ

СТАНИМИР ЙОРДАНОВ МИРЧЕВ

СТАНИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИМИР ТОДОРОВ СТОЙЧЕВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КОЛЕВ

СТАНИСЛАВ ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА РУСАТЕВА ПЕТРОВА

СТАНКА ТОДОРОВА РАЙКОВА

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

СТЕФАН МИНЧЕВ КОЛЕВ

СТЕФАН РАДОЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

СТЕФКА ТРАЕВА СОФИЙКОВА

СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ПЕНЕВ

СТОЙЧО СТОЯНОВ АТАНАСОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГРИГОРОВ ВЕНКОВ

СТОЯН ДАНЕВ РАЙКОВ

СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

СТОЯН КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ МЕЧЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КАЛУДОВА

СТОЯНКА ПАИСКОВА МАНЦ

СТОЯНКА РАДЕВА СТОЙКОВА

СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧУКОВА

СЪБКА ДИМОВА КОСТАДИНОВА

СЮЛЕЙМАН ХАЗИМ ХАЗИМ

ТАНЬО ПЕТРОВ ТАНЕВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

ТАНЯ ИВАНОВА ЯНЕВА

ТАНЯ СЛАВОВА КОЙЧЕВА

ТАНЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА

ТАТЯНА ВИТАНОВА КИРОВА

ТАШИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА АТАНАСОВА КИРОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ТЕОДОРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА СЛАВОВА

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ДАНЕВ РАЙКОВ

ТОДОР МИХАЙЛОВ МЕЧЕВ

ТОДОР ЧЕРНЕВ СТОЯНОВ

ТОДОР ЯНКОВ ПАНЧЕВ

ТОДОРКА ВОЙНОВА ПАНЧЕВА

ТОДОРКА МАРИНОВА СТОЯНОВА

ТОДОРКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА

ТОНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

ТОНКА ИВАНОВА МИХОВА

ТОШКО КОСТАДИНОВ ДРАМОВ

ТОШКО РАЙЧЕВ КОЛЕВ

ТУРГУТ ИЛЯЗОВ МЕХМЕДОВ

ТЮРКЯЙ ИСМАИЛ ИЗЕТ

ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЙДАЛИ

ФАТМЕ МЕХМЕД ХАСАН

ФАТМЕ МЕХМЕДОВА СМАИЛ

ФАТМЕ МУСТАФА СМАИЛ

ФАТМЕ ФИКРЕТ НАЗИФ

ФАТМЕ ЮСУФ ЧОЛАК

ФЕРАД МУСТАФА ХЮСЕИН

ФЕТАНЕ МЕХМЕД СМАИЛ

ФЕТАНЕ МУСТАФА КАДИР

ФИКРЕТ МЕХМЕД ХАЛИЛ

ФИКРЕТ ХЮСЕИН НАЗИФ

ФИЛИП ВЪТЕВ СТОЙНОВ

ФИЛИП ИВАНОВ ЦОЧЕВ

ХАБИБЕ ХАСАН АЛИ

ХАБИБЕ ХИКМЕТ АЛИ

ХАБИБЕ ХЮСЕИН НАЗИФ

ХАЗИМ МЮМЮН ХАЗИМ

ХАЛИЛ СЕЛЯТИН МЕХМЕД

ХАЛИЛ ХАСАН ХЮСЕИН

ХАСАН АХМЕД АЛИОСМАН

ХАСАН ВАСФИ ХАСАН

ХАСАН МУСТАФА МЕХМЕД

ХАСАН ОСМАН ОСМАН

ХАСАН РЕДЖЕБ МЕХМЕД

ХАСАН СЕЛЯТИН ХЮСЕИН

ХАСАН ХАЛИЛ ХАСАН

ХАТИДЖЕ ШУКРИ САИД

ХАТЧЕ АХМЕД ЗЕКЕРИЕ

ХИКМЕТ НУРУЛА ХАСАН

ХРИСТИНА АСЕНОВА ХАДЖИЕВА

ХРИСТИНА КИРЯКОВА РАДЕВА

ХРИСТИНА СТАНЧЕВА ДИНЕВА

ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЗАНОВ

ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

ХУБЕН НАСКОВ ИВАНОВ

ХЮСЕИН АЛИ АХМЕД

ХЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕДАЛИ

ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА СВЕТОСЛАВОВА

ЦВЯТКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ЧАВДАР ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ШУКРИ ЗУЛКАРНЕ ШУКРИ

ШУКРИЕ ЕРЕДЖЕБ ЮЗЕИР

ЮМИЕ БЕЙТУЛА КИЧУКОВА

ЮРИЙ ТОДОРОВ МИТРАДЖИЕВ

ЮРКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ЮСМЕН РАХМИЕВ МУСТАФОВ

ЮСУФ АПТУЛА ЮЗЕИР

ЯВУЗ ИСУФ ЧОЛАК

ЯКИМ ХАРИЗАНОВ РАЛИНОВ

ЯНИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ЯНИ СТОЯНОВ ЯНЕВ

ЯНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ЯНКА КОЛЕВА СТАНЧЕВА

ЯНКА НИКОЛОВА МОМЧЕВА

ЯНУЛА ИЛИЯС ДАЦЕВА

ЯНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ

ЯНЧО ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ......................, секция № 013

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АЙДЖАН НАЗМИ ФИКРЕТ

АЙЛЯ ОРХАН ИСУФ

АЙШЕ АХМЕДОВА КУЛОВА

АЙШЕ ЕМИН ЕРЕДЖЕБ

АЙШЕ МУСТАФА СЕЛИМ

АЙШЕ ЮСЕИН ХАСАН

АЛЕКСА СТОЯНОВА КРАЛЕВА

АЛЕКСАНДРА ИВАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВ ПРЕЙС

АНА КИРИЛОВА ЛЕФТЕРОВА

АНА МИХАЙЛОВА МАНОИЛОВА

АНАСТАС ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРИНСКИ

АНГЕЛ ИВАНОВ БАРКОВ

АНГЕЛ МИТЕВ ЦОНЕВ

АНГЕЛ МИХАИЛОВ СТАНКОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРАКОВА

АНДРЕЙ БОЙЧЕВ ПАЧАНОВ

АНДРЕЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

АНИТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

АНКА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА

АНКА ДИМИТРОВА РАЙКОВА

АНКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

АНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА

АННА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

АННА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА

АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА ЯНЧЕВА

АНТОН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

АНТОН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

АНТОНИЯ СПАСОВА ЛОЗАНОВА

АРТИЦА МАНОЛОВА ЗИСОВА

АСЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА

АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВ

АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМОВ

АТАНАС СТОЯНОВ МАНОЛОВ

АТЧЕ АХМЕД САЛИМ

АХМЕД АДЕМ МЕХМЕД

АХМЕД ХЮСЕИН ТОПЧУ

БАЙЧО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

БИСЕР КИРИЛОВ АСЕНОВ

БИСТРА НУНЕВА КИРОВА

БИСТРА СЛАВЧЕВА МАДЖИРОВА

БЛАГОВЕСТА ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕТРОВА

БОГДАН ИЛЮВ ПЕТКОВ

БОЖИДАР ЙОРДАНОВ БОЖКОВ

БОЖИДАР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

БОНКА РАЙЧЕВА НАЛБАНТОВА

БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

БОЯН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ВАЛЕНТИН ДОЙНОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН ЖЕЛЯЗКОВ СЛАВОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН КРАЛЕВ КОСТАДИНОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ УЗУНОВ

ВАЛЕНТИНА КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕРИ ГАНЕВ ВЪЛКОВ

ВАНЕСА ПЕТКОВА КОВАЧЕВА

ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ВАСИЛ ДОЙНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ КОСТОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ЧОЛАКСЛАВОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БИНЕВА

ВАСИЛКА НЕНЧЕВА АРНАУДОВА

ВЕЛИКО ДРАГАНОВ НИКОЛОВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКО ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ

ВЕНЕЛИНА ГЕНЧЕВА НИКОЛОВА

ВЕНЕРА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ВЕНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ПЪРЛИЧЕВ

ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ СТОЙНОВ

ВИКТОР СЕРЬОЖА ИВАНОВ

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПАМУКОВА

ВИОЛЕТКА ВЕЛИКОВА ПОПОВА

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ МАРИНОВ

ВЪЛКО ДЯНКОВ НАЛБАНТОВ

ВЪЛЧО ГОСПОДИНОВ КУРТЕВ

ГАЛИН КИРИЛОВ ЖИВКОВ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ГАНЧО КОЛЕВ КИРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ УЗУНОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОНЕВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЯНЧЕВ

ГЕОРГИ МАЛЧЕВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАНЕВ

ГЕОРГИ СТЕФКОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАНЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПУРНАЛЕВ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ПОПОВ

ГЕРГАНА ИВАНОВА КРИВОШИЕВА

ГЕРГАНА МИЛЧЕВА МАНГАЛОВА

ГЕРГАНА НЕЙКОВА МИТОВА

ГИНКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

ГИНКА МИХАЙЛОВА САШЕВА

ГИНКА ПРОДАНОВА МАЛЧЕВА

ГИНКА ХРИСТОВА БОНЧЕВА

ГОСПОДИН СТОЯНОВ ДИНЕВ

ГРОЗДАН СТЕФАНОВ ДИМОВ

ГЮЛСЕРЕН ИБАЗИР СЮЛЕЙМАН

ГЮЛСУМ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА

ГЮЛСУМ ЮСЕИН КЕМАЛ

ГЮНЮЛ МУСТАФА ОСМАН

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА МИТЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА УЗУНОВА

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ДЕБОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ДЕНИС КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ДРЕЧКОВА

ДЕНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА

ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ТОНЕВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГОНКОВА

ДЕЯН ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВ

ДЖУЛИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

ДИАН ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ

ДИАНА ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИЛЯНА ДИМОВА АНДОНОВА

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ДИМИТРИНА ГАНЕВА ЖИВКОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИНКА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ДИМОВА

ДИМИТРИНКА СТАМАТОВА СТАМАТОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЦОНЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СТАНКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР НУНЕВ НУНЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ИВАНОВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ

ДИМО ДИМОВ ИВАНОВ

ДИМО ПЕТКОВ ПЕНЕВ

ДИМО СТЕФАНОВ ДИМОВ

ДИЧКО НЕДЕЛЧЕВ БОНЧЕВ

ДИЯН ВЪЛЧЕВ КУРТЕВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДОЙКОВ

ДОБРИ ХРИСТОВ БИНЧЕВ

ДОБРИНА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

ДОБРИНКА ЕНЧЕВА ЕПИНГ

ДОЙНО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ДОНКА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА

ДОНКА ВЪЛКОВА ПОПОВА

ДОНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ДОНКА ПЕТРОВА ГРОЗДЕВА

ДОНКА РУСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДОЧКА ПЕЕВА КОЛЕВА

ДОЧКА ПЕТРОВА МАРИНОВА

ДРАГАНА СТАТЕВА ДРАГИЕВА

ДРАГОМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДУШКО МАРИНОВ ДИМИТРОВ

ДЯНКО ИВАНОВ НАЛБАНТОВ

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ АНДОНОВ

ЕВГЕНИЯ ДИМОВА ВАРИМЕЗОВА

ЕКАТЕРИНА ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА

ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

ЕКАТЕРИНА ОРТОДОКСИЕВА ЯЛАНДЖИЕВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТЕВА МАЛЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА БЕЗУХАНОВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ГРОЗДЕВА

ЕЛЕНА БИСЕРОВА ТОМАШЕВСКА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА БИНЧЕВА

ЕЛЕНА РУСЛАНОВА СТОИЧКОВА

ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА ЯНЕВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ЧАКЪРОВА

ЕЛКА ЕВГЕНИЕВА ХРИСТОЗОВА

ЕЛКА ЯНЧЕВА СТАНЧЕВА

ЕРЕДЖЕБ МУСА ЕРЕДЖЕБ

ЖЕЛЯЗ СТОЯНОВ КЪРДЖЕВ

ЖЕЛЯЗКО КАНЕВ ТОДОРОВ

ЖЕЛЯЗКО ПАВЛОВ ДИМОВ

ЖЕЧКА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА

ЖИВКО ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВОМИР ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ

ЗВЕЗДЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ПЪРЛИЧЕВ

ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ЗИЙНЕБ АДЕМ МЕХМЕД

ЗЛАТАН ПЕТКОВ МАЛЧЕВ

ЗЛАТИ ИВАНОВ НАЛБАНТОВ

ЗЛАТИ МИХАЙЛОВ ЦОНЕВ

ЗЛАТИН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

ЗЛАТИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ИКОНОМОВ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ТЕМЕЛКОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

ЗЮЛФЕКЕР АЛИ СЕЛИМ

ИВАЙЛО ДИЧКОВ БОНЧЕВ

ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ИВАЙЛО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ

ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ

ИВАН БАРЧЕВ БАРКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ДИМОВ ПЕТРОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ КИРЧЕВ

ИВАН ИВАНОВ БАРКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ

ИВАН КРАЛЕВ КРАЛЕВ

ИВАН МАЛЧЕВ ВЪЛКОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ ДРАГАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ СКАЧКОВ

ИВАН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ИВАН ПЕТКОВ МИЛЕВ

ИВАН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ НИКОЛОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА БАРКОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА ЖЕЛЕВА КОСТАДИНОВА

ИВАНКА МАНЧЕВА СТОЙКОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА КУРТЕВА

ИВАННА ПЕТРОВА СЛАВОВА

ИВЕЛИНА РУМЕНОВА БЛАЧЕВА

ИВО ИВАНОВ БАРАКОВ

ИЛИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ИЛИНКА ИЛИЕВА СТОИЛОВА

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ГАНУШЕВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯ СТОЙЧЕВ КОВАЧЕВ

ИЛИЯН ПЕНЕВ ПОПОВ

ИЛЮ БОГДАНОВ ПЕТКОВ

ИРЕНА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА

ИРИНА ПЕТРОВНА СЛАВОВА

ИРИНКА ХРИСТОВА МУРДЖЕВА

ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ ХАЛИЛ

ЙОВА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕКОВА

ЙОВКА КОЕВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАН ДИМОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ ГАНУШЕВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН СТАНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЙОРДАНА НИКОЛОВА РАДЕВА

ЙОЧКА ДЕМИРЕВА ТОДОРОВА

КАДИР МЕХМЕД САЛИМ

КАЛИН ПАВЛОВ ТИХОЛОВ

КАЛОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ

КАЛОЯН СЛАВОВ ЙОРДАНОВ

КАЛУДКА ТОДОРОВА ПРЕСНАКОВА

КАЛЯ РУСЕВА НУНЕВА

КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ РАШКОВА ЦЕКОВА

КАТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА

КЕМАЛ ХАШИМ КЕМАЛ

КИРИЛ АСЕНОВ ЖИВКОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЧОЛАКСЛАВОВ

КИРИЛ КУРТЕВ САШЕВ

КИРИЛ ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

КИРИЛА ДОНЕВА ТОДОРОВА

КЛИМЕНТ ПЕТРОВ ЦЕКОВ

КОЛЬО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОНСТАНТИН ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ

КОСТА ДИМИТРОВ КОСТОВ

КОСТАДИН КИРИЛОВ ИВАНОВ

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

КОСТАДИНКА СТОЙЧЕВА ХРИСТОВА

КРАЛИ ИВАНОВ КРАЛЕВ

КРАСИМИР БОГДАНОВ ДУДОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

КРАСИМИРА КИРОВА ЦОНЕВА

КРЕМЕНА ИВАНОВА КАПИТАНОВА

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА ТОДОРОВА ДОЙНОВА

КРЪСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КРЪСТЮ ДИМОВ КРЪСТЕВ

КЪНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

КЪНЧО ГЕОРГИЕВ БЕЗУХАНОВ

ЛАЗКО ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ЛЕВЕН БЕЛИНОВ СЛАВОВ

ЛЕЙЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА ЖЕЛЕВА

ЛОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОСИФОВА

ЛОРА СТАНИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

ЛЪЧЕЗАР ЯНКОВ ПЕТРОВ

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

ЛЮБОМИР АНТОНИЕВ ПЕТРОВ

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

ЛЮБОМИРА КЪНЕВА ЙОРДАНОВА

МАДЛЕН ИЛИЕВА ГАНУШЕВА

МАРА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРГАРИТА СЛАВЕЙКОВА ГЮЛМЕЗОВА

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА ТЕМЕЛКОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

МАРИАНА НИКОЛАЕВА МЕНЧЕВА

МАРИЙКА ГРАДЕВА АНДОНОВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПЕНОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА ЧОЛАКСЛАВОВА

МАРИЙКА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

МАРИНА ДИМИТРОВА ПУРНАЛЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

МАРИЯ ДЕНЧЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ЕМИЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГРОЗДЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА КАФКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА БИНЧЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА

МАРИЯНА АСЕНОВА ПИЛЧЕВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА

МАРИЯНА ДУШКОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА

МАРТА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

МАРТИН ГАНЕВ ВЪЛКОВ

МАРТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ

МАЯ ПЪРВАНОВА НИКИФОРОВА

МЕДЖУН МЕХМЕД САЛИМ

МЕХМЕД КАДИР САЛИМ

МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

МИЛЕН КРАСИМИРОВ МАРКОВ

МИЛЕН НИКОЛОВ ГЮЛМЕЗОВ

МИЛЕНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

МИЛЕНА РУСЧЕВА РУСЧЕВА

МИЛЕНА САРКИС КОСТАДИНОВА

МИЛКА ПАВЛОВА ДИМОВА

МИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА КУКЛЕВА

МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ЧАКЪРОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ АНДОНОВ

МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ МАНОИЛОВ

МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ

МИТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МИТКО НЕДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

МИХАИЛ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ

МИХАИЛ СТОЯНОВ МИХАЛЕВ

МЛАДЕН БОЙЧЕВ ПАЧАНОВ

МУСТАФА ОСМАН МЕХМЕД

НАДРИЕ ХАЛИЛ ЮСНИ

НАДЯ АТАНАСОВА УЗУНОВА

НАЗИЛЕ АЛИ ХРИСТЕМ

НАЗМИ ФИКРЕТ НУРИ

НАНА НИКОЛОВА СКАЧКОВА

НАСТЯ КИРИЛОВА КИРЯКОВА

НАТАЛИЯ ЛЮДМИЛОВА МАРКОВА

НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА КОСТОВА

НАТАЛИЯ ПЪРВАНОВА НИКИФОРОВА

НЕДЕЛЧО КОЛЕВ ЖЕЛЕВ

НЕДЖМИЕ ИБРАХИМ АЛИ

НЕДЯЛКА ЩИЛИЯНОВА ИВАНОВА

НЕДЯЛКО ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ

НЕДЯЛКО СТОЙЧЕВ НЕДЯЛКОВ

НЕЛИ РАДЕВА ДАНЧЕВА

НЕЛИ РУСЧЕВА РУСЧЕВА

НИКОЛА ИВАНОВ СКАЧКОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАНЕВ

НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ МАРАЗОВ

НИКОЛАЙ ТОНЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДРЕЧКОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНКА ИЛИЕВА РУСЧЕВА

НИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

НУНЮ ДИМИТРОВ НУНЕВ

ОРХАН ХАРУН ИСУФ

ПАВЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ

ПАВЛИНА ПАВЛОВА ПЕНЧЕВА

ПАВЛИНКА ВЕСЕЛИНОВА ЗЛАТАНОВА

ПЕНА КОСЕВА КОВАЧЕВА

ПЕНКА АНДРЕЕВА ГАНЕВА

ПЕНКА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА

ПЕНКА ПАНАЙОТОВА БОГДАНОВА

ПЕПА ДИМИТРОВА АНДОНОВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГАЙТАНДЖИЕВ

ПЕТКО ИВАНОВ МАЛЧЕВ

ПЕТРАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ПЕТЪР ВЪЛКАНОВ СЛАВОВ

ПЕТЪР ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИОНИСОВ

ПЕТЪР ДИМОВ ПЕНЕВ

ПЕТЪР ЗЛАТЕВ ГРОЗЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КЪНЕВ

ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ЦЕКОВ

ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

ПЕТЬО ПЕТРОВ ГРОЗДЕВ

ПЕТЯ ЖЕЛЧЕВА МИТЕВА

ПЕТЯ МИЛЕВА ПОПОВА

ПЕТЯ СТЕФАНОВА ФОТЕВА

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МАРИНОВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ МАРИНОВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГИГОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОЛЕВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕНЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОГДАНОВА

РАДКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

РАДКА ЖЕЛЕВА МАРКОВА

РАДКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА

РАДКА КОЛЕВА КОЛЕВА

РАДКА МИНКОВА МИНЧЕВА-САГЛАМ

РАДКА ЯНЕВА АНГЕЛОВА

РАДОСЛАВ ТОШЕВ ПЕНЧЕВ

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ЧЕРНЕВА

РАЙЧО ТЯНКОВ МАРАЗОВ

РАШКО КЛИМЕНТОВ ЦЕКОВ

РАЯ ХРИСТОВА ДРЕЧКОВА

РЕДВАН АЛИ МУСТАФА

РЕНЕТА ГАНЧЕВА КИРОВА

РЕНИ КОСТОВА СИНИЛКОВА-КИРЕВА

РЕСМИ САБРИ ИБРЯМ

РОСЕН СТОЯНОВ ХРИСТОЗОВ

РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧКОВА

РОСИЦА МИТКОВА МИХАЙЛОВА

РУМЕН ЙОРДАНОВ КРАЕВ

РУМЕН ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕТРОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА

РУМЯНА ДИМОВА ИВАНОВА

РУМЯНА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

РУСКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА

РУСЧО НИКОЛОВ РУСЧЕВ

САВИНА КЪНЧЕВА БЕЗУХАНОВА

СВЕТЛА СТЕФАНОВА ФОТЕВА

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛАНА МАРКОВА КОЛЕВА

СВЕТОСЛАВ МИЛЕНОВ ГЮЛМЕЗОВ

СЕВДА СЕРБЕЗОВА РУСЧЕВА

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА

СЕМРА ЛЯТИФ ГЕОРГИЕВА

СЕРБЕЗ МИТЕВ РАЙКОВ

СЕРЬОЖА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ЧОЛАКОВА

СИЛВИЯ СЛАВОВА ЙОРДАНОВА

СИНДИ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

СИРМА МИЛЕВА СТЕФАНОВА

СЛАВИ ПЕТКОВ СЛАВОВ

СОНЯ СТОЯНОВА ТОМОВА

СТАМАТ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ

СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

СТАНИМИРА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА

СТАНИМИРА СТОЯНОВА ЧИМБУЛЕВА

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ СТАНЧЕВ

СТАНИСЛАВ ЯНЧЕВ СТОЙЧЕВ

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА

СТАНКА ДИМОВА АЛЕКСАНДРОВА

СТАНКА ИВАНОВА СТАЙКОВА

СТАНКА КОЛЕВА МАРАЗОВА

СТАНКА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА

СТАНКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

СТАНКА ТОДОРОВА НАЛБАНТОВА

СТАНЧО МИТЕВ НУНЕВ

СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ДИМОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ФОТЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ХРИСТОФОРОВ ИВАНОВ

СТЕФАНО ЙОТТИ

СТЕФКА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

СТОЙКА ДИМОВА ПЕНЕВА

СТОЙЧО НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ

СТОЯН ВЪТЕВ УЗУНОВ

СТОЯН ГОСПОДИНОВ ДИНЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ КОЛЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ ПРЕСНАКОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ГЕНОВ

СТОЯН СТОИМЕНОВ МАНГАЛОВ

СТОЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

СТОЯНКА КРАЛЕВА КРАЛЕВА

СТОЯНКА КРАСИМИРОВНА НЕДКОВА

СТОЯНКА КЪНЕВА МАРИНОВА

СТОЯНКА МИХАЛЕВА КУНЕВА

СТРУМКА МАНАСИЕВА КОТОВА

СУЛА СТАНКОВА КАМАЛИЕВА

СУЛТАНКА КОСТАДИНОВА ТЕМЕЛКОВА

СЪБИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА

СЪБКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

СЮРЕЯ АДЕМ ИСУФ

ТАНЬО ВЕСЕЛИНОВ ДОБРЕВ

ТАНЯ КОЛЕВА ДАСКАЛОВА

ТАНЯ КРЪСТЕВА КОЛЕВА

ТАНЯ МИТЕВА ЙОРДАНОВА

ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ДРЕЧКОВА

ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА-МАРКОВА

ТАНЯ ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА

ТАНЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ СТОЕВА ВАСИЛЕВА

ТАНЯ ТАНЕВА ПЕТЕВА

ТАТЯНА ДЕНЧЕВА СТОЙКОВА

ТАТЯНА САШОВА ДИНЕВА

ТАТЯНА ТОНЧЕВА ДОНЕВА

ТЕМЕНУГА ДИМОВА ИВАНОВА

ТЕОДОРА РАЙЧЕВА СТАНКОВА

ТИХОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

ТИХОМИР НИКОЛОВ КОТОВ

ТОДОР ВЪЛКОВ НАЛБАНТОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОРКА КИРИЛОВА ЕВТИМОВА

ТОДОРКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ТОМИ СТОЯНОВ ТОМОВ

ТОНИ БОРИСЛАВОВ ДОНЕВ

ТОНКА ГРОЗЕВА МАНОЛОВА

ТОТА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ФЕВЗИЕ ХАШИМ САИД

ХАБИБУЛА КЯЗИМ САИД

ХАМДИЕ ХАЗИМ ИБРЯМ

ХАРУН ХАРУН ИСУФ

ХАСАН ФИКРИ АДЕМ

ХАШИМ КЕМАЛ АЛИ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЯНЕВА

ХРИСТО ДИЧКОВ БОНЧЕВ

ХРИСТО ДОБРЕВ БИНЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КАНЕВ ТОДОРОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ БОГДАНОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ДРЕЧКОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ТОДОРОВ

ХРИСТОФОР ИВАНОВ ИВАНОВ

ХЮСЕИН ШАБАН ТОПЧУ

ХЮСЕИН ЯКУБ АЛИ

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

ЦВЕТОМИР КАЛЧЕВ РАДЕВ

ЦОНКА ТОДОРОВА СКАЧКОВА

ЧАВДАР СТЕФАНОВ ЧЕРНЕВ

ШАБАН ХЮСЕИН ТОПЧУ

ЯВОР СТОЯНОВ МАЛЕШКОВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ЯНАКИ ТОДОРОВ КУНЕВ

ЯНИ ХРИСТОВ ЯНЕВ

ЯНКА ВЪЛКОВА КОЛЕВА

ЯНКА ИВАНОВА КУРТЕВА

ЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЯНКА РАДЕВА ЦОНЕВА

ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСКИ

ЯНЧО ЙОРДАНОВ КЪНЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС, кметство ......................, секция № 015

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ЖИВКОВ

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ЦВЕТКОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЯЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ

АНА ХРИСТОВА ТЕНЕВА

АНА-МАРИЯ КЮММЕЛ

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА БАБЕВА

АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА КЕХАЙОВА

АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ШИКОВА

АНАСТАСИЯ ТРЪПЧЕВА ШИКОВА

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ПЕШЕВА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ДИМОВ ЕНЧЕВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА НОВАКОВА

АНГЕЛИНА ЯНЧЕВА СЪРЪЧОБАНОВА

АНДОН СОТИРОВ АЙГЪРОВ

АНЕЛИЯ РАДЕВА БЕЛЧИНОВА

АНИ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

АНИЛЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА

АНИТА ПЕТКОВА АРАБАДЖИЕВА

АНКА ДОБРЕВА БЕЛЧИНОВА

АНКА МИТЕВА АРАБАДЖИЕВА

АННА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА АСЕНОВА

АНТОАНЕТА ТОДОРОВА АЙГЪРОВА

АНТОН ХРИСТОВ ЖАЛТОНОВ

АСЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

АСЯ ТРАЕВА ТОДОРЛИЕВА

АТАНАС АНДОНОВ ВАНЧУРОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗЕХТИНДЖИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ БАКАЛОВ

АТАНАС ИВАНОВ МИНЧЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

АТАНАС ПЕТКОВ ЯНКОВ

АТАНАС СОТИРОВ ПЕШЕВ

АТАНАС СОТИРОВ ПЕШЕВ

АТАНАС СТОЯНОВ СТОЙКОВ

АТАНАС ХРИСТОВ АНДОНОВ

АТАНАС ХРИСТОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

АТИНА НОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

БОЖАНА АТАНАСОВА АНДОНОВА

БОЖАНА БЛАГОЕВА МИНЧЕВА

БОЖАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

БОЖИДАР СРЕБРИНОВ СРЕБРИНОВ

БОНКА ПЕЕВА ДИМОВА

БОНКА ПЕНЕВА МЕНЧЕВА

БОРИС ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ

БОРИС ИВАНОВ МИТЕВ

БОЯН АТАНАСОВ АНАСТАСОВ

БОЯН АТАНАСОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА

ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ БИВОЛАРОВ

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ БИВОЛАРОВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ ШИКОВ

ВАНГЕЛ ФИЛИПОВ ВАНГЕЛОВ

ВАНЯ ДОБРИНОВА БЕЛЧИНОВА

ВАНЯ ТОДОРОВА КЕХАЙОВА

ВАРВАРА ТОДОРОВА МОМЧИЛОВА

ВАСИЛ БОЖКОВ БУМБАРОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЯПАДЖИЕВ

ВАСИЛ ЕМИЛОВ ДЖУРОВ

ВАСИЛ ЛАМБОВ КАЛУДОВ

ВАСИЛ МАРКОВ ЛЕЧЕВ

ВАСИЛ ЯНИС ЕВАНГЕЛОПУЛОС

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЗАФИРОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

ВАСИЛКА КОЧЕВА ГОДЖЕВА

ВАСИЛКА НИКОЛОВА КУРТЕВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ВЕЛИКА МИТЕВА ЛЕФТЕРОВА

ВЕЛИКА ХРИСТОВА ЧАПАРОВА

ВЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА КОЛЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА

ВЕЛИЧКА ОФИЛОВА РАДЕВА

ВЕЛИЧКА СТАНЧЕВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ

ВЕНЕТА ТАНЕВА ТАНЕВА

ВЕНКА КОСТАДИНОВА ЗГУРОВА

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ЯПАДЖИЕВ

ВЕРКА НИКОЛАЕВА КЬОСЕВА

ВЕРОСЛАВА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА

ВЕСА ХРИСТОВА НОВАКОВА

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМОВ СТАМАТОВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МУСТАКОВА

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА КЬОСЕВА

ВИКТОРИО БЛАГОЕВ ФИЛИПОВ

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ВИОЛЕТА ВЪЛЕВА ГАНЧЕВА

ВИОЛЕТА ТРАЕВА МАРИНЧЕВА

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

ВЪРБИНКА ЙОРДАНОВА КЬОСЕВА

ВЯРА ГЕОРГИЕВА КАРАМИХАЛЕВА

ВЯРА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА

ВЯРА НИКОЛАЕВА КЬОСЕВА

ГАЛЯ ГЕНАДИЕВА КЕХАЙОВА

ГАЛЯ ХРИСТОВА ДАНЕВА

ГЕОРГИ АСЕНОВ СИВОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯПАДЖИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГОДЖЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯПАДЖИЕВ

ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ДЖАМБАЗОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕХАЙОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ КИРОВ ДЖИГАРОВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БИВОЛАРОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРАМИХАЛЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ РАДЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРЛИЕВ

ГЕОРГИ РАДЕВ БАНКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

ГЕОРГИ ТЕНЕВ БЕЛЧИНОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИШЕВ

ГЕОРГИ ТРАЕВ ДАНЕВ

ГЕОРГИ ТРАЕВ ТОДОРЛИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ БАБЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕШЕВ

ГЕОРГИНА АТАНАСОВА БЕЛЧИНОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ШИКОВА

ГЕРГАНА САШЕВА ДИМИТРОВА

ГИНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

ГИНКА СТЕФАНОВА БИВОЛАРОВА-ЗАЯКОВА

ГЛОРИЯ КИРЧЕВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДАНИЕЛ ДИМОВ ЕНЧЕВ

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА БАЛИНОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА БИВОЛАРОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА СИВОВА ПЕШЕВА

ДАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРЛИЕВА

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА

ДЕЛЯН ИВАНОВ ДИМОВ

ДЕНА КИРЯКОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА БИВОЛАРОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КОЕВА

ДЕСПА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЧАПАРОВА

ДЕЯН ПЕЙЧЕВ ДЕНЧЕВ

ДЖЕНКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ДИАНА ДИМИТРОВА ДАНЕВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА

ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ТРЪПЧЕВА

ДИМИТРИНКА РОЕВА ЛЕЧЕВА

ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ШИКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОДЖЕВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ НИКЛЕВ

ДИМИТЪР МАНОЛОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГОДЖЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИТАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИТАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШИКОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БЕЛЧИНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БЕЛЧИНОВ

ДИМИТЪР ТРАЕВ ДАНЕВ

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ КИНОВСКИ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЗАФИРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕШЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧАПАРОВ

ДИМКА МЕНКОВА АЛБЕРТОВА

ДИНКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА

ДИНКО СТАНИМИРОВ ГАНЧЕВ

ДИЯНА ВАСИЛЕВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДИЯНА ХРИСТОВА БЕЛЧИНОВА

ДОБРИН ИВАНОВ БЕЛЧИНОВ

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА БАБЕВА

ДОБРИНКА НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА

ДОБРОМИР АТАНАСОВ БЕЛЧИНОВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЯПАДЖИЕВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ТРАНОВА

ДОНКА КИРОВА БИВОЛАРОВА

ДОНКА ПЕТКОВА ШИКОВА

ДОРА АТАНАСОВА КОСТОВА

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ТОДОРОВ

ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА ТЯНКОВА

ЕВДОКИЯ ВАЛЕРИЕВА КОСТАДИНОВА

ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КАРАМФИЛОВА

ЕВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА БИВОЛАРОВА-АПОСТОЛОВА

ЕВЕЛИНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЗЕЛЯМОВА

ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПЕШЕВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДЯНКОВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА МАВРОДИЕВА

ЕМИЛ ЖИВКОВ ВЪЛКОВ

ЕМИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА КАЦЯВЕЛОС

ЖАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ЖАНА ДИМИТРОВА БИВОЛАРОВА

ЖАНА ТОНЧЕВА СТОЙЧЕВА

ЖИВКА БИНЕВА БИВОЛАРОВА

ЖИВКА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНОВА

ЖИВКА СЛАВОВА ПЕШЕВА

ЖИВКО ИВАНОВ МИНЧЕВ

ЖИВКО РУСЕВ КЬОСЕВ

ЗАХАРИ ЖИВКОВ МИНЧЕВ

ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ЧУПОВА

ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

ИВАЙЛО АНДОНОВ АЙГЪРОВ

ИВАЙЛО БОРИСОВ МИТЕВ

ИВАЙЛО НИКОЛОВ НОВАКОВ

ИВАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АТАНАСОВ БЕЛЧИНОВ

ИВАН БОРИСОВ КЬОСЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МЕНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

ИВАН ЖИВКОВ МИНЧЕВ

ИВАН ЛЕОНИДОВ ХАРИЗАНОВ

ИВАН МИТЕВ ЛЕФТЕРОВ

ИВАН НИКОЛОВ ЗЕЛЯМОВ

ИВАН НИКОЛОВ НОВАКОВ

ИВАН НИКОЛОВ РАДОЕВ

ИВАН ПЕТРОВ БАБЕВ

ИВАН ПЕТРОВ МИХАЛЕВ

ИВАН ТОДОРОВ БЕЛЧИНОВ

ИВАН ТРАЕВ ДАНЕВ

ИВАН ХРИСТОВ УЗУНОВ

ИВАН ЯНАКИЕВ ПЕНОВ

ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАНКА АТАНАСОВА РУСЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ГОДЖЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА ТАНЕВА

ИВАНКА КИРЧЕВА КОСТОВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА

ИВАНКА ТРАЕВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА МИХАЛЕВА

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ДАНЕВА

ИЛИЯ ИВАНОВ МИЛАДИНОВ

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ПЕШЕВА

ИНА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА

ИСКРА АТАНАСОВА ИЛИЕВА-АНГЕЛОВА

ЙОАНА НОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОАНА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА

ЙОАННА ПЕТРОВА КОЗАРОВА-СЛАВОВА

ЙОВКА ВАСИЛЕВА БУМБАРОВА

ЙОВКА РАДЕВА ПЕЙЧЕВА

ЙОРДАН ИВАНОВ КЕХАЙОВ

ЙОРДАНА АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА

ЙОРДАНКА СОТИРОВА ПЕШЕВА

ЙОРДАНКА ТОНЕВА ДИМИТРОВА

КАЛИНА БОЕВА БАДАРОВА

КАЛИНА МИТЕВА ЛЕФТЕРОВА

КАЛИНКА ВАНГЕЛОВА ШИКОВА

КАЛИНКА ПЕТРОВА БЕЛЧИНОВА

КАЛИНКА СОТИРОВА ВАНЧЕВА

КАЛИНКА ТОНЕВА ИВАНОВА

КАТЕРИНА НИКОЛОВА СОТИРОВА

КАТЕРИНА ПЕТРОВА МИНЧЕВА

КАТЯ ВЪРБАНОВА ЛАЛОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

КАТЯ КОСТАДИНОВА МИНЧЕВА

КАТЯ СТАМАТОВА КОСТАДИНОВА

КЕРА КИРИЛОВА БАДАРОВА

КЕРКА КОСТАДИНОВА ПЕШЕВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДЖИГАРОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

КИРИЛ МИНДОВ МИНДОВ

КИРЧО ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ

КОЛЮ НЕДЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ

КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ ЦВЕТКОВ

КОСТАДИН АНТОНОВ ЖАЛТОНОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БАЛИНОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВ

КОСТАДИН ЕНЧЕВ ТЯНКОВ

КОСТАДИН КИРИЛОВ ДИМОВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ БАБЕВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

КРАСИМИРА ЗГУРОВА ПЕНОВА

КРАСИМИРА ИВАНОВА ДАЛОВА

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ДИМОВА

КРЕМЕНА АТАНАСОВА КЮМЕЛ

КРИСТИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА

КРЪСТЬО ТРИФОНОВ ПЕШЕВ

КРЪСТЮ БОРИСОВ БАДАРОВ

ЛАМБРИНО ВАСИЛЕВ КАЛУДОВ

ЛИЛЯНА ГЪРДЕВА БЕЛЧИНОВА

ЛИНА ИВАНОВА ПЕШЕВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

ЛЮБА АТАНАСОВА БИНЕВА

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ РУСЕВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НИКЛЕВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА

МАЛИНА КИРИЛОВА МИТЕВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДАНЕВА

МАРИАНА НЕДЕЛЧЕВА КАНЕТИ

МАРИАНА НИКОЛОВА ТОДОРЛИЕВА

МАРИЕЛА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ВАНГЕЛОВА КАРАМИХАЛЕВА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА БЕЛЧИНОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА МИНДОВА

МАРИЙКА КОЛЕВА МЕНЧЕВА

МАРИЙКА МАНОЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА НИКОЛАЕВА ПЕШЕВА

МАРИН АТАНАСОВ ПЕНКОВ

МАРИН БОРИСОВ МАРИНОВ

МАРИНА ГЕОРГИЕВА БАБЕВА

МАРИНА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА

МАРИНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИНА ХРИСТОВА БАБЕВА

МАРИЯ АНТОНОВА ЖЪЛТОНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАЛИНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧУПОВА-СТОИЛКОВА

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ЯПАДЖИЕВА

МАРИЯ ЖЕЛЕВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТЯНКОВА

МАРИЯ КУМАНОВА РАДЕВА-ЛЕФТЕРОВА

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ТРИФОНОВА-ИВАНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА

МАРИЯ ТРАЕВА ИВАНОВА

МАРИЯ ФЛОРОВА РУСЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ДАНЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ТЕНЕВА

МАРИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МАРИЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА БУМБАРОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДАНЕВА

МАРИЯНА НИКОЛОВА МИТЕВА

МАРИЯНА СТАВРЕВА ФИЛИПОВА

МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ

МЕТОДИЙ АСЕНОВ ЦВЕТКОВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА РУСЕВА

МИЛЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

МИЛЕН ХРИСТОВ АНАСТАСОВ

МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА РАДОЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИЛКА МИТЕВА РАДЕВА

МИЛКА НИКОЛОВА АРАБАДЖИЕВА

МИНДО ТОДОРОВ МИНДОВ

МИНКА СОТИРОВА ПЕШЕВА

МИРА ИВАНОВА БИВОЛАРОВА

МИРАЛИН НЕДЕЛЧЕВА РУСЕВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДАНЕВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИЛАНОВ

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

МИТРА АТАНАСОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

МИТРА ИВАНОВА МИНЧЕВА

МОНА БОРИСОВА БИНЕВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

НАДЯ ИВАНОВА УЗУНОВА

НАДЯ МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

НАЙЛЯ КАСИМОВНА ТЕНЕВА

НАСКО ЮЛИЯНОВ АЛБЕРТОВ

НЕДЕЛЧО ЛЮБОМИРОВ РУСЕВ

НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДКА ИВАНОВА УЗУНОВА

НЕДЮ ХРИСТОВ БАБЕВ

НЕДЯЛКА КИРЯКОВА ДИМОВА

НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ЯПАДЖИЕВА

НЕДЯЛКО ЯНЧЕВ ДЯНКОВ

НЕЛИ МАРИНЧЕВА МАРИНЧЕВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БИВОЛАРОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЗАБУНОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРАМИХАЛЕВ

НИКОЛА ДИКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ КИТАНОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ТРЪПЧЕВ

НИКОЛА ТРАЕВ НОВАКОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КЬОСЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НОВАКОВ

НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ ДЯНКОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНА ЗЛАТКОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛИНА КРАЛЕВА ПЕТКОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДУЧЕВА

НИКОЛИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ХАРИЗАНОВА

НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ГРОЗЕВА

НИНА ВАСИЛЕВА ЛЕЧЕВА

НИНА ВЕСЕЛИНОВА БИВОЛАРОВА

НИНА ГЕОРГИЕВА БАДАРОВА

НИНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

ПАВЛИН МАРИНОВ ПЕНКОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА ДАНЕВА

ПАВЛИНА ХРИСТОВА ЗАФИРОВА

ПАНАЙОТКА ИВАНОВА БЕЛЧИНОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА БЕЛЧИНОВА

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ПЕТКО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ДЖИГАРОВА

ПЕТРАНКА ХРИСТОВА АНДОНОВА

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МИНЧЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МЕНЧЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРЛИЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ШИКОВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР РУСЕНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ БИВОЛАРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ДАНЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ КОЗАРОВ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЙОЛОВА-ИВАНОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЯПАДЖИЕВА

ПЕТЯ ДОБРИНОВА БЕЛЧИНОВА

ПЕТЯ ЙОВЧЕВА ДИМИТРОВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА

ПЕТЯ РУМЕНОВА ДУЧЕВА

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ШИКОВ

ПЛАМЕН СТАМАТОВ КАРАМФИЛОВ

ПЛАМЕНА БОЯНОВА АНАСТАСОВА

ПЛАМЕНА ЛАЗАРОВА ДЖУРОВА

ПОЛЯ БОГДАНОВА БИВОЛАРОВА

РАДА КОСТАДИНОВА БАКАЛОВА

РАДИНА БОЯНОВА АНАСТАСОВА

РАДКА ВЕЛКОВА ТРЪПЧЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА МАРИНЧЕВА

РАДКА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА

РАДКА НИКОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА

РАДКА ПАВЛОВА ЗАФИРОВА

РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЕЛЧИНОВ

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ

РАЙНА КОЛЕВА КЕХАЙОВА

РАЛИЦА ВЕЛИЧКОВА БИВОЛАРОВА

РОЗАЛИНА АЛИПИЕВА КИНОВСКА

РОСЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ

РОСИЦА СЛАВЕВА МЕНЧЕВА

РОСИЦА СТОЙКОВА КРЪСТЕВА

РУМЕН ДИМИТРОВ ДУЧЕВ

РУМЯНА ЙОРДАНОВА ТАНЕВА

РУМЯНА ПЕТРОВА МИНЧЕВА

РУМЯНА СЛАВОВА БАБЕВА

РУМЯНА СТАНЧЕВА ПЕШЕВА

РУМЯНА ЯНЧЕВА СЪРЪЧОБАНОВА

РУСКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

РУСКА КРЪСТЕВА ПЕШЕВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

СВЕТЛА ПЕТРОВА КАРАМФИЛОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА

СЛАВКА ГРИГОРОВА ЗЕЛЯМОВА

СЛАВЧО ДИМИТРОВ МЕНЧЕВ

СНЕЖАНА ДЕНЧЕВА ПЕШЕВА

СОНЯ ЛЮБОМИРОВА НИКЛЕВА

СОНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

СОНЯ ТОДОРОВА ТРАНОВА

СОТИР АТАНАСОВ ПЕШЕВ

СОФИЙКА ДИМИТРОВА БУМБАРОВА

СОФИЯ ИВАНОВА БАКАЛОВА

СОФИЯ НИКОЛОВА БИВОЛАРОВА

СРЕБРИН КОСТАДИНОВ СРЕБРИНОВ

СТАМАТ АНДРЕЕВ ЕДРЕВ

СТАМАТ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

СТАНИМИР ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТАНИМИР ИВАНОВ ВАНЧЕВ

СТАНИМИР ПЕТРОВ МИНЕВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ КОЕВ

СТАНИМИР ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ

СТАНИСЛАВА БОРИСОВА МИТЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА

СТАНКА ДИОНИСОВА ЕВАНГЕЛОПУЛОС

СТАНКА ЗГУРОВА ЗГУРОВА

СТАНКА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА

СТАНКА ХРИСТОВА БАЙЕР

СТАНЧО ИВАНОВ КЕХАЙОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ МИТЕВ

СТЕФАН МИРОСЛАВОВ МИНКОВ

СТЕФАН ПЕТРОВ БИВОЛАРОВ

СТЕФАНКА БОРИСОВА МИТКОВА

СТЕФАНКА ИВАНОВА АНАСТАСОВА

СТЕФКА КОСТАДИНОВА ГОДЖЕВА

СТЕФКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМОВА

СТЕФКА ХРИСТОВА КАЦАРОВА

СТОЙКА ВЕЛИКОВА ЧАКЪРОВА

СТОЙКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

СТОЙНА КИРОВА ПЕШЕВА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

СТОЯН ПЕТРОВ МИХАЛЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ БАБЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ БЕЛЧИНОВ

СТОЯНКА ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА

СТОЯНКА КОЧЕВА ЦВЕТКОВА

СУЛТАНА ДИМИТРОВА КИТАНОВА

СЪБКА КИРОВА БИВОЛАРОВА

ТАНЮ ЕНЕВ ТАНЕВ

ТАНЯ ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

ТАНЯ ТОДОРОВА КУРТЕВА

ТАНЯ ТОНЕВА ПЕШЕВА

ТЕМЕЛКО ХРИСТОВ БАБЕВ

ТЕМЕНУГА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОР АНДОНОВ АЙГЪРОВ

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ БЕЛЧИНОВ

ТОДОР ГРИГОРОВ МИШЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ БЕЛЧИНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ РИЧЕВ

ТОДОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР МИНДОВ МИНДОВ

ТОДОР СТОЙКОВ КУРТЕВ

ТОДОР СТОЯНОВ ВЪЛЧАНОВ

ТОДОР ЯНЧЕВ БЕЛЧИНОВ

ТОДОРКА ГРИГОРОВА БАБЕВА

ТОДОРКА ДОБРЕВА СЪРЪЧОБАНОВА

ТОДОРКА МИТЕВА ВАСИЛЕВА

ТОДОРКА НИКОЛОВА КОЗАРОВА

ТОДОРКА СПАСОВА СИВОВА

ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ТОНИНА СЛАВЧЕВА МЕНЧЕВА

ТОТКА ПЕТКОВА ЧАПАРОВА

ТОШКО ИВАНОВ НОВАКОВ

ТОШО БАЙКОВ ТОШЕВ

ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ТРАЙКО НИКОЛОВ НОВАКОВ

ТРАЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРЛИЕВ

ТРАЮ ИВАНОВ ДАНЕВ

ТРАЮ НИКОЛОВ НОВАКОВ

ТРАЯН МАРИНЧЕВ МАРИНЧЕВ

ТЯНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ФАНА ГЕОРГИЕВА ГОДЖЕВА

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ

ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДЕНЧЕВА

ХРИСТО АНТОНОВ ЖАЛТОНОВ

ХРИСТО АТАНАСОВ ПЕШЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БЕЛЧИНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧАПАРОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ПЕШЕВ

ХРИСТО МАНОЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ

ХРИСТО РАЙЧЕВ ДЕМИРЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ТЕМЕЛКОВ БАБЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ТРИФОНОВ ПЕШЕВ

ХРИСТО ЯНЧЕВ СЪРЪЧОБАНОВ

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

ЦВЕТОМИРА КЪНЧЕВА ЯЧЕВА

ЦОНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ЩЕЛИЯНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЯНИЦА ВАСИЛЕВА ЕВАНГЕЛОПУЛОС

ЯНКА НИКОЛОВА БАДАРОВА

ЯНКА ХРИСТОВА ГОДЖЕВА

ЯНЧО ИВАНОВ БЕЛЧИНОВ

ЯНЧО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ЯНЧО НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ

ЯНЧО НЕДЯЛКОВ ДЯНКОВ

ЯСЕН ИВАНОВ ПЕНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС, кметство ......................, секция № 016

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ БОЖИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЖЕЧЕВ МАНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

АНАСТАСИЯ БОРИСОВА КРЪСТЕВА

АНГЕЛ ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ

АНГЕЛ ЕМИЛОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ЖЕЛЕВ МАВРОДИЕВ

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ГЕНЧЕЛИЙСКИ

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОТЕВ СТОЯНОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛИНА СТОЕВА ЗАГОРСКА

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДУКОВА

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

АНЕТА БОРИСОВА БОРИСОВА-СТОЯНОВА

АНЕТА ГЕОРГИЕВА СИВЕНОВА

АНКА КРУМОВА ЙОРДАНОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА КОЗАРОВА

АНТОН НИКОЛОВ ГЕРГОВ

АРУСЯК ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АСЕН БОРИСОВ АСЕНОВ

АСЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

АТАНАС АТАНАСОВ МИТКОВ

АТАНАС БОРИСОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯПАДЖИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ МИТКОВ

АТАНАС ДИМОВ СТОЯНОВ

АТАНАС СТАМАТОВ ЯНАКИЕВ

АТАНАС СТЕФАНОВ СИВЕНОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ

АТАНАС ХРИСТОВ МУРТЕВ

АТАНАС ЩЕРИОНОВ ЩЕРИОНОВ

АТАНАСКА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ТАШКОВА

АТАНАСКА ПЕТКОВА ТЕНЕВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ЗЛАТАНОВА

БИЛЯНА РУМЕНОВА КОРШУТОВА

БИНКА ПАВЛОВА ГЪРНЕНКОВА

БИНЬО ДРАГИЕВ БИНЕВ

БИСЕРКА ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА

БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА БОНЧЕВА

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БАЛИНОВ

БОГОМИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ

БОГОМИЛ ПЕТКОВ ИЛИЕВ

БОЖАНА АНДОНОВА РУСЕВА

БОЖАНА ДИМОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

БОЖИДАР ХРИСТОВ КОЗАРОВ

БОЙКА НЕДЕЛЧЕВА БОРИСОВА

БОНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

БОНКА ЯНЕВА СТОЯНОВА

БОНЧО МИТЕВ ДЕЛЧЕВ

БОРИС АТАНАСОВ БОРИСОВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

БОРИС КИРИЛОВ СОТИРОВ

БОРИС НИКОЛИНОВ КРЪСТЕВ

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ

БОЯН ИВАНОВ БОНЧЕВ

ВАЛЕНТИНА ТОМОВА ГЮРОВА

ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ

ВАНГЕЛ ИВАНОВ ВЕЛИНОВ

ВАНГЕЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА АРИСТИДОВА

ВАНГЕЛИЯ ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

ВАНИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ВАНЯ НАНКОВА НАНЕВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ДРАГАНОВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ВАНЯ СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЯПАДЖИЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЗЕЛЯМОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ БОЙЧЕВ

ВАСИЛ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕЦОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПАНТЕЛЕЕВ

ВАСИЛКА АДАМОВА ПЕТРОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ДЕРЕЛИЕВА

ВАСИЛКА МИЛЕВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА КУЗМОВА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

ВЕЛИКА ПАВЛОВА СТОЯНОВА

ВЕЛИКА СТОЯНОВА СЛАВОВА

ВЕЛИКО ДИНКОВ ДИМИТРОВ

ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ МИТЕВ

ВЕЛИКО ИГНАТОВ ОРЛОЕВ

ВЕЛИНА ВЕЛИКОВА БОНКОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ДЕЛЕВА НАНЕВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА КОСТОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКО КОСТАДИНОВ ВЕЛИЧКОВ

ВЕНЕТА АТАНАСОВА МИТКОВА

ВЕНКА РАДОСТИНОВА ПЕТРОВА

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ОРЛОЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ЛАЗАРОВ ТАНЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ ИНКОВ

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА СЛАВОВА

ВЕСЕЛА БОРИСОВА АПОСТОЛОВА

ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛИНКА ДАНЧЕВА КЪЛБОВА

ВИДКА ЛИПЧЕВА ИВАНОВА

ВИКТОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЕВАНС

ВИКТОРИЯ ЩЕРИОНОВА ЩЕРИОНОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА РАДЕВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА ДРАГАНСКА

ВИТКА КИРИЛОВА ГАЙДАРОВА

ВИША ЛЕЧЕВА КОРШУТОВА

ВЯРА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА НАУМОВА

ГАБРИЕЛА ПЕТКОВА НАНКОВА

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА

ГАЛИНА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ГАЛИНА ИВАНОВА КОЛАРОВА

ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЕВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГАНЧО НИКОЛОВ БЕЛЧИНОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОНКОВ

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКАЛОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ МЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ДИНКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЖЕЧЕВ МАНЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЮРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТАШКОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЦАНЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЯПАДЖИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТАМОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОРШУТОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ОГЛЕДАЛОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРГАНА МИТКОВА НЕДЯЛКОВА

ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА БАБЕВА-ЦАНЕВА

ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРИОНОВА

ГЕРГИНА ДИМИТРОВА ЗЕЛЯМОВА

ГЕРГИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ГЕРГИНА КИРИЛОВА РУСЕВА

ГЕРГИНА МИТЕВА КОСТАДИНОВА

ГИНА МИНДОВА ЯНКОВА

ГИНКА ДИМИТРОВА ПАМУКОВА

ГИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА-АМАРА

ГИНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

ГОРАН ИВАНОВ ГОРАНОВ

ГОРАН КАРАМФИЛОВ БОЙЧЕВ

ГОСПОДИН МИТЕВ ПЕНЕВ

ГОСПОДИНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

ГОЧО ДИМИТРОВ ГОЧЕВ

ГРИГОР ПЕТРОВ НЕДЕВ

ДАМЯН АТАНАСОВ ДАМЯНОВ

ДАМЯН СТОЯНОВ ТЕНЕВ

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ДАНИЕЛ СТИЛИЯНОВИЧ НИКОВ

ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА

ДАНИЕЛА МИЛЕНОВА ДРАГАНОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА

ДАНКА ИЛИЕВА ЦОНЕВА

ДАРИН ЙОРГАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАРИНКА ПЕТРОВА НЕДЕВА

ДАФИНКА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

ДАФИНКА ЙОРДАНОВА ТАШКОВА

ДАФИНКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА

ДАФИНКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

ДЕЛЧО ДОНЧЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЕНИС БОРИСОВ БОРИСОВ

ДЕНИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ПАНОВ

ДЕСИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ДОНЧЕВА

ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СЛАВОВА

ДЕСИСЛАВА ТЕНКОВА ДАМЯНОВА

ДЕСПИНА ТРАЕВА АТАНАСКОВА

ДЕТЕЛИНА МИЛЕВА ТЕОХАРОВА

ДЕШКО КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ДЕЯН ЯНЕВ ДИАМАНДИЕВ

ДИАН КУНЧЕВ КУНЕВ

ДИАНА ЛЮБОМИРОВА ДИАМАНДИЕВА

ДИАНА МИТКОВА СЪБЕВА

ДИАНА ПЕТРОВА НАНКОВА

ДИДА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ДИЛЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИЛЯН СПАСИМИРОВ ЛАЗАРОВ

ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ДИЛЯНА РАДОСТИНОВА БАЛЕВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА МИХАЙЛОВА ГАНЧЕВА

ДИМИТРИНА ЩЕРЕВА ПЕШЕВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА КОНДАКЧИЕВА-ИВАНОВ

ДИМИТРИНКА ПЕТЕВА СТОЯНОВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ПЕХЛИВАНОВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ТРАЯНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОЗАРОВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ БАЛИНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЗЕЛЯМОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ЯНЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЕРЕЛИЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ИГНАТОВ ОРЛОЕВ

ДИМИТЪР КИРОВ ДЖАМБАЗОВ

ДИМИТЪР МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЗАРОВ

ДИМИТЪР ЧЕНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ДИМО ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ

ДИМО ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМО РАЧЕВ МАНОЛОВ

ДИМО ХРИСТОВ МЕНЧЕВ

ДИНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИНКО ИВОВ ДИНЕВ

ДИНКО КЕНОВ СТАНЕВ

ДИЯН ПЕЕВ ПЕЕВ

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

ДОБРИ МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА

ДОНКА АНГЕЛОВА КОЗАРОВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ДОРИНА ДАНЧЕВА ДЖАМБАЗОВА

ЕВГЕНИ МАРИНОВ ЦАНЕВ

ЕВГЕНИЙ РУСЕВ ГОСПОДИНОВ

ЕВГЕНИЯ МИХАЛЕВА ЯНАКИЕВА

ЕВДОКИЯ АРИСТИДОВА КОЗАРОВА

ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА БАБЕВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТРАЯНОВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧУПОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГИНЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА РИЗОВА-БАКАЛОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА СТАМОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

ЕЛЕНА ПАСХАЛИС ПАПАПАСХАЛИС

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА ТАНОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ТРАЯНОВА ГАРЕЛОВА

ЕЛЕОНОРА ЖИВКОВА СТОЯНОВА

ЕЛИНА ЮЛИЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛИЦА СТЕФАНОВА ДЕЯНОВА

ЕЛКА ИВАНОВА МИЛЕВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ЕМИЛ НИКОЛОВ ЗАГОРСКИ

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА МИТЕВА

ЖАНЕТА КИРОВА ВАНГЕЛОВА

ЖАНЕТА ПЕТРОВА ВАНГЕЛОВА

ЖЕЛЯЗКА ПЕЕВА АТАНАСКОВА

ЖЕЛЯЗКО ВАНГЕЛОВ ГЮПЧАНОВ

ЖЕНЯ ВЕЛИКОВА МИТЕВА

ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА ЯПАДЖИЕВА

ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕКОВ

ЖИВКО ЦВЕТАНОВ СЪБЕВ

ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ГАЙДЕВА

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЗДРАВКА ДИМОВА СТОЯНОВА

ЗДРАВКО АТАНАСОВ БЕЛЕВ

ЗЛАТИН ИВАНОВ ЗАЙКОВ

ЗЛАТИНА ЦВЕТКОВА АРНАУДОВА

ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА ЯПАДЖИЕВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА

ЗЛАТКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА МИТКОВА

ЗЛАТКА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА

ЗОРКА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЗОРНИЦА СТОЯНОВА ЙОЛДОВА

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО КОЛЕВ АНГЕЛОВ

ИВАЙЛО РУСИНОВ ИЛИЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ДИНЕВ

ИВАН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАРАКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЯПАДЖИЕВ

ИВАН ДИМОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ТАШКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ГЕНЧЕЛИЙСКИ

ИВАН КОСТАДИНОВ НАУМОВ

ИВАН КРЪСТЕВ ГАВАНОЗОВ

ИВАН КУНЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЛАМБОВ ИВАНОВ

ИВАН МИТЕВ МИТЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ПАНАЙОТОВ СТОЯНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ БОНЧЕВ

ИВАН СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ИВАН ТОТЕВ АНГЕЛОВ

ИВАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ИВАНА ПЕТРОВА ДЖЕНДОВА

ИВАНКА СТОЙЧЕВА ЗАЙКОВА

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИГЛИКА КАНЕВА ГОРАНОВА

ИЛИАНА ПЕТРОВА БОГДАНОВА

ИЛИН КОНСТАНТИНОВ БОЯДЖИЕВ

ИЛИЯ БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ МИХАЙЛОВ КОНДАКЧИЕВ

ИЛИЯ ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯНА ПЕТРОВА ХАДЖИЙСКА-СТАМОВА

ИННА МИЛЧЕВА ТАНЕВА

ИРИНА АЛЕКСИЕВА КОСТАДИНОВА

ИРИНА ИВАНОВА БОНЧЕВА

ЙОАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ЙОВИ ДИНЕВ ЙОВОВ

ЙОВКА ГОЧЕВА ДИМИТРОВА

ЙОВЧО ТОНЧЕВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНА ИВАНОВА ЧАПАНОВА

ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА КЛИМЕНТОВА

ЙОРДАНКА НАНЕВА БОНЧЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДЕНЕВА

ЙОРДАНКА ЦВЕТОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

КАЛИН СИМЕОНОВ КЮЧУКОВ

КАЛИНА ДИМОВА ГАНЧЕВА

КАЛИНКА ИВАНОВА РУСЕВА

КАЛИНКА МИТЕВА ДИМИТРОВА

КАЛИНКА ПЕТРОВА МАНЧЕВА

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ГАНЧЕВ

КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ЕЦОВА

КАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

КАТЕРИНА ИВАНОВА ХАЙЛЕМАС

КАТЯ КРЪСТЕВА МИЛЕВА-ХАРТУНГ

КАТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА-ПЕЦОВА

КЕРАНКА ЯНЕВА ПИНТИЕВА

КИРИЛ АТАНАСОВ ПЕШЕВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ТРАЯНОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ВАНГЕЛОВ

КИРИЛ ЦАНКОВ ТОДОРОВ

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ХАРИЗАНОВ

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ НАУМОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ КОЗАРОВ

КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ТАШКОВ

КОСТАДИН МИХАЙЛОВ МИХОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ЧАПАНОВ

КОСТАДИН СТАВРАКИЕВ БАДАРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА МУРТЕВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ПОПОВА

КРАСИМИРА ЦВЕТОМИРОВА ОГЛЕДАЛОВА

КРЕМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

КРЕМЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИАНА ЗДРАВКОВА БОЖИЛОВА

КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ АРНАУДОВ

КРЪСТИНА ТЕНЕВА ТОДОРОВА

КРЪСТЮ ЖЕЛЕВ МИЛЕВ

ЛАЗАР АНДОНОВ РУСЕВ

ЛАЗАР ЛЮБОМИРОВ ВАНГЕЛОВ

ЛАЗАР ФИЛИПОВ ВАНГЕЛОВ

ЛАМБО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ЛЮБОВ ДАНИЛОВНА МИНЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ ВАНГЕЛОВ

ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ АНТОНОВ

ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА РУСЕВА

ЛЮЦКА ДИМИТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

МАЙА НАЧЕВА АНДРЮС

МАНОЛ ИВАНОВ БОГОВ

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРИАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

МАРИЕЛА ТОШКОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ГАВАНОЗОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА

МАРИЙКА МИЛЕВА БАЛИНОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

МАРИН ДИМОВ ГЪРНЕНКОВ

МАРИН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

МАРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА

МАРИО КИРИЛОВ ТРАЯНОВ

МАРИЯ АТАНАСОВА ЖЕКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЧКОВА

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ДОНЧЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА

МАРИЯ ИВАНОВА УЗУНОВА

МАРИЯ КАЛЧЕВА ЙОВОВА

МАРИЯ КАРАМФИЛОВА БОЙЧЕВА

МАРИЯ КИРОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТРАЯНОВА

МАРИЯ НАЙДЕНОВА ДИАМАНДИЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ЗЕЛЯМОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ЧАПАНОВА

МАРИЯ СИМЕОНОВА ЙОНЕВА

МАРИЯ СЛАВОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА АПОСТОЛОВА

МАРИЯ ЩЕРЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ЯНЕВА ДИАМАНДИЕВА

МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ МИНЧЕВ

МАРИЯН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

МАРИЯНА ЕЛЕНКОВА МЕРАКИЕВА

МАРИЯНА КЪНЧЕВА КОЛЕВА

МАРТА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

МАЯ АНТОНОВА БЕЛЧИНОВА

МАЯ ИЛИЕВА ПРОДАНОВА

МЕТОДИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ

МЕХМЕД ИБРЯМ ОСМАН

МИЛЕН ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАЧУЛКОВА

МИЛЕНА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА

МИЛКА ОГНЯНОВА СТРАНДЖАЛИЕВА

МИЛЧО ТАНЕВ ТАНЕВ

МИНКА ГОЧЕВА АНГЕЛОВА

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ

МИТКО ДИМИТРОВ АТАНАСКОВ

МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ

МИТКО ИЛИЕВ МИТЕВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

МИТРА МИЛЕВА КОНДАКЧИЕВА

МИХАИЛКА ПАВЛОВА ПЕТРОВА

МОМЧИЛ ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

НАДКА СЛАВОВА МАНОЛОВА

НАДЯ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА

НАЙДЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

НАЙЛЯ РАФАИЛОВНА ЖЕКОВА

НАНКО ТОНЕВ НАНЕВ

НАНЬО ДИНЕВ ТЕНЕВ

НАСКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

НАТАЛИЯ ГУРЕВНА БОЙЧЕВА

НЕДА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

НЕДА КАЛЧЕВА СТОЯНОВА

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ РУСЕВ

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

НЕДЖАТИН ЯШАРОВ МУСТАФОВ

НЕДКА ИВАНОВА ПЕНЕВА

НЕДКО СТОЯНОВ ПЕТРОВ

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КАЙКОВА-АНГЕЛОВА

НЕДЯЛКА КОЛЕВА ОРОЗОВА

НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ЯНЕВА

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКА СТАНИСЛАВОВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ

НЕНКО МАРИЯНОВ БАЛЕВ

НИГЕЛ ОСМАНОВА ХАЛИДОВА

НИКО КАЛЧЕВ СТАНЕВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛА СИМЕОНОВ КЮЧУКОВ

НИКОЛА ТРАЕВ ТОДОРЛИЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ЗЕЛЯМОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КОРШУТОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ РУСЕВ ОРОЗОВ

НИКОЛАЙ СТАНКОВ КАЛЧЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛЕТА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА

НИКОЛИНА БОРИСОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕЛЕВА

НИКОЛИНА ЛЮБОМИРОВА ДИАМАНДИЕВА

НИКОЛИНКА МИЛАНОВА ПЕЦАНОВА

НИКОЛИНКА ПЕНЕВА ПАНТЕЛЕЕВА

НИКОЛЧО РАДЕВ ПЕТРОВ

ОЛИВИЯ АГНЕШКА ОРЛОЕВ

ОЛИМПИЯ КАМЕНОВА ХАРИЗАНОВА

ОРХАН НЕДЖАТИН ЯШАР

ПАВЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ПАВЕЛ НИКОЛЧЕВ ПЕТРОВ

ПАВЛЕТА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

ПАВЛИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ПАНАЙОТ ДОЙНОВ СТОЯНОВ

ПАНАЙОТ НЕДЯЛКОВ ПАНАЙОТОВ

ПАНАЙОТКА АТАНАСОВА КЕХАЙОВА

ПАСКАЛ ДИМОВ ПАСКАЛЕВ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА

ПЕНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕНЧО АЛЕКСАНДРОВ ПЕНЧЕВ

ПЕТКА ВЕЛИКОВА ЧАПАНОВА

ПЕТКО БОГОМИЛОВ ИЛИЕВ

ПЕТРАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА

ПЕТРАНКА ЯНЧЕВА БАЛИНОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ СТАМАТОВ

ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ ГОЧЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГОЧЕВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЧАПАНОВ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

ПЕТЬО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ПЕТЯ ПЕТКОВА НАНКОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕН МАРИНОВ МИНЕВ

РАДКА ТРАЯНОВА ЗЕЛЯМОВА

РАДКА ХРИСТОВА КОЗАРОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ КОЗАРОВ

РАДОСТИН ЗЛАТАНОВ БАЛЕВ

РАДОСТИН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

РАДОСТИН СТОЙЧЕВ РАДИЕВ

РАДОСТИН ЯНЕВ ПЕХЛИВАНОВ

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА МЕНЧЕВА

РАДОСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

РАЛИЦА СТЕФАНОВА ПАНТЕЛЕЕВА

РАФАЕЛА ЖИВКОВА ЖЕКОВА

РЕНЕТА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА

РЕНИ ГОСПОДИНОВА ПЕНЕВА

РЕФИЕ ЗЮЛКЮФ МУСТАФА

РОБЕРТ ОРЛОЕВ

РОМАН КАМЕНОВ ТОДОРОВ

РОМАН ТЕНЕВ ЧАУШЕВ

РОСЕН ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

РОСИЦА ИВАНОВА НАУМОВА

РУБИН ТОДОРОВ РУСЕВ

РУМЕН ЕВГЕНИЕВ МАРИНОВ

РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ

РУМЯНА АНТОНОВА ТОДОРОВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

РУСИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

САШКО ХРИСТОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СИЙКА ДИМИТРОВА БАЛИНОВА

СИЙКА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА

СИЙКА ДИМИТРОВА КОРШУТОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

СИЛВИЯ НАЧЕВА ПАНАЙОТОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

СИМЕОН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СИМОНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

СЛАВИ ДИМИТРОВ ЗЕЛЯМОВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА

СНЕЖАНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЯПАДЖИЕВА

СОНЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

СОНЯ НЕСТОРОВА ТОДОРОВА

СОФИЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

СОФИЯ АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА ХАРИЗАНОВА

СТАНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ДЯКОВ

СТАНИСЛАВ ГАНЧЕВ БЕЛЧИНОВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАМОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ДРАГАНОВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ БЕШОВИШКИ

СТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВСКА

СТАНКО ИВАНОВ СТАНКОВ

СТЕФАН АТАНАСОВ СИВЕНОВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПАНТЕЛЕЕВ

СТЕФАН ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ

СТЕФАН СОТИРОВ ЧОБАНОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ КОЗАРОВ

СТЕФАНА ПРЪВЧЕВА НАНЕВА

СТЕФКА ЖЕЧКОВА ИВАНОВА

СТИВАН ТОДОРОВ ДЖУНОВ

СТИЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ СТЕФАНОВ

СТИЛЯН АСЕНОВ НИКОВ

СТОИЧКО АТАНАСОВ БАКАЛОВ

СТОЙКА ДИНЕВА ДИМИТРОВА

СТОЮ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

СТОЯ ДЕЛЕВА ДОБРЕВА

СТОЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

СТОЯН АТАНАСОВ КАЛЧЕВ

СТОЯН БАЙЧЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН БОЯНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ВЕЛИНОВ

СТОЯН НАНКОВ НАНЕВ

СТОЯНКА АТАНАСОВА ТАШКОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА

СТОЯНКА НИКОЛОВА ОРЛОЕВА

СТОЯНКА СТАНКОВА АТАНАСОВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ТАНА ВЪЛКОВА ТОНЕВА

ТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ИЛИЕВА КОНДАКЧИЕВА

ТАНЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

ТАНЯ РАДОСЛАВОВА КОЗАРОВА

ТАНЯ СЛАВОВА ДОБРЕВА

ТАНЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

ТАНЯ ТОМОВА КОРШУТОВА

ТАТЯНА КОНСТАНТИНОВА ГАМИШЕВА

ТЕМКА ТОДОРОВА ТОМОВА

ТЕОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ТЕОДОРА ВЪЛЕВА БОЕВА

ТЕОДОРА ТАНЕВА СТОЯНОВА

ТИХОМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ТОДОР ИЛИЕВ ПРОДАНОВ

ТОДОР МАРИНОВ ЦВЕТКОВ

ТОДОР НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СЪЛКОВ БЕШОВИШКИ

ТОДОРИЦА ТЕНЕВА ЗЕЛЯМОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЧАКАЛОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА КОСТАРАКОВА

ТОДОРКА КИРОВА ВАНГЕЛОВА

ТОДОРКА НИКОВА ТРАЯНОВА

ТОМА ГЕОРГИЕВ КОРШУТОВ

ТОНА КИРЯЗОВА ЯНЕВА

ТОНИ НАНКОВА НАНЕВА

ТОНКА КИРИЛОВА ПЕШЕВА

ТОНЧО АТАНАСОВ ТЬОКОВ

ТРАЯН НИКОЛОВ ЗЕЛЯМОВ

ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТЯНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ТЯНА ЩЕРЕВА ВЕЛИНОВА

ФАНА КИРОВА ТРАЯНОВА

ФАТМЕ АХМЕД МУХАРЕМ

ФИЛИП АТАНАСОВ МУРТЕВ

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ФИЛКА НИКОЛОВА РИЗОВА

ХРИСТИНА АРИСТИДОВА МИТЕВА

ХРИСТИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

ХРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА БОЯДЖИЕВА

ХРИСТИНА МИХАЛЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ЛИТОВАЛИЕВА

ХРИСТО АТАНАСОВ ПЕШЕВ

ХРИСТО ВЕНЕЛИНОВ АРИСТИДОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОРШУТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ОГЛЕДАЛОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОЗАРОВ

ХРИСТО ДИМОВ МЕНЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ МЕНЧЕВ

ХРИСТО КРУМОВ КОЛАРОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГАЙДАРОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА КОСТАДИНОВА

ЦВЕТОЗАР МИТКОВ ПЕТРОВ

ЦВЯТКО НИКОЛОВ ЯНАЧКОВ

ЦЕНКА ЗАХАРИЕВА ПЕТРОВА

ЦЕНКА НЕНОВА ТОДОРОВА

ЦЕЦКА ИВАНОВА БЕШОВИШКА

ЦЕЦКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

ЦОНЬО НЕДЕВ ЦОНЕВ

ЧЕНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЩЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ЩЕЛЯНА ХРИСТОВА ПЕШЕВА

ЩЕРИОН ВРЪБЧЕВ ЩЕРИОНОВ

ЩЕРИОН ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ

ЯНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

ЯНЕ ВАНЕВ МАРКОВ

ЯНИ СИЛЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ЯНКА АНАСТАСОВА КЕХАЙОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛЧЕВА

ЯНЧО ПАВЛОВ ЧЕРВЕНКОВ

ЯНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС, кметство ......................, секция № 017

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДРИАН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

АЗИМЕ ИДРИЗ МУХАРЕМ

АЙГЮЛ САМИ ХАЗИМ

АЙЛИН МЕХМЕД АХМЕД

АЙНУР ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

АЙШЕ МУХАРЕМ АХМЕД

АЛБЕНА РАДЕВА КЪНЕВА

АЛБЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

АЛЕКСАНДАР КУЗМАНОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КИМИНЧИЖИ

АЛЕКСАНДРА АДРИАНОВА ХРИСТОВА

АЛЕКСАНДРУ МУНТЯНУ

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ РОДОПСКИ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ НАЙДЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЯНКОВ

АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ГАРАГОНИЧ

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ ГАГАУЗ

АНАСТАСИЯ КОСТОВА БОТЕВА

АНАТОЛИЙ КЪНЧЕВ АТАНАСОВ

АНАТОЛИЙ ТОДОРОВ КИРЯЗОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КИТОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ТЕНЕВ

АНГЕЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТРЪПЧЕВ

АНГЕЛИНА ВЕЛИЗАРОВА РУСИНОВА

АНГЕЛИНА ТОНЕВА ЯНЕВА

АНДОН ДИМИТРОВ КОЗАРОВ

АНДОН ТОДОРОВ КОЗАРОВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ КЪНЧЕВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МУНТЯНУ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ НЕСТЕРОВ

АНДРИАН БОЖКОВ ТРАЯНОВ

АНЕЛИ ЯНКОВА КИРОВА

АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА-ТОДОРОВА

АНЕЛИЯ ЛЕФТЕРОВА ГРОЗЕВА

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА КИРЯКОВА

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА МЕНЧЕВА

АНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МАНОЙЛОВ

АНИТА ГАГАУЗ

АНИТА ЛАМБРЕВА СКЕЛТОН

АНКА ЛИБЧЕВА ПАНЧЕВА

АННА ИВАНОВА ЧЕБОТАР

АННА МАРИНОВА УЗУНОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОН РАДОСЛАВОВ ТОНЕВ

АНТОНИЯ ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

АПОСТОЛ ИВАНОВ СЪРЪСТОВ

АПОСТОЛ ТОДОРОВ ТРАНОВ

АПТУЛА РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН

АСЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

АСЯ МИДХАТОВНА КОРЕНЕВА

АТАНАС ВАНЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ДАНЕВ ВЕЛЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ

АТАНАС НЕДКОВ РУСЕВ

АТАНАС ТАНЕВ ДОНЧЕВ

АТАНАСКА БОЖКОВА ДОНСУЗОВА

БЕДРИЕ МЕХМЕД ХАСАН

БЕКИР РУЖДИ МУХАРЕМ

БИСЕР ТОДОРОВ БИЛЧЕВ

БИСТРА ТОДОРОВА ГАВРАИЛОВА

БИЯНКА ПЕТРОВА КИРОВА-КАРАСИНКЕРОВА

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ТОДОРЛИЕВ

БОЖКО АТАНАСОВ ТРАЯНОВ

БОЙКО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

БОНКА КИРОВА ПАЛАЗОВА

БОНКА СЕРАФИМОВА КРЪСТЕВА

БОНЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИС ДАНАИЛОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ КОЙЧЕВ КОЕВ

БОРЯНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

БОРЯНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

БРАНИМИРА ДИМОВА НАЧЕВА

ВАЛЕНТИН РУСЕВ ДАНЧЕВ

ВАЛЕНТИНА КУЗМАНОВА

ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВА СТЕФАНОВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА РОДЖЪРС

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА

ВАЛЕРИ АЛЕКСИЕВ РОДОПСКИ

ВАЛЕРИЙ ЮРДИК

ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ ИГНАТОВ

ВАНЬО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВАНЬОША ВАСИЛЕВ КИТОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ВАНЯ КАЛЧЕВА НЕДЯЛКОВА

ВАНЯ ТАШКОВА ВЕЛЕВА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ КИТОВ

ВАСИЛ АТАНАСОВ ПЕШЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

ВАСИЛ КИРИЛОВ ПОПОВ

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ЗАШЕВ

ВАСИЛ ПАВЛОВ ЧАКМАКОВ

ВАСИЛ ТРАЕВ ПЕШЕВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА ДЖОНЕВА РОДОПСКА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДОСТИНОВА

ВЕЛИЧКО МИНДОВ БОШЕВ

ВЕЛИЧКО СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ МАРКОВ

ВЕНЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ЧЕРНЕВ

ВЕНЕТА ДИМОВА УЗУНОВА

ВЕНКО ПЕТКОВ ВЕЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ СТЕФАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ РАШКОВ БОЮКЛИЕВ

ВЕСЕЛА ВАНЕВА БЕРРИ

ВЕСЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ

ВЕСЕЛИН СЛАВОВ ВЪЛЧЕВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МЕТАХЧОВ

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ВЕСЕЛКА ЛЮБОМИРОВА БИЛЧЕВА

ВЕСЕЛКА НАСКОВА ЩАЙНКЕ

ВЕСНА КУЗМАНОВА

ВИКТОР АНДРЕЕВ КОЕВ

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ВУЧКОВА

ВИНЧЕНЦО ИВАНОВ КРЪСТЕВ

ВИОЛЕТА РУМЕНОВА ПОПОВА

ВИОЛЕТА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

ВИЧКА ЖЕКОВА ПЕЦАНОВА

ВЛАДИМИР АРТЕМОВИЧ ДОРОФЕЕВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕРЕТОВ

ВЛАДИМИР ДАНЧЕВ ДАНЕВ

ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА МАЗУНИНА

ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВИЧ ТОДОРОВ

ВЪЛКА МИЛЕВА ТОМОВА

ВЪЛКО ДИМОВ ДИМОВ

ВЪРБИНКА РАЙНОВА ХРИСТОВА

ВЯРА ИЛИЕВА КЕРШЕР

ГАБРИЕЛА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАБРИЕЛА МАРИНОВА ВЪЛЧЕВА

ГАБРИЕЛА РАДЕВА РАДЕВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ГАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕНАДИ РУСЕВ БОЙНОВ

ГЕНКА РАДЕВА СТОЯНОВА

ГЕНКО СПАСОВ ГЕНОВ

ГЕНОВЕВА ЮРИЕВА ЙОРДАНОВА

ГЕОРГИ АНТОНОВ РАДОСЛАВОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ БОШЕВ

ГЕОРГИ ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ ДИНКОВ ДИНЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЩЕРЕВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ РОЕВ СТАТЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАЛИНОВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ САРЪЧОБАНОВ

ГЕОРГИ ЦЕНКОВ КИЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ГЕРГАНА ИЛИЕВА МЕХАНДЖИЙСКА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ЧАКМАКОВА

ГИНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ГОРАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ГОРАНКА МИТЕВА ДИМОВА

ГОСПОДИН НАЧЕВ ГОСПОДИНОВ

ГРИГОР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ГЮЛФЕН ИСМАИЛ КАДИР

ГЮНЕЛ ИБРАХИМОВ ХЮСЕИНОВ

ДАВИД ВЕСЕЛИНОВ НАЛБАНТОВ

ДАМЯН МИТЕВ ДИНЕВ

ДАНИЕЛ АДРИАНОВ ХРИСТОВ

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ МАРКОВ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ИГНАТОВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ВЪРБАНОВА

ДАНИЕЛА МАНЧЕВА СЛАВЧЕВА

ДАНЬО АТАНАСОВ ВЕЛЕВ

ДЕНИС ВЕСЕЛИНОВ НАЛБАНТОВ

ДЕНИСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ДЕНИЦА ПАСКАЛЕВА ПАСКАЛЕВА

ДЕСИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

ДЕСИСЛАВА ЗЛАТКОВА СИРАКОВА

ДЕСИСЛАВА СЕРАФИМОВА БАШЕВА

ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА ГУЦА

ДЕЯНА ДИНЕВА ДИНЕВА

ДЖЕЙЛЯН ХАКЪЕВА АХМЕДОВА

ДЖИЛДА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ДИАН РУСЕВ БОЙНОВ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА МИНКОВА

ДИАНА МАРИНОВА НЕДКОВА

ДИАНА ТОНЕВА ПАЛАЗОВА

ДИМАНА ВАСИЛЕВА ЗАШЕВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА БЕЛЧИНОВА

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА

ДИМИТРИНКА ДЕМИРЕВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТЕОФИЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИЛЧЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ДИМИТЪР ВАНЬОШЕВ КИТОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АРАБАДЖИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАЛИНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ БОЕВ

ДИМИТЪР ДИНКОВ ДИНЕВ

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ СТРАХИЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВАНГЕЛОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР НЕДЕВ НАКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ САВОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МАРКОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГРОЗЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЗАРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТРАНОВ

ДИМИТЪР ТРАЕВ ПЕШЕВ

ДИМКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

ДИМО ДИМИТРОВ БОЕВ

ДИМО ЛАЗАРОВ УЗУНОВ

ДИМО НАЧЕВ НАЧЕВ

ДИНКА КРАЛЕВА МАРКОВА

ДИНКО ДЕНЕВ ДЕНЕВ

ДИНКО ДИМИТРОВ ДИНЕВ

ДИНКО ТАНЕВ ДИНЕВ

ДИНЬО АТАНАСОВ ДИНЕВ

ДИЯН БОРИСОВ БАДАРОВ

ДИЯН РУСЕВ ДЕНЕВ

ДИЯН СТОЯНОВ ДОБРЕВ

ДИЯНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

ДИЯНА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИНА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА

ДОБРОМИРА ВИЧЕВА РУСЕВА

ДОЙЧО КОСТОВ ИВАНОВ

ДОНКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

ДОНКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА ТОНЕВА ПЕЕВА

ДОНЧО ИВАНОВ ГРЪНЧЕВ

ДОЧКА ХРИСТОВА КОЗАРОВА

ДРАГНИ ПАНАЙОТОВ НАЗЪРОВ

ДРАГО ЖЕЛЕВ ДРАГИЕВ

ДУШАН КУЗМАНОВ

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ

ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ ДОБРЕВ

ЕВГЕНИЯ РАЙЧЕВА КАЛЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ЕНЧЕВА СТОЯНОВА

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА НЕСТЕРОВА

ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ШЕМЕТ

ЕЛЕНА ДИНЧЕВА ЧАПКЪНОВА

ЕЛЕНА ЖЕКОВА ЯНУЛОВА

ЕЛЕНА ЖИВКОВА ЯНУЛОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА БАЛИНОВА

ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА МАНОЙЛОВА

ЕЛЕНКО ГЕОРГИЕВ РУСЕНОВ

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

ЕЛИЦА ДИМИТРОВА БАУС

ЕЛКА АСЕНОВА БОЮКЛИЕВА

ЕМИЛ ГАВРАИЛОВ ОВАГИМОВ

ЕМИЛ НИКОЛАЕВ МАНЧЕВ

ЕМИЛ ПАВЛОВ СИРАКОВ

ЕМИЛ ПЕТКОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ РУМЕНОВ КУНДЕВ

ЕМИЛ РУСЕВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛ СТОЯНОВ БЕТОНОВ

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА МАНОЙЛОВА

ЕМИЛИЯ ВИКТОРОВА ТЕНЕВА

ЕМИЛИЯ СЛАВЕЙКОВА ЦЕНКОВА

ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕКОВА-НАУМОВА

ЕМНЕ АХМЕДОВА БИРНИК

ЖАНЕТА МАКСИМОВА БОШЕВА

ЖАНЕТА СТЕФАНОВА РУСЕВА

ЖАСМИНА РУЖЕНОВА ДАНАДЖИЕВА

ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

ЖЕЛЯЗКА КУЦАРОВА КЪНЧЕВА

ЖЕЛЯЗКО САВОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕЧКА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА

ЖИВКА КРЪСТЕВА ЖЕКОВА

ЖИВКО НЕДЕЛЧЕВ ЖЕКОВ

ЖИВКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

ЖИВКО СТЕФАНОВ ВЛАХОВ

ЖИВКО ЯНЕВ ЯНУЛОВ

ЖУЛИЕТА БОРЯНОВА ХРИСТОВА

ЗЛАТЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

ЗЛАТИН ИЛИЕВ МАЛИЧЕВ

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКО СТОЯНОВ БЕЛЧЕВ

ЗОИЦА ХРИСТОВА ОГЛЕДАЛОВА

ИВА ДЕМИРЕВА СТОЙКОВА

ИВА ИВАНОВА ДИМОВА

ИВА СЛАВЧЕВА ГАВРАИЛОВА

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ГАВРАИЛОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРЪСТЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ТЕНЕВ

ИВАН БОНЕВ ИВАНОВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ ФИЛИПОВ

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ КОСЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ТОШКОВ

ИВАН ВИКТОРОВИЧ КИПЕР

ИВАН ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

ИВАН ДАВИДОВ НИКОЛОВ

ИВАН ДЕНЕВ КАЗАКОВ

ИВАН ДОЙНОВ ГРЪНЧЕВ

ИВАН ИВАНОВ ДАВИДОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

ИВАН КОЛЕВ КРЪСТЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ИВАН РАДЕВ РАДЕВ

ИВАН СТАНКОВ НЕДЯЛКОВ

ИВАН ХРИСТОВ КОЗАРОВ

ИВАН ХРИСТОВ ПЕЕВ

ИВАН ХРИСТОВ ЦАНОВ

ИВАНКА ВЕЛИКОВА КАЗАКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОСЕВА

ИВАНКА ДАНЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА БАДАРОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ДИНЕВА ДИНЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА СТАТЕВА

ИВАНКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНЧО СТАНЧЕВ ТОДОРОВ

ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕМЕТ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ КАЛИНОВ ЧАУНОВ

ИЛИЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

ИЛХАН МЕХМЕД АХМЕД

ИРЕН НИКОЛАЕВА КАЛУШЕВА

ИРИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА ПЕНКОВА ДИМОВА

ИРИНКА ИВАНОВА ПЕШЕВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА-БАДАРОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИНЕВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН КУЦАРОВ ВЕЛИКОВ

ЙОРДАНИ ПЛАМЕНОВ ДЖУРДЖЕВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ЯНУЛОВА

ЙОРДАНКА ТРАЕВА СТОЯНОВА

КАЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕШЕВА

КАЛИНА ЯНАКИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

КАЛИНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА

КАЛОЯН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

КАЛЧО БОРИСОВ ПЕТРОВ

КАЛЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА

КАМЕЛИЯ НЕНЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА

КАМЕН ТОШКОВ КИРОВ

КАТЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА

КАТЕРИНА БОЯНОВА БЕЛОВА

КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АНАСТАСОВСКА

КАТЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА

КАТЯ ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА

КАТЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА

КАТЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

КИРИЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ

КИРИЛ ЮЛИЯНОВ КОЛАРОВ

КИРИЛКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

КИРО ХРУСАФОВ ХРУСАФОВ

КЛИМЕНТИН ВЪЛКОВ КУНЕВ

КОЙЧО ГЕОРГИЕВ КОЕВ

КОЛЬО ДРАГОВ ДРАГИЕВ

КОЛЬО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

КОЛЮ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

КОНСТАНТИН ЯНКОВ ПРОДРОМОВ

КОСТАДИН АНГЕЛОВ ТРЪПЧЕВ

КОСТАДИН БАЛАСОВ БАЛАСОВ

КОСТАДИН ПЕНЕВ ГЕНЕВ

КОСТАДИН ТРАЕВ ТОДОРЛИЕВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ ПЕШЕВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ПОПОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

КРАСИМИР ЕВГЕНИЕВ СТЕФАНОВ

КРАСИМИР ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КАЛУШЕВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА НИКОЛОВА

КРАСИМИРА ПАВЛОВА АТАНАСОВА

КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА-ХРИСТОВА

КРАСИМИРА ЯНКОВА КЪРБИ

КРЕМЕНА ВЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА БОЖИДАРОВА ТОДОРЛИЕВА

КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА РОДОПСКА

КРИСТИНА ДИМИТРОВА БАДАРОВА

КРЪСТЬО ИВАНОВ ГАВАНОЗОВ

ЛАРИСА ВАДИМОВНА КОСТАДИНОВА

ЛЕНКО АТАНАСОВ ИЛЧЕВ

ЛИЛЯНА ЩЕРИОНОВА ЩЕРЕВА

ЛОРА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

ЛОРА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

ЛЮБА БОЖИДАРОВА ТОДОРЛИЕВА

ЛЮБЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

ЛЮБКА НИКОЛОВА ТОДОРЛИЕВА

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ АНТОВ

ЛЮБОМИР ПАВЛИНОВ ПАНЧЕВ

ЛЮБОМИР ЯНЕВ ЯНУЛОВ

ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ПЕЦАНОВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

МАГДАЛЕНА БОГДАНОВА ТОШКОВА

МАКСИМ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

МАРА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

МАРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА-НАЙДЕНОВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА-ДЖУРОВА

МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИАНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

МАРИАНА ПЕТРОВА СЛАВОВА

МАРИЙКА ГЕНЧЕВА ДОБРЕВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ПАПАЗОВА

МАРИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

МАРИН КОСТАДИНОВ КАМАЛИЕВ

МАРИНА БАНЧЕВА БАЙЧЕВА

МАРИНА ДАНЕВА ВЕЛЕВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МУНТЯНУ

МАРИЯ АНАСТАСОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ГРИГОРОВА АРАБАДЖИЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КОВАЧЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ТРАЯНОВА

МАРИЯ ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА

МАРИЯ РУМЕНОВА ЛАЛЕВА

МАРИЯ СТЕПАНОВНА НЕСТЕРОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕШЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА КИТОВА

МАРИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

МАРИЯНА НИКОЛОВА ТИХОМИРОВА

МАРЛЕНА АТАНАСОВА БОЕВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ КИЧЕВ

МАРТИН МАРИНОВ КОЗАРЕВ

МАРТИН СТОЯНОВ ТОРОМАНОВ

МАРУСЯ ЕМИЛОВА КЕХАЙОВА

МАЯ НИКОЛОВА ДЖУРОВА

МАЯ ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

МЕХМЕД ХАМЗА АХМЕД

МЕХМЕД ШЕРАФЕДИН ХЮСЕИН

МИЛА ПАВЛОВА ХРИСТОВА

МИЛАН ИВАНОВ ПЕЦАНОВ

МИЛЕН ДИМОВ УЗУНОВ

МИЛЕН КОЛЕВ ГРОЗЕВ

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА ХАДЗИГЕОРГАКИ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАДЕВА

МИЛЕНА ДИНЕВА ДИНЕВА

МИЛЕНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА

МИЛЕНА МИЛЕНОВА ТОДОРОВА

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КАЗАКОВА

МИЛЕНА ПАУНКОВА ЦВЕТКОВА

МИЛКА КОЛЕВА КАЗАКОВА

МИЛКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

МИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МИНКА КОСТАДИНОВА ИЛЧЕВА

МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МИРОСЛАВ МИЛКОВ КИКОВ

МИРОСЛАВА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ САШЕВ ТОДОРОВ

МИХАИЛ ЮРИЕВИЧ КОРЕНЕВ

МЛАДЕН ДОБРЕВ МАНОИЛОВ

МОМЧИЛ ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

МУСТАФА АЗИС РЕДЖЕБ

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ТОШКОВА ТОДОРОВА

НАДКА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА

НАДЯ БОЙЧЕВА БОЕВА

НАДЯ НЕДКОВА СТАЙКОВА

НАСКО ТОДОРОВ ЯЧЕВ

НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА

НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ ЙОВКОВ

НЕДЕЛЧО ЖЕКОВ ЖЕКОВ

НЕДКА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

НЕДЯЛКА ДЕЛЧЕВА ДИНЕВА

НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА

НЕЛИ РУСЕВА КАМАЛИЕВА

НЕНКО ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА АСЕНОВ КЬОСЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАРАКОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ БАДАРОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧАТАЛБАШЕВ

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЛАЧКОВ

НИКОЛАЙ КАЛУШЕВ КАЛУШЕВ

НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ ЙОВЧЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ИСАКОВ

НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ ЖЕЛЕВ

НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАЗАКОВ

НИКОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА СМАЙТ

НИКОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА КОЕВА

НИКОЛЕТА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

НИКОЛИНА АСЕНОВА АШИКОВА

НИНА АВРАМОВА СТОЯНОВА

НИНА ВЪЛКАНОВА АПОСТОЛОВА

НИНА КОСТОВА КОСТОВА

НИНА МИТКОВА КУЗМАНОВА

НИНА СТАНЧЕВА КОЛИЧЕВА

НИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ОГНЯН КАМЕНОВ НАЙДЕНОВ

ОГНЯН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ЧАКМАКОВ

ПАВЕЛ ДОБРИНОВ ПЕТРУШЕВ

ПАВЕЛ ЕВГЕНИЕВИЧ КНЯЗКИН

ПАВЕЛ ПАУНКОВ КОВАЧЕВ

ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ

ПАВЛИН САШЕВ РАДЕНКОВ

ПАВЛИН ЯНКОВ ПАНЧЕВ

ПАВЛИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ПАУЛИНА КОЙЧЕВА ПЕЙКОВА

ПАУНКО ПАВЛОВ КОВАЧЕВ

ПЕНКА ДИМОВА НАЗЪРОВА

ПЕНКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ПЕПА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ПЕПА ДОБРЕВА КОЛЕВА

ПЕТРА СТОЯНОВА ЙОВКОВА

ПЕТРАНКА БОТЕВА ИЛИЕВА

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА БАЛИНОВА

ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР БЯНКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ

ПЕТЪР ЖЕКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ВЕЛЧЕВ

ПЕТЪР ПЕЕВ КАРАБОЕВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРОВ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧАТАЛБАШЕВА

ПЕТЯ КАЛЧЕВА ПАНЧЕВА

ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ЦВЕТКОВА

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ДЖУРДЖЕВ

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ТОРМАНОВ

ПОЛИНА ИВАНОВА ГЕНЧЕЛИЙСКА

ПРЕСЛАВА СТОЯНОВА ДЕЛИЙСКА

ПРОДАН ЩЕРИОНОВ ЩЕРИОНОВ

РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ

РАДКА ИВАНОВА СЛИВКОВА

РАДКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

РАДКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

РАДКО СПАСОВ КАВАЛДЖИЕВ

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ДОНЧЕВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

РАДОСЛАВ ТОШЕВ СТАНЧЕВ

РАДОСТИН НИКОЛОВ КЬОСЕВ

РАДОСТИНА АТАНАСОВА ПИРЕВА

РАДОСТИНА БРАЙКОВА БРАЙКОВА

РАДОСТИНА ДОНЧЕВА КОЛЕВА

РАДОСТИНА МИЛКОВА АЛЕКСИЕВА

РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

РАЛИЦА СТАМЕНОВА МЕНЧЕВА

РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ

РЕНА СТАНЧЕВА КИЧЕВА

РОМАН ИГОРЕВИЧ ШЕМЕТ

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

РОСИНКА ВЕЛИЗАРОВА РУСИНОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

РОСИЦА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

РОСИЦА ХАРИЕВА МИХАЙЛОВА

РОСИЦА ХРИСТОВА УЗУНОВА

РОСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

РУМЕН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

РУМЕН ПЕТРОВ ЛАЛЕВ

РУМЯНА ЦАНЕВА РАДЕНКОВА

РУСИ ДАНЧЕВ ДАНЧЕВ

РУСИ НОЙКОВ ОРОЗОВ

РУСИ ТОДОРОВ БОЙНОВ

РУСИНА ИВАНОВА ТОШКОВА

РУСКА БОГОМИЛОВА КРИСТЕНСЕН

РУСКА ТОДОРОВА САРЪЧОБАНОВА

САШО ЙОРДАНОВ РАДЕНКОВ

СВЕТЛА ВЛАДИМИРОВА ДЕЛИЙСКА

СВЕТЛА КОЙЧЕВА МИХАЙЛОВА

СВЕТЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА

СВЕТЛАН ТОДОРОВ КЕРЯЗОВ

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ВЪТОВА

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛОЗАР ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СВЕТОСЛАВА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА

СЕВДА ЯНАКИЕВА ИГНАТОВА

СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ДАНЧЕВА

СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ЮРДИК

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ

СИЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЪЛОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

СИЛВИЯ ДОБРЕВА ГОСПОДИНОВА

СИЛВИЯ НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА

СИМОНА ВАСИЛЕВА ЧАКМАКОВА

СИМОНА ХРИСТОВА КРУМОВА

СЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЧЕВ

СЛАВА ТРЕНДАФИЛОВА МЕХАНДЖИЙСКА

СЛАВЕЯ ВАСИЛЕВА ЗЛАТИНОВА

СЛАВКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНА ДРАГНЕВА КРЪСТЕВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ТРАНОВА

СОНЯ ЙОНКОВА ЙОТОВА

СОНЯ СТОЯНОВА БАБЕВА

СТАВРАКИ КОСТАДИНОВ БАДАРОВ

СТАМЕН АНГЕЛОВ МЕНЧЕВ

СТАНИМИР ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

СТАНИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ

СТАНИМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СТАНИСЛАВ ТОШЕВ СТАНЧЕВ

СТАНИСЛАВ ЮРИЕВИЧ ПАРХОМЕНКО

СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

СТАНИСЛАВА ЗЛАТКОВА БЕЛЧЕВА

СТАНКА АНГЕЛОВА БОЕВА

СТАНКА АНГЕЛОВА ЧАКМАКОВА

СТАНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА СТОЯНОВА ДИНЕВА

СТАНКА ТРАЯНОВА ИВАНОВА

СТАНКА ЯНКОВА ХАРИЗАНОВА

СТАНКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

СТАНЧО ТОДОРОВ КОЛИЧЕВ

СТЕЛА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БАЛИНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ-ГЮЛИКСЕН

СТЕФАН ИЛИЕВ МАРКОВ

СТЕФАНИ МАРИНОВА КАМАЛИЕВА

СТЕФКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКА ВЕЛИКОВА РУСЕВА

СТОЙКА ЖЕЛЕВА ДЕЧЕВА-ОРОЗОВА

СТОЙКА РУСЕВА ЛАЛЕВА

СТОЮ ЧАНКОВ ЯНЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

СТОЯН НЕЙКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НИКОЛАЕВ КАЗАКОВ

СТОЯН ПЕНЕВ ДОБРЕВ

СТОЯН ПЕТКОВ ДЕЛИЙСКИ

СТОЯН РАДОМИРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ТОМОВ ТОМОВ

СТОЯНКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА

СТОЯНКА РАЙЧЕВА ДОНЧЕВА

СТОЯНКА ЯНЕВА ПЕШЕВА

СУЛТАНА ДЕМИРЕВА ТОРОМАНОВА

СЪБИ ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ

ТАНЬО АТАНАСОВ ДОНЧЕВ

ТАНЯ БЛАГОЕВА НАЧЕВА

ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ГОЧЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА БОЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА МАНЕВА

ТАТЯНА ИВАНОВА КАЗАКОВА

ТАТЯНА КОЛЕВА ТЕНЕВА

ТАТЯНА МИТКОВА ПЕТРОВА

ТАТЯНА ТОДОРОВА ПАСКАЛЕВА

ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА МАНАФОВА

ТЕНЗИЛЕ ИСУФ КОДЖАИСУФ

ТЕОДОРА ПАВЛИНОВА ПАНЧЕВА-ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГАВАНОЗОВА

ТЕРЕЗА-ЯНА СВЕТЛИНОВА ГАНЧЕВА

ТИБРОЛИЯ ВЕЛИЧКОВА ГОСПОДИНОВА

ТИХОМИР ТОДОРОВ ЗАХАРИЕВ

ТОДОР АПОСТОЛОВ ТРАНОВ

ТОДОР ВЕЛИКОВ ХРИСТОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ БИЛЧЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ЛУКАРЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТРАНОВ

ТОДОР ДОНЧЕВ ХРИСТОВ

ТОДОР ПЕТРОВ КИРОВ

ТОДОР СТАНИСЛАВОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТОЯНОВ КИРЯЗОВ

ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ТИХОМИРОВ ЗАХАРИЕВ

ТОДОР ЯНЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ТОНКА ДИНЕВА КИТОВА

ТОНКА ИВАНОВА ИЛЧЕВА

ТОНЧО СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ

ТОНЯ ГАНЧЕВА ЯНУЛОВА

ТРАЯН КОЛЕВ ИВАНОВ

ТРАЯНА ДЖЕНКОВА ЯНЧЕВА

ФЕИМ ХАСАНОВ ДАНАДЖИЕВ

ФИЛИП АСЕНОВ ШЕТЕВ

ФИЛИП ХРИСТОВ КОЗАРОВ

ХАМИДЕ ХАМИДОВА ДОНЧЕВА

ХАРАЛАМБИ ЙОСИФОВ АНАНИЕВ

ХАСАН ЮСЕИНОВ ДАНАДЖИЕВ

ХАСИБЕ РУФАТОВА ДАНАДЖИЕВА

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА БАЛИНОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА ПЕНЕВА НЕДЯЛКОВА

ХРИСТИНА СТЕФАНОВА БАЛИНОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ВЪТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КОЗАРОВ

ХРИСТО ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ БАДАРОВ

ХРИСТО НЕНОВ ТАХЧИЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ КОЛЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ТРАЕВ ТОДОРЛИЕВ

ХРУСАНА СТАВРАКЕВА БАДАРОВА

ХРУСАФ КИРОВ ХРУСАФОВ

ХЮСЕИН МЕХМЕД БИРНИК

ЦАРИНА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТА МАРИЯНОВА ЛУДЖИ

ЦВЕТАН АСЕНОВ МАНОЙЛОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА КОЕВА

ЦВЕТАНКА СПИРОВА КИРЯЗОВА

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА НЕДЕВА

ЦВЕТЕЛИНА САШЕВА РАДЕНКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА

ЦВЕТКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТКО ПЕТРОВ ИВАНОВ

ЦОНКА НАКОВА АРАБАДЖИЕВА

ЮЛИАН ВЕСЕЛИНОВ ВЪРБАНОВ

ЮЛИЯ КАЛИНКОВА

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЮЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЮЛИЯ РАНГЕЛОВА ГОРАНОВА

ЮЛИЯ ХАСАНОВА ДАНАДЖИЕВА

ЮМЮГЮЛ ХЮСЕИН БИРНИК

ЯНА ВЕЛИЧКОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ЯНИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЯНИ ДИМОВ ДИМОВ

ЯНИ ЛАМБОВ ЯНУЛОВ

ЯНИ СТОЕВ ДРАГНЕВ

ЯНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА

ЯНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЯНКА КОЙЧЕВА РУЙЧЕВА

ЯНКА СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЯНКО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКО ДЕМИРЕВ БОЕВ

ЯНЧО НЕДЕЛЧЕВ ЖЕКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място С.ГЮЛЬОВЦА, кметство ......................, секция № 018

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АДАМ ИЛЧЕВ ЧОБАНОВ

АДАМ МИХНЕВ ГЬОДЖЕНОВ

АЙШЕ ГЕОРГИЕВА ПЕРОВА

АЙШЕ САЛИ РАМИЗ

АЛБЕНА АДАМОВА МЛАДЕНОВА

АЛБЕНА РАЙЧЕВА СТОЯНОВА

АЛДИН МИХАЙЛОВ ЧОЛАКОВ

АЛЕКСАНДРИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

АЛЕКСИ АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

АЛИ ХАСАН САКИН

АНА АЛДИНОВА ЧОЛАКОВА

АНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА

АНГЕЛ МАРЧЕВ УЗУНОВ

АНГЕЛ НЕДЕВ НЕДЕВ

АНГЕЛ НЕДКОВ СТОЯНОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛИНА БОРИСОВА ДЮЛГЕРОВА

АНГЕЛИНА МАРИНОВА СТАНЧЕВА

АНГЕЛИНА ЯНЧЕВА ЧОБАНОВА

АНДОН АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

АНДОН ДАМЯНОВ УЗУНОВ

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ ГЬОДЖЕНОВ

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА

АНЕТА СЪБЕВА ЧОБАН

АНИФЕ АМЕД МЕМЕД

АНКА АЛЕКСАНДРОВА ОГНЯНОВА

АНКА АНДОНОВА ЙОРДАНОВА

АНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

АНКА АТАНАСОВА КАЙМАКОВА

АНКА БРАЙКОВА ИВАНОВА

АНКА КОСТОВА ПЕРОВА

АНКА МАНОЛОВА СТОЯНОВА

АНКА МИТКОВА КОМИТОВА

АНКА МИТКОВА МАРИНОВА

АНКА НИКОЛОВА КОРИЕВА

АНКА ПАСКАЛЕВА ГЬОДЖЕНОВА

АНКА ПЕНЧЕВА БАЙРЯМОВА

АНКА СВЕТЛОВА ПАЛОВА

АНКА ТОМОВА ХАНДЖИЕВА

АНКА ТОШКОВА ИЛИЕВА

АНКА ЦВЕТАНОВА БУРГОВА

АНТОАНЕТА АСЕНОВА УЗУНОВА

АНТОАНЕТА БОРИСЛАВОВА НАЙДЕНОВА

АНЧЕ РУМЕНОВА УЗУНОВА

АСЕН АНГЕЛОВ ДЕЛИАДАМОВ

АСЕН АСЕНОВ СТАНЧЕВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ БАКРОВ

АСЕН ИВАНОВ ГЬОДЖЕНОВ

АСЕН МИТКОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

АСЕН МИТКОВ МЛАДЕНОВ

АСЕН МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

АСЕН НИКОЛАЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

АСЕН ПЕНЧЕВ УЗУНОВ

АСЕН СТЕФАНОВ ГЬОДЖЕНОВ

АСЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

АСИБЕ МУСТАФА ЮСЕИН

АСЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА

АТАНАС ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

АТАНАС ПЕНЧЕВ ХАДЖИЕВ

АТАНАС СТОЯНОВ ДЮЛГЕРОВ

АТАНАСКА АСЕНОВА УЗУНОВА

АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

АТАНАСКА ПЕТКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

АХМЕД МАХМУД ОСМАН

АХМЕТ МЕХМЕД МУСТАФА

АЧЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА

БЕДРИЕ САБРИ АДЕМ

БЕДРИЕ СМАИЛ НИЗАМ

БИННАС ПЕНБЕ УЗУНОВА

БИСТРА ТОШКОВА МИНЧЕВА

БОНА НЕДЕВА ГОРАНОВА

БОРИС ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ АСЕНОВ

ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ АНДРЕЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ НАСКОВ КУРИЕВ

ВАСИЛ ЯНЧЕВ КОРИЕВ

ВАСКО МИТКОВ АТАНАСОВ

ВЕЛИКО АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА

ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА БАЙРЯМОВА

ВЕЛИЧКА МИТКОВА БАЙРЯМОВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА РАЙЧЕВА ЧОБАНОВА

ВЕЛИЧКА ЯНЧЕВА ГЬОДЖЕНОВА

ВЕЛИЯН ЯНКОВ ГАРДЖЕВ

ВЕНЕТА ЛЮБЧЕВА СЛАВОВА

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ

ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСКА АНДРЕЕВА УЗУНОВА

ВЕСКА ЙОРДАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

ВИОЛЕТА КОЛЕВА КУРИЕВА

ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГАРДЖЕВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА

ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ СТОЯНОВ

ВЛАДИМИРА СНЕЖАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

ВЯРА АНДОНОВА ГЬОДЖЕНОВА

ВЯРКА АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА

ВЯРКА ИЛИЕВА ДЕЛИАДАМОВА

ГАЛЯ АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА НИКИТОВА

ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ГЬОДЖЕНОВА

ГАЛЯ ПЕТКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕЛИАДАМОВ

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ БАКРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ПЕРОВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВОЙНОВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВОЙНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕРОВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ЧОБАНОВ

ГИНА ХРИСТОВА ЧОБАНОВА

ГИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

ГИНКА МИХАЙЛОВА ДЖАМБАЗОВА

ГИНКА ЯНЕВА КАЙМАКОВА

ГЮНАЙДЪН АХМЕТ МУСТАФА

ГЮСЮМ ХАСАН МУСТАФА

ДАМЯН ЙОСИФОВ УЗУНОВ

ДЕЛЧО СВЕТЛОВ ПАЛОВ

ДЕНИС ХАСАН ЗЮЛКЯНЯ

ДЕНКА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

ДЕНКА МАКСИМОВА УЗУНОВА

ДЕНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

ДЕНКА ТОДОРОВА ХАМАХЕР

ДИАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА

ДИЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА ВОЙНОВА

ДИМИТРИНА АЛЕКСИЕВА АДАМОВА

ДИМИТРИНА НЕДЕВА ГОРАНОВА

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ДУШЕВ ДУШЕВ

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ МАНДОВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ МЕРДЖАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ДИМИТЪР ХРУСАФОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНКОВ

ДИМКА КОЕВА КЪНЕВА

ДОБРИНА АДАМОВА ЧОБАНОВА

ДОБРИНКА АДАМОВА ЧОБАНОВА

ДОНКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

ДОНКА СТОЕВА НЕДЕЛЧЕВА

ЕВАНГЕЛИЯ СТАМАТОВА СЛАВОВА

ЕЛЕНА АЛАДИНОВА ЧОЛАКОВА

ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА МАРТИНОВА АСЕНОВА

ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА БАЙРЯМОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ГАРДЖЕВА

ЕЛЕНКА НЕДКОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ПАСКАЛЕВА ГЬОДЖЕНОВА

ЕМИЛ АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

ЕМИЛ НОВАКОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ СТРАХИЛОВ СТОЯНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА

ЕНЧО ЕЛЕНОВ ЕНЧЕВ

ЕНЧО ЙОСИФОВ УЗУНОВ

ЖАНА МИРЧЕВА КОЗАРЕВА

ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ВОЙНОВ

ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ЖЕЧКА СЪБЕВА ГАРДЖЕВА

ЖЕЧКА ЯНЧЕВА ГАРДЖЕВА

ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА ДЕЛИАДАМОВА

ЗАФИР АСЕНОВ УЗУНОВ

ЗЛАТИНА АНДОНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЗЛАТИНА БИСЕРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГЬОДЖЕНОВА

ЗЛАТКА ЗЛАТИНОВА СТЕФАНОВА

ЗЛАТКА МОМЧЕВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТКА СЛАВОВА БАЙРЯМОВА

ЗОРКА АНГЕЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЗОРКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

ЗОРНИЦА ВЕЛИЯНОВА ГАРДЖЕВА

ЗОЯ СИМОВА СТОЯНОВА

ИВАН АСЕНОВ ГЬОДЖЕНОВ

ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ИВАН ИЛИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЛЮБЧЕВ СЛАВОВ

ИВАН МАРИНОВ УЗУНОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

ИВАН СЪБЕВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ИВАН ЯНЧЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИВАНКА МЛАДЕНОВА УЗУНОВА

ИВЕЛИНА КУНЧЕВА ЧАНЕВА

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ НИКИТОВ

ИЛИЯ НЕДКОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯ СЛАВОВ БАКРОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ ДЕЛИАДАМОВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ ЯНЧЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ИЛИЯН АСЕНОВ УЗУНОВ

ИЛКО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ИЛЧО АНДОНОВ ЧОБАНОВ

ЙОВКА ВЕЛИКОВА КИРЯКОВА

ЙОВКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАН АДАМОВ ГЬОДЖЕНОВ

ЙОРДАН АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ИЛЕВ НИКИТОВ

ЙОРДАН МИТКОВ БАЙРЯМОВ

ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

ЙОРДАН ЩЕРЕВ БУРГОВ

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА

ЙОСИФ ДАМЯНОВ УЗУНОВ

КАТЯ ВАСИЛЕВА КУРИЕВА

КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

КЕАНИЕ АМЕД МЕХМЕД

КИНА ЙОСИФОВА УЗУНОВА

КИНЯ МАРИНОВА КОЛЕВА

КОСТА ЯНЧЕВ ИВАНОВ

КОСТАДИНКА ЩЕРЕВА ЯНКОВА

КРАСИМИР МАКСИМОВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

КРАСИМИР ЯНЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА КУНЧЕВА ЧАНЕВА

КРАСИМИРА ЯНЧЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ЛИЛЯНА МАРКОВА ДИМОВА

ЛИЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

ЛЮБО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ЛЮБЧО РУСЕВ СЛАВОВ

МАКСИМ МАРИНОВ УЗУНОВ

МАНОЛ АТАНАСОВ ДЮЛГЕРОВ

МАРА СТОЯНОВА БАЙРЯМОВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА КУРИЕВА

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ПЕРОВА

МАРИЙКА ЖЕЛЕВА ВОЙНОВА

МАРИЙКА МЛАДЕНОВА УЗУНОВА

МАРИН АСЕНОВ АСЕНОВ

МАРИН АТАНАСОВ КАЙМАКОВ

МАРИН КАЛЧЕВ ИВАНОВ

МАРИН МАРКОВ МАРИНОВ

МАРИН МАРЧЕВ УЗУНОВ

МАРИН НИКОЛАЕВ ДЮЛГЕРОВ

МАРИН НИКОЛОВ КОЛЕВ

МАРИН РАЙЧЕВ ИВАНОВ

МАРИН РУМЕНОВ МАРИНОВ

МАРИН СТОЯНОВ ДЮЛГЕРОВ

МАРИЯ АСЕНОВА УЗУНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЕДРЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ РОСЕНОВА СТАНЧЕВА

МАРТИН МАКСИМОВ УЗУНОВ

МАРТИН МИХАЙЛОВ МИТКОВ

МАРЧО ИВАНОВ УЗУНОВ

МАРЧО МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

МАХМУД ЕМИН АХМЕД

МЕМЕД САЛИМ ХАРНО

МЕМЕД СЕЛИМ СЕЛИМ

МЕХМЕД АХМЕД МУСТАФА

МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАЛИЛ МУСТАФА

МИЛКА ЙОРДАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

МИЛКА МАРЧЕВА УЗУНОВА

МИЛКО МИХАЛЕВ ГЬОДЖЕНОВ

МИЛЮ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

МИНЕВЕР ХАСАНОВА ХАНДЖИ

МИРА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

МИРЕМ МУСТАФА СЮЛИМАН

МИРКА АНДОНОВА АСЕНОВА

МИТКА АСЕНОВА УЗУНОВА

МИТКА АТАНАСОВА ГРУЕВА

МИТКА ЗАФИРОВА УЗУНОВА

МИТКО АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

МИТКО АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

МИТКО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

МИТКО ИВАНОВ УЗУНОВ

МИХАИЛ СТОЯНОВ СЕРБЕЗОВ

МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ БУРГОВ

МОМЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

МОМЧО АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ

НАДРИЕ ХАСАН ХАСАН

НАЗИЛЕ ЗЕЙНИЛОВА ЗЕЙКУЛОВА

НАСКА АТАНАСОВА КОРИЕВА

НАСКА НАСКОВА ЧОЛАКОВА

НЕДЕЛИНА ПАВЛОВА ВОЙНОВА

НЕДКА МАРИНОВА ПЕРОВА

НЕДКО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

НЕДЯЛКА АНДРЕЕВА ГЬОДЖЕНОВА

НЕДЯЛКА НЕДЕЛЧЕВА ВОЙНОВА

НЕЛИ ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

НЕЛИ МАРИНОВА ИВАНОВА

НИКОЛАЙ НЕДЕВ ГОРАНОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДЮЛГЕРОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ

НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА КУРИЕВА

НИКОЛИНА ГИНОВА ЧОБАНОВА

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА НИКИТОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

НИКОЛИНКА НЕДКОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНКА ЦВЕТАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

НОВАК СТРАХИЛОВ СТОЯНОВ

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

ОРХИДЕЯ ИЛИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ОСМАН АЛИ САЛИМ

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ВОЙНОВ

ПАСКАЛ БРАЙКОВ ИВАНОВ

ПЕМБЕ ИСМАИЛ АХМЕД

ПЕНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

ПЕНКА ИВАНОВА УЗУНОВА

ПЕНКА ЯНКОВА ГЬОДЖЕНОВА

ПЕНЧО АСЕНОВ УЗУНОВ

ПЕНЧО ЗАФИРОВ УЗУНОВ

ПЕНЧО ИВАНОВ ХАНДЖИЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ПЕТКО НИКОЛАЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ПЕТРАНКА МИЛЕВА ГЬОДЖЕНОВА

ПЕТЪР КАЛЧЕВ ИВАНОВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ УЗУНОВ

ПЕТЯ ИВАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ

РАДА МИХАЛЕВА ПЕТРОВА

РАДА ХРУСАФОВА ГЕОРГИЕВА

РАДИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА АТАНАСОВА БУРГОВА

РАДКА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

РАДОСТИН АТАНАСОВ АСЕНОВ

РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РАДОСТИНА НЕДКОВА СТОЯНОВА

РАЙЧО АДАМОВ ЧОБАНОВ

РАЙЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ

РАЙЧО МАРИНОВ ИВАНОВ

РАЙЧО ТОДОРОВ ЧОБАНОВ

РАМИС ХАСАН ХАСАН

РАШКО ВЕЛИЯНОВ ГАРДЖЕВ

РАШКО ЯНКОВ ГАРДЖЕВ

РАШКО ЯНЧЕВ ГАРДЖЕВ

РЕЙХАНЕ СМАИЛОВА ПЕРОВА

РЕФИЕ ХАСАН АНГЕЛОВА

РОЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

РОСЕН КИРОВ СТАНЧЕВ

РОСИЦА ДОНЧЕВА ИВАНОВА

РУЖДИЕ ХАЛИЛ МУСТАФА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

РУМЯНА ЖОРОВА ИВАНОВА

РУМЯНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА

РУСКА АСЕНОВА СТОЯНОВА

САБРИЕ ХАСАН ЧОБАН

САДИЕ ЮСЕИН МУСТАФА

САЛИ ИБРЯМ САКИМ

САЛИ РАМИЗ ХАСАН

САНДА МИТКОВА МАРИНОВА

САФИЕ МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН

СВЕТЛА СТЕФАНОВА ПАЛОВА

СВЕТЛИН АДАМОВ ГЬОДЖЕНОВ

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА ДЖАМБАЗОВА

СИАНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

СИЙКА МИРЧЕВА КОЗАРОВА

СИЙКА НИКОЛАЕВА ЧАКЪРОВА

СИЛВИЯ ЖОРОВА ГЮДЖЕНОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЬОДЖЕНОВА

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА БАЙРЯМОВА

СИЛВИЯ НОВАКОВА СТОЯНОВА

СИЛВИЯ СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

СИМЕОН ЖОРОВ КАБАКЧИЕВ

СИМЕОН ПАСКАЛЕВ ГЬОДЖЕНОВ

СЛАВИ ТОДОРОВ ДЖАМБАЗОВ

СЛАВКА АСЕНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

СЛАВКА СЛАВОВА ДЕЛИАДАМОВА

СЛАВЧО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СМАИЛ АЛИ АХМЕД

СМАИЛ ДЖАФЕР СМАИЛ

СНЕЖА АДАМОВА КАБАКЧИЕВА

СНЕЖА АСЕНОВА УЗУНОВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА ГЬОДЖЕНОВА

СОНЯ СТОЯНОВА УЗУНОВА

СРЕБРА ХАСАНОВА ДЕЛИАДАМОВА

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТАНКА МИХНЕВА ИВАНОВА

СТАНЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТЕФАН АСЕНОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН МИХАЙЛОВ ГЮДЖЕНОВ

СТЕФАН МИХНЕВ ГЬОДЖЕНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЯНКОВ ГЬОДЖЕНОВ

СТЕФАНИЯ ЙОВКОВА АЛЕКСАНДРОВА

СТЕФКА КЕРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА МИТКОВА ГЬОДЖЕНОВА

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ

СТОЯН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

СТОЯН АТАНАСОВ ДЮЛГЕРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ДЮЛГЕРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ ЧОБАНОВ

СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА

СТОЯНКА МИЛКОВА ЧОБАНОВА

СТОЯНКА ТОДОРОВА ЧОБАНОВА

СТРАХИЛ ЕМИЛОВ СТОЯНОВ

СУЛТАНКА АНТОНОВА АСЕНОВА

СЪБИ РАШКОВ ГАРДЖЕВ

СЪБИ ЯНЧЕВ КУРИЕВ

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА УЗУНОВА

ТОДОРКА МИТКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ТОДОРКА ПАНАЙОТОВА НИКИТОВА

ТОДОРКА ТОМОВА ИВАНОВА

ТЯНА АСЕНОВА УЗУНОВА

ФАНКА АТАНАСОВА БУРГОВА

ФАНКА ДЕЧКОВА МИХАЙЛОВА

ФАНКА МИХАЛЕВА БУРГОВА

ФАНКА СЪБЕВА ГЬОДЖЕНОВА

ФАТМЕ ХАСАН МИХАЙЛОВА

ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЕРЕЛИ

ФИЛКА АСЕНОВА АСЕНОВА

ФИЛКА МИТКОВА КАРТАЛОВА

ФИМА АНГЕЛОВА КУРИЕВА

ФОТИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА

ХАЛИЛ МУСТАФА ИБРЯМ

ХАМИТ СМАИЛ АХМЕД

ХАСАН ЗЮЛКАИНЕ МЕХМЕДАЛИ

ХАСАН ИСМАИЛ ЧОБАН

ХАСАН РАМИЗ ХАСАН

ХРИСТО АНТОНОВ ЧОБАНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТО КОСТОВ ИВАНОВ

ХРИСТО СТОЙКОВ ПЕРОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

ХРИСТО ХРУСАФОВ ГЕОРГИЕВ

ХРУСАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ СИМОВ

ЦВЕТАН ХРИСТОВ БУРГОВ

ЦВЕТАН ЩЕРЕВ БУРГОВ

ЧЕРНЬО СТЕФАНОВ ГЬОДЖЕНОВ

ШЕРИФЕ ИСМАИЛ ЧОБАН

ЩЕРЬО ЙОРДАНОВ БУРГОВ

ЩЕРЮ ХРИСТОВ БУРГОВ

ЮЛИЯ СИМЕОНОВА ДЮЛГЕРОВА

ЮЛИЯ СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

ЮЛИЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ЮРКИЕ АДЕМ АХМЕД

ЮРКИЕ ИСМАИЛ СМАИЛ

ЯНА ИВАНОВА ГЮДЖЕНОВА

ЯНКА АСЕНОВА УЗУНОВА

ЯНКА ВАСИЛЕВА КУРИЕВА

ЯНКА ВЕЛЕВА АСЕНОВА

ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СЛАВОВА

ЯНКО АНДРЕЕВ ГЬОДЖЕНОВ

ЯНКО АТАНАСОВ ГАРДЖЕВ

ЯНКО ЙОРДАНОВ ЛЮБЕНОВ

ЯНКО МИХНЕВ ГЮДЖЕНОВ

ЯНЧО ВАСИЛЕВ КОРИЕВ

ЯНЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

ЯНЧО ИЛЧЕВ ЧОБАНОВ

ЯНЧО КОСТОВ ИВАНОВ

ЯНЧО КОСТОВ ИВАНОВ

ЯНЧО РАШКОВ ГАРДЖЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

 

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР

населено място С.ГЮЛЬОВЦА, кметство ......................, секция № 019

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------

АВРАМ ДОЙЧЕВ АВРАМОВ

АЙСЕЛ МЕХМЕД СОЛАК

АЛИ ЮСЕИН АДЕМ

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

АНДОН ГЕОРГИЕВ БАКРОВ

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АСЕН АНДОНОВ БАКРОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

АТАНАС ДЕМИРЕВ НЕДЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ПЕЕВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

БОЖИДАР ЖЕЛЯЗКОВ ВОЙНОВ

БОРЯНА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА

БОЮ ТАНЕВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЛЕФТЕРОВ

ВАНЯ ТОДОРОВА ЛЕФТЕРОВА

ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ВАСКО АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ

ВЕЛИКА ДЕМИРЕВА ДЕМИРЕВА

ВЕЛИКА МИХНЕВА КОЛЕВА

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КОЕВА

ВЕЛИЧКА ЛЕВТЕРОВА ГОРАНОВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

ВЕЛИЧКО СТАТЕВ БЕЛОВ

ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА

ВЕСЕЛА ИВАНЧЕВА ЯНАКИЕВА

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ РАДЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ

ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ЯНЕВА

ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА МАКСИМОВА УЗУНОВА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ

ВЪЛКАНА МИХАЛЕВА ЖЕКОВА

ВЪРБА ИВАНОВА ХАРАЛАМБОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА РАДЕВА

ГАЛЯ БИСЕРОВА АНГЕЛОВА

ГАНКА КРЪСТЕВА ЛЕФТЕРОВА

ГАНЧО СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ДИМОВ АДАМОВ

ГЕОРГИ ДОБРЕВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ЧОЛАКОВ

ГЕОРГИ РАДЕВ НЯГОЛОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ДОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ СТОЙКОВ

ГЕРГИНА ДОЙЧЕВА ЯНЕВА

ГЕРГИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ГЕРГИНА МАРКОВА СТАНЕВА

ГИНА ЩЕРЕВА НАЙДЕНОВА

ГОРАНА СИМОВА ИВАНОВА

ГРОЗДАН ИВАНОВ МИХАЛЕВ

ГЮНАЙ РУФИ СМАИЛ

ГЮРГА МАРИНОВА ТОДОРОВА

ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА МИХАЛЕВА

ДАНИЕЛА МАРИНОВА ВОЙНОВА

ДЕНА СТОЕВА ЖЕКОВА

ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА

ДЕНКА ВОЙНОВА НИКОЛОВА

ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА ДОЙЧЕВА

ДЕЧКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ДИЛЯНА НЕДКОВА КОЛЕВА

ДИМА МИХНЕВА КОЛЕВА

ДИМИТРА АПОСТОЛОВА ВЪЛКОВА

ДИМИТРИНКА ДУШЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

ДИМИТРИНКА КОЛЕВА КОЕВА

ДИМИТРИНКА КРЪСТЕВА ЛЕФТЕРОВА

ДИМИТЪР ГОРАНОВ ГОРАНОВ

ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ ВЪЛКОВ

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КАЛУДОВ ГАНЕВ

ДИМИТЪР КИРОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЙКОВ СТОЯНОВ

ДИМКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

ДИМО ВАСКОВ ВАНГЕЛОВ

ДИМО ВЪЛЧЕВ ПЕХЛИВАНОВ

ДИМО ГЕОРГИЕВ АДАМОВ

ДИМО ЛИПЧЕВ МАРИНОВ

ДИМО МИХНЕВ КОЛЕВ

ДИМО ХРУСАФОВ ТОДОРОВ

ДИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ДИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДОБРА МАРКОВА ЛИБЧЕВА

ДОБРИ КРЪСТЕВ КОЛЕВ

ДОБРИНКА КУЦАРОВА ТОДОРОВА

ДОБРИНКА МАРЧЕВА ЛИБЧЕВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

ДОЙКА ДРУМЕВА ВОЙНОВА

ДОЙЧО АВРАМОВ АВРАМОВ

ДОЙЧО КРЪСТЕ