Камбанарията при "Свети Николай, село Жиленци

снимка Севдалин Атанасов