Демократично движение "Родолюбие"

Демократично движение "Родолюбие". (Ромска организация)

Партията е учредена на 20 януари 1997 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 6 януари 1998 година. Председател е Иван Митев.