Демократична лига за защита правата на човека

На 28 декември 1987 година в село Комарево, Врачанско, се основава Демократична лига за защита правата на човека.

Основатели са Али Орманлиев, Мустафа Юмер, Сабри Искандеров и други. В устава има изричен текст - член може да бъде само турчин. В следващите седмици, според твърдения на служител на ДС, направени през 1995 г., в лигата членували 880 души. Но в едно интервю на Искандеров (секретар на Лигата) пред Свободна Европа от 9 март 1989 година - членовете са 135 души.

----------------------------------------------

Вижте още от Архива на Омда:

Програма на Демократичната лига за защита правата на човека в България - Проект