Икономическа програма на Луканов, март 1990 г.

 

Програмата за социално-икономическото развитие на страната през 1990 г. има за цел да постави началото за преодоляване на кризата в народното стопанство, която се изрази в общата небалансираност на националната икономика, забавянето на растежа, прекомерното нарастване на външния дълг, разстроения потребителски пазар и дефицита в държавния бюджет.

Цялата програма прочетете ТУК.