Безпартийни, партия - Народен фронт

ВЪЗВАНИЕ[1]
към милионите безпартийни в България

Безпартийни от градове и села,
Ние сме много! Ние сме милиони в гражданското общество!
Ние сме избирателите, които ща определят изхода при предстоящи реални демократични извори!
 
Като във всяка цивилизована страна, членовете на партиите и у нас ще бъдат малцинство. В условията на многопартийност и плурализъм те ще издигнат, чрез партийните си лидери, алтернативни платформи за съвременна демократична Конституция и правова държава. Само по този начин ще се приобщим към Европа и Света от XXI век.

Но ние, безпартийните, ще трябва отговорно до направим своя избор. Можем ли сега, такива, каквито сме, да поемем тази тежка отго­ворност? Не, не можем. Ние трябва да се готвим за този съдбовен миг.

БЕЗПАРТИЙНИ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ В СВОЙ НАРОДЕН ФРОНТ!

Десетилетия наред нашите граждански права бяха обсебвани и ползувани. Нашето мълчание се провъзгласяваше от управниците за общонародно единомислие.

Години наред ние безропотно вписвахме „член на ОФ” в графата за партийна принадлежност. Участвувахме в пародии на изборни победи на ОФ.

Крайно време е ОФ да излезе от нелегалност! Той не е общонародно движение, а проводник на управниците. Той не може да бъде изразител на интересите на безпартийните!

Нека ОФ последва примера на Съюза на демократичните сили, който открито обединява опозиционните партии, движения и инициативи.

БЕЗПАРТИЙНИ, НИЕ НЯМАМЕ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЛАСТТА.

НАШЕТО МЯСТО Е В НАРОДНИЯ ФРОНТ!

САМО ЗАЕДНО ЩЕ СЪУМЕМ ДА ИЗПЪЛНИМ ОТГОВОРНАТА МИСИЯ - ИЗБОРЪТ НА ИСТИНСКАТА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ!
 

В това съдбовно време трявва да се отърсим от натрупаната през годините инертност. Иначе не бихме могли да поемем отредения ни не малък дял от отговорността пред нашите деца, пред неродените, пред Бъдеща България!

През годините на диктатурата ние, безпартийните успяхме да съхраним морална чистота.

Много от нас не се поблазниха от дребните и по—големи привилегии на партийното членство.

Някои не влязоха в БКП и БЗНС, тъкмо защото носеха в себе си чисти идеалите на социализма, на комунизма.

Болшинството безпартийни и днес не се включват както в отворилите вратите си управляващи партии, така и в опозиционните партии и движения, защото се страхуват от котерийните борби.

Това не значи, че ние, безпартийните, не можем честно да заявим:
– приемаме и поддържаме обновителните процеси в нашето общество;
– приветствуваме стремежите за радикални промени в БКП;
– не искаме да се съмняваме в градивните сили на тръгналия към обединение БЗНС;
– подкрепяме платформата на Съюза на демократичните сили.

Не са малко и тези сред нас, които преценяват, че нямат сили за партийна политическа активност. Нима е по-достойно вместо да признаеш това, да станеш фиктивен член на една партия? Днес политическото действие иска и рядко намира своите професионалисти. Не са ни нужни милионни партии, а партии, в които да повярват милионите!

Призоваваме:

БЕЗПАРТИЙНИ, СЪБИРАЙТЕ СЕ И ОБСЪЖДАЙТЕ ИЗДИГАНИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ПЪТИЩА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ!

ИЗГРАЖДАЙТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВСЕКИ ГРАДСКИ КВАРТАЛ, ВЪВ ВСЯКО СЕЛО! ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОФ, КАТО ВГРАЖДАТЕ В ТЯХ СВОИТЕ КЛУБОВЕ!

ИЗГРАЖДАЙТЕ ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА СВОИ КООРДИНАЦИОННИ КЛУБОВЕ НА НАРОДНИЯ ФРОНТ!

ДА СЕ ГОТВИМ ДА ПОЕМЕМ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ!

ОБСЪЖДАЙТЕ СТАНОВИЩА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА НАРОДНИЯ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КЛУБ! НИЕ СМЕ МИЛИОНИТЕ! ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ Е В НАШИ РЪЦЕ!
 
От инициативния комитет
 
05.01.1990 г.
гр.София
 
За информация тел.:
20-05-49 /от 8 до 17 часа/
52—62—04 /след 17.30 часа/
77-62-45 /след 17.30 часа/
 
Адрес за кореспонденция:
гр.София 1309
клуб "Народен фронт"
До поискване
 
 

 

 __________________________________
[1] Няколко месеца по-късно Народният фронт влезе в СДС и се регистрира като партия.