Населението

Езерният град е имал постоянни жители от около 50 души, при средна продължителност на живота (като съдим от проучените гробове) 18 години. Деца, които стигат до 5-годишна възраст, са имали средна продължителност на живота от около 30 години. 

Такава общност от хора е скелетна популация. Без контакти с други населени места, тя е постоянно застрашена от пълно изчезване. Достатъчни биха били - епидемия,  хранително отравяне при масови събирания, нападение от разбойническа банда.

На едно от най-ранните нива отпреди 5000 г. преди Христа са открити каменни къщи, два храма и един дворец. Как ще бъдат построени такива обекти от 50 души? Те трябва да издържат себе си, семействата си...

Съществувала е йерархия, която е включвала и други близки поселения. Такива досега не са открити, може и никога да не бъдат забелязани, но те са съществували. Не бива да се изключва и възможността да е имало отделни жилища в региона, които са били център и подслон на отделно семейство.

Мъжете вероятно са отсъствали често - за лов, риболов или сражения. Намирани са не в гробовете, а в жилищата, но поради "срамежливостта" на 60-70-е години на ХХ век, не са запазени керамични фалоси, преминали през сериозна обработка.

За всичко, за което ще стане дума по-долу, е абсурдно да се мисли, че е постижимо в културен и материален смисъл, от човешка изолирана общност от няколко десетки души.