Учредителите на СДС

 

През 1990-91 година партиите и организациите на СДС по решение на Националния координационен съвет подготвят справки за своята история и състояние. Справките са приемани от съответните ръководства. Така те са виждали себе си тогава.

По-долу поместваме резюмета на тези справки. В почти пълен обем те са публикувани от фондация "Д-р Желю Желев", а ние ги пускаме в нашия сайт. >>>>>>>>>>>>>>>